94782

RUSSIAN TRADITIONS

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The English man’s home is his castle is a saying known all over the world. They prefer a small house built for one family, with a small garden are a fire in the centre of the house. They like animals very much and follow the traditions concerning food and meals. We know much about English traditions and customs but now...

Английский

2015-09-16

18.5 KB

0 чел.

 RUSSIN  TRADITIOS.

Almost every nation and country has a reputation of some kind. The Englishmen are reputed to be cold, reserved, rather naughty easy-going and fond of sport. They are the nation of stay-at-homes. «There is no place like home», they say. The English man’s home is his castle is a saying known all over the world. They prefer a small house built for one family, with a small garden are a fire in the centre of the house. They like animals very much and follow the traditions concerning food and meals. We know much about English traditions and customs but now I’d like to say a few words about the traditions of my native land-Russia. First, about Russian people. To my mind, the main traits of their characters which differ them from other people are hospitality, their «open heart», «golden hands», wise Russian fairytales reflect this wisdom. Our people are hardworking, patient, never loosing hope for better life. The Russians are the talented nation. Russia gave the world beautiful names of Pushkin and Lermontov, Chaikovsky and Repin, thousands of names of world famous poets, writers, composers, scientists. All of them are the pride of the nation because they sand the beauty of our nature and people.

    Besides these great names in literature and music, our country is famous for Russian traditional specific crafts its skilled craftsmen. Painted boxes of Palekh, coloured shawls of Pavlov Posad, clay toys of Dymkovo, laces of Vologda are known all over the world.

   The names of Gzhel and Khokhloma are considered to be the symbols of Russia as well as matryoshkas and samovars. The history of khokhloma goes back into the 17th century Producing of tableware-dishes, spoons, mugs was begun at that time in the villages of Suomino and Khokhloma in the Nizhniy Novgorod Province. On the banks of the great Russian river Volga. Many carpenters, painters have been working since then reviving traditions of old masters. The Khokhloma style is characterized by using plant elements in painting the tableware. The prevailing colours are black, yellow, golden, green and red. And nowadays this craft is sure to be saved, it will be developed and brought into the future by the new generation of painters.

  The reviving of old crafts is connected with the reviving of the traditional arts of all peoples inhabiting our big country. There are 100 of them. They revive their culture, costumes, dances and language. It is the revival of our souls. Now we celebrate the forgotten holidays - Troisa, Maslenitsa, Easter. We again sing Russian folk songs and chastushki, dance Barinya and perform khorovods, ride in troikas. Traditional Russian cooking is world-famous for such dishes as okroshka, shi, pelment, kurnik, kvass. We begin to build and reconstruct churches. The example of it is the building of the Cathedral of Christ the Savior in Moscow. It is the symbol of reviving human feelings, national pride and patriotism.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66392. РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 724.14 KB
  На сьогодні одним зі шляхів розвитку машинобудування є виготовлення деталей машин високої якості, довговічність і надійність яких значною мірою залежать від точності їх виготовлення, оптимальних фізико-механічних властивостей поверхневих шарів поверхонь, що сполучаються.
66393. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 283 KB
  В умовах розвитку ринкової економіки в Україні та зростання інтеграції до світової економічної спільноти першочергового значення набуває проблема підвищення фінансової стабільності банківського сектору країни що включає в себе такі системні характеристики...
66394. Клінічний перебіг гострого калькульозного пієлонефриту у хворих на цукровий діабет та удосконалення його комплексного лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи (клініко-експериментальне дослідження) 990.5 KB
  Однією з найбільш важливих, складних проблем в урології та медицині в цілому є інфекційно-запальні ускладнення, значення яких з відомих причин медичного, соціального, економічного характеру з часом зростає. Частота їх розвитку стає загрозливою, що знаходить відображення...
66395. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 315.5 KB
  Розвитку фінансової діяльності торговельних підприємств на сучасному етапі притаманний ряд недоліків. Ці недоліки фінансової діяльності суттєво знижують рівень її ефективності внаслідок чого протягом останніх років більш ніж третина торговельних підприємств є збитковими.
66396. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. УСКЛАДНЕННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 272 KB
  Місцеворозповсюджені форми раку молочної залози вважаються прогностично несприятливими і лише впровадження сучасних схем хіміогормонотерапії в клінічну практику зокрема внутрішньоартеріальних інфузій хіміопрепаратів дозволило декілька покращити результати лікування хворих.
66397. Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем 611 KB
  Існуючий стан машинобудування в Україні не достатньо забезпечує необхідні показники конкурентоспроможності продуктивності та якості техніки. Одним із напрямків підвищення ефективності таких виробництв є створення механообробних технологічних систем ТС що сполучають в собі суперечливі властивості високої продуктивності та гнучкості.
66398. ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПІД ВПЛИВОМ НА ОРГАНІЗМ ТОЛУОЛУ 232.5 KB
  У зв'язку з цим актуальним компонентом нашої роботи став пошук препаратів здатних нормалізувати структуру надниркових залоз щурів які перенесли вплив толуолу. Встановити особливості будови надниркових залоз статевозрілих щурівсамців...
66399. ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 183 KB
  Сучасному молодому фахівцю інженерної галузі необхідно вміти продуктивно та творчо розвязувати завдання й вирішувати виробничі проблеми виявляти здатність професійно інтелектуально розвиватися....
66400. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 252.5 KB
  Характер технічної оснащеності і наявних технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини. Безперечно, що підростаючому поколінню потрібно оволодівати знаннями про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності.