94054

Цивільні процесуальні норми, їх структура, дія в часі, просторі та за колом осіб

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Санкціонованих норм в цивільному процесуальному законодавстві немає; 2 є загальнообов’язковими для всіх осіб на території України: органів юридичних і службових осіб для суду учасників цивільного процесу осіб які беруть участь у справі та осіб які не беруть участі у справі 3 мають загальний характер є правилами поведінки...

Украинкский

2015-09-08

47.26 KB

1 чел.

Цивільні процесуальні норми, їх структура, дія в часі, просторі та за колом осіб Нормами цивільного процесуального права є встановлені державою України загальнообов'язкові правила, що регулюють порядок здійснення правосуддя в цивільних справах загальними судами та визначають систему процесуальних дій, виконуваних суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин, та систему їх процесуальних прав й обов'язків, реалізація яких забезпечується визначеними законодавством цивільними процесуальними засобами (гарантіями).Норми цивільного процесуального права характеризуються такими ознаками:1) встановлюються тільки державою. Санкціонованих норм в цивільному процесуальному законодавстві немає;2) є загальнообов'язковими для всіх осіб на території України: органів, юридичних і службових осіб, для суду, учасників цивільного процесу — осіб, які беруть участь у справі, та осіб, які не беруть участі у справі3) мають загальний характер, є правилами поведінки суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин численного застосування. Конкретні за змістом норми цивільного процесуального права спрямовуються до багатьох адресатів і розраховані на типовий варіант поведінки — є правилами застосування одного масштабу до різних осіб;Дія ЦП норм в просторі - поширюються на всю територію України і всі суди цивільної юриздикції повинні їх застосовувати під час розгляду і вирішення цивільних справ . В практиці можуть виникнути випадки коли в законодавстві відсутня норма яка регулює конкретні відносини, тоді суд повинен застосовувати аналогію закону, що означає використати закон який регулює подібні за змістом відносини. Якщо такого закону не знайдеться, суду треба виходити із загальних засад законодавства. Тобто застосовувати аналогію права.