94159

Методы эргономики, их развитие и использование в проектировании. Соматотипия. Перцентиль. Соматография

Доклад

Косметология, дизайн и стилистика

Метод соматографии – технико-антропометрический анализ положения тела и изменения рабочей позы человека, соотношения размеров человека и машины. Результаты этого анализа обычно представляются в графической форме. При применении этого метода используется схематическое изображение тела человека в различных положениях.

Русский

2015-09-09

24.18 KB

3 чел.

Методы эргономики, их развитие и использование в проектировании. Соматотипия. Перцентиль. Соматография.

В основу общих правил использования антропометрических данных при расчете параметров рабочих мест и производственного оборудования положены Методы эргономических исследований: (антропометрические)

-соматография

-соматотипия

-перцентиль

 Метод соматографии технико-антропометрический анализ положения тела и изменения рабочей позы человека, соотношения размеров человека и машины. Результаты этого анализа обычно представляются в графической форме. При применении этого метода используется схематическое изображение тела человека в различных положениях. Эти изображения выполняются с учетом данных антропометрии, в определенном масштабе (чаще 1:5 или 1:10) и могут быть палочковыми и плоскими. при проектировании рабочего места, позволяет рассчитывать зоны легкой и оптимальной досягаемости, находить оптимальные способы организации рабочего места.

Метод соматотипии – метод классификации типов телосложения. Соматотипия разделяется на соматоскопию(метод изучения вариаций строения тела) и соматометрию(изменение тела и его частей с учетом массы тела). Типы: 1. Эндоморфный (обилие жировых отложений), 2. Мезоморфный(развитая мышечная масса), 3. Эктоморфный ( худой тип телосложения).

Метод перцентилей . Перцентиль - сотая доля обмеренных людей с одинаковыми антропометрическими признаками (пол, возраст).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2005. Ультразвукове дослідження стисливості кремній–органічних з’єднань 6.36 MB
  встановлення характеру особливостей температурної залежності реологічних та акустичних властивостей кремнійорганічних сполук вздовж кривої рівноваги, виявлення і з’ясування молекулярних та флуктуаційних механізмів релаксаційних процесів, що мають місце у досліджуваній системі вздовж кривої рівноваги.
2006. Опыт воспитательной работы на специальности Театральное творчество 35 KB
  Само понятие воспитательная работа - очень объемно, многогранно и практически безгранично. Воспитательная работа - это органическая часть учебного процесса колледжа, направленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих специалистов.
2007. Слава козацька жива 41.52 KB
  Закріпити й поглибити знання, отриманні учнями у 5-му класі про козаків та козацтво, залучити дітей до вивчення історії свого народу, дослідити його коріння, знайомлячись з життям та подвигами козаків, виховувати патріотизм та повагу до минулого українського народу.
2008. Полімерні матеріали та їх властивості 543.99 KB
  Морфологічні властивості полімерних матеріалів і їх прикладне значення. Показники термостабільності волокон. Гігротермічні і фізико-механічні властивості полімерних матеріалів. Методи оцінки якості виконання операцій волого-теплової обробки деталей швейних виробів.
2009. Послуги ресторанного господарства 18.59 KB
  Підприємства харчування поєднують функції виробництва, реалізації продукції та організації її споживання. Це вимагає постійної координації виробничої та торговельної діяльності з урахуванням потоку споживачів, який є нерівномірним протягом дня, тижня.
2010. Кулінарна продукція 22.76 KB
  Продукція ресторанного господарства має багато властивостей, які можуть проявлятися під час її створення і споживання, тобто під час розробки, виробництва, зберігання, транспортування, використання.
2011. Умови зберігання кулінарної продукції 19.86 KB
  Згідно стандарту, якість кулінарної продукції, її безпека контролюється за органолептичними, фізико-хімічними і мікробіологічними показниками.
2012. Овочеві напівфабрикати 31.65 KB
  Технологічна схема кулінарної механічної обробки свіжих овочів включає сортування, миття, очищення і нарізання. При сортуванні овочі перебирають вручну або пропускають крізь калібровочну машину для розподілу за розмірами.
2013. Напівфабрикати з борошна 27 KB
  Борошняні вироби виготовляють із різних видів тіста. Залежно від подальшого використання воно має бути з певними фізико-хімічиими й органолептичними показниками.