94272

Классификация изданий. Полиграфические форматы и их свойства

Доклад

Культурология и искусствоведение

Журнальным называется издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала установленного формата в обложке или переплетенной крышке, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания. Отличительной способностью книжного и журнального издания...

Русский

2015-09-10

24.09 KB

6 чел.

Классификация изданий. Полиграфические форматы и их свойства. Набор и верстка издания.

Все издания по конструкции делятся на 3 основных вида:

1. Книжные

2. Журнальные

3. Листовые

Книжным наз. издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплетенной крышке.

Журнальным наз. издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала установленного формата в обложке или переплетенной крышке, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания. Отличительной способностью книжного и журнального издания явл. книжная конструкция, для которой характерно лишь скрепление листов в корешке.Журн. изд. отличаются от книжных лишь своим постоянным форматом и строгой периодичностью.

Листовое издание представляет собой один или несколько листов печатного материала любого формата без скрепления.

• Буклет – это листовое издание в виде одного листа печ. мат., сфальцованного любыми способами в два и более сгибов.

• Листовка–непериод. текст. листовое издание объемом от одной до четырех страниц.

• Брошюра–непериод. текст. книжное издание объемом свыше 4 стр., но не более 48 стр.

• Книга–непериод. текст. книжное издание объемом свыше 48 стр.

Вёрстка — монтаж полос оригинал-макета из составных элементов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций, украшений и пр. Также результат этого процесса, то есть готовые полосы.

Различают книжную, газетно-журнальную, акцидентную вёрстку в издательском деле.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7666. Соціологія журналістики 60.5 KB
  Соціологія журналістики Соціологія як наука. Предмет, об’єкт, закони й категорії соціології. Структура і функції соціології як науки. Основні етапи й тенденції розвитку соціологічної думки. В середині 30-х рр.. 19 ст. постала...
7667. Художньо-публіцистичні жанри 66.5 KB
  Художньо-публіцистичні жанри Написати два повноцінних нариси та два повноцінних есе. Прикладів шукати не треба, лише для себе. Забужко Мова і влада - почитати і порефлексувати (письмово). Взяти будь-який публіцистичний матеріал і визначити, які оц...
7668. Языкознание как наука 83.5 KB
  Языкознание как наука. Языкознание - наука о языке, его происхождении, свойствах и функциях. Языкознание - одна из древнейших отраслей знаний. Возникло с появлением школ ок. 3 тыс. до н.э. Возникновение первых словарей, грамматик. Подлинно...
7669. Планування цехів та служб підприємства 26.96 KB
  Планування цехів та служб підприємства Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх будівель підприємства, споруд і пристроїв (складських, транспортних, енергетичних, інженерно- і санітарно- технічних), зелених насаджень і о...
7670. Поняття і види операцій на виробничому підприємстві 24.02 KB
  Поняття і види операцій на виробничому підприємстві Системні властивості часових звязків виявляються в зєднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) за...
7671. Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства 40.26 KB
  Структура виробничого процесу. Виробничий процес - це сукупність взаємоповязаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці...
7672. Поняття і показники виробничої потужності підприємства 55.82 KB
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність, яка справляє вирішальний вплив на багато важливих параметрів його виробничої діяльності. Під виробничою потужністю розуміють ...
7673. Системи оперативно–календарного планування виробництва 52.91 KB
  Системи оперативно–календарного планування виробництва Зміст і завдання оперативно-календарного планування Сформована на кожному етапі планування виробнича програма підприємства повинна бути деталізована у часі та доведена до конкретних виробни...
7674. Склад і завдання енергетичного господарства підприємства 19.19 KB
  Склад і завдання енергетичного господарства підприємства Склад і основні задачі Енергетичне господарство підприємства постачає його виробничі і господарсько-побутові служби усіма видами енергії (електроенергія, теплова енергія палива, пари, га...