94749

My Faculty

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The faculty includes the following departments: The department of computer software information technologies and applied mathematics; The department of industrial ecology; The department of higher mathematics; The department of physics; The department of theoretical mechanics...

Английский

2015-09-16

30.5 KB

0 чел.

My Speciality

The Faculty Of Fundamental Sciences was established in 1998. 6 professors, 30 associate professors, 11 senior teachers constitute the regular teaching and research staff.

The faculty includes the following departments:

  •  The department of computer software, information technologies and applied mathematics;
  •  The department of industrial ecology;
  •  The department of higher mathematics;
  •  The department of physics;
  •  The department of theoretical mechanics;
  •  The department of chemistry;

The faculty offers advanced training in two areas:

  •  Computer software and computer-aided systems
  •  Environment protection and rational use of natural resources.

My speciality is Computer Software and Computer-Aided Systems. The department was set up in 1990 on the basis of two departments: the department of higher mathematics and computer engineering. The first enrolment of the students was made in 1998.

The training is supposed to be carried out on a two-level basis. The students may take a Bachelor’s degree in the field of Informatics and Computer Engineering after a four year course of study and a Master’s degree in the field of Computer Software and Computer – Aided Systems after they being trained further for a year and 10 months provided they have been awarded a Bachelor's degree.

The aim of the program is to train high quality software engineers specializing in complicated system and application program complexes design. The scientific basis of the speciality is composed of the principles of digital computers operation, programming languages of different levels, operational environment, object – oriented programming tools, data base and knowledge base organization and development.

A large part of training process is devoted to basic subjects such as high performance computer systems, microprocessor systems, information support and software for computer – aided systems, multimedia and computer graphics, computer simulation, real-time systems, information management systems, information security and protection.

This enables future specialists to attain greater professional knowledge and assimilate more modern methods of research, advanced production technology, its organization and management.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69215. Статистичне вивчення підприємницької діяльності 38 KB
  Основними ознаками які дозволяють вважати те чи інше підприємство організацію установу юридичною особою є: затверджений статут в якому визначено цілі організаційну структуру права та обов’язки органів управління порядок ліквідації підприємства а також основні взаємовідносини...
69217. Статистика оплати праці 50.5 KB
  Оплата праці - сполучний елемент між державою, підприємством і окремою особою; це стимул до зростання продуктивності праці; один з елементів витрат на виробництво продукції; рівень матеріального добробуту працівників.
69218. Статистика основных фондов 28 KB
  ОПФ это здания сооружения передаточные устройства машины и оборудование транспортные средства производственный инвентарь и принадлежности хозяйственный инвентарь рабочий и продуктивный скот многолетние сады и насаждения капитальные затраты по улучшению земель...
69219. Статистичні показники 158 KB
  Статистичний показник це кількісна характеристика соціальноекономічних явищ та процесів в умовах якісного визначення тобто це міра якісного і кількісного відображення певної властивості соціальноекономічного явища чи процесу.
69220. Статистика продукції 138.5 KB
  Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або виробничих послуг. Отже, звідси: продукція є результатом діяльності підприємства, тому сировина та матеріали, що ще не вступили у виробництво...
69221. Статистичне спостереження, його суть, форми та помилки 112 KB
  Форми статистичного спостереження його види та способи проведення. Програмно методологічні та організаційні питання статичного спостереження. Помилки статистичного спостереження та заходи щодо їх усунення.
69222. Вибірковий метод 437 KB
  Причини і умови застосування та організації вибіркового спостереження. Так для визначення втрат при збиранні урожаю суцільне спостереження потребує значних затрат часу та коштів а при перевірці якості продукції наприклад жирності молока схожості зерна його не можна провести...
69223. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 398.5 KB
  Кореляційно-регресійний аналіз звязку його завдання і основні етапи. Оцінка щільності та істотності кореляційного звязку. При функціональному звязку кожному можливому значенню факторної ознаки відповідає чітко визначене значення результативної ознаки тобто...