94774

Political system of Great Britain. Политическая система Великобритании

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Great Britain is a capitalist state. Political system of the country is a constitute monarchy. According to the constitution the powers of the Queen are limited by Parliament. The organs of the government in the United Kingdom are: the legislature, which consists of the Queen ARE Parliament and the executive...

Английский

2015-09-16

27 KB

0 чел.

Political system of Great Britain.

Great Britain is a capitalist state. Political system of the country is a constitute monarchy. According to the constitution the powers of the Queen are limited by Parliament.

The organs of the government in the United Kingdom are:

1) the legislature, which consists of the Queen ARE Parliament and

2) the executive, which combines:  

a) the Cabinet  

b) and government departments under the controls of ministers.

As a result of long revolutionary process, the Prime Minister is the real head of English government. He is usually the member of House of Commons. The British Parliament consists of two Houses: the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords consists of over 1000 MPs. The Lord Chancellor controls all debates in this House. Historically he sits on a Woolsack. The MPs of this House are not elected.

There are 630 MPs in the House of Commons. They are elected by secret ballot. The speaker controls the debates in this House.

The life of English Parliament is fixed of 5 years and divided into Sessions. The main function of Parliament is to make law. The draft a bill. When the draft has got Cabinet approval it goes to the House of Commons. The bill's progress is very complex and includes the following stages:

   1)  reading in the House of Commons

   2)  detailed examination by the commit

   3)  debuts in the House of Lords and

   4)  the final approval by the Queen

After that a  bill becomes an Act of Parliament voting in both Houses is done by dividing into those in favour of the bill going through one lobby and those against it, going through the opposite lobby. Their names are recorded by clerks. The Lords vote - <Content> or <Not content>. The common - <Age> or <No>.

The Prime Minister forms his Cabinet without consulting Parliament. The Cabinet is the real instrument of Parliament. It controls and runs all nations affairs and carries out the policy of capitalists.

Политическая система Великобритании.

Великобритания - капиталистическое государство(состояние). Политическая система страны - составляющаяся монархия. Согласно конституции полномочия Королевы ограничены Парламентом.

Органы правительства в Великобритании:

1) законодательный орган, который состоит из Королевы - Парламент и

2) исполнитель, который объединяется:  

a) Кабинет  

b) и ведомства под контролем министров.

В результате длинного революционного процесса, Премьер-министр - реальная голова английского правительства. Он - обычно член Палаты общин. Британский Парламент состоит из двух Зданий: Палата лордов и Палата общин. Палата лордов состоит из более чем 1000 членов парламента. Канцлер Бога управляет всеми дебатами в этом Доме. Исторически он сидит на Woolsack. Члены парламента этого Дома не избраны.

Есть 630 членов парламента в Палате общин. Они избраны секретным избирательным бюллетенем. Спикер управляет дебатами в этом Доме.

 Жизнь английского Парламента установлена из 5 лет и разделена на Сессии. Главная функция Парламента должна делать закон. Проект счет(законопроект). Когда проект имеет одобрение Кабинета, это идет к Палате общин. Продвижение(прогресс) счета(законопроекта) очень сложно и включает следующие стадии(сцены):

   1) чтение в Палате общин

   2) детальная экспертиза передающегося(совершающегося)

   3) дебюты в Палате лордов и

   4) заключительное одобрение Королевой

После этого счет(законопроект) становится Актом Парламента, голосующего в обоих Зданиях, сделан, делясь на те в пользу счета(законопроекта), проходящего одно лобби и те против этого, проходя противоположное лобби. Их названия(имена) зарегистрированы клерками. Бог голосует - <Содержание> или <Не содержание>. Обычный - <Возраст> или <No>.

Премьер-министр формирует его Кабинет, не консультируясь с Парламентом. Кабинет - реальный инструмент Парламента. Это управляет и управляет всеми делами наций и выполняет политику(полис) капиталистов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59348. Закріплення одиниць вимірювання маси. Розв’язування задач 38 KB
  Скільки зерен проросло Зерноочисна машина за 6 хвилин очищає 90 кг зерна. Скільки зерна очищає машина за 1 хв. Скільки зерна вона просушить за 3 хв. Скільки це кілограмів Скільки центнерів 1 5 мішка з зерном становить 12 кг.
59349. Святий Миколай 51.5 KB
  Вчити дітей знаходити префікси у словах утворювати за допомогою них нові слова. Дописують в зошитах Поясніть значення цього слова порівнявши його в таких реченнях: Лихо пам’ятають а добро повік не забувають.
59350. Cценарій «На Великдень» 43 KB
  Гей Хто тут Озовися Наліг що вже тріщить Ти чуєш Підіймися Не можу біль терпіть Хрін: Хто ниє біля мене У цей святковий день Яйце: Це я яйце свячене Хтось душить наче пень. Мене їдять і діти І вся людська сім’я: Гей гопса гопсаса Червоні в мене боки – Танцює ковбаса....
59351. СЦЕНАРІЙ ВЕЧОРА ГЕОГРАФІЇ 61.5 KB
  На протязі минулого тижня в нашій школі проходив Тиждень географії і екології. Учні школи прийняли активну участь у проведенні цього Тижня. Були проведені цікаві конкурси, такі, як:...
59352. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ГРА “LG-ЕВРИКА” 76 KB
  Мета: сприяти формуванню та розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів, поглибити й розширити знання учнів з математично-природничих дисциплін; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність...
59353. Ток-шоу: “Ціна перемоги: баланс втрат і здобутків України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)” 42 KB
  Розвиваюча: В учнів уміння працювати і порівнювати статистичні дані, аналізувати позиції істориків та діячів стосовно масштабів втрат та руйнувань, завданих українському народові Другої Світовою війною.
59354. Сценарій. Свято рідної мови 112 KB
  Йому має передувати попередня робота можливо тиждень української мови в школі спрямована на зацікавлення учнів історією та розвитком української мови. Зал святково прикрашений рушниками кетягами калини колоссям плакатами стіннівками...
59355. Сценарій вечора-реквієму: Чорнобиль не має минулого часу 51.5 KB
  26 квітня, 19 років тому о І годині ночі 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської АЕС несподівано розірвало нічну темряву велетенське полумя.
59356. Свято матері: Низький поклін і шана матерям 46.5 KB
  Якби стільки доброти скільки випромінює серце матері випромінювалось би ним на всіх оточуючих зло би загинуло. День матері він прийшов до нас з самих давніх літ. Моляться матері про діточок своїх.