94037

Сучасні особливості аграрних відносин. Державна аграрна політика

Доклад

Макроэкономика

Особливості аграрних відносин на поч 20 ст полягають у заміні триланкової власники орендарі найм праців будови аграрних відносин замін пятиланковою будовою промис і держ. Функції агропромислового комплексу: Певний контроль за ціноутворенням; Проведення аграрних реформ; Допомога аграрному сектору за рахунок державного бюджету...

Украинкский

2015-09-08

30.42 KB

0 чел.

Сучасні особливості аграрних відносин. Державна аграрна політика.

Особливості аграрних відносин на поч 20 ст полягають у заміні триланкової (власники, орендарі, найм праців) будови аграрних відносин замін пятиланковою будовою (промис і держ).

Ф-ї агропромислового комплексу:

  1.  Певний контроль за ціноутворенням;
  2.  Проведення аграрних реформ;
  3.  Допомога аграрному сектору за рахунок державного бюджету;
  4.  Гнучке оподаткування і стягнення рентних платежів.

В звязку із світовою аграрною кризою стан справ у с/г потребує постійної допомоги з боку держави. В наслідок цього в країні приймаються програми спрямов на підтримку і розв с/г. кошти на ці справи закладені у державний бюджет або враховуються у фіскальній політиці держави. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10944. Розмічання за шаблоном, площинне розмічання. Технологія виконання розмітки 72.5 KB
  Тема уроку: Розмічання за шаблоном площинне розмічання. Технологія виконання розмітки. Практична робота. Інструменти та пристрої для роботи з листовим металом Мета уроку: Засвоєння знань про слюсарні вимірювальні та допоміжні інструменти. Формування знань про інс
10945. Поняття макет. Види макетів, робота дизайнера 42.5 KB
  Тема 1.3: Поняття макет. Види макетів робота дизайнера. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички повязані з макетуванням. Виховна: виховувати в учнів естетичне сприймання предметів культуру праці та бережливе ставлення до чужої праці. Розвиваюча: ро
10946. Дослідження та регулювання електрообладнання автомобілів та тракторів 186.14 KB
  ЛАБОТАТОРНА РОБОТА №3 Дослідження та регулювання електрообладнання автомобілів та тракторів Лабораторна робота виконується на універсальному стенді КИ968ГОСНИТИ У4 який дозволяє досліджувати: 1.Генератори постійного струму потужністю до 05 кВт напругою до 12 ...
10947. Технологическое оборудование для послеуборочной доработки картофеля 154.46 KB
  Реферат. Технологическое оборудование для послеуборочной доработки картофеля . Оглавление 1. Технологические предпосылки к разработке мобильного оборудования для послеуборочной доработки картофеля.2 2. Обзор технологического оборудования и выбор технолог
10948. Проект производства работ при среднем ремонте 887.35 KB
  Курсовая работа по дисциплине Комплексная механизация путевых и строительных работ на тему: Проект производства работ при среднем ремонте Содержание. Задание на курсовой проект. Введение.4 1. Обоснование выбора путевых работ по их видам ...
10949. Интернет-магазин программного обеспечения. Web-сайт с помощью технологии ASP.NET 1.48 MB
  ВВЕДЕНИЕ Данная работа выполнялась в рамках курса изучения технологии ASP и ASP.NET. Технологии ASP представляют собой среду написания сценариев на стороне сервера которую можно использовать для динамического изменения веб-содержимого. ASP требует знания языков сценариев ...
10950. Іван Богун: історичний портрет 428 KB
  Іван Богун: історичний портрет Дипломна робота Вступ Актуальність теми. Зявилось чимало працьбіографій різних діячів епохи Української революції які заповнюють довгий провал у вивченні козацької старшини того періоду. Перед істориками стоїть нелегке з
10951. Теория вероятностей 164.31 KB
  Теория вероятностей математическая наука изучающая закономерности случайных явлений. Под случайными явлениями понимаются явления с неопределенным исходом происходящие при неоднократном воспроизведении повторении одного и того же опыта при неизменных условиях.
10952. Статистическое определение вероятности 92.14 KB
  ВЕРОЯТНОСТЬ Испытанием называется эксперимент который можно хотя бы принципиально провести в одинаковых условиях любое число раз. Простейший результат испытания называется элементарным событием или исходом. При испытании неизбежно наступает какойто исход и тольк