94758

Monopolies

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Monopolies may begin by the granting of a patent or a copyright, by the possession of a superior skill or talent, or by the ownership of strategic capital. The huge capital investment necessary to organise a firm in some countries is a barrier to entry in these monopolistic fields and, thus, provides established corporations...

Английский

2015-09-16

23 KB

0 чел.

Monopolies

Pure monopoly is a theoretical market structure where there is only one

seller of a commodity or service, where entry into the industry is closed to potential competitors, and where the seller has complete control over the quan-, tity of goods offered for sale and the price at which goods are sold.

Monopolies may begin by the granting of a patent or a copyright, by the possession of a superior skill or talent, or by the ownership of strategic capital. The huge capital investment necessary to organise a firm in some countries is a barrier to entry in these monopolistic fields and, thus, provides established corporations in these industries with potential monopoly power.

At the same time, in recent years, many large U.S. corporations, viewed by many as the chief instrument of monopoly, have become vulnerable to new forms of competition. U.S. consumers can buy goods from foreign producers, pjthe case of automobile, they can purchase products made by Honda, Toyota, or Volvo, to name a few. The U.S. Government has tried to minimise the  danger of monopolies through legislation.

Чистая монополия является теоретической рыночной структурой где есть только один

продавец товара или услуги, где вход в промышленность близкий к потенциальным конкурентам, и где продавец имеет полное управление над quan-, tity товаров предлагался для продажи и цена за которых товары проданы.

Монополии могут начать с предоставляющего патента или авторское право, владением высшего умения или таланта, или собственностью на стратегический капитал. Огромный основной инвестиционный необходимый организовывать фирму в некоторых странах - барьер на входе в этих монополистических областях и, таким образом, обеспечивает установленные корпорации в этом производстве с потенциальной монопольной мощностью.

В то же самое время, в течение последних лет, много больших корпораций США, рассмотренный много как главный инструмент монополии, стал уязвимым в новые формы конкуренции. ПОТРЕБИТЕЛИ США могут купить товарам из иностранных производителей, pjthe случая автомобиля, они могут приобрести продукты сделанные Хондой, Тойотой, или Вольво, чтобы называть несколько. США. Правительство попыталось минимизировать опасность монополий через законодательство.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57835. Світ після Другої світової війни 756.5 KB
  При викладенні матеріалу застосовано дослідницькопошуковий метод і метод проектної роботи з історичним матеріалом розкрито творчий потенціал учнів. Продемонстровано різні методи...
57836. Міфи різних народів про творення світу. Слов’янські міфи про створення світу 95.5 KB
  Мета: поглибити знання про міфи народів світу; визначити схожі елементи у міфах про створення світу; визначити особливості виникнення цих міфів у Давньому Китаї та давніх скандинавів; вчити бачити звязок з уявленнями інших народів...
57837. Урок - гра: Подорож до 7 чудес світу 147 KB
  Мета: Закріпити знання учнів про алгоритм тотожних перетворень раціональних виразів способи перетворення відношення двох дробових виразів та про схеми застосування властивостей арифметичних дій під час перетворення раціональних виразів....
57838. Операционная система 88 KB
  Цели урока: помочь учащимся усвоить назначение и состав операционной системы компьютера дать основные понятия необходимые для работы на компьютере...
57839. Системи лінійних рівнянь з двома змінними 428 KB
  Мета уроку: Формування вмінь розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом; розвивати графічні навички, увагу, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати відповідальність...
57840. Тіла обертання 92.5 KB
  Мета: сформувати поняття тіла обертання; навчитися визначати основні елементи даних геометричних фігур розвивати інтерес до предмету шляхом використання сучасних інформаційних технологій...
57841. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК 127 KB
  Сформувати знання учнів про атмосферний тиск причини його зміни та прилади яким вимірюється атмосферний тиск; формувати вміння визначати зміну тиску з висотою простежувати звязок між тиском та станом погоди географічною широтою та поясами атмосферного тиску...
57842. Тоталітаризм 29 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям тоталітаризм з основними ознаками та різновидами тоталітаризму схарактеризувати особливості тоталітарних режимів співвідносити події та явища теми; розвивати вміння учнів аналізувати та порівнювати матеріал...
57843. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння 174.5 KB
  Сприяти знайомству учнів з поняттям квадратного рівняння та його елементів неповних квадратних рівнянь та організувати діяльність з розробки алгоритму їх розвязування. Добрий день Я дуже рада вітати вас на тренінгу Неповні...