94394

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом

Доклад

Биология и генетика

Наследование сцепленное с полом. Пол организма это совокупность признаков и анатомических структур обеспечивающих половой путь размножения и передачу наследственной информации. В определении пола будущей особи ведущую роль играет хромосомный аппарат зиготы кариотип.

Русский

2015-09-13

76.77 KB

1 чел.

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом.

Пол организма — это совокупность признаков и анатомических структур, обеспечивающих половой путь размножения и передачу наследственной информации.

В определении пола будущей особи ведущую роль играет хромосомный аппарат зиготы — кариотип. Различают хромосомы, одинаковые для обоих полов — аутосомы, и половые хромосомы.

В кариотипе человека содержится 44 аутосомы и 2 половых хромосомы — Х и Y. За развитие женского пола у человека отвечают две Х-хромосомы, т. е. женский пол гомогаметен. Развитие мужского пола определяется наличием Х- и Y-хромосом, т. е. мужской пол гетерогаметен. Сочетание половых хромосом в зиготе определяет пол будущего организма (рис. 3).

Рис. 3. Схема определения пола у человека. Половина сперматозоидов несет X-хромосому, а другая половина — Y-хромосому. Пол ребенка зависит от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку

У всех млекопитающих, человека и мухи-дрозофилы, гомогаметным является женский пол, а гетерогаметным — мужской. У птиц и бабочек, наоборот, гомогаметен мужской пол, а женский — гетерогаметен.

Признаки, сцепленные с полом

Это признаки, которые кодируются генами, находящимися на половых хромосомах. У человека признаки, кодируемые генами Х-хромосомы, могут проявляться у представителей обоих полов, а кодируемые генами Y-хромосомы — только у мужчин.

Следует иметь в виду, что в мужском генотипе только одна Х-хромосома, которая почти не содержит участков, гомологичных с Y-хромосомой, поэтому все локализованные в Х-хромосоме гены, в том числе и рецессивные, проявляются в фенотипе в первом же поколении.

В половых хромосомах содержатся гены, регулирующие проявление не только половых признаков. Х-хромосома имеет гены, отвечающие за свертываемость крови, цветовое восприятие, синтез ряда ферментов. В Y-хромосоме содержится ряд генов, контролирующих признаки, наследуемые по мужской линии (голандрические признаки): волосистость ушной раковины, наличие кожной перепонки между пальцами и др. Известно очень мало генов, общих для Х- и Y-хромосом.

Различают Х-сцепленное и Y-сцепленное (голандрическое) наследование.

Так как Х-хромосома присутствует в кариотипе каждого человека, то и признаки, наследуемые сцеплено с Х-хромосомой, проявляются у представителей обоих полов. Женщины получают эти гены от обоих родителей и через свои гаметы передают их потомкам. Мужчины получают Х-хромосому от матери и передают ее своему потомству женского пола.

При Х-сцепленном наследовании возможен промежуточный характер проявления признака у гетерозигот.

Y-сцепленные гены присутствуют в генотипе только мужчин и передаются из поколения в поколение от отца к сыну.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58925. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту. Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів 60 KB
  Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв язні висловлювання; розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне мовлення;
58926. Лист. Адреса. Урок розвитку звязного мовлення у 5 класі 58 KB
  Повідомлення теми мети й завдань уроку Знаєте діти отримала нещодавно листа але від кого незрозуміло. Привіт Напесать листа до вас Змусили проблеми. Простенького листа неспроможний написати. Робота з таблицею Типи листів Листи Особисті приватні Службові офіційні...
58927. Ідея віротерпимості й національної толерантності у романі В. Скотта «Айвенго» 86 KB
  Мета: навчати учнів робити висновки з прочитаного ознайомити з поняттям толерантності віротерпимості конфлікту компромісу; розвивати уміння аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до думок інших людей.
58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...
58929. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 63 KB
  Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи Землю ознайомити з розмірами формою особливостями руху планети пояснити процеси що відбуваються в сонячній системі та на Землі. Основні поняття і терміни...
58930. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова та основ 34 KB
  Мета: систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії; розвивати орфографічну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності.
58931. Дослідження цифрової інтегральної мікросхеми 368.5 KB
  Цифрові ІМС складають з логічних елементів І, АБО, НЕ, яких з’єднують відповідним чином для утворення пристроїв різного функціонального призначення. Електричні властивості ЦІМС визначають за статичними характеристиками передавання і параметрами логічних елементів (ЛЕ).
58932. Птицю пізнають за пір’ям, а людину – за справами 44 KB
  Мета: удосконалювати навички правильного і виразного читання та навички літературного аналізу твору уміння самостійно працювати; збагачувати мовлення новими словами; розвивати образну уяву увагу пам’ять...
58933. Разработка предложений по повышению эффективности личных продаж медицинских представителей через избирательные формы работы с их различными категориями (на примере регионального представительства компании «Санофи-Синтелабо») 667.5 KB
  Разработка процедуры по идентификации медицинских представителей регионального представительства компании согласно их категорийности по уровням мотивированности и компетентности и распределению усилий регионального менеджера в соответствии с названными категориями..