94487

Распределенные базы данных и их использование

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Свойства: локальная автономия, независимость узлов, непрерывные операции, прозрачность расположения, прозрачная фрагментация, прозрачное тиражирование, обработка распределенных запросов, обработка распределенных транзакций, независимость от оборудования, независимость от операционных систем, прозрачность сети, независимость от баз данных.

Русский

2015-09-14

17.51 KB

0 чел.

Распределенные базы данных и их использование 

Под распределенной (Distributed DataBase - DDB) обычно подразумевают базу данных, включающую фрагменты из нескольких баз данных, которые располагаются на различных узлах сети компьютеров, и, возможно управляются различными СУБД. Распределенная база данных выглядит с точки зрения пользователей и прикладных программ как обычная локальная база данных. В этом смысле слово "распределенная" отражает способ организации базы данных, но не внешнюю ее характеристику. ("распределенность" базы данных невидима извне).

Свойства: локальная автономия, независимость узлов, непрерывные операции, прозрачность расположения, прозрачная фрагментация, прозрачное тиражирование, обработка распределенных запросов, обработка распределенных транзакций, независимость от оборудования, независимость от операционных систем, прозрачность сети, независимость от баз данных. В качестве типового примера распределенной базы данных можно привести следующий пример: есть центральный склад и два магазина. Как на центральном складе, так и в магазинах установлена программа и имеется своя база данных. С определенной периодичностью эти базы данных обмениваются информацией через Интернет. При этом:в центральной базе данных всегда будут все самые актуальные документы с магазинов, на каждом магазине будет информация об остатках как на этом магазине, так и на центральном складе и других магазинах. При разрыве связи с сетью Интернет магазины продолжают работать. Как только связь восстанавливается магазин отправляет отчет о продажах в центральную базу данных. Если в магазине вообще нет Интернета, возможен обмен вручную через флеш-диск.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17155. Лінійна алгебра в Maple 118 KB
  Лекція №26 Тема: Лінійна алгебра в Maple План Пакет linalg. Пакет LinearAlgebra. Елементарні операції з матрицями і векторами. Рішення систем лінійних рівнянь. У Maple виконання перетворень лінійної алгебри можна здійснювати за допомогою команд двох пакетів...
17156. Сума, добуток, похідна, інтеграл в Maple 56.5 KB
  Лекція №27 Тема: Сума добуток похідна інтеграл в Maple. План Активна та пасивна форма команд. Команди диференціювання. Інтегрування виразів. Limit функції. Для деяких команд існують дві форми: активна і пасивна. У разі виклику активної форми команд
17157. ОС та їх оточення 66.5 KB
  Тема: ОС та їх оточення. План ОС на світовому ринку Поняття операційної системи Функції Еволюція операційних систем й основні ідеї Пакетний режим Поділ часу й многозадачность Поділ повноважень Реальний масштаб часу Файлов
17158. Вірус. Антивірусні програмні засоби 63.5 KB
  Тема: Вірус. Антивірусні програмні засоби. 1 .План заняття. Група 1ПМ0_Дата: 0_.0_.0_ Кількість студентів за списком 20Аудиторія: 317 Пара ІІ Тема. €œВірус. Антивірусні програмні засоби. € Мета: методична: вдосконалити методику проведення семінарського за
17159. Введення в курс кібернетики. Основні поняття 50 KB
  Лекція 1.Тема. Введення в курс. Основні поняття План 1. Основні системні поняття 2. Класифікація систем. 3. Динаміка системи 4. Кібернетичне моделювання Основні системні поняття Кібернетиканаука про загальні закономірності процесів керування та п...
17160. Лінійні динамічні системи. Диференційне рівняння системи. Передатна функція. Її властивості 70 KB
  Лекція 2.Тема. Лінійні динамічні системи. Диференційне рівняння системи. Передатна функція. Її властивості. План 1. Лінійні динамічні системи. 2.Диференційне рівняння системи. 3.Передатна функція. Її властивості. Лінійні динамічні системи. Динамічн...
17161. Імпульсна перехідна, одинична перехідна функції. Частотні характеристики стаціонарної безперервної динамічної системи 122 KB
  Лекція 3. Тема. Імпульсна перехідна одинична перехідна функції. Частотні характеристики стаціонарної безперервної динамічної системи. План 1. Імпульсна перехідна одинична перехідна функції. 2. Частотні характеристики стаціонарної безперервної динамічної системи...
17162. Поняття та умови стійкості. Критерій стійкості Михайлова, Гурвіца 79.5 KB
  Лекція 4. Тема. Поняття та умови стійкості. Критерій стійкості Михайлова Гурвіца. План 1. Поняття та умови стійкості. 2. Критерій стійкості Михайлова 3. Критерій стійкості Гурвіца. У процесі роботи системи автоматичного регулювання піддаються різним впливам щ
17163. Керування системами: введення категорій, терміни, означення 116 KB
  Лекція 5. Тема. Керування системами: введення категорій терміни означення. План 1.Поняття керування 2.Схема керування 3.Способи керування 4.Завдання керування 5.Використання ЕОМ в процесі керування 1.Поняття керування Керування це такий вхідний впл...