94167

Академический и коммерческий аспекты дизайна. Влияние мировоззренческих и социокультурных изменений в обществе на смену стилевых направлений в дизайне, массовое и элитарное

Доклад

Культурология и искусствоведение

Новое искусство должно отчуждать людей от реальной жизни. новое искусство разделяет публику на два класса тех кто понимает и тех кто не понимает его то есть на художников и тех которые художниками не являются. Новое искусство это чисто художественное искусство.

Русский

2015-09-09

23.87 KB

1 чел.

Академический и коммерческий аспекты дизайна. Влияние мировоззренческих и социокультурных изменений в обществе на смену стилевых направлений в дизайне, массовое и элитарное.

Некоммерческий дизайн выдает концепцию. Коммерческий дизайн концепцию превращает в стиль. Академический дизайн, как овладевание общими закономерностями дизайна, является образовательной составляющей. Массовая к — рубеж 19-20в. В США. Массы - как механизированное общество (т. е. человек воспринимается как придаток техники). Массы - как бюрократизированное общество (т. е. в массовом обществе личность теряет свою индивидуальность в пользу стадности). Человек почувствовал себя одиноким и потерянным в мире, перенасыщенном социальными и политическими и другими конфликтами. Возросло ощущение приближающейся катастрофы. Все это стало осознаваться как нарушение культурной целостности. Идеи иррационализма стали опорой для многих элитарных «сверхноваторских» направлений в художественной культуре. Новое искусство, должно отчуждать людей от реальной жизни. «Дегуманизация» основа нового искусства XX века. новое искусство разделяет публику на два класса -- тех, кто понимает, и тех, кто не понимает его, то есть на художников и тех, которые художниками не являются. Новое искусство -- это чисто художественное искусство. Эти направления получили название модернистских.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64484. СТРУМИННА ТЕХНІКА В ОПАЛЮВАЛЬНО – ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 369.5 KB
  Подальший науковотехнічний прогрес який спрямований на вирішення найважливіших проблем що поставлені перед промисловістю України в першу чергу паливних енергетичних екологічних галузях є неможливим без підвищення ефективності опалювальновентиляційних систем ОВС.
64485. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 313.5 KB
  Економіко-політичні зміни трансформація законодавчої бази розширення зовнішньоекономічної діяльності викликають стрімкий розвиток ринку аудиторських послуг в Україні.
64486. Поліпшення енергетичних показників і паливної економічності бензинового двигуна в режимах повних навантажень 2.1 MB
  Актуальність теми полягає у тому що теоретичними та експериментальними дослідженнями показано як добавкою закису азоту до повітряного заряду можна одночасно покращити енергетичні показники і паливну економічність та створити сприятливі умови для роботи каталітичних нейтралізаторів.
64487. ЛЮБОМИР ВИНАР ЯК ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ 179.5 KB
  Винара що зумовлює актуальність даної теми адже науковий доробок вченого є важливим надбанням української історичної думки. Винара в дослідження проблем історії України та української історіографії.
64488. ВПЛИВ АТМОСФЕРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ 3-7-РІЧНОГО ВІКУ 248 KB
  У практиці епідеміологічних досліджень проведених серед дітей дошкільного і молодшого шкільного віку таким факторам як стать і вік приділяється недостатньо уваги; надаються неоднозначні дані щодо особливостей статевої вікової...
64489. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ 227.5 KB
  Світова фінансова криза та її наслідки для економіки України з урахуванням існуючих структурних диспропорцій актуалізували потребу в детальному аналізі інноваційної складової стратегії соціально-економічного розвитку країни.
64490. Закономірності процесів оптимального повітряного охолодження плавильних реакторів скляного виробництва 1.22 MB
  Найбільш розповсюдженим способом охолодження стін варильного басейну є обдув повітрям. За рахунок охолодження реактор може проробити тривалий час навіть при невеликій залишковій товщині стінового огородження...
64491. ОЦІНКА НЕОДНОРІДНОСТІ УЩІЛЬНЕНИХ ҐРУНТІВ ШТУЧНИХ ОСНОВ 640 KB
  За цих умов геотехніка рекомендує влаштування штучних масивів з кращими будівельними властивостями ніж у природних ґрунтів. Певною проблемою при нормуванні властивостей ущільненого масиву також є невідповідність оптимальних параметрів ущільнення...