94173

Теоретические и концептуальные основы дизайна. Три этапа становления дизайна. Концептуальные основы теорий У. Морриса, Г. Земпера, А. Вельде, П. Беренса

Доклад

Культурология и искусствоведение

Уильям Моррис. (Прерафаэлит). «Движение искусств и ремёсел» с идеей гармонизации индустриального общества. Создал худ-пром объединение «Моррис и Ко», осуществив мечту по совместному труду ремесленников и художников. «Идеал дизайнера, как универсального специалиста». Он против стандартных изделий и механизированного производства. Пропагандист средневекого ремесла.

Русский

2015-09-09

24.42 KB

1 чел.

Теоретические и концептуальные основы дизайна. Три этапа становления дизайна. Концептуальные основы теорий У. Морриса, Г. Земпера, А. Вельде, П. Беренса

Уильям Моррис. (Прерафаэлит). «Движение искусств и ремёсел» с идеей гармонизации индустриального общества. Создал худ-пром объединение «Моррис и Ко», осуществив мечту по совместному труду ремесленников и художников. «Идеал дизайнера, как универсального специалиста». Он против стандартных изделий и механизированного производства. Пропагандист средневекого ремесла. Его собств. Дом «Ред-Хауз» стал эталоном домостроения, отказ от эклектики. Мечтал соединить высокую технику и ручное ремесло.

Практическая эстетика Земпера. Проектировал экспозиции выставки Всемирной Пром выставки. Написал по наблюдениям – «предложения по улучшению народного вкуса». Проблема: Технический прогресс быстро производит материалы, а эстетически осмыслить достижения не успевают) Зависимость формы от функции. Обосновал первичность Технических искусств-ремёсел перед Свободными искусствами.

А. Вельде модернист, архитектор, дизайнер. Основатель Ар-нуво. один из организаторов Веркбунда. Важнейшим для нового стиля стал его лозунг "Назад к природе"

П. Беренс. один из основателей Германского Сецессиона. Считается первым дизайнером. функционалист и сторонник новых конструкций и материалов- как стекло и сталь. Работал в концерне AEG. Беренс впервые внедрил фирменный стиль. Никаких традиционных форм, никакой орнаментации. утверждал, что необходимо сочетать художественность формы с ее функцией. «следование одним лишь функциональным целям не создаст культурных ценностей». Ратовал за массовость эстетических вещей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64768. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 919.05 KB
  Актуальність і доцільність дослідження цілеспрямованого формування готовності до професійного самовдосконалення у студентів технічних ВНЗ обумовлена об’єктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоздатних фахівців інженерних спеціальностей...
64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розв’язано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...
64770. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об’єктів 2.22 MB
  Незважаючи на здобутки теорії керування (оптимальна лінійна фільтрація Вінера-Калмана, системи з нечіткою логікою, нейромережеві технології, генетичні алгоритми оптимізації, тощо), з ряду причин техніко-економічного характеру...
64771. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОМПОНОВОК ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 328 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: теоретичне обґрунтування та розроблення математичної моделі вибору оптимальної компоновки ВП для універсальних та багатоцільових верстатів з ЧПК; – розроблення системи конструкцій функціональних елементів...
64772. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 260.5 KB
  Щорічно в Державний Реєстр сортів рослин України вносяться нові високопродуктивні, різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Для широкого їх впровадження необхідно налагодити виробництво насіння вихідних батьківських форм...
64773. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРИСИВАШШЯ 301 KB
  Мета досліджень полягає в розробці більш досконалих та економічно ефективних агротехнічних прийомів вирощування пшениці озимої при сівбі після соняшнику ячменю ярого у порівнянні з чорним паром за різних строків сівби та норм висіву насіння.
64774. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 592 KB
  Здійснивши аналіз методики викладання нормативних дисциплін Основи охорони праці й Охорона праці в галузі у вищих аграрних навчальних закладах ми дійшли висновку що здебільшого застосовуються традиційні методи навчання які не повною мірою дозволяють сформувати високий рівень...
64775. ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 283 KB
  Зокрема потребує подальшого теоретичного та прикладного вирішення уточнення й поглиблення поняття інноваційність технологічних процесів виявлення чинників що визначають інноваційність розвиток класифікації технологічних процесів машинобудівних...
64776. Отримання порожнистих деталей із змінною товщиною стінки на базі використання способів радіально-прямого видавлювання 336.5 KB
  Для виготовлення розповсюджених в промисловості порожнистих вісесиметричних деталей із змінною товщиною стінки використовуються способи поздовжнього зворотного та прямого видавлювання витягування локальної обробки та процеси штампування...