94758

Monopolies

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Monopolies may begin by the granting of a patent or a copyright, by the possession of a superior skill or talent, or by the ownership of strategic capital. The huge capital investment necessary to organise a firm in some countries is a barrier to entry in these monopolistic fields and, thus, provides established corporations...

Английский

2015-09-16

23 KB

0 чел.

Monopolies

Pure monopoly is a theoretical market structure where there is only one

seller of a commodity or service, where entry into the industry is closed to potential competitors, and where the seller has complete control over the quan-, tity of goods offered for sale and the price at which goods are sold.

Monopolies may begin by the granting of a patent or a copyright, by the possession of a superior skill or talent, or by the ownership of strategic capital. The huge capital investment necessary to organise a firm in some countries is a barrier to entry in these monopolistic fields and, thus, provides established corporations in these industries with potential monopoly power.

At the same time, in recent years, many large U.S. corporations, viewed by many as the chief instrument of monopoly, have become vulnerable to new forms of competition. U.S. consumers can buy goods from foreign producers, pjthe case of automobile, they can purchase products made by Honda, Toyota, or Volvo, to name a few. The U.S. Government has tried to minimise the  danger of monopolies through legislation.

Чистая монополия является теоретической рыночной структурой где есть только один

продавец товара или услуги, где вход в промышленность близкий к потенциальным конкурентам, и где продавец имеет полное управление над quan-, tity товаров предлагался для продажи и цена за которых товары проданы.

Монополии могут начать с предоставляющего патента или авторское право, владением высшего умения или таланта, или собственностью на стратегический капитал. Огромный основной инвестиционный необходимый организовывать фирму в некоторых странах - барьер на входе в этих монополистических областях и, таким образом, обеспечивает установленные корпорации в этом производстве с потенциальной монопольной мощностью.

В то же самое время, в течение последних лет, много больших корпораций США, рассмотренный много как главный инструмент монополии, стал уязвимым в новые формы конкуренции. ПОТРЕБИТЕЛИ США могут купить товарам из иностранных производителей, pjthe случая автомобиля, они могут приобрести продукты сделанные Хондой, Тойотой, или Вольво, чтобы называть несколько. США. Правительство попыталось минимизировать опасность монополий через законодательство.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37002. Організація сервера мережевої файлової системи (CIFS, SMB, SMB2, NFS) 1.28 MB
  Організація сервера мережевої файлової системи CIFS SMB SMB2 NFS Мета роботи: одержати вміння в організації сервера мережевої файлової системи. Найвживанішими мережевими файловими системами у Linux є SMB впроваджена Smb сервером та NFS. SMB Smb CIFS SMB скорочення від Server Messge Block походить від старшого NetBIOS протоколу що використовувався раніше IBM для власної LN Mnger програми. Майкрософт завжди був досить зацікавленим у NetBIOS і його спадкоємцях NetBEUI SMB та CIFS.
37003. Дослідження перехідних процесів у електричних колах постійного струму 5.35 MB
  Київ2011 Мета роботи: визначити характер змін електричного струму і напруги на окремих елементах схеми під впливом вхідної напруги прямокутної форми; визначити умови реалізації операцій диференціювання та інтегрування вхідних сигналів за допомогою RC і RL схем. са3 з директорії â€œЕL_LR3†що моделює різні варіанти RCкіл під впливом вхідної напруги прямокутної форми. Підключати до осцилографа вхідні напруги схем що закінчуються ємностями виходи що позначені цифрою 1. Використовуючи 2й закон Кірхгофа розраховуємо падіння напруги на...
37005. Застосування статистичних методів у педагогічному дослідженні 29.13 KB
  Статистичні методи в педагогіці. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Система методів і методика педагогічного дослідження У відповідності з логікою наукового пошуку здійснюється розробка методики дослідження що є сукупністю теоретичних та емпіричних методів які дають можливість з найбільшою достовірністю дослідити такий складний і багатофункціональний об'єкт яким є освітньовиховний процес. Методи педагогічного дослідження на відміну від методології це власне способи вивчення...
37006. Побудова вольт-фарадної характеристики варикапа. Напівпровідникові діоди 351.5 KB
  Дослідження напруги і струму діода при прямому і зворотньому зміщенні рн переходу. Побудова та дослідження вольтамперної характеристики ВАХ напівпроводнікового діода. Дослідження опору діода при прямому і зворотньому зсуві по вольтамперній характеристиці. Короткі теоретичні відомості Для дослідження напруги та струму діода при прямому і зворотному зсуві рн переходу досить мати універсальний прилад мультиметр.
37008. Робота із утилітою SiSoftware Sandra 1.59 MB
  SiSoftwre Sndr розроблена для роботи в ОС Windows 32. Запускаємо програму SiSoftwre Sndr. Ознайомлюймось з меню програми SiSoftwre Sndr.
37009. Файлова система NTFS 1.45 MB
  Імя робочої групи домену в який входить компютер MSHOME Імя користувача dmin Характеристики компютера: Процесор 1.6GHz Оперативна пам'ять 512Mб Обєм жорсткого диска 80Gb Моделі мережевих пристроїв внутрішніх і зовнішніх Reltek RTL8139 810x Fmily Fst Ethernet NIC 10 100 mb s Наявність локальної мережі Ні Наявність глобальної мережі Так Операційна система Microsoft Windows XP Порядок виконання роботи: 1.txt рис1 Рис 1 1.
37010. Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на мові програмування C# 31.5 KB
  Індивідуальні завдання. Дано порядковий номер факультету вивести на екран його назву. Дан порядковый номер месяца вывести на экран количество месяцев оставшихся до конца года. Дан порядковый номер дня месяца вывести на экран количество дней оставшихся до конца месяца.