94154

Становление эргономики как науки. Сущность эргономики и ее связь с архитектурой и дизайном. Основные эргономические показатели

Доклад

Косметология, дизайн и стилистика

Эргономика - научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания оптимальных условий труда, что способствует увеличению производительности, а также обеспечивает необходимые удобства и сохраняет силы, здоровье, работоспособность человека. Слово «эргономика» произошло от греческих слов ergon (работа) и nomos (закон), т. е. наука о трудовом процессе.

Русский

2015-09-09

25.27 KB

1 чел.

Становление эргономики как науки. Сущность эргономики и ее связь с архитектурой и дизайном. Основные эргономические показатели.

Эргономика-научная дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания оптимальных условий труда, что способствует увеличению производительности, а также обеспечивает необходимые удобства и сохраняет силы, здоровье, работоспособность человека. Слово «эргономика» произошло от греческих слов ergon (работа) и nomos (закон), т. е. наука о трудовом процессе.

Как наука эргономика сформировалась совсем недавно и еще молодая. Но еще первобытные люди стремились придать каменным орудиям труда удобную форму, чтоб они не выскальзывали из рук. В 1857 году польский ученый Ястшембовский предложил термин эргономика. В 1920-30е годы российские ученые Бехтеров и Мясищев определили основные задачи эргономики. 1949 –создано первое эргономическое научно-исследовательское общество в Великобритании. С середины 50-х нач 60-х эргономика интенсивно развивается во многих странах мира и создана Международная эргономическая ассоциация в 1961. В 1966 в Ленинградском университете создана кафедра инженерной психологии и эргономики.

Назначение эргономики – гуманизация среды, создание комфортных условий. Объектом изучения эргономики является система «человек – техника-среда», а предметом - деятельность человека или группы людей с техническими средствами.

Эргономика связана со всеми науками, предметом исследования которых является человек как субъект жизни. Она связана и с такими науками как дизайн и архитектура.

Существует четыре группы эргономических показателей: гигиенические, антропометрические, физиологические и психофизиологические, психологические. Гигиенические показатели определяются уровнями освещенности, вентилируемости, влажности, запыленности, температуры, радиации, токсичности, шума и вибрации и т. д. Антропометрические показатели определяются соответствием изделия размерам и форме тела человека, распределению массы его тела, учитываются размеры головы и кисти руки.

Физиологические и психофизиологические показатели определяются соответствием конструкции изделия следующим возможностям человека: силовым, энергетическим, физиологическим, зрительным, слуховым осязательным, обонятельным и вкусовым (психофизиологические).

Психологические показатели конструкции изделия определяются соответствием закрепленных и вновь формируемых рабочих навыков человека его возможности по восприятию и переработке информации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15188. Қажығұмар Шабданұлы 34 KB
  PAGE 2 ШАБДАНҰЛЫ ҚАЖЫҒҰМАР Жазушы ақын драматург. Қытай қазақтары жазба әдебиетінің негізін қалаған тұлғалардың бірі болып саналады. Жазушылық таланты адами адалдығы және өз көзқарастарына қатаң беріктігі үшін әсіресе Қытай қазақтары арасында зор б...
15189. Қазақтың балалар жазушысы - Бердібек Соқпақбаев 133.5 KB
  Балалар әдебиетінің бәйтерегі: Б.Соқпақбаевтың Кіріспе Қазақ балалар әдебиетінің классигі тамаша жазушы Бердібек Соқпақбаев тірі болғанда биыл 80 жасқа толар еді. Жақсының өзі өлсе де сөзі өлмейді демекші балалардың сүйікті жазушысы артына Менің атым Қожа
15190. Қасым Рахымжанұлы Аманжолов 18.84 KB
  Қасым Рахымжанұлы Аманжолов 1911 жылы қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген.1923 жылы Қасымды ағасы Ахметжан Семейдегі бастауыш мектепинтернатқа түсіреді. Мектептен кейін Қасым Се...
15191. Қашаған Күржіманұлы 24 KB
  Қашаған Күржіманұлы 18411929 Қашаған Күржіманұлы 1841 жылы Түрікменстанның Ташауыз қаласның маңында туған.Ол жалшы отбасында дүниеге келіпжастай жетімдікжоқшылықтың тауқметін тартқан. Қашағанның шығармалары 1935 жылы Әдебиет майданыжурналында №5 жари...
15192. Қошке Кемеңгерұлы 63.5 KB
  Қошке Кемеңгерұлы Білім мен білікке ұмтылған Қошке Кемеңгерұлының тағдырталайы зиялыларымыздың жарқын ғұмырымен қатқабат байланысып жатыр. Ол 1915 жылдан бастап 1930 жылға дейін үзіліссіз ұлт әдебиетіне драматургиясына журналистикасына ғылымына айрықша үлес ...
15193. М. Мағауин 60 KB
  АЛДАСПАН Алтын жұмыртқа Қылыш шағындаақ әдебиет көгінен жарқырап шалынған Мұхтар Мағауиннің жұлдызы бүгін де тым биіктен тым дара көрінеді. Қырық жылдан кейін баспасөз бетін көрген бозым қаламнан туған Бір уыс бидай аталатын алақандай әңгімеден бастап байс...
15194. М. Мақатаевтың шығармашылығы 68.5 KB
  ӘОЖ 894.342 СЕЗІМ САЯСЫМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ТЕҢІЗДІҢ ЖАНЫНДАҒЫ ТАМШЫДАЙ С.М. Исматова Ә. Ж. Шағатаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Поэзия өнер мүлкі ретінде қырсыры мол жансезімнен тыс поэзия болмайды. Оның ішінде лирика тікелей сезімді
15195. Мағжан - ақынның ақыны 59 KB
  МАҒЖАН: БҰЙЫРСА ШЫРАҚ СӨНБЕС ҰЗАҚ ЖАНАР Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты. Мағжан Жұмабаев поэзия әлеміндегі жарық жұлдыз қайталанбас құбылыс. Оның қуатты бойға жігер жүрекке от беретін рухты үні ізденістері мен жаңашылдығы қа
15196. Майлықожа Сұлтанқожаұлы 27 KB
  Майлықожа Сұлтанқожаұлы 18351898 Майлықожа Сұлтанқожаұлы қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Қызылқұм жерінде туып өскен.Әкесі Сұлтанқожа мұсылманша сауаттышағын дәулеттікөзі ашықдіндар адам болған. М...