94021

Соціальна політика держави. Державне регулювання зайнятості

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Соціальна політика це сукупність взаємоповязаних галузей які формують пристойний рівень життя та добробут населення. від економічних показників ВВП на душу населення та рівень заробітної плати Рівень життя населення певна кількість матеріальних благ які люди можуть придбати за свій дохід.

Украинкский

2015-09-08

31.56 KB

0 чел.

Соціальна політика держави. Державне регулювання зайнятості.

Соціальна політика – це сукупність взаємопов’язаних галузей які формують пристойний рівень життя та добробут населення.

Соціальні умови життя залежать:

1.від рівня економічного розвитку суспільства.

2. від економічних показників ( ВВП на душу населення та рівень заробітної плати)

Рівень життя населення - певна кількість матеріальних благ які люди можуть придбати за свій дохід.

Якість життя населення – це стан усіх сфер діяльності людини які визначають можливість реалізації його здібностей.

Рівень і якість життя характеризується такими показниками:

 1.  рівень споживання та його структура.
 2.  доходи населення.
 3.  накопичення коштів.
 4.  забезпечення житлом.
 5.  рівень освіти.
 6.  середня тривалість життя.

Система соціального захисту населення включає такі елементи:

 1.  індексація доходів населення.
 2.  встановлює мінімальну заробітну плату, по попит мінімуму.
 3.  система допомоги та компенсаційних виплат.
 4.  держава регулює ціни на товари першої необхідності.
 5.  організація соціального захисту безробітних.

Безробіття – це одна з основ нестійкої ринкової системи, яка характеризує не рівно важність у використанні трудових ресурсів. Тобто суспільна пропозиція робочої сили переважає над попитом робочої сили.

Рівень безробіття :

Рб= (К-ть безр.\РС)*100%

Форми безробіття:

 1.  Фрикційне безробіття , яке пов’язане з пошуком більш прибуткової роботи, з переїздом на нове місце роботи і проживання.
 2.  структурне безробіття, яке зумовлене в зрушенні структурі суспільного виробництва на основі НТП, зникнення старих і появою нових галузей, нових професій , нових спеціальностей.
 3.  циклічне безробіття пов’язане з фазами економічного циклу.
 4.  інституційне є результатом розвитку таких інституцій в економіці як соціальні виплати та гарантії.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8472. Типова навчальна програма нормативної дисципліни Китайська мова 112 KB
  Типова навчальна програма нормативної дисципліни Китайська мова. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Типова навчальна програма Китайська мова (далі - Програма) розроблена відповідно до освітньо-професійних програм за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (Перекла...
8473. Китайская поэзия 60.5 KB
  Китайская поэзия В поэзии сосуществуют (но далеко не мирно) разные направления, представленные многими крупными авторами, часто не схожими ни характером поэтических установок, ни идеологическим кредо. Большую и влиятельную группу представляли так на...
8474. Этимология и традиции чайной церемонии 83 KB
  Этимология Русское слово чай происходит от китайского (ча) растение Camellia sinensis китайцы называют (ча шу). Примерно до VIII в. до н. э. для чая не было особого слова вместе с другими горькими травами его называли (ту). Нельзя не з...
8475. Сооружение участка магистрального газопровода с разработкой очистки полости и испытания 289 KB
  Сооружение участка магистрального газопровода с разработкой очистки полости и испытания Введение Газовая промышленность является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики Российской Федерации. В последние годы она вышла на первое мес...
8476. Паблик рилейшенз. Конспект лекций 613 KB
  Настоящий конспкет лекций представляет собой одно из первых, подготволенных в полном соответствии с учебной программой пособий по такой важнейшей для экономистов, маркетологов, менеджеров и др. студентов, обучающихся по экономическим, переводческим ...
8477. Охорона праці. Конспект лекцій 871.5 KB
  Конспект лекцій дисципліни Охорона праці спрямований на поглиблене вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання і контролю безпечних умов праці на поліграфічному виробництві, на підвищення рівня їх компетентності в майбутн...
8479. Нафтогазова механіка. Конспект лекцій 790.76 KB
  У роботі подані загальні положення, що вивчаються даною дисципліною, та її звязок з іншими дисциплінами, стан нафтогазовидобувної галузі та проблеми нафтогазовидобутку..
8480. Правовые основы бухгалтерской деятельности 132.12 KB
  Правовые основы бухгалтерской деятельности Тема. Правовые основы бухгалтерского и налогового учета План Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Реформирование бухгалтерского учета в РФ. Правовое регулирование бухгалтерс...