94217

Агропромышленной комплекс в системе национальной экономики: состав, структура и проблемы его функционирования

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

В него входят отрасли обеспечивающие производство с х продукции ее переработку хранение и реализацию производство средств производства в АПК и его обслуживание. В агропромышленном комплексе в разных стадиях производства и обращения прямо и косвенно участвует около 80 отраслей народного хозяйства.

Русский

2015-09-10

19.94 KB

0 чел.

Агропромышленной комплекс в системе национальной экономики: состав, структура и проблемы его функционирования.

АПК — совокупность отраслей народного хоз-ва, связанных между собой экономическими отнош. по поводу производства,распределения,обмена и потребления С/х продукции. В него входят отрасли, обеспечивающие производство с/х продукции, ее переработку, хранение и реализацию, производство средств производства в АПК и его обслуживание. В агропромышленном комплексе в разных стадиях производства и обращения прямо и косвенно участвует около 80 отраслей народного хозяйства.

В составе АПК принято выделять три основных сферы:

первая отрасли промышленности, поставляющие с/х хозяйству средства производства, а также отрасли, занятые произв.-техн. обслуживанием сельского хозяйства;

вторая собственно с/х; третья отрасли, обеспечивающие доведение с/х продукции до потребителя: заготовка, переработка, хранение, транспортировка, реализация. Четвертая сфера формируется при достаточно высоком уровне развития рыночной экономики – произв. и социальная инфраструктура, обеспечивающие общие условия произв-ва продукции, а также жизнедеятельности людей.

Стратегическая цель гос-ва в области АПК – сформировать макро- и микроэкономическую систему хозяйствования, обеспечивающую устойчивой развитие и последовательное повышение эффективности агропром. Пр-ва для более полного и надежного снабжения населения продуктами питания, перерабатывающей промышленности – сырьем, активизации экспорта и укрепления продовольственной безопасности страны. Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного хозяйства Республики Беларусь. Роль его заключается в следующем:

  1.  Обеспечивает население продуктами питания.
  2.  Дает сырье для перерабатывающей промышленности.
  3.  Оказывает решающее влияние на развитие промышленности. С/х является основным потребителем материальных ресурсов: тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и др.
  4.  Важнейшая сфера приложения труда..
  5.  Важнейший источник накопления темпов развития сельского хозяйства во многом зависит роста экономики всей страны.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52988. Методичні рекомендації з проведення навчального експерименту в системі вивчення фізики в середній школі 170.5 KB
  Методичні рекомендації з проведення навчального експерименту в системі вивчення фізики в середній школі м. Система шкільного експерименту з фізики. Роль експерименту в процесі вивчення фізики в школі.
52989. ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИКИ 103 KB
  Модель випускника готового до самоосвіти Засоби організації самоосвітньої діяльності учнів Памятки раціональної організації навчальної роботи школяра як розвязати задачу як здійснити перевірку розвязків задачі робота з підручником фізики складання плану відповіді з фізики як скласти конспект як готувати доповідь реферат як працювати з додатковою літературою як готувати домашнє завдання як виконувати письмову домашню роботу Зразки тестів та контрольних робіт для перевірки навчальних досягнень...
52990. Вивчати фізику цікаво 270 KB
  Серед безлічі шляхів формування у школярів пізнавального інтересу одним з найбільш ефективних є організація ігрової діяльності. Ігрові форми навчання дозволяють пожвавити навчальний процес, зробити його більш привабливим для учнів, підвищують інтерес до предмета в цілому, активізують мислення та творчу діяльність учнів.
52991. Використання моделей і моделювання в шкільному курсі фізики 230.5 KB
  Наводиться технологічний ланцюжок вирішення завдань на комп'ютері. Технологія моделювання вимагає від дослідника уміння ставити проблеми і завдання прогнозувати результати дослідження проводити розумні оцінки виділяти головні і другорядні чинники для побудови моделей вибирати аналогії і математичні формулювання вирішувати завдання з використанням комп'ютерних систем проводити аналіз комп'ютерних експериментів. Моделювання експерименту засобами ІКТ Сьогодні коли комп'ютер став основним інструментом дослідника різні види моделей можна...
52993. Найрозумніший (інтелект-шоу з фізики) 127.5 KB
  Стан механічної системи при якому дія на систему зовнішніх сил не викликає взаємного тиску частинок цієї системи називається: 1. Електричний струмом називається: 1 процес хаотичного руху заряджених частинок; 2 процес безперервного руху заряджених частинок; 3 процес напрямленого руху заряджених частинок. Фізична величина яка чисельно рівна добутку швидкості V руху на час t протягом якого він відбувався називається: 1 переміщенням; 2 траєкторією; 3 шляхом; 7. Пристрій який перетворює електричну енергію в енергію обертального руху...
52995. Физкультминутки на уроках русского языка в 5 – 9 классах 164.5 KB
  Когда эти буквы будут обозначать 1 звук вы поднимете голову вверх хлопнете над головой 3 раза и опустите руки вниз. Встаньте ровно руки опущены. Когда вы услышите синонимы поднимите руки вверх и хорошо потянитесь кверху. Когда услышите слово которое пишется с двумя н поднимите руки вверх.
52996. Педагогічний контроль виконання домашніх завдань з фізичної культури 275 KB
  Пропаную добірку вправ, які можуть послужити змістовним наповненням домашніх завдань. Їх виконання не потребує специфічного обладнання та інвентарю, зате забезпечує ефективний розвиток сили, координації рухів, витримки та витривалості. Додаю також нормативи педагогічного контролю виконання домашніх завдань...