94795

EXTERNAL FORCES

Реферат

Религиоведение и мифология

All materials respond to these forces by elastic deformation. The materials may also have permanent deformation or they may fracture. No deformation is seen during fatigue but small localized cracks develop and propagate through the material until the remaining cross-sectional area cannot support the maximum stress...

Английский

2015-09-16

120.27 KB

0 чел.

UNIT 7

EXTERNAL FORCES

Materials Science and Technology is the study of materials and how they can be fabricated to meet the needs of modern technology. Using the laboratory techniques and knowledge of physics, chemistry, and metallurgy, scientists are finding new ways of using metals, plastics and other materials.

Engineers must know how materials respond to external forces, such as tension, compression, torsion, bending, and shear. All materials respond to these forces by elastic deformation. That is, the materials return their original size and form when the external force disappears. The materials may also have permanent deformation or they may fracture. The results of external forces are creep and fatigue.

Compression is a pressure causing a decrease in volume. When a material is subjected to a bending, shearing, or torsion (twisting) force, both tensile and compressive forces are simultaneously at work. When a metal bar is bent, one side of it is stretched and subjected to a tensional force, and the other side is compressed.

Tension is a pulling force; for example, the force in a cable holding a weight. Under tension, a material usually stretches, returning to its original length if the force does not exceed the material's elastic limit. Under larger tensions, the material does not return completely to its original condition, and under greater forces the material ruptures.

Fatigue is the growth of cracks under stress. It occurs when a mechanical part is subjected to a repeated or cyclic stress, such as vibration. Even when the maximum stress never exceeds the elastic limit, failure of the material can occur even after a short time. No deformation is seen during fatigue, but small localized cracks develop and propagate through the material until the remaining cross-sectional area cannot support the maximum stress of the cyclic force. Knowledge of tensile stress, elastic limits, and the resistance of materials to creep and fatigue are of basic importance in engineering.

Creep is a slow permanent deformation that results from a steady force acting on a material. Materials at high temperatures usually suffer from this deformation. The gradual loosening of bolts and the deformation of components of machines and engines are all the examples of creep. In many cases the slow deformation stops because deformation eliminates the force causing the creep. Creep extended over a long time finally leads to the rupture of the material.

Add to your active vocabulary:

bar брусок

completely повністю, цілком

compressionстиск

creep —повзучість

cross-sectional areaплоща поперечногоперетину

cyclic stress — циклічне напруження

decrease зменшення

elastic deformationпружна деформація

elastic limitмежа пружності

exceed —перевищувати

еxternal forces —зовнішні сили

fatigueстомленість металу

fracture —перелом, злам

loosen —послаблювати

permanent deformationпостійна деформація

remaining залишений

shear зріз

simultaneously одночасно

to stretch розтягувати

technique методи

tension напруження 

to propagate поширюватися 

to bend згинати

to extendрозшируватися, продовжуватися

to meet the needsвідвовідати вимогам

to occur відбуватися

to respondвідповідати, реагувати

to suffer —страждати

torsionкручення

twistingзакручення, згин

volumeоб'єм,кількість

ruptureрозрив

General understanding:

1. What are the external forces causing the elastic deformation of materials? Describe those forces that change the form and size of materials.

. What are the results of external forces?

. What kinds of deformation are the combinations of tension and compression?

. What is the result of tension? What happens if the elastic limit of material is exceeded under tension?

. What do we call fatigue? When does it occur? What are the results of fatigue?

. What do we call creep? When does this type of permanent deformation take place? What are the results of creep?

Task 8.1. Find the following in the text:

 1.  відповідати вимогам сучасної технологии
 2.  використовуючи лабораторні методи
 3.  нові способи використання металів
 4.  стиск, розтяг, згин, кручення, зріз
 5.  повертати початковий розмір і форму
 6.  зовнішня сила
 7.  постійна деформація
 8.  зменшення об'єму
 9.  розтягуючі і стискуючі сили
 10.  перевищувати межу пружності матеріала
 11.  повторюючі циклічні напруження
 12.  руйнування матеріала
 13.  розвиток і поширення дрібних тріщин
 14.  опір матеріалів повзучості і  стомленості

Task 3.2. Translate into English the following sentences:

 1.  Пружна деформаціяце реакція всіх матеріалів на зовнішні сили, такі, як розтяг, стиск, згин і зріз.
 2.  Стомленість і повзучість матеріалів є результатом зовнішніх сил.
 3.  Зовнішні сили визивають постійну деформацію і руйнування матеріала.
 4.  Розтягуючі і стискуючі сили працюють одночасно, коли ми згинаємо чи зкручуємо матеріал.
 5.  Розтяг матеріала вище межі його пружності дає постійну деформацію чи руйнування.
 6.  Коли деталь працює довгий час під циклічними напруженнями в ній з'являються невеликі тріщини, які ростуть із-за  стомленості металу.
 7.  Повзучістьце повільна зміна розміру деталі під напруженням.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64892. МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОРДИНАЛЬНИХ ОЦІНОК З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ 383 KB
  Експертне оцінювання об’єктів альтернатив застосовується в найрізноманітніших галузях людської діяльності. Потреба у експертному відборі найкращого за низкою критеріїв об’єкту альтернативи виникає у випадках коли задача прийняття рішення є слабко структурованою...
64893. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 212.5 KB
  Особлива увага приділяється інтерпретації символів іншомовного наукового тексту як складника професійного становлення спеціалістів. Зміст тексту може бути передано як у усній так і письмовій формах. Для подальшого розуміння проблеми інтерпретації наукового іншомовного тексту вагомим є вивчення питання...
64894. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПРИАЗОВ’Я 10.02 MB
  Для проведення науково-господарського досліду сформували три дослідні групи першу з яких укомплектували тваринами місцевої селекції – червоної степової породи; а другу і третю – імпортними тваринами: червоної литовської породи та чорнорябої литовської породи.
64895. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ ЖИРІВ 329 KB
  Визначена мета обумовила вирішення наступних наукових задач: систематизувати теоретичні та прикладні аспекти визначення показників складу і якості та методів контролю в технології натуральних і модифікованих жирів...
64896. Оптимізація елементів технології вирощування топінамбура в заплавах степової зони Причорномор’я 246 KB
  З умов вирощування топінамбура практично не розроблені наступні питання: продуктивність культури залежно від ґрунтової родючості оптимальні строки збирання надземної маси і бульб у зв'язку з напрямком використання по застосуванню добрив рекомендації...
64897. РОЗРОБКА ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ З КВАЗІРЕЗОНАНСНИМИ ПРИНЦИПАМИ КОМУТАЦІЇ ДЛЯ ПЛАЗМОВОГО РІЗАННЯ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 2.97 MB
  Основним компонентом комплексів для повітряноплазмового різання ППР є джерело живлення ДЖ від властивостей і характеристик якого безпосередньо залежить стабільність процесу різання а отже якість і точність вирізуваних заготівок...
64898. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В СОЦІОДІАГНОСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 161.5 KB
  У сучасній науковій літературі наявний дефіцит рефлексії засобів діагностики ментального профілю соціальної системи їх структурації моделювання методологічних прийомів і технік які б чітко й конкретно констатували проблеми соціуму...
64899. Морфологія, тонка структура і властивості голчастого фериту при зміцнюванні будівельних сталей 5.41 MB
  Це стосується в першу чергу сталей які використовуються в будівельній індустрії і найбільш перспективні для успішної конкуренції з зарубіжними виробниками не тільки на внутрішньому але і на зовнішньому ринку. Такий напрямок розвитку співпадає також із загальносвітовою тенденцією спрямованою на підвищення рівня міцності...
64900. ТОНКІ ПЛІВКИ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ, ЛЕГОВАНІ ЄВРОПІЄМ ТА ІТРІЄМ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ 410.5 KB
  Останнім часом в оптоелектроніці намітився перехід до тонкоплівкових технологій через їх простоту та відносно низьку вартість. Найбільш перспективним матеріалом, як і в об’ємному виконанні, залишається кремній, завдяки дешевій та добре відпрацьованій інтегральній технології.