94021

Соціальна політика держави. Державне регулювання зайнятості

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Соціальна політика це сукупність взаємоповязаних галузей які формують пристойний рівень життя та добробут населення. від економічних показників ВВП на душу населення та рівень заробітної плати Рівень життя населення певна кількість матеріальних благ які люди можуть придбати за свій дохід.

Украинкский

2015-09-08

31.56 KB

0 чел.

Соціальна політика держави. Державне регулювання зайнятості.

Соціальна політика – це сукупність взаємопов’язаних галузей які формують пристойний рівень життя та добробут населення.

Соціальні умови життя залежать:

1.від рівня економічного розвитку суспільства.

2. від економічних показників ( ВВП на душу населення та рівень заробітної плати)

Рівень життя населення - певна кількість матеріальних благ які люди можуть придбати за свій дохід.

Якість життя населення – це стан усіх сфер діяльності людини які визначають можливість реалізації його здібностей.

Рівень і якість життя характеризується такими показниками:

 1.  рівень споживання та його структура.
 2.  доходи населення.
 3.  накопичення коштів.
 4.  забезпечення житлом.
 5.  рівень освіти.
 6.  середня тривалість життя.

Система соціального захисту населення включає такі елементи:

 1.  індексація доходів населення.
 2.  встановлює мінімальну заробітну плату, по попит мінімуму.
 3.  система допомоги та компенсаційних виплат.
 4.  держава регулює ціни на товари першої необхідності.
 5.  організація соціального захисту безробітних.

Безробіття – це одна з основ нестійкої ринкової системи, яка характеризує не рівно важність у використанні трудових ресурсів. Тобто суспільна пропозиція робочої сили переважає над попитом робочої сили.

Рівень безробіття :

Рб= (К-ть безр.\РС)*100%

Форми безробіття:

 1.  Фрикційне безробіття , яке пов’язане з пошуком більш прибуткової роботи, з переїздом на нове місце роботи і проживання.
 2.  структурне безробіття, яке зумовлене в зрушенні структурі суспільного виробництва на основі НТП, зникнення старих і появою нових галузей, нових професій , нових спеціальностей.
 3.  циклічне безробіття пов’язане з фазами економічного циклу.
 4.  інституційне є результатом розвитку таких інституцій в економіці як соціальні виплати та гарантії.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11111. Рентные договоры: понятие, правовая природа, виды 176 KB
  История, правовая природа и понятие рентных договоров. Правовая природа рентных договоров. Понятие, предмет и форма заключения договора ренты. Противоречивость конструкции договора ренты. Исполнение обязанности по передаче имущества
11112. Граждане как субъекты гражданского права 184 KB
  По дисциплине: Гражданское право На тему: Граждане как субъекты гражданского права Оглавление [1] По дисциплине: Гражданское право [2] Оглавление [3] Глава 1 Понятие...
11113. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Виды налоговых правонарушений, влекущих ответственность 217 KB
  Меняются ставки налогов, объекты налогообложения, отменяются одни льготы и вводятся новые, уточняются источники уплаты налогов. Но проблема правонарушений в области уплаты налогов и сборов всегда останется актуальной. С этой проблемой не справились даже развитые цивилизованные государства.
11114. Сроки в гражданском праве 166 KB
  Курсовая работа по дисциплине: гражданское право тема: Сроки в гражданском праве Введение. Актуальность избранной темы обуславливается тем что своевременное осуществление и защита нарушенных прав способствует достижению той цели которую субъекты пресл...
11115. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение 91.5 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: жилищное право на тему: Прекращение жилищных правоотношений. Выселение Введение. Конституция Российской Федерации ст. 40 провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище....
11116. Понятие и метод гражданско-процессуального права 52 KB
  РЕФЕРАТ по гражданскому процессу на тему: Понятие и метод гражданско-процессуального права Гражданский процесс представляет собой установленную законом форму защиты права в судах общей юрисдикции. Процесс есть упорядоченное но...
11117. Субъекты жилищных правоотношений 80 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: жилищное право на тему: Субъекты жилищных правоотношений Введение Субъекты правоотношений это лица участвующие в этих правоотношениях. Субъектами жилищных отношений являются граждане юридич
11118. Удостоверение сделок 91.5 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: нотариат на тему: Удостоверение сделок Введение В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Нотариат обеспечивает эту помощ...
11119. Професійна діяльність людини та її вибір 50 KB
  Тема 15: Професійна діяльність людини та її вибір. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички повязані з даними поняттями. Виховна: виховувати в учнів культуру праці та професійну етику. Розвиваюча: розвивати у школярів спеціальні здібності і технічне ми...