94253

История книжного дизайна. Основные элементы книги. Книга как единый ансамбль

Доклад

Культурология и искусствоведение

Суперобложка — бумажная обложка поверх переплета книги. Переплёт — прочная, обычно твёрдая, крышка из картона, кожи, ткани, бумаги, в которую заключаются (вклеиваются) сброшюрованные листы книги. Обложка (мягкая или полутвёрдая, на ней указываются название и автор книги)

Русский

2015-09-10

24.06 KB

3 чел.

История книжного дизайна. Основные элементы книги. Книга как единый ансамбль. (11 вопрос)

В зависимости от типа книги (энциклопедия, словарь, учебник, монография и др.), её структура может меняться, но обычно[36] в ней присутствуют следующие части:

Суперобложка — бумажная обложка поверх переплета книги.

Переплёт — прочная, обычно твёрдая, крышка из картона, кожи, ткани, бумаги, в которую заключаются (вклеиваются) сброшюрованные листы книги.

Обложка (мягкая или полутвёрдая, на ней указываются название и автор книги)

Форзац — двойные листы плотной бумаги, расположенные в книге между блоком и переплетной крышкой. Соединяет блок с книжкой и защищает крайние страницы книги от загрязнений.

Корешок — место, где сшиты листы книги, тетради.

Титульный лист (содержит заглавие книги, её автора)

Выходные сведения (в советских и российских изданиях) или импрессум (в изданиях некоторых других стран)

Шмуцтитул — отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием последующего раздела или части книги.

Аннотация (краткое описание издания для покупателей, продавцов и библиотекарей)

Вступление — раздел, предшествующий главной теме произведения или одной из его частей и подготовляющий её появление.

Текст самой книги — книжный блок

Предметный указатель (Глоссарий)

Содержание (литература) или Оглавление (иногда находятся в начале)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53105. Застосування інтерактивних технологій під час вивчення нового матеріалу на уроці географії 24.88 MB
  Виконавчо-діяльнісний етап посідає центральне місце у дидактичному процесі адже тут відбувається розвиток і навчання учнів. Досить широко відомі і достатньо розроблені вимоги до діяльності учнів на цьому етапі навчального заняття 5 126127: здобуття знань і набуття досвіду діяльності учнем має відбуватися у результаті його власної діяльності яка повинна мати навчальнопізнавальний характер; у діяльності учня мають переважати процедурні знання знанняяк над інформаційними...
53106. Використання художніх творів на уроках географії 131.08 KB
  Роль географії велична у формуванні світогляду, в свідомості закономірностей взаємозв'язків природи і людської діяльності. Географія є одним шкільним предметом, вивчаючим природу і суспільність в їх взаємозв'язку.
53108. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 355.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології фізики хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань. Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН Отже: Тихий океан складова частина Світового океану велетенська природна водойма. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Географічне положення розміри океану.
53109. Сучасний кабінет географії – простір співпраці вчителя та учня 156.5 KB
  Соціальним замовленням суспільства сьогодні є самоствердження та самореалізація особистості через ефективне навчання розвиток творчих здібностей учнів формування загальних та спеціальних вмінь та навичок. Навчання буде успішним якщо в учителя є можливість працювати в сучасному кабінеті де оптимально поєднано використання всіх видів навчального – методичного забезпечення та технічного обладнання відповідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня. Головною роллю кабінету визначаю необхідність його як місця спілкування...
53110. Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення 54 KB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення площу та форму материка поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Чому важливо знати географічне положення материка 3. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності Колись Південну Америку з ласки мореплавця Америго Веспуччі назвали Новим Світом у джунглях цього материка блукали герої книги Жюля Верна Діти капітана Гранта. Сучасні уявлення про цю...
53111. Використання основних аспектів освіти для сталого розвитку та показано діяльнісну спрямованість уроків географії в системі ОСР 6.37 MB
  Обґрунтовано зміну ролі вчителя в моделі емпауерменту та визначено діяльність як основний засіб навчання і виховання людини спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства. Ми працюємо щоб зробити нове відкриття Єдиний шлях що веде до знань – це діяльність.Шоу Будьяка діяльність або бездіяльність призведе до певного результатутільки якого. Тому входження в систему ОСР на уроках географії відбувається в двох площинах: перша площина забезпечує виховання здорової ціннісно орієнтованої толерантної полікультурної...
53112. Географія світових природних ресурсів 46.5 KB
  Сформувати у учнів систему знань про ресурсозабеспеченність окремих територій Землі певними видами ресурсів; систематизувати уявлення учнів про мінеральні земельні лісні водні рекреа – ційні ресурси; розвивіти вміння учнів самостійно працювати з картографічним матеріалом і статестичним матеріалом;...
53113. Глобальное потепление. Начало развития геоинженерии 61 KB
  Учитель. Учитель В прессе идея глобального потепления мусируется давно. А рыбе понравится Учитель Можно запустить на орбиту 16 триллионов зеркал диаметром 70 см общим весом 20 млн тонн и они будут отражать солнечные лучи.