94183

Освещение и особенности зрительного восприятия человека

Доклад

Культурология и искусствоведение

Каждый глаз человека воспринимает мир с помощью «телесного» угла зрения. «телес»угол зрения - 70 градусов. Вверх оптимально 30 градусов, вниз – 40. по горизонтали 45. У женщин обзор больше, чем у мужчин. Закономерности зрительного восприятия: чувствительность глаза резко падает от центра к периферии...

Русский

2015-09-09

24.31 KB

1 чел.

Освещение и особенности зрительного восприятия человека.

Каждый глаз человека воспринимает мир с помощью «телесного» угла зрения.

«телес»угол зрения- 70градусов. Вверх оптимально 30 градусов , вниз – 40. по горизонтали 45. У женщин обзор больше, чем у мужчин.

Закономерности зрительного восприятия:

-чувствительность глаза резко падает от центра к переферии

-цветовое зрение только за счет центр. части сетчатки (переферия-ахроматич)

-максимально воспринимается желтый, голубой, минимально-красный, зеленый.

-от центра к перефирии цвета меняются(красный и зел желтеют, пурпурный синеет, синий воспринимается хуже всех)

- глаз человека одновременно воспринимает 5-7 объектов.

- глаз инертен, скачкообразная моторика (легче воспринимаются динамичные, ритмичные и прямолинейные формы)горизонт. разм оцен. Лучше чем вертикальные.

-ловит предметы на расстоянии 6м

-свет является возбудителем органов зрения

-свет тонизирует и улучшает кровообмен, влияет на иммунитет.

Оптимальное освещение

1. цвет света, 2. цветопередача, 3. Уровень освещения, 4. распределение тени, 5. направление света, 6. отсутствие бликов, 7. распределение освещения.

Блесткость – специальное свойство ярко освещенной поверхности вызывать ослепление или дезориентацию человека. Бывает прямая и отраженная. Удачное расположение источника света выше 50градусов над линией горизонта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83511. Правовий статус і міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій 36.36 KB
  В основі правової природи міжнародних організацій лежить наявність спільних цілей і інтересів держав-членів. Для правової природи міжнародної організації істотним є те, що її цілі і принципи, компетенція, структура і т.п. має узгоджену договірну основу.
83512. Функції міжнародних організацій 32.88 KB
  У багатщ випадках держави зобов\'язані регулярно представляти доповіді про виконання ними норм міжнародного права і актів організації у відповідній області особливо в області прав людини. Оперативна функція полягає в досягненні цілей організації шляхом безпосередньої діяльності власними засобами організації. Організації надають економічну науковотехнічну і іншу допомогу консультаційні послуги.
83513. Правова природа актів міжнародних організацій 44.29 KB
  Так у сучасній міжнародноправовій літературі звертається увага на подібність процедури розробки міжнародних стандартів з одного боку і процесом вироблення міжнародної угоди в рамках міжнародної організації з іншого. Крім того висловлюється позиція що регламенти міжнародних організацій є результат їх законодавчої або Квазізаконодавчо діяльності. За своєю юридичною силою акти міжнародних орагнізацій можуть бути як рекомендаційними так і носити юридично обов\'язковий характер.
83514. Створення і припинення діяльності міжнародних організацій 34.13 KB
  Міжнародні організації як вторинні похідні суб’єкти міжнародного права створюються державами. Процес створення нової міжнародної організації проходить в три етапи: ухвалення засновницького документу; створення матеріальної структури організації; скликання головних органів що свідчить про початок функціонування організації. Злагоджене волевиявлення держав щодо створення міжнародної організації може бути зафіксовано 2 способами: у міжнародному договорі; у рішенні вже існуючої міжнародної організації. Укладення міжнародного договору припускає...
83515. ООН: цілі і принципи діяльності 37.81 KB
  Організація Об’єднаних Націй ООН універсальна міжнародна міжурядова організація що діє на підставі Статуту підписаний 26 червня 1945 р. Статут ООН є універсальним загальнообов’язковим міжнародним договором що закріплює основи сучасного міжнародного правопорядку. ООН переслідує наступні цілі: підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою вживати ефективні колективні заходи для запобігання і усунення загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру й проводити мирними засобами вирішення міжнародних спорів;...
83516. Рада безпеки ООН, її функції. Членство. Порядок прийняття рішень 36.98 KB
  Рада Безпеки є одним з головних органів ООНщо виконує основну роль в підтримці міжнародного миру і безпеки та згідно з п. Рада безпеки уповноважена розслідувати будьякий спір або ситуацію для визначення того чи не може продовження цього спору або ситуації загрожувати міжнародному миру і безпеці. Сторони спору продовження якого може загрожувати міжнародному миру або безпеці мають право самостійно ухвалити рішення про його передачу на вирішення Ради Безпеки.
83517. Генеральна Асамблея ООН, її структура. Порядок роботи та порядок прийняття рішень 36.41 KB
  Порядок роботи та порядок прийняття рішень Генеральна Асамблея один з головних органів ООН що складається з представників всіх державчленів ООН. Делегація кожної державичлена ООН складається не більш ніж з п\'яти представник і п\'яти їх заступників. Генеральна Асамблея в межах Статуту ООН має право обговори вати та робити рекомендації членам ООН або Раді Безпеки з будьяких питань або справ в межах Статуту крім питань що знаходяться розгляді Ради Безпеки стосовно будьякого спору або ситуації.
83518. Міжнародні конференції: поняття, правила процедури, порядок прийняття рішень 36.35 KB
  Конференції з широкими повноваженнями приймають досить детальні правила. Конференції з широким представництвом мають досип складну організаційну структуру: голова комітети підкомітетиробочі групи секретаріат. Основні організаційні питання вирішує генеральний комітет що складається з голови конференції і голів комітетів.
83519. Поняття і значення права мирного вирішення міжнародних спорів 36.45 KB
  Право мирного вирішення міжнародних спорів - галузь міжнародного права, норми та принципи якої встановлюють порядок врегулювання спорів між суб\'єктами міжнародного права мирними засобами.