9409

Дознание. Обвинительный акт, завершающий дознание

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Дознание. Обвинительный акт, завершающий дознание - равно как и ОЗ является итоговым процессуальным документом. Им завершается производство дознания. С момента составления появляется обвиняемый. Ч.2 ст.225 УПК РФ обязывает дознавателя ознакомить обв...

Русский

2013-03-06

28 KB

0 чел.

Дознание.

Обвинительный акт, завершающий дознание

- равно как и ОЗ является итоговым процессуальным документом. Им завершается производство дознания.

С момента составления появляется обвиняемый. Ч.2 ст.225 УПК РФ обязывает дознавателя ознакомить обвиняемого и его защитника не только с материалами УД но и с обвинительным актом.  С ними же знакомится потерпевший и его представитель, но по ходатайству. Закон не устанавливает последовательности ознакомления, но ч.2 говорит об ознакомлении.

Ст.225 не говорит  о возможности ознакомления с материалами дела гражданского истца и его представителя, гражданского ответчика и его представителя. Не урегулирован и вопрос о возможности заявления этими лицами ходатайств.

Вначале ОА И МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОБВИНЯЕМОМУ И ЗАЩИТНИКУ. ЗАТЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ХОДАТАЙСТВА С НИМИ ЗНАКОМИТСЯ ПОТЕРПЕВШИЙ, ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ, ОТВЕТЧИКЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ И Если эти лица заявили ходатайства с ними знакомится и пеосле ????

-решения прокурора по делу, поступившему с ОА-

Сроки принятия прокурором решения: 2 суток.

Статья 226. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

1. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям статьи 225 настоящего Кодекса со своими письменными указаниями. При этом прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта - не более 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях и в порядке, которые установлены частями третьей - пятой статьи 223 настоящего Кодекса;

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьями 24 - 28 настоящего Кодекса;

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

2. При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

3. Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном статьей 222 настоящего Кодекса.

Ч.4 ст.150 предусматривает возможность передачи дела для предварительного расследования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58562. Тема революции и любви в творчестве В. Маяковского 3.98 MB
  Цель: дать представление учащихся о любовной лирике Маяковского и о теме революции в творчестве поэта; познакомить их с фактами биографии Маяковского...
58563. Чергування о, е з і у коренях слів 62 KB
  Мета: На основі практичних вправ ознайомити учнів із чергуванням голосних у словах спільнокореневих слів; закріплювати знання про будову слова; розвивати вміння зіставляти узагальнювати; формувати навички самостійної роботи з підручником...
58564. Про що розповідає музика 57.5 KB
  Робота над вивченням нової пісні. Показ пісні з попередньо поставленим запитанням. Поміркуйте чи трапляється влітку те що описане в цій пісні. Аналіз пісні Яка ця пісня за характером веселаграйливасвітла В якому темпі виконана жваво.
58565. Музичний дощик 239 KB
  Навчальна: Розучування пісні Ой єсть в лісі калина слухання та розучування пісні Іди іди дощику слухання В.Слухання пісні Іди іди дощику Вчитель: Одним із музикантів у природі є дощик. озучування пісні Іди іди дощику...
58566. Урок музики та позакласна музично-виховна робота в сільській школі 81.5 KB
  Фольклор і пов’язана з ним система музичних знань умінь і навичок учнів мають визначати основний зміст роботи вчителя музики сільської школи забезпечувати принципи структурної єдності музичного виховання і освіти на етапах: учбовий матеріал – діяльність вчителя – його художньоестетична орієнтація; 2. Проведення в рамках шкільного уроку музики комплексного вивчення музичних та літературних фольклорних джерел з метою формування в учнів міцних асоціативних зв’язків між народною музикою літературою і образотворчим мистецтвом;...
58567. Музичний мультфільм конспект уроку 51.5 KB
  Виконання пісні за допомогою графічного зображення Прослухаємо слова пісніа потім будемо рухати сніжинку. Прослухаємо слова Буде ковзанка весела бпроплескати ритмоскладами Проговоримо слова.
58568. Музичні звуки: голосні та тихі. Розучування пісні «Півникове горе». Слухання музики: Дмитра Кабалевського «Сурмач і луна», Петра Чайковського «Баба-яга» 46.5 KB
  Діти називають правила: Сидіти під час співу потрібно рівно руки тримати на колінах; Дихання набираємо спокійно наче нюхаємо квіти не піднімаючи плечей; Розподіляємо повітря так щоб його вистачило на всю музичну фразу; Під час співу слухаємо своїх товаришів не викрикуємо прислухаємось до звучання інструмента; Голосні звуки співаємо округлено виразно чітко. Давайте заспіваємо звук соль.Я граю і співаю Повторюємо разом тільки співаємо протяжно і рівним звучанням. Я граю і співаю Також співаємо дзвінко і протяжно.
58569. ТЕОРІЯ Й МЕТОДИКА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ШКІЛ АДИГЕЇ 550.5 KB
  Учителеві варто визначати пізнавальну цінність кожного твору й звязувати це з конкретними завданнями музичного навчання й виховання, що дозволить знайти методично вірні шляхи подачі музичного матеріалу на уроці.
58570. В концертном зале. Картинки с выставки 59 KB
  Цель: познакомить с жизнью и творчеством М.П.Мусоргского; способствовать развитию музыкального кругозора, музыкального мышления, музыкальной речи; способствовать воспитанию интереса к предмету.