94557

Конституционное право РФ как наука

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Наука конституционного права представляет собой систему юридических знаний о понятии и развитии конституции о конституционном праве как отрасли права и о регулируемых конституционно-правовыми нормами общественных отношениях. Как и в любой другой отрасли знаний в конституционно-правовой науке определены ее цели предмет содержание...

Русский

2015-09-14

12.2 KB

8 чел.

Конституционное право РФ как наука.

Наука конституционного права представляет собой систему юридических знаний о понятии и развитии конституции, о конституционном праве как отрасли права и о регулируемых конституционно-правовыми нормами общественных отношениях.

Как и в любой другой отрасли знаний, в конституционно-правовой науке определены ее цели, предмет, содержание, источники и методология.

Основными целями конституционной правовой науки являются познание новых направлений, способов, возможностей и пределов конституционно-правового регулирования общественных отношений, а также выработка предложений по совершенствованию конституционно-правовых, государственных институтов.

Предметом конституционно-правовой науки являются конституционное право России как отрасль права, общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права, конституционно-правовая практика, а также конституционные и государственные институты, отношения, ранее имевшие место в Российской Федерации и ее предшественниках. Предмет конституционно-правовой науки включает конституционное право и соответствующую практику зарубежных стран.

Содержание конституционно-правовой науки представляет собой само знание о праве, государстве, правах человека, конституционном законодательстве.

К источникам науки конституционно-правового права относятся:

1. Нормативные источники — это Конституция РФ, международные договоры РФ, федеральное законодательство, конституции и уставы субъектов федерации, акты политических партий, религиозных объединений.

2. Судебные источники — это решения Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

3. Теоретические источники — это труды отечественных и зарубежных ученых, связанные с осмыслением проблем конституционного права.

Методология науки конституционного права — это совокупность приемов, способов исследования ее предмета, выражения и закрепления конституционно-правового знания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38145. Вивчення керівних документів з питань організації культурно-виховної та просвітницької роботи 94 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№6: Культурновиховна і просвітницька робота в Збройних Силах України Заняття №3: Вивчення керівних документів з питань організації культурновиховної та просвітницької роботи Час: 2 години Мета заняття: 1. Закріпити знання одержані курсантами студентами в процесі самостійної роботи над навчальною методичною і науковою літературою; 2. Основна частина 70...
38147. Керівні документи щодо організації військово-соціальної роботи в СВ ЗС України 105.5 KB
  Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану окремих військовослужбовців. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Гострота соціальної ситуації у країні у Збройних Силах вимагає від органів військового управління посадових осіб вживання адекватних заходів щодо пом'якшення і запобігання впливу негативних соціальних факторів на соціальноправовий статус військовослужбовців. З метою забезпечення соціального захисту військовослужбовців у нашій країні за останні роки розроблена і...
38148. Керівні документи, що визначають зміст, систему організації та методику інформаційно-пропагандистського забезпечення в ЗС України 151.5 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№9: Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №2: Керівні документи що визначають зміст систему організації та методику інформаційнопропагандистського забезпечення в ЗС України Час: 2 години Мета заняття: 1.†35 Обговорення питання №2 “Керівні документи щодо організації всіх видів інформування особового складу ЗС...
38149. Відпрацювання документації щодо різних видів усного викладання навчального матеріалу 151 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№9: Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №4: Відпрацювання документації щодо різних видів усного викладання навчального матеріалу Час: 2 години Мета заняття: 1. Заключна частина 10 ІНФОРМАЦІЙНОМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Конституція України. Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях...
38150. Відпрацювання плануючих та звітних матеріалів проведення інформування особового складу підрозділу 152.5 KB
  Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №5: Відпрацювання плануючих та звітних матеріалів проведення інформування особового складу підрозділу. Наказ Міністра оборони України від 18.2000 № 105 Про затвердження Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Силах України. ОСНОВНА ЧАСТИНА: У Збройних Силах...
38151. Методи психологічного вивчення 132.5 KB
  Використовується у процесі дослідження явищ що сприймаються безпосередньо як метод наукового пізнавання змістовно відрізняється від спостереження в буденному житті. Методика спостереження включає: вибір ситуації та обєкта спостереження; узагальнення теоретичних уявлень про досліджувану реальність і виділення мети дослідження; побудову програми або схеми спостереження у вигляді переліку ознак явищ одиниць спостереження з детальною їх презентацією а також спосіб і форму фіксації результатів спостереження щоденниковий запис...
38152. Керівні документи з питань організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах 132.5 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення адаптації військовослужбовців до умов військової служби Заняття №3: Керівні документи з питань організації та проведення заходів моральнопсихологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах Час: 4 години Мета заняття: 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Завдання та алгоритм роботи посадових осіб військових частин...
38153. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічного забезпечення вартової служби 106 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення повсякденної діяльності військ Заняття Основні етапи планування і проведення заходів моральнопсихологічного забезпечення вартової служби Час: 2 години Мета заняття: 1. Основна частина 160 Обговорення питання №1 “Вивчення керівних документів...