94796

METALWORKING AND METAL PROPERTIES

Доклад

Производство и промышленные технологии

Hot-working hot-rolling or hot-forging eliminates porosity directionality and segregation that are usually present in metals. During the forging of a bar the grains of the metal become greatly elongated in the direction of flow. As a result the toughness of the metal is greatly improved in this direction and weakened in directions...

Английский

2015-09-16

105.96 KB

0 чел.

UNIT 6

METALWORKING AND METAL PROPERTIES

An important feature of hot working is that it provides the improvement of mechanical properties of metals. Hot-working (hot-rolling or hot-forging) eliminates porosity, directionality, and segregation that are usually present in metals. Hot-worked products have better ductility and toughness than the unworked casting. During the forging of a bar, the grains of the metal become greatly elongated in the direction of flow. As a result, the toughness of the metal is greatly improved in this direction and weakened in directions transverse to the flow. Good forging makes the flow lines in the finished part oriented so as to lie in the direction of maximum stress when the part is placed in service.

The ability of a metal to resist thinning and fracture during cold-working operations plays an important role in alloy selection. In operations that involve stretching, the best alloys are those which grow stronger with strain (are strain hardening) —for example, the copper-zinc alloy, brass, used for cartridges and the aluminum-magnesium alloys in beverage cans, which exhibit greater strain hardening.

Fracture of the workpiece during forming can result from inner flaws in the metal. These flaws often consist of nonmetallic inclusions such as oxides or sulfides that are trapped in the metal during refining. Such inclusions can be avoided by proper manufacturing procedures.

The ability of different metals to undergo strain varies. The change of the shape after one forming operation is often limited by the tensile ductility of the metal. Metals such as copper and aluminum are more ductile in such operations than other metals.

Vocabulary

feature риса, особливість

to provide запезпечувати

improvementпокращення

propertyвластивість

eliminate—виключати, ліквідувати

porosityпористіdirectionalнаправлений

to segregateрозділяти 

casting—виливок

elongatedподовжений

to weakenпослаблювати

transverseпоперечний

flow—потік, плин

finishedвідділений

thinningвитончення 

fracture  —руйнування

strain hardeningдеформаційне зміцнення

brassлатунь

beverageнапій

canконцервна банка

to exhibitпроявляти

innerвнутрішній

flawsнедолік, дефекти кристалічної гратки

inclusionвключення

trappedузв'язнений

refining—очищення 

to avoid—уникати, ухилятися

to undergo—піддаватися

tensile ductilityпластичність при розтязі

General understanding:

1. What process improves the mechanical properties of metals?

. What new properties have hot-worked products?

. How does the forging of a bar affect the grains of the metal? What is the result of this?

. How are the flow lines in the forged metal oriented and how does it affect the strength of the forged part?

. What are the best strain-hardening alloys? Where can we use them?

. What are the inner flaws in the metal?

. Can a metal fracture because of the inner flaw?

. What limits the change of the shape during forming operations?

Task 1.1. Find the following in the text:

1.важлива особливість гарячої обробки

.покращення механічних властивостей металу

.неороблена виливка

.направлення максимального напруження

. здатність чинити опір витонченню і руйнуванню

.проявляти велике деформаційне зміцнення

.руйнування деталі при штампуванні

.внутрішні дефекти в металі

.неметалічні включення

. здатність металів піддаватися деформації

.обмежується пластичністю металу при розтязі

Task 1.2. Translate into English:

  1.  Гаряча обробка металу покращує його механічні властивості і усуває пористість і внутрішні дефекти.
  2.  Подовження зерен в напрямку плинності при куванні значно покращує міцність металу в цьому напрямку і зменшує його міцність при поперечному.
  3.  Хороше прокування орієнтує лінії плинності в напрямку максимального напруження.
  4.  Деформаційне зміцнення металу при холодній обробці дуже важливе для одержання металів з покращеними властивостями.
  5.  Внутрішні дефекти металу - це неметалічні включення типу окислів чи сульфідів.
  6.  Зміна форми при штампуванні металічних деталей  обмежується пластичністю металу при розтязі.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38351. Міжнародні гарантії виконання міжнародних договорів 119 KB
  Приклади надання та забезпечення міжнародних гарантій11 Висновки Список використаної літературиВступ Вступ світового співтовариства в XXI ст. Таким міжнародним механізмом який має на меті забезпечення державами дотримання міжнародних зобов'язань що випливають як з Статуту ООН так і з міжнародних договорів є встановлення відповідних засобів щодо забезпечення їх належного виконання. В силу специфіки міжнародного права особливе місце в успішному функціонуванні його норм займають такі засоби забезпечення виконання зобов'язань як...
38352. Структура ЕС 116 KB
  Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951: ФРГ Бельгия Нидерланды Люксембург Франция Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали ЕОУС ECSC Europen Col nd Steel Community целью которого стало объединение европейских ресурсов по производству стали и угля в силу данный договор вступил с июля 1952 года. Основные события в истории углубления интеграции ЕС: 1951 Парижский договор и создание Европейского...
38354. Концепція регіоналістики Уолтера Ізарда 22.01 KB
  РЕГІОНАЛІСТИКА (англ. region лат. regio — область, район) — наука, яка займається вивченням просторових закономірностей територіальної організації виробничих сил.
38355. Митне право. Курс лекцій 565 KB
  Але ці методичні рекомендації мають широке розгалуження за відповідними різними формами роботи студентів а отже в цілому вони будуть слугувати усім студентам хто виявить велике бажання більше дізнатись про правові аспекти діяльності митних органів України. План семінарських занять тематика рефератів та контрольних робіт перелік навчальної та додаткової літератури – це ті основні види робіт що спрямовані на досягнення єдиної мети – засвоєння та використання на практиці теоретичних начал економічних важелів розвитку України і зокрема...
38357. Теорія міжнародного права 931.5 KB
  Міжнародне право - це самостійна система права, що складається з юридично обовязкових принципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими субєктами міжнародного права з метою забезпечення мирного співіснування та міжнародної співпраці.
38358. Правовые системы современных мусульманских государств 42.83 KB
  Теоретические основы мусульманского права. Особенности мусульманского права. Источники мусульманского права. Структура мусульманского права.
38359. Мусульманское право 41 KB
  История мусульманского права нередко обозначаемого термином фикх начинается с пророка Мухаммеда Мухаммада жившего в 570 по некоторым источникам 571 г. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в первичных источниках мусульманской религии и права. существенное влияние на развитие мусульманского права оказали исламские правоведы и мусульманские судьи кади. Мусульманские судьи лишились права при отсутствии в Коране сунне и других источниках нужных норм выносить решения по своему усмотрению.