94260

Визуальная реклама и графический дизайн в США в XIX – начале XX века

Доклад

Маркетинг и реклама

Графический дизайн художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и культурной сфер жизни способствуя формированию визуального ландшафта современности.

Русский

2015-09-10

25.1 KB

1 чел.

Визуальная реклама и графический дизайн в США в XIX – начале XX века.

Графический дизайн — художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и культурной сфер жизни, способствуя формированию визуального ландшафта современности.

Визуальная реклама- графическая, текстовая, либо иная информация рекламного характера, которая размещается на специальных временных и/или стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности

Развитие графического дизайна в Америке тесно связано с экономическим развитием и развитием в рекламном бизнесе.

Колыбелью рекламы в Америке можно назвать 1789 год. Получение независимости государства и окончательное оформление государственности. Развитию подверглись практически все сферы производства и культуры. Рекламное дело заняло особое место. К 19 веку в рекламном бизнесе будут обращаться миллионы долларов, и Америка будет занимать лидирующее место в данной сфере.

Графический дизайн в газетах - В газетах печатается 90 % необходимой потребительской информации, остальные 10% места отведено на рекламу.

Графический дизайн цирковых, театральных и кино афиш- Появились цирковые вагончики, обклеенные рекламными плакатами, цирковые слоны, также привлекались цирковые артисты, которые в самых выигрышных местах произносили рекламные тексты.

Графический дизайн в книгах и журналах- С развитием печатной инфраструктуры, на прилавках магазинов появлялось все больше книг, журналов и газет с цветными иллюстрациями.

Графический дизайн и продукты питания- Популяризация некоторых товаров, также не прошла незамеченной. Например, чисто американские продукты – жевательная резинка и Кока-кола.

Автомобилестроение и графический дизайн

Таким образом, можно сказать, что графический дизайн в Америке развивался прогрессивно. В ход шли разнообразные техники передачи образов и информации, зачастую яркие и контрастные цвета для привлечения большего внимания, шрифты использовались журнального и книжного стилей, многие из них достаточно популярны и сегодня.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14944. Түріксой ұйымы – түркі халықтарыны мәдениетінің бірлігі 51.5 KB
  Түріксой ұйымы – түркі халықтарыны мәдениетінің бірлігі Арғы тарихтың бедерінде күллі әлемге із қалдырған түркі дүниесінің бүгінгі күні де дүниежүзілік өркениетте ерекше орны бар екені белгілі. Жалауын жоғары ұстап намысын ешкімге таптатпаған ежелгі түркі халықта
14945. ҰЛТ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ ЖӘНЕ АЛАШ МҮДДЕСІ 35 KB
  ҰЛТ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ ЖӘНЕ АЛАШ МҮДДЕСІ Құрметті конференция қонақтары Қадірлі отандастар Біз Қазақстан Республикасы аталатын дәстүрі терең бағдары жаңа қоғамның бар мүмкіндігін экономикалық мәденирухани дамуға жұмсап келеміз. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбае
14946. ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТУРАЛЫ 43 KB
  ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТУРАЛЫ Ұлыбританиядағы қазақтардың саны Түркиядан біраз қазақтар 1980 жылдың басынан бастап Ұлыбританияға жұмыс бабымен қоныс аудара бастаған. Олардың барлығы дерлік бұл күнде Лондонда өмір сүріп жатыр. Бұдан басқа соңғы жылдары Қытай жә
14947. ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 37 KB
  ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ XX ғасыр басындағы өтпелі дүрмекті кезеңде саяси күрес сахнасына шығып қазақтың мұңын мұңдап жоғын жоқтап болашағын болжап аспан астында өмір сүру құқығын қорғап тер төккен сонымен қатар осы жолда құрбан болған қазақ...
14948. Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын жетілдіру 312.5 KB
  Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттықтехнологиялық даярлығын жетілдіру Кіріспе Зерттеудің көкейкестілігі. Бүгінгі таңда қоғамның сұранысы мен талаптарына сай жаңа технологияларды пайдалану арқылы бәсекеге қабілетті мамандар даярл...
14949. Айдың табиғатқа және тіршілікке тигізетін маңызы 59.5 KB
  ӘОЖ 526 Ш67 АЙДЫҢ ТАБИҒАТҚА ЖӘНЕ ТІРШІЛІККЕ ТИГІЗЕТІН МАҢЫЗЫ Д.Ж. Шлмағанбетова Ақтөбе облыстық планетарий Ақтөбе қ. Ай жарығы әлемді тануда бірінші сәуле болды Бұл сәуле ғасырлар...
14951. ҰЛТТЫҚ БІРІНҒАЙ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ 53 KB
  ҰЛТТЫҚ БІРІНҒАЙ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ. Карипжанова Алмагуль Закеновна биология пәнінің мұғалімі №35 жалпы орта білім беру мектебі Қазақстан Республикасының орта және жоғары оқу орындарындағы реформа жаңа о
14952. БІЛІМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 86.5 KB
  І. БІЛІМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 1.1 Ғылым эволюциясы Ғылым адамға өз өмірін сақтап калу үшін қажетті білім негізінде пайда болды. Адам шөптерді қоректену және дәрідәрмек ретінде пайдалануды үйреніп жануарлардың мінезін бақылап оларды қолға үйретті рудамен тәжірибе жасап әр