94579

The calculation of the length of the recovery area MDCs on the metal cable

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Аpsec - permissible security of the signal from the noise, determined by the rules on the permissible error probability рerr used the site of the primary network; Аesec - the expected security of the signal from the noise, determined by the actual ratio signal...

Английский

2015-09-13

62 KB

0 чел.

16 The calculation of the length of the recovery area MDCs
on the metal cable.

The estimated length of the recovery area Lр defined from the equation

Аesec(Lр) = Аpsec(Lр),

где

Аpsec - permissible security of the signal from the noise, determined by the rules on the permissible error probability рerr used the site of the primary network;

Аesec - the expected security of the signal from the noise, determined by the actual ratio signal/noise ratio, which depends on the linear code, type of cable used, how to organize two-way communication, and other factors.

The determination of acceptable security Аpsec(L) provide for (2.41 - 2.43) training manual [5], with the account of the approximate evaluation of the impact of the length of a line L on the Аpsec(L), as follows:

Аpsec.х(L) = Аesec.peak + Рpeak.ш.х + Аesec.р

                                   - 0.5*Lg(L)

Here 

Аesec.peak - permissible security of the ideal of the heat exchanger in relation to a peak value of the noise. When using triplequazi linear codes Аesec.peak = 6 dB;

Аesec.р - the deterioration of the admissible the security of the real heat exchanger compared with the ideal by the action of the internal noise and instabilities. The numerical value of the Аesec.р is selected in accordance with (2.44) [5] or at the direction of a teacher, but not less than 1 dB;

 Рpeak.ш.х - peak factor interference linear path, which basically determines the expected probability of error. In a designation of pic-factor character "x" takes different values (with. b, d, etc) in accordance with what the noises mainly define the security (for own noise SN; b - to-noise linear conversion at the end of PL-Bq, etc). The

Рpeak.ш.с = 16 + 0.5*(C-10) дБ

Рpeak.ш.б = [11 + 5*Lg(B)] + 0.5*(C-10) дБ

Here «s» is the value of the negative powers of the number, characterizing the permissible error probability at 1 km of the projected path:

Рadd1 = 10-C 

So

С = Lg(1/рadd1)

As a permissible error probability of the projected path, set the ID of length L, we will use the BER subject only to the background errors ES (see Clause 15-4 and example 1 in Appendix II-15). Then

рadd1 =(BER considering only the background bugs ES)/ L

Below are given recommendations for the determination of the permissible and the expected protection for different transmission lines (detailed explanations see in [5]).

For coaxial cable (CC)

ШЛТр = СШ.

In this case

Аpsec.(L) = Аpsec.с(L) = 22+ 0.5*(C-10)+ Аesec.р - 0.5*Lg(L)

Аesec (L) = Азс(L)

Азс(L) = (рпер - рш.вх +2,36) - 0,876*[(fp)*L] –

- 3,96*10-3 *[(fp)*L]2

where 

рпер = 10*Lg[ U2вых *10 3 / Z]     дБ

рш.вх = -[105 - 10*Lg(fp)}         дБ


For single 4x symmetrical cable with the use of single cable duplex (1х4 СК + ОКД)

 ШЛТр = ЛП - БК.

In this case 

Аpsec.(L) = Аpsec.б(L)

Аpsec.б(L) = 16 + 5*Lg(В) + 0.5*(C-10) +

+ Аesec.р –  0.5*Lg(L)

Аesec(L) = Азб(L) )

Азб(L) ) = (А01 -  15*Lg(fp) + 7,5) –

-0,917*[(fp)*L] – 2,6*10-3 *[(fp)*L]2

А01   look in [5] Table S.2.2 on page 69.

For single 4x symmetrical cable with the use of double cable duplex (1х4 СК + ДКД) 

         ШЛТр =СШ + ЛП - ДК - ВВ

In this case 

Аpsec.(L) = Аpsec.с(L) = 22 + 0.5*(C-10) +

+ Аesec.р - 0.5*Lg(L)

Азож(L) = Азс(L) - А оп,

where

Азс(L) = (рпер - рш.вх +2,36) - 0,876*[(fp)*L] –

   -3,96*10-3 *[(fp)*L]2

А оп = 20*Lg[1/(1 - 10-0,05*А)]

А = А01 -[5+ 10*Lg(L)] - 40*Lg(fр) - Аesec.р

А01   look in [5] Table S.2.2 on page 69.

For multi 4x symmetrical cable with the use of single cable duplex (nх4 СК + ОКД).

 ШЛТр = (ШЛП-БК-МВ)*nв + (ШЛП-ДК - MВ)*(nв-1) + (ШЛП - ДК - ВВ) + СШ.

Because СШ(ШЛП - БК - МВ), and (ШЛП - ДК - MВ)  (ШЛП - ДК - ВВ), so

ШЛТр = (ЛП-БК-МВ)*nв+ (ЛП-ДК-ВВ).

Under big nв noise (ЛП - БК - МВ)*nв normalize and that’s why

Аpsec.(L) = 22+ 0.5*(C-10)+ Аesec.р - 0.5*Lg(L)

Аesec(L) = Азб(L) - Аpsec

where

Азб(L) = (А01 - 15*Lg(fр) - 10*Lg(nв)+7.5) –

    --0,917*[(fp)*L] – 2,6*10-3 *[(fp)*L]2

А оп = 20*Lg[1/(1 - 10-0,05*А)]

А = А01 -[5+ 10*Lg(L)] - 40*Lg(fр) - Аesec.р –

    -10*Lg(nв)

А01   look in [5] Table S.2.2 on page 69.

Here

For multi 4x symmetrical cable with the use of double cable duplex (nх4 СК + ДКД)

ШЛТр = (ЛП-ДК–МВ)*nв + ЛП-ДК-ВВ + СШ

Under big nв noise (ЛП - БК - МВ)*nв normalize and that’s why

Аpsec.(L) = 22 + 0.5*(C-10) + Аesec.р - 0.5*Lg(L)

Азож(L) = Азсдм(L) - Аоп(L)

Here

Азсдм(L) = 10*LOG[1/(10- 0.1*Азс(L) + 10- 0.1*Аздм(L))],

where

Азс(L) = (рпер - рш.вх +2,36) - 0,876*[(fp)*L] –

    -3,96*10-3 *[(fp)*L]2

Аздм(L) = А01 + 23,4 - 20*Lg(fр) - 10*Lg(L)) –

       -10*LOG(nв)

А оп(L) = 20*Lg[1/(1 - 10-0,05*А)], а

А(L) = А01 -[5+ 10*Lg(L)] - 40*Lg(fр) - Аesec.р

Under full load


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47764. Управление персоналом и трудовые отношения 1.68 MB
  Оценка выполняемой работы. Введение схемы оценки выполняемой работы. Кроме того что данный курс слишком краток Вы просто и не должны быть таким специалистом если не посвятили себя целиком вопросам работы с кадрами. Каждая из вышеперечисленных функций включает в себя: планирование: постановка целей и стандартов разработка правил и последовательности действий разработка планов и прогнозирование некоторых возможностей в будущем; организация: постановка определенных задач перед каждым подчиненным разделение на отделы...
47765. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.9 MB
  Данное учебное пособие по дисциплине «Организация и технология рекламной деятельности» предназначено для обучения студентов СПО третьего курса повышенного уровня обучения
47766. Курс лекцій. Історія української культури 3.28 MB
  Вивчення цього предмету повязане з необхідністю гуманізації університетської освіти поєднаних глибоких професійних звань з опануванням багатої історії культури України та людства в цілому Історія української культури†належить до обов’язкових до вивчення в вищому навчальному закладі дисциплін. Зокрема акцентується увага на формуванні української народності та нації на етнічному складі населення сучасної України. Етнічний склад населення України
47767. Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості 259.5 KB
  Кожна людина у силу свої індивідуальних властивостей особливостей онтогенезу соціалізації стає самостійним суб’єктом діяльності сфера активності якого соціально обумовлена. Коли йдеться про передбачуваність поведінки то маються на увазі не окремі поведінкові реакції і не вся діяльність в цілому а вчинки і система вчинків суб’єктом яких є особистість як соціальна індивідуальність. Це система структурована за ступенем узагальненості – від зв’язків особистостісуб’єкта до всієї дійсності до зв’язків з її окремими сторонами і...
47768. Загальна характеристика царства Тварин 3.62 MB
  Амеба не має постійної форми тіла що пояснюється здатністю плазми скорочуватись та відсутністю оболонки. Цисти зовні мають різноманітні випини можуть чіплятися наприклад до тіла водоплавних птахів що сприяє поширенню виду. Ектоплазма утворює пелікулу під якою містяться дуже тонкі скоротливі волоконця – міонеми розміщені у напрямку поздовжньої осі тіла. Відрізняються кулястою формою тіла тонкими довгими псевдоніжками що розходяться від клітини радіально а також наявністю черепашки з карбонату кальцію та органічних речовин або...
47769. Житлове право. Курс лекцій 1.5 MB
  У вузькому значенні житлове право традиційно розглядається як частина цивільного права яка врегульовує правові відносини які виникають в процесі користування жилими приміщеннями. Так наприклад для відносин користування жилими приміщеннями характерним є цивільноправовий метод регулювання рівність сторін їх майнова самостійність; для відносин розподілу надання житла управління житловим фондом інших відносин організаційного та управлінського характеру – метод адміністративноправового регулювання метод владипідпорядкованості. Таким...
47770. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. ОПОРНИЙ КОНСТПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.3 MB
  Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості . Методологічні засади інвестиційного аналізу Інвестиції у виробництво та у ринки збуту створюючи умови для підвищення якості продукції мінімізації витрат збільшення обсягів продажу забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства. Цілі що їх за інвестування ставить перед собою підприємство відповідають стратегічним для великих проектів і тактичним для малих проектів цілям підприємства на ринку. До таких цілей можна...
47771. Курс лекцій. Порядок розгляду господарських спорів у міжнародних судах 829 KB
  Зуєва – кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільноправових дисциплін Академії митної служби України. 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Докорінні зміни що сталися у політичному й економічному житті незалежної України призвели до формування принципово нової порівняно з радянським періодом системи зовнішньоекономічних зв’язків. Конституція України: Закон України від 28.
47772. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні 429.5 KB
  Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування – це комплексне багатоаспектне явище яке ще не має досить точного і єдиного наукового визначення. Спільним для різних концепцій є розгляд місцевого самоврядування в якості основоположної засади конституційного ладу тобто в ролі одного з визначальних принципів організації та здійснення влади в суспільстві й державі який полягає у встановленні децентралізованої системи управління фінансово і організаційно відокремленої від державних органів. Конституційний принцип...