94492

Система управления базами данных dBase

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Разработку иерархических систем меню прикладных задач; разработку экранных форм ввода и вывода данных; организацию ввода и вывода информации в отдельные окна на экране; вывод данных на печать; возможности по поиску и обработке данных в файлах БД; обеспечение работы в среде ЛВС и др.

Русский

2015-09-14

18.08 KB

0 чел.

dBase 

dBase является семейством широко распространённых систем управления базами данных, а также языком программирования, используемого в них. Самая первая СУБД этого семейства называлась dBase II и была выпущена в 1980 году компанией Ashton-Tate под CP/M, позже появились версии для Apple II, Apple Macintosh, UNIX, VMS и IBM PC под DOS. dBase II - эта программа относится к классу так называемых систем управления базами данных, которые, основываясь на компьютере, позволяют хранить и обрабатывать большие массивы информации.

• разработку иерархических систем меню прикладных задач;

• разработку экранных форм ввода и вывода данных;

• организацию ввода и вывода информации в отдельные окна на экране;

• вывод данных на печать;

• возможности по поиску и обработке данных в файлах БД;

• обеспечение работы в среде ЛВС и др.

Как происходила работа пользователя с известной в свое время СУБД dBase. Обычно файлы базы данных, с которыми работали все пользователи сети, располагались на файловом сервере. Сама же СУБД хранилась на каждом клиентском компьютере в виде единого программного модуля. Программа dВаsе была рассчитана на обработку только локальных данных, то есть данных, расположенных на том же компьютере, что и сама программа. Пользователь запускал dBasе на своем компьютере, и программа искала данные на локальном диске, совершенно не принимая во внимание существование сети. Чтобы обрабатывать с помощью dBase данные, расположенные на удаленном компьютере, пользователь обращался к услугам файловой службы, которая доставляла данные с сервера на клиентский компьютер и создавала для СУБД эффект их локального хранения.

Команды типичной СУБД для персональных компьютеров предназначены для выполнения следующих функций: описания БД; наполнения БД; редактирования БД; поиска информации в БД; формирования и вывода на экран или принтер информации в виде отчетов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51757. ОПИС МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 233 KB
  УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ Мета: повторити й розширити теоретичні відомості про текст його ознаки будову засоби зв’язку речень у тексті; про особливості типів мовлення; розвивати навички стисло переказу вати розповідний текст з елементами опису місцевості формувати вміння розпізнавати тексти різних типів мовлення; удосконалювати мовлення восьмикласників їхнє логічне мислення пам’ять увагу культуру мовлення та письма. Як визначити основну думку в тексті Яку роль...
51759. ПОЕТИ, ЯКІ СПІВАЮТЬ СВОЇ ПІСНІ 136 KB
  Висоцького важко переоцінити їх пісні з кожним роком збагачуються виконанням новими співаками відкривають нам думки та сподівання збагачують наш світогляд та внутрішній світ. Звісно – це мистецтво: музика або література танці або пісняАвторська пісня Булат Окуджава Володимир Висоцький Юрій Візбор Цих людей називають російськими шансоньєЇх пісні підкорюють своєю щирістю своєю правдою та красою. Давайте спробуємо згадати: як називається...
51761. Становлення соціально зрілої особистості випускника в акмеологічному просторі 42 KB
  Становлення соціально зрілої особистості випускника в акмеологічному просторі Ступінь зрілості – це багатомірний стан дитини який реально показує наскільки вона відбулася як член суспільства може пристосуватися і сприймати соціум. Встановлення соціально зрілої особистості випускника в акмеологічному просторі – це створення активного освітньовиховного простору який сприяє оптимальному саморозвитку самореалізації учителя та учнів як суб’єктів освітнього процесу. Метою акмеологічного простору є плекання громадянина України цілісний...
51763. Стандартизация школьного образования в области информатики 23.5 KB
  Цель: ознакомить со стандартизацией школьного образования в области информатики Учебные задачи: знать дату принятия закона Об образовании; знать требования определяемые общеобразовательным стандартом по информатике; уметь делать выводы План Организационный момент Постановка цели занятия Изучение нового материала Итоги Тип занятия: лекция. Продолжительность занятия: 1 часа.
51765. Енергосистема України. Споживання енергії. Енерргозбереження 53.5 KB
  Мета: Навчальна: формувати знання про сучасний стан електроенергетики України проблеми і перспективи розвитку галузі традиційні і нетрадицій ні альтернативні джерела електроенергії визначати вплив галу зі на довкілля. Форма уроку: урокдослідження Метод уроку: кейсстаді аналізу конкретних ситуацій Обладнання: карта Електроенергетика України підручники географічні атласи кейси на кожну групу рекомендації папір маркери. Організація і проведеня загальної дискусії для пошуку...