94778

The united Kingdom of Great Britain

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The united Kingdom of Great Britain consists of two large islands: Great Britain and Ireland and a great number of small islands. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and Irish Sea the eastern - by the North Sea. The island of Great Britain consists of 3 main parts: England Wales and Scotland.

Английский

2015-09-16

26 KB

0 чел.

Great Britain.

 The united Kingdom of Great Britain consists of two large islands: Great Britain and Ireland and a great number of small islands. The total area is over 244 sq. Km. The British isles are separated from European continent by North Sea and the English channel, the narrowest part of it is called the Strait of Dover and is 33 kms across. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and Irish Sea, the eastern - by the North Sea.

 The island of Great Britain consists of 3 main parts: England, Wales and Scotland. In the north the Cheviot Hills separate England from Scotland, the Pennines strait down North England along its middle.

 Most of the rivers are very short. The Thames and Severn are the longest among them. Some of the British greatest ports are situated on the rivers: London - on the river Thames, Liverpool on Merseyriver  and Glasgow on the river Clyde.

 Great Britain is a highly industrialized country. The main industrial centers are London, Birmingham, Manchester, Liverpool and Sheffield constitute the industrial area, called the "Black Country" situated in the middle of the country near coalfield. Its centre in Birmingham which is often called the "city of 1500 Trades" Sheffield is the city of steel. Manchester is the chief cotton manufacturing city. Liverpool is the first port exporting the products of the "Black Country". British is a large port and the centre of aircraft and food industry. In Scotland and Glasgow is the largest shipbuilding and mining centre.

 During the 20-th century the position of Great Britain among the countries of the world has changed beyond recognition. It is no longer the leading imperialist state.

 Nowdays it is politically and financially dependent on the United States.

Великобритания.

 Великобритания Великобритании состоит из двух больших островов: Великобритания и Ирландия и большой номер(число) маленьких островов. Полная область более чем 244 кв. Км. Британские острова отделены от Европейского континента Северным морем и Ла-Маншом, самая узкая часть этого называется Дуврским проливом и - 33 км/сек поперек. Западное побережье Великобритании вымыто Атлантическим океаном и Ирландским морем, восточный - Северным морем.

 Остров Великобритании состоит из 3 главных частей: Англия, Уэльс и Шотландия. На севере Чевиот-Хилс отделяет Англию из Шотландии, Pennines пролив вниз Севера Англия по ее середине.

 Большинство рек очень коротко. Темза и Северн самая длинная среди них. Некоторые из Британских самых больших портов расположены на реках: Лондон - на реке Темза, Ливерпуль на Merseyriver и Глазго на реке Клайд.

 Великобритания - высоко промышленная страна. Главные индустриальные центры Лондонские, бирмингемские, манчестерские, Ливерпульские, и Шеффилдский составляют индустриальную область, называемую " Черная Страна " расположенный в середине страны около каменноугольного бассейна. Его центр в Бирмингеме, который часто называется " город 1500 Отраслей " Шеффилд - город стали. Манчестер - главный хлопок производственный город. Ливерпуль - первый порт, экспортирующий изделия " Черная Страна ". Британское - большой порт и центр самолета и пищевой промышленности. В Шотландии и Глазго - самое большое судостроение и добывающий центр.

 В течение 20-ого столетия положение(позиция) Великобритании среди стран мира изменилось до неузнаваемости. Это больше не ведущее государство(состояние) империалиста.

 В наше время это политически и материально зависит от Соединенных Штатов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80614. Океани Землі (прес-конференція) 38.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів із поняттям «океани», їх розміщенням на карті півкуль і глобусі; продовжити навчати читати карту і працювати з нею; висвітлити значення океанів та використання їх багатств людиною; сприяти розвиткові памяті, спостережливості, вихованню бережливого ставлення до природних багатств.
80615. Осінь така мила 61 KB
  Мета: Продовжити знайомство учнів з творами українських поетів, які описували красу осені. Удосконалювати уміння виразно і правильно інтонаційно читати та розповідати текст. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, мовлення дітей та їх творчу уяву.
80616. Використання засобів зворотнього зв’язку, як один з основних факторів розвитку комунікативних здібностей особистості 57.5 KB
  Розробка рекомендована вчителям початкових класів. У ній розкрито роль розвитку комунікативних здібностей для формува- ння людини, здатної творчо мислити, приймати рішення, адаптуватися до умов життя, мати свою позицію, бути комуні кабельною у спілкуванні.
80617. Осінь у лісі 59 KB
  Поглибити знання дітей про осінні зміни в природі; удосконалювати вміння правильно вимовляти та будувати висловлювання українською мовою, складати оповідання за малюнками; Формувати ключові компетентності. Розвивати мовлення, уяву, фантазію, спостережливість, працювати над збагаченням словникового запасу учнів.
80618. А осінь вже постукала у вікно 69 KB
  Мета уроку: Вчити дітей висловлювати свої думки на основі власних спостережень за картинами природи; мислити нестандартно. Удосконалювати навички виразного читання; стимулювати дітей висловлювати власні ідеї; формувати бережливе ставлення до слова.
80619. Закріплення звукового значення букви «е». Опрацювання тексту «Село Веселе». Кросворд 44.5 KB
  Мета. Закріпити звукове значення букви «е». Вчити учнів правильно, свідомо читати текст «Село Веселе». Формувати вміння давати відповіді на запитання тексту. Розвивати мислення, пам’ять, збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до рідного краю.
80620. Україна — рідний край. Вступ до розділу 71.5 KB
  Мета: дати дітям загальне уявлення про розташування України на карті; ознайомити з різноманітністю форм земної поверхні України водоймами природними зонами населенням; розвивати вміння та навички пошукової роботи; виховувати дбайливе ставлення до природи.
80621. Повторення та закріплення знань про вивчені букви. Читання в особах тексту «Котик і Півник» 68.5 KB
  Хай радість злітає у небо як птах І добрі слова у всіх нас на устах. Читаємо слова разом. На дошці надруковані слова і звукові схеми у довільному порядку учні з’єднають схеми зі словами. Просить вашої допомоги скласти з цих літер різні слова і ви дізнаєтеся де вона живе.
80622. Закріплення букви «Пе». Текст Н. Тарасенко «На пасіці взимку» 38 KB
  Мета: закріпити вивчену букву Пе; розвивати вміння читати слова з буквою Пе; розвивати мовлення і мислення; виховувати бережливе ставлення до природи. Яку букву ми вивчали на попередньому уроці Звуковий аналіз слова півень. Повідомлення теми і мети уроку...