94509

Гражданское право как наука

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие гражданского права как науки шире, чем понятие гражданского права как отрасли права. Оно включает отрасль права, т.е. совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, законодательство по этой отрасли права, историю развития отрасли права...

Русский

2015-09-14

13.99 KB

1 чел.

Гражданское право как наука.

Понятие гражданского права как науки шире, чем понятие гражданского права как отрасли права. Оно включает отрасль права, т.е. совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, законодательство по этой отрасли права, историю развития отрасли права, теорию по основным положениям отрасли права, закономерности и тенденции развития законодательства.

Гражданское право как наука изучает историю и совместное состояние гражданского права как отрасли права в других странах, выявляя закономерности его развития. Кроме того, оно выявляет потребности общества в новых законах, соответствующих его изменившимся потребностям, а ученые-цивилисты участвуют в разработке проектов новых законов и кодексов. Наука гражданского права имеет ряд специфических задач, таких как:

● разработка и систематизация основных понятий и категорий гражданского права, унификация понятийного аппарата.

● разработка инициатив в области усовершенствования законодательства в области гражданского права.

● помощь органам государственно власти в правильной трактовке норм гражданского права.

Таким образом, гражданское право как наука (цивилистика) — это учение о гражданском праве. Оно использует такие «инструменты» исследования, как диалектический метод, системный подход, комплексный анализ, методы сравнительного правоведения и социологического исследования. Эту науку называют цивилистикой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80376. Господарський механізм у системі регулювання суспільного відтворення. Держава та її економічні функції 253 KB
  Господарський механізм у системі регулювання суспільного відтворення. Ринковий і державний механізми регулювання економіки. На самостійне опрацювання Форми і методи державного регулювання економіки. Основні теорії державного регулювання.
80377. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік 258 KB
  Особливості розвитку перехідних економік Вступ до теми Мета заняття: охарактеризувати економічну систему капіталізму вільної конкуренції зясувати сутність монополістичного капіталізму; означити сутність та моделі змішаної економіки; охарактеризувати економічну систему сучасного капіталізму визначити механізм її функціонування розглянути еволюцію та перспективи розвитку сучасного капіталізму. Моделі змішаної економіки. Механізм функціонування соціалістичної економіки. Особливості ринкової трансформації української економіки.
80378. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України 121 KB
  Глобальні проблеми — це всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, повязані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішенні спільними діями всіх країн світу.
80379. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 136 KB
  Метою сьогоднішнього заняття є дослідити основні етапи розвитку та визначити предмет обєкт функції методи політекономії зясувати суть економічних категорій та законів а також визначити місце політичної економії в системі економічних наук. Політична економія як теоретикометодологічна база інших економічних наук. Oikonomi буквально мистецтво ведення домашнього господарства нині застосовують у чотирьох значеннях: народне господарство певної країни групи країн або всього світу; сфера господарської діяльності людини у якій...
80380. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 138 KB
  Галузі виробництва. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозвязок. Соціальна і економічна ефективність виробництва. Метою сьогоднішнього заняття є дослідити процес суспільного виробництва фактори які впливають на процес виробництва; межу виробничих можливостей; продуктивні сили суспільства.
80381. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ 157 KB
  Метою заняття є розкриття суті економічних потреб їх безмежності розгляд закону зростання потреб охарактеризувати корисність блага і суть економічних інтересів. План Економічні потреби суспільства їх сутність і класифікація. Безмежність потреб.
80382. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку 165.5 KB
  Економічний зміст власності типи види форми. Економічний зміст та юридична форма власності. Типи види і форми власності. Наслідки процесів роздержавлення і приватизації власності в Україні.
80383. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення 47.76 KB
  Землі природно-заповідного фонду — це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та обєктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій
80384. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення 45.55 KB
  До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, що їх використовують або Вони можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. Лікувально-оздоровчі властивості мають не самі землі