94033

Теорія управління фірмою - менеджмент

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Структури підприємства та підбір кадрів Мотивація вивчення інтересів працюючих і створення умов Контроль вибір методів контролю та показників контролю Стилі управління командна адміністративний: Сувора ієрархія української структури Відповідь перед вищим керівництвом Всеохоплюючий контроль і найдосконаліший регламент...

Украинкский

2015-09-08

31.23 KB

0 чел.

Теорія управління фірмою - менеджмент.

Менеджмент(з англ.. керування)- це процес забезпечення,поєднання та узгодження різних операцій для досягнення мети.

Функції:

 1.  Планування
 2.  Організація (створ. Структури підприємства та підбір кадрів)
 3.  Мотивація (вивчення інтересів працюючих і створення умов)
 4.  Контроль (вибір методів контролю та показників контролю)

 Стилі управління командна адміністративний:

 1.  Сувора ієрархія української структури
 2.  Відповідь перед вищим керівництвом
 3.  Всеохоплюючий контроль і найдосконаліший регламент з боку найвищого керівництва
 4.  Демократично парсавативний
 5.  Підвищення ступеня відповідальності кожної ланки
 6.  Підхід до працівника як до осіб які само реалізуються в процесі праці

Форми управління:

 1.  Лінійна структура (здійснюється у взаєминах начальника і підлеглого)
 2.  Функціональна структура управління (спільний для кількох підрозділів ф-ції управління передаються одному органу або виконавцю)
 3.  Лінійно функціональна структура управління
 4.  Програмно цільова структура управління (тут виділяються окремі керівники окремих проектів які дають розпорядження щодо найефективнішого використання усіх ресурсів)
 5.  Матрична форма (тут поєднана лінійна, програмно-цільова функціональна форма)
 6.  Дивізіональна форма управління (поєднує процес управління саме матеріально, відповідає за договірні підприємства).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4148. Визначення основних параметрів однофазного випрямляча, що працює від мережі змінного струму із ступінчатою формою напруги 399 KB
  Розрахунково-графічна робота з курсу: Енергетична електроніка на тему Визначення основних параметрів однофазного випрямляча, що працює від мережі змінного струму із ступінчатою формою напруги...
4149. Розклад числа на прості множники 97.5 KB
  Розклад числа на прості множники Означення. Розкладом натурального числа nна прості множники (факторизацією числа) називається представлення його у вигляді взаємно прості числа, ki...
4150. Эффект Холла в германиевом полупроводнике n-типа 677.5 KB
  Эффект Холла в германиевом полупроводнике n-типа Цель роботы: Установить зависимость напряжения Холла при комнатной температуре и постоянном магнитном поле от управляющего тока и построить график. Измерить зависимость напряжения в образце при комнат...
4151. Метод балансовой увязки. Методы линейного и динамического программирования 113 KB
  Вопрос 1. Метод балансовой увязки и графический метод и их применение в экономическом анализе В экономическом анализе используются различные балансовые сопоставления и увязки. Например, сопоставляется товарный баланс для определения суммы реализации...
4152. Общественные блага и современная рыночная экономика 83 KB
  Введение Экономика как наука существует уже почти две с половиной тысячи лет, со времен проявления трудов великих греков – Ксенофонта и Аристотеля, посвященных проблемам хозяйства. Примерно в это время в ряде регионов мира уже сложились достато...
4153. Типы организации промышленного производства. Состав бизнес плана 94 KB
  Типы организации промышленного производства В зависимости от формы специализации производственные подразделения предприятия организуются по следующим типам производственной структуры: технологическому, предметному и смешанному предметно-технологиче...
4154. Производство комплектующих для вычислительной техники. Бизнес план 898.5 KB
  Введение Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. Но, к сожалению, одного желания мало. Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в материальных, финансовых, трудовых и интеллектуаль...
4155. Эргономика как наука. Основные содержания курса эргономики 197 KB
  Введение Эргономика изучает особенности и возможности функционирования человека в системах, человек, вещь, среда. Эргономика - наука о системах. Она включает в себя такие понятия, как антропометрия, биомеханика, гигиена труда, физиология труда, техн...
4156. Бухгалтерское дело 582 KB
  В тексте курса последовательно раскрыты история бухгалтерского дела, порядок организации и ведения учета в зарубежных странах, концепция реформирования бухгалтерского учета в РФ, бухгалтерский учет на различных стадиях существования организации и др...