94311

Фильтрационные свойства горных пород и методы их изучения

Доклад

Экология и защита окружающей среды

Фильтрационные свойства горных пород.свойства, характеризующие проницаемость горных пород, т. е. их способность пропускать через себя (фильтровать) флюиды (жидкости, газы и их смеси) при наличии на пути фильтрации перепада давления. Показатели фильтрационных свойств — коэффициент фильтрации Кф...

Русский

2015-09-11

24.19 KB

3 чел.

Фильтрационные свойства горных пород и методы их изучения.

Фильтрационные свойства горных пород.свойства, характеризующие проницаемость горных пород, т. е. их способность пропускать через себя (фильтровать) флюиды (жидкости, газы и их смеси) при наличии на пути фильтрации перепада давления. Показатели фильтрационных свойств — коэффициент фильтрации Кф (характеризует проницаемость породы для определённого флюида и поэтому зависит от свойств обоих) и коэффициент проницаемости Кп (зависит только от свойств горных пород):

Кф=Kng/n, где g — плотность, а n — динамическая вязкость флюида.

Кф численно равен линейной скорости фильтрации определённого флюида при гидравлическом градиенте, равном единице; измеряется в м/с, на практике — в м/сутки. Кп численно равен объёмному расходу флюида с динамической вязкостью, равной единице, проходящего через единицу площади сечения при единичном перепаде давления на единицу пути фильтрации; измеряется в м2, на практике — в дарси. Кф и Кп определяются на образцах в лаборатории и по данным работы скважин в натурных условиях. Для некоторых типов пород могут быть рассчитаны по эмпирическим формулам.

В 1856 г. на основе опытов фильтрации воды через различные пористые среды, французский исследователь Анри Дарси установил основной закон движения подземных вод, получивший в последствии его имя, или линейного закона фильтрации. Закон Дарси формулируется следующим образом: количество воды Q, просачивающейся через породу в единицу времени, пропорционально величине падения напора при фильтрации ΔН и площади поперечного сечения породы F и обратно пропорционально длине пути фильтрации L, измеряемой по направлению движения воды: Q = k(ΔH/L)F, где k — коэффициент пропорциональности, зависящий от физических свойств породы и фильтрующейся жидкости. Этот коэффициент получил название коэффициента фильтрации.

Пористость, проницаемость.

Изучение физ мех свойств пород, расчёты коэффициентов фильтрации, определение гранулометрического состава. Лабораторные условия

В полевых условиях – скважина – определяется скорость притока вод в скважину 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83989. Узагальнення знань про частини мови 107 KB
  Загальнопізнавальні цілі: Повторити й узагальнити знання учнів про вивчені частини мови шляхом долання цікавих перешкод вирішення цікавих завдань. Вибирає частини мови. Знайдіть іменники Доберіть прикметник до іменника Визначте дієслова Розуміння Розрізняє суттєве у частинах мови.
83990. Слова, близькі за значенням (синоніми) 111 KB
  Мета: формувати поняття синоніми та їх значення у мові; розвивати мовне чуття, інтерес до мови; збагачувати мовлення виражальними засобами. Обладнання: малюнок дівчини-осені; листочки; індивідуальні карточки.
83991. Часи дієслів 659 KB
  Мета: Удосконалювати вміння та навички учнів розрізняти дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів; розвивати інтелектуальні здібності учнів, уяву, мислення, пам’яті, мовлення учнів, вміння послідовно висловлювати свої думки; формувати навички співпраці, розвивати комунікативні...
83992. Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині 117 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими поняттями число іменників однина множина; формувати нові мовні знання вміння навички; навчати практично утворювати форми однини множини в українській мові визначати число іменників; розвивати образне мислення креативне мовлення пам’ять пізнавальну активність...
83993. Розділові знаки в кінці речень 51.5 KB
  Мета: актуалізувати знання про речення одержані на уроках російської мови вчити правильно визначати складати й читати речення розповідні питальні спонукальні та позначати їх на письмі відповідними розділовими знаками; закріплювати орфографічні навички учнів розвивати мислення та мовлення...
83994. Прислівник. Узагальнення знань і вмінь з вивченої теми 64.5 KB
  Вчити правильно вживати у мовленні використовувати прислівники у самостійно складених текстах. Прислівники у реченні пов’язані з: А Іменниками; Б Прикметниками; В Дієсловами. У реченні прислівники виконують роль: А Головних членів; Б Другорядних членів.
83995. Форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду 45.5 KB
  Мета. Вчити дітей розрізняти в реченнях форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках правильно вимовляти і писати ці форми користуючись правилом; розвивати зв’язне висловлювання учнів; виховувати любов до рідної землі шанобливе ставлення до української мови.
83996. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках 47.5 KB
  Мета: навчити дітей записувати географічні назви з великої літери; ознайомити учнів шляхом уявної подорожі з деякими країнами; розвивати навички правильного каліграфічного письма уміння складати повні відповіді на запитання; виховати бажання дізнаватись про щось нове...
83997. Закріплення і систематизація знань про граматичні ознаки дієслова 61.5 KB
  Удосконалювати вміння розпізнавати часові форми дієслова. Виробляти навички правопису особових закінчень дієслова. Що таке дієслово Як змінюється дієслово Які часи мають дієслова Як змінюються дієслова минулого часу Яким членом речення найчастіше дієслово виступає в реченні...