94897

CENTRALISATION OR DECENTRALISATION

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

If it is decentralized a greater degree of authority is given to staff and divisions. In a decentralized company the divisions will have wider responsibilities and authority. However Sloan did not give the divisions complete freedom.

Английский

2015-09-17

16.68 KB

0 чел.

CENTRALISATION OR DECENTRALISATION

When we talk about centralized and decentralized businesses, we mean the extent to which authority has been delegated to lower levels or divisions of an organization.

When an organization is centralized, a limited amount of authority is delegated. If it is decentralized, a greater degree of authority is given to staff and divisions. For example, in a centralized company, Head Office may make most of the decisions concerning recruitment, the purchase of equipment and product lines. It may also be responsible for areas such as advertising, promotion and research and development.

In a decentralized company, the divisions will have wider responsibilities and authority. Divisional managers will have authority to purchase expensive equipment and authorize substantial salary increases. In decentralized organizations, more important decisions can be made at lower levels. There are fewer controls from Head Office.

To sum up, a centralized business has a 'tight' structure, whereas a decentralized business has a 'looser' structure.

However, no enterprise chooses complete centralization or decentralization. In practice, it tries to find a balance between the two forms.

For example, when Alfred Sloan, an outstanding figure in the business world of America, took over the running of General Motors, it was a decentralized corporation. However, Sloan did not give the divisions complete freedom. He wanted Head Office to coordinate action, keep control over the units and control finance more tightly. Alfred Sloan set up a new, centralized cash system. Head Office controlled things like cash, capital expenditure, stock control and the profitability of divisions. But the divisions had a great deal of autonomy, being responsible for designing, making and marketing the cars. So, his top managers worked out a balance between central control and delegated authority.

Nowadays, decentralization is the fashion, the 'buzz' word. Believers in decentralization say that it helps to 'develop people' because staff get more responsibility, make more decisions, and so gain experience for later managerial positions. In contrary, if an organization is too centralized, people become robots. Decentralization allows top managers to delegate jobs, so these managers will have more time to work on setting goals, planning corporate strategy and working out policies. The strongest argument for decentralization is that, in competitive conditions, the 'looser' companies will be more flexible, better able to make quick decisions and to adapt to change.

МИГКУ

Excellent companies know how to balance control and delegation; they have 'loose-tight' characteristics. On the one hand, they have a simple structure, generally based on product divisions which also have great autonomy. These divisions have control over functions like product development, purchasing, finance, personnel etc. On the other hand, the center of these excellent companies - top management - provides 'firm central direction'. It continually stresses the 'core values' of the organization, e.g. quality, need for innovation, service, and informal communications and so on. These central values provide the context within which staff can be creative, take risks — even fail.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від п’ятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.
80958. Емпіричний і теоретичний рівні засвоєння учнями навчального історичного матеріалу 35.82 KB
  Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень обєкта, що пізнається. На емпіричному рівні школярі працюють з фактами, представленими в підручниках
80959. Методика написання плану-конспекту з історії 36.2 KB
  Молоді вчителі у конспекті зазначають: способи прийоми актуалізації опорних знаньосновних понять визначень висновків формул які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності необхідних для сприймання учнями нового змісту; Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів: виділяють логічно пов’язані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів; зазначають нові факти положення уміння та навички якими повинні оволодіти школярі;...
80960. Поняття про вміння в методиці навчання історії 36.44 KB
  Пізнавальні вміння в методиці навчання історії визначають як підготовленість до свідомих і точних дій розумових і практичних і здатність учня послідовно застосовувати всю сукупність навчальних і розумових дій. Ознакою сформованого вміння є здатність учнів переносити відомі їм навчальні або розумові дії прийом в нову ситуацію вибирати і використовувати адекватні прийоми для розвязання оригінальних задач. У будьякому випадку вміння завжди буде свідомою дією адекватною цілям її застосування і змісту навчального історичного матеріалу.
80961. Складіть календарний план з історії України (Вступ до історії України, 5 клас) 36.37 KB
  Вступ до історії у 5 класі Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу...
80962. Види пізнавальних умінь, що формуються у шкільних курсах історії 37.59 KB
  Більш складною є класифікація пізнавальних умінь за змістом. До спеціальних умінь належать ті що потрібні у навчанні конкретного предмета споріднених навчальних дисциплін. Загальновизнаною і стабільною групою спеціальних пізнавальних умінь у навчанні історії є хронологічні і картографічні вміння.
80963. Складіть запитання для усного обговорення документа: «Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР від 23 серпня 1939 року.» 33.04 KB
  СРСР почав переговори з Англією і Францією з метою підписання договору про відвернення агресії з боку Німеччини. Однак СРСР не довіряв західним державам що посилювало взаємну невпевненість. у Москві між СРСР і Німеччиною було підписано пакт про ненапад.
80964. Методика формування пізнавальних умінь в процесі навчання історії 38.4 KB
  За їх результатами визначаються і плануються основні напрями формування в учнів нових пізнавальних умінь і удосконалення вже освоєних. Учителям рекомендувалося збирати пам\'ятки в кабінетах історії як роздавальний матеріал для самостійної роботи учнів. Такими є повні етапи формування пізнавальних умінь учнів. Профільне навчання – вид диференційованого навчання який передбачає врахування освітніх потреб нахилів здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення що забезпечується за...
80965. Проблема вивчення пізнавальних можливостей школярів у методиці навчання історії 36.03 KB
  Пізнавальні можливості учнів відносяться до основних факторів процесу навчання і безпосередньо впливають на цілі зміст і характер навчальної роботи. Зокрема з урахуванням пізнавальних можливостей учнів визначається рівень викладу навчального матеріалу у шкільних підручниках адаптується та опрацьовується учителем і учнями матеріал конкретних уроків готуються варіанти пізнавальних завдань і т. Відповідно до пізнавальних можливостей учнів даного класу формулюються й уточнюються завдання конкретного уроку. Без аналізу пізнавальних можливостей...