94152

Художественно-технические задачи цветового решения издания. Закономерности и способы увеличения контраста. Иллюзии цветового зрения. Явление иррадиации

Доклад

Косметология, дизайн и стилистика

Закономерности и способы увеличения контраста. Контраст по тону построен на разнице между цветами. Контраст светлого и темного Контраст холодного и теплого основан на разнице тормозящих и возбуждающих цветов. Контраст дополнительных цветов.

Русский

2015-09-09

24.55 KB

0 чел.

Художественно-технические задачи цветового решения издания. Закономерности и способы увеличения контраста. Иллюзии цветового зрения. Явление иррадиации.

Каждый цвет имеет свою специфику восприятия, эмоциональную характеристику и даже воздействие на организм человека. Восприятие цветов взрослым человеком и ребенком также отличаются. Подбирая цветовое решение, следует руководствоваться не только эмоциями и ощущениями, а еще законами дизайна и правилами гармонии.

  1.  Контраст по тону -построен на разнице между цветами. Он представляет собой комбинирование цветов, приближенных к определенным спектрам.
  2.  Контраст светлого и темного
  3.  Контраст холодного и теплого - основан на разнице «тормозящих» и возбуждающих цветов.
  4.  Контраст дополнительных цветов. Дополнительными называют цвета, при смешивании которых получается серый цвет.
  5.  Симультанный контраст – это создание иллюзии дополнительного цвета на соседнем оттенке.
  6.  Контраст по насыщенности - строится на основе разницы между ярким и не ярким цветами в одной светлоте.
  7.  Контраст по размеру цветовых пятен - основан на количественной разнице между цветами. В этом контрасте можно достигнуть равновесия или динамики.

Иллюзии цветового зрения. Они связаны с особенностью строения глаза.

1). Восприятие яркости предмета зависит от яркости фона (цвет предмета светлеет на темном фоне и темнеет на белом).

2). Сам цвет наблюдаемого объекта изменяется в зависимости от фона (Черный круг на зеленом фоне кажется слегка красноватым).

3). Некоторые цвета воспринимаются как «выступающие», а другие как «отступающие» (тёплые –выступающие \ холодные - отступающие).

4). Иррадиация - Явление иррадиации заключается в том, что светлые предметы на темном фоне кажутся увеличенными против своих настоящих размеров и как бы захватывают часть темного фона.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65632. МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ 60-Х РОКІВ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 160 KB
  Культура України та, особливо, культурна спадщина регіонів відіграють важливу роль у процесі гармонійного оновлення українського суспільства. Основою національної самосвідомості, як відомо, є уявлення про історичну долю народу та його історичні традиції.
65633. ФІЛОСОФІЯ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 280.5 KB
  Актуальність виконаної теми посилюється якраз тим що досліджуваний період характеризується становленням сучасного розуміння права відкритістю і гостротою обговорення проблематики як у контексті теоретичного змісту так і в соціально-практичній спрямованості.
65634. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЖІНОЧОГО ПЛЕЧОВОГО ОДЯГУ З ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИН 7.33 MB
  Аналіз сучасного ринку легкої промисловості засвідчує, що швейні вироби з еластичних тканини із вмістом ниток поліуретану займають понад 50% як вітчизняного, так і світового об’єму виготовленого та реалізованого одягу.
65635. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ, РЕФРАКТЕРНОЮ ДО АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ 277 KB
  Великий інтерес фахівців і вчених до даної проблеми обумовлений не тільки значною поширеністю даного захворювання й зростанням захворюваності на ГЕРХ, але й ризиком потенційно небезпечних ускладнень: стравохід Барретта, виразка стравоходу...
65636. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ МОДИФІКОВАНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 913.5 KB
  Найбільш суттєвою ознакою сучасного етапу розвитку телекомунікаційної галузі є значне підвищення вимог до якості обслуговування при наданні як традиційних послуг передачі даних, так і мультимедійних послуг. Також спостерігається стрімке розширення переліку послуг, що надаються телекомунікаційними мережами.
65637. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 186.5 KB
  Аналіз тенденцій останніх реформ української системи освіти свідчить, що одним з пріоритетних завдань сьогодення є забезпечення якості дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти.
65638. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 162.5 KB
  Зокрема наукового осмислення потребує українськоєврейський дискурс у вітчизняних виданнях оскільки єврейська меншина в Україні була й нині є однією з найчисленніших а її стосунки в середовищі українського етносу не завжди складалися просто.
65639. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності 369.5 KB
  Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом професійної компетентності у будьякій сфері однак особливо важливою є інноваційна підготовка фахівця у сфері економіки. Суттєвим компонентом такої підготовки має бути формування особистісної...
65640. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) 458 KB
  Неослабний інтерес широкого кола лінгвістів взагалі та фонетистів зокрема до проблем дослідження емоційного мовлення є цілком закономірним в новітню епоху розвитку лінгвістики на антропоцентричних засадах де прагматика посідає чільне місце.