9423

Информационная безопасность (ИБ)

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Информационная безопасность (ИБ). Жизненно важные интересы ИБ общества. Угрозы ИБ общества. Защита ИБ общества. ИБ - это защита экономических, социальных, международных и духовных ценностей с использованием информационных сред...

Русский

2013-03-06

28.5 KB

5 чел.

Информационная безопасность (ИБ).

 1.  Жизненно важные интересы ИБ общества.
 2.  Угрозы ИБ общества.
 3.  Защита ИБ общества.

ИБ – это защита экономических, социальных, международных и духовных ценностей с использованием информационных средств от внешних и внутренних угроз.

Цели информационного воздействия на общество:

 •  Тактическая
 •  Стратегическая

Жизненно-важные интересы общества:

 •  Обеспечение интересов общества
 •  Построение информационного общества
 •  Предотвращение манипулирования массовым сознанием
 •  Построение правового государства
 •  Сохранение ценностей общества
 •  Приоритетное развитие современных информационных технологий

Угрозы информационной безопасности общества.

 1.  Неисполнение требований закона.
 2.  Дезорганизация и разрушения накопление и сохранение информации.
 3.  Усиление зависимости общественной жизни от зарубежных структур.

Активизация различного рода религиозных сект:

 •  Деятельность сект включает в  себя контроль сознания своих членов, который включает в себя:
  1.  Контроль поведения
   1.  Контроль мышления
   2.  Контроль информации
   3.  Контроль эмоций.
 1.  Снижение духовной нравственности, творческого потенциала населения России
 2.  Увеличение оттока специалистов за рубеж
 3.  Нарушение прав в сфере оборота информации (утечка, перехват, хищение, навязывание ложной информации).
 4.  Нарушение правил в области функционирования информационной системы
 5.  Нарушение правил в области использования средств обеспечения ИБ.
 6.  воздействие на парольные ключи системы.
 7.  использование не сертифицированных информационных технологий.

Защита ИБ общества:

 •  создание систем противодействия монополизации отечественными и зарубежными структурами составляющих информационной инфраструктуры, включая рынок информационных услуг и СМИ.
  •  Активизация контрпропагандисткой деятельности, направленной на предотвращение негативных последствий распространения дезинформации о внутренней политике России.

Национальная идея – идея оптимального поведения человека на пользу себе и обществу (нации).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65705. Внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального кола головного мозку (клініка, діагностика, лікування) 281.5 KB
  Необхідне подальше вивчення та практичне вдосконалення хірургічного лікування хворих з розривами АА, ускладненими ВМГ і ВШК, шляхом подальшого визначення показань і протипоказань, оптимальних строків, методів і обсягів оперативних втручань...
65706. Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції 139 KB
  Перспективним напрямком дослідження структурних змін нирок за умов АГ є використання експериментальних моделей зокрема щурів лінії СІСАГ спадково індукована стресом артеріальна гіпертензія. Тому використання вказаних щурів дає можливість прослідкувати поетапність...
65707. Внутрішньоісламські протиріччя в мусульманській уммі Криму: природа, стан, еволюція 160.5 KB
  Генезис та ескалація внутрішньорелігійних протиріч в ісламі який на теренах України переживає процес відродження та реінтеграції у нове для нього суспільне буття стали ще одним підтвердженням складності й багаторівневості релігійних процесів в умовах конфліктогенного...
65708. Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями 1.56 MB
  Мембранні технології в сучасному світі відіграють значну роль як у вирішенні локальних галузевих питань так і глобальних проблем що постали перед людством серед яких: забезпечення населення якісними продуктами харчування питною водою та сучасними джерелами енергії охорона...
65709. УДОСКОНАЛЕНІ ЗАХОДИ ДОГЛЯДУ ЗА НАСІННИКАМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 303 KB
  Одним із надійних шляхів підвищення урожайності та якості насіння гібридів цукрових буряків є впровадження у виробництво удосконалених технологій вирощування які забезпечували б високу продуктивність насінників тобто максимальну реалізацію їх біологічного потенціалу...
65710. Комп’ютерний комплекс моделювання динаміки фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні 360 KB
  Забезпечення належних умов праці на робочому місці безпека технологічних процесів санітарнопобутові умови праці та створення комфортних умов перебування людини у приміщенні набувають особливого значення оскільки більшу частину свого часу людина проводить саме в приміщенні.
65711. ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 199 KB
  Одним із ефективних засобів розвитку та функціонування сучасного постмодерного суспільства є налагодження діалогу між державою та громадянином між відповідними гілками влади політичними партнерами культурами та цивілізаціями.
65712. Податкова політика російського царату в українському селі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний аспект 143.5 KB
  Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України кінця ХХ – початку ХХІ ст. стимулюють зростання значного інтересу як дослідників-фахівців, так і широкої громадськості до специфічних особливостей перебігу аграрних перетворень, що мали місце в українському селі у минулому.
65713. Теплоізоляційні матеріали на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій, здатних до спучування 927 KB
  Отже враховуючи все вищезазначене особливої актуальності набуває питання щодо розробки принципово нових видів теплоізоляційних матеріалів на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій здатних до спучування які можуть бути виготовлені з використанням недорогої...