94885

DISPLAIR: MINORITY REPORT’S GESTURE INTERFACE

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

The key difference is that while the technology from the film is not real the working prototype and software developed by the Russian company Desplair is. Called DisplAir the technology combines an infrared camera a projector and cold fog to project 3D images and capture the users hand movements as they manipulate them.

Английский

2015-09-17

14.84 KB

0 чел.

DISPLAIR: MINORITY REPORT’S GESTURE INTERFACE

 

Ever since Microsoft Kinect debuted last year, controller-free gesture interfaces have gone mainstream. As popular as it is, the tech could stand some improvement: it would be more precise if users were able to manipulate 3D images in midair, a la Tom Cruise’s elaborate setup in Minority Report, instead of eyeballing things on a screen. The key difference is that while the technology from the film is not real, the working prototype and software developed by the Russian company Desplair is.

Called DisplAir, the technology combines an infrared camera, a projector, and cold fog to project 3D images and capture the user’s hand movements as they manipulate them. A user can "press" items to select them, swipe things to the side, and even use two hands and fingers to make objects larger or smaller, the 3D equivalent of multi-touch.

Created in 2010, DisplAir offers a true breakthrough in image display and natural interface technology. The DisplAir device projects images onto an "air screen" that can be seen, heard, smelled and touched. Images can be easily configured through touching the images, allowing objects to be moved or played with, and even enabling drawing and virtual modeling.

This being a prototype, the technology is far from polished. There is a 0.2-second lag before your motion has an effect — slightly more than the 0.1-second delay of the Kinect, noted in many reviews. The fog also creates a "fringing" effect on the periphery of the projection.

Nonetheless, it is an impressive achievement, especially considering the technology was developed in a dormitory in Russia. The entire system was developed by a college student Maxim Kamanin. DisplAir is made to detect small finger movements as opposed to sweeping gestures in a game system; it can scan for 1,500 points of contact with accuracy up to 1 centimeter, depending on the size of the "screen," which can range from 40 to 140 inches.

By providing users with a truly magical experience, DisplAir sets for itself the goal of enhancing brand communications, cultural creation, event experience, interior and exterior design, gaming experience as well as a range of educational and medical activities.

A totally safe technology, DisplAir is energy efficient and causes no harm to the environment.

The company is currently looking for investors, so commercial products are a long way off. Still, DisplAir believes their technology could be used to produce 40 to 140-inch screens on a commercial level with prices ranging from $4,000 to $30,000. They initially see the technology being used for entertainment and advertising.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40977. Особливості технології приготування тортів 799 KB
  Торти займають особливе місце в кондитерській промисловості. Торти відрізняються від інших кондитерських виробів тим що є продуктами з нетривалим терміном зберігання. За складністю оздоблення торти поділяються на такі групи: торти масового виробництва фігурні та фірмові торти.
40978. Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви-паразити людини 46.5 KB
  Загальна характеристика типу Плоскі червиPlthelminthes а клас Сисуни клас Стьожкові Загальна характеристика типу Круглі червиNemthelminthes а клас Власне круглі черви Nemtod. Черви багатоклітинні двобічносиметричні тварини.
40979. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання 177 KB
  Оплата праці. З економічної точки зору заробітною платою вважається вартість або ціна праці в грошовій формі як частка працівника в національному доході що на еквівалентній основі виплачується йому за виконану роботу. Для правового визначення заробітної плати має значення обов'язок роботодавця виплачувати працівникові винагороду за його працю з одного боку і наявність у працівника суб'єктивного права на одержання цієї винагороди за попередньо встановленими нормами праці з другого. Політика винагороди за працю організовується так щоб...
40980. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 233.5 KB
  Відсторонення працівника від роботи. Така угода характеризується наступними ознаками: працівник особисто виконує свої трудові функції; працівник повинен в ході виконання своєї трудової функції підпорядковуватись правилам внутрішнього трудового розпорядку; власник або уповноважений ним орган повинен організувати працю працівникастворити необхідні та належні умови праці виплачувати йому заробітну плату і т. До них слід віднести взаємне волевиявлення сторін про прийняття влаштування працівника на роботу визначення трудової функції...
40981. Медична арахноеитомологія. Членистоногі та комахи-збудники і переносники збудників захворювань людини 46.5 KB
  Клас павукоподiбнi rchnoide Медичне значення мають представники скорпіонів павуків та кліщів. Медичне значення кліщів як збудників хвороб та переносниківзбудників захворювань людини :Розміри кліщівcrinдрібні .У багатьох кліщів голово груди і черевце зливаються в єдине ціле втрачаючи сегментацію .Ротовий отвір кліщівколючосисний або гризучесисний .
40982. Взаємовідношення мови й гендера 89.5 KB
  Мовна картина світу як результат пізнання та концептуалізації обєктивної дійсності Мові належить активна роль у культурі й пізнанні. Вона є унікальною здатністю людини що відрізняє її від будьяких інших живих істот і решти світу. Кожен народ посвоєму розчленовує фрагменти світу і посвоєму називає їх. Формується світ тих хто говорить цією мовою тобто формується концептуальна картина світу як сукупність знань про світ що є зафіксованими у лексиці граматиці фразеології.
40983. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці 218.5 KB
  Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці. Поняття охорони праці за трудовим правом Загальновідомо що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу як і до становища працівника на робочому місці умов його праці ставлять підвищені вимоги до безпеки праці.
40984. Конфлікти в колективі 40.5 KB
  Тому проблема здебільшого полягає не в наявності самого факту конфлікту а в тому який характер він носить деструктивний чи конструктивний і яким чином розвязується. Конструктивна та деструктивна суть конфліктів Деструктивний конфлікт переводить причини що призвели до конфлікту на âособистостіâ. Дана установка не веде до вирішення конфлікту а навпаки його загострює зростає упередженість проти партнера напруга у взаємостосунках посилюються неприємні почуття та переживання виникають стреси та ін. Прикладом деструктивного...
40985. Трудові спори і порядок розв’язання 183.5 KB
  Поняття трудових спорів та їх класифікація При здійсненні відносин людей під час трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами можуть виникати й часто виникають різного роду непорозуміння. Перебудова виробничих і трудових відносин нові форми застосування і використання праці істотно вплинули не тільки на індивідуальні трудові відносини а й на структуру і зміст організаційноуправлінських відносин що виникають між власником підприємства або уповноваженою ним особою з одного боку і трудовим...