95113

Шляхи вдосконалення фінансової політики ТОВ «Вільні крила»

Отчет о прохождении практики

Финансы и кредитные отношения

Аналіз вдосконалення фінансової політики за допомогою вивчення конкурентного оточення та характеристики основних конкурентів ТОВ Вільні крила. Оцінка вдосконалення фінансової політики шляхом перевірки конкурентоспроможності ТОВ Вільні крила різними методичними підходами.

Украинкский

2015-09-20

515.71 KB

1 чел.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «Вільні крила» .…………………………………………… 4

1.1. Аналіз вдосконалення фінансової політики за допомогою вивчення конкурентного оточення та характеристики основних конкурентів ТОВ «Вільні крила»……………………………………………………………………............... 4

1.2. Оцінка вдосконалення фінансової політики шляхом перевірки конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» різними методичними підходами………………………………………………………….. …………….. 20

1.3. Фактори, що визначають вдосконалення фінансової політики шляхом перевірки кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»………………………… 25

Розділ 2. Шляхи вдосконалення фінансової політики ТОВ «Відьні крила» в плановому періоді…………………………………………………………... .. 42

2.1. Систематизація напрямів вдосконалення фінансової політики у системі менеджменту шляхом покращення кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»…………...………………………………………………………………. . 42

2.2. Розробка пропозицій та обґрунтування щодо вдосконалення фінансової політики та покращення кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»………………………………………………………………………….. ...  52

2.3. Заходи щодо вдосконалення фінансової політики та конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» у системі менеджменту за результатами реалізації запропонованих заходів……………………………… 69

Висновки і пропозиції…………………………………………………………… 84

Список використаних джерел…………………………………………………. .. 88

Додатки …………………………………………………………………………. ..97

ВСТУП

Туризм є однією з провідних та найбільш розвинутих галузей економіки. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширити свій кругозір, познайомитися з визначними пам’ятками, культурою, традиціями тієї чи іншої країни. Туризм і подорожі є невід’ємною частиною індустрії гостинності.

У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, активізації зовнішньоторговельного балансу, створення додаткових робочих місць і забезпечення зайнятості населення, має великий вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв’язок, будівництво, виробництво товарів народного споживання, тобто виступає своєрідним стабілізатором соціально-економічного розвитку.

Виробнича практика є найважливішою складовою частиною навчального процесу. Вона сприяє закріпленню та розширенню знань, отриманих в процесі навчання, дозволяє придбати професійні навички самостійної роботи в підрозділах підприємства, забезпечує ознайомлення з організацією виробництва і роботою підприємства, знайомство з трудовим колективом.

Метою практики є знайомство з основними принципами ведення туристської діяльності, управлінськими та іншими зв’язками, правилами взаємодії з споживачем послуг.

Для виконання поставленої мети були сформульовані такі завдання:

- організація роботи туристичного підприємства;

- організаційна структура управління підприємством;

- характеристика планово-економічної діяльності підприємства;

- маркетингова діяльність туристичного підприємства;

- розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності туристичного підприємства.

У звіті з практики виділяються такі структурні елементи, як: зміст, вступ, основна частина, висновок і список використаних джерел та додатки.

Розділ 1

Дослідження вдосконалення фінансової політики ТОВ «ВІЛЬНІ КРИЛА»

1.1. Аналіз вдосконалення фінансової політики за допомогою вивчення конкурентного оточення та характеристики основних конкурентів

ТОВ «Вільні крила»

Підприємство ТОВ «Вільні крила» знаходиться за адресою: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Орловська буд. 23.

Підприємство створено з метою сприяння розвитку економіки України, для стабілізації економічної ситуації і насичення споживчого ринку необхідними товарами і послугами, залучення капіталовкладень для розвитку перспективних напрямків і одержання максимального прибутку, що направлятиметься на розширення можливостей бізнесу, зміцнення його матеріальної бази,  задоволення матеріальних та інших потреб колективу

Підприємство володіє торгівельною точкою формату «магазин біля домівки», який спеціалізується на продажу продуктів харчування від виробників. Загальновідомо, що придбати той або інший продукт харчування при певному бажанні можна і на ринку. Проте ринкова роздрібна торгівля не дає покупцеві тих переваг, якими володіють супермаркети. Сьогодні покупці з різним рівнем доходів готові платити за комфортність здійснення покупки. Таким чином, зручність супермаркету сьогодні — це якісний показник його конкурентоспроможності.

Керівництво та організацію роботи ТОВ «Вільні крила» здійснює директор (рис. 2.1), який на контрактній основі призначається власником та виконує контроль і управління над магазинами й іншою діяльністю. Власник контролює та займається розвитком бізнесу в цілому. Управління магазинами ведеться з офісу, який розміщений поряд з магазином. Управління на місцях здійснюється менеджерами магазинів, які здійснюють контроль за торговельним процесом, збереженням майна, інкасацією, звітуванням перед виконавчим директором та надають консультації клієнтам.

Директор

Виконавчий директор

Керівник відділу реалізації

Головний бухгалтер

Охоронці

Менеджер-продавець

Водій, розвантажувальники

Економіст 1 категорії

Прибиральниця

Продавці

Продавці-касири

Бухгалтер-касир

Рис. 1.1. Організаційна структура ТОВ «Вільні крила»

Трудовий колектив становлять всі особи, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства на підставі трудового договору. За характером виконуваних функцій трудовий колектив поділяється на:

 1. керівники – директор, економіст 1 категорії, головний бухгалтер, керівник відділу збуту, керівник з загальних питань(головний інженер);
 2. торговельно-оперативний персонал – менеджер-продавець, продавець, касир, бухгалтер;
 3. допоміжний персонал – прибиральниця,  вантажник, водій. По відношенню до директора трудовий колектив є найманими працівниками, а за терміном роботи – постійні працівники, стаж кожного на даному підприємстві не менше 5 років.

Основні економічні показники підприємства за 2012-2014 роки наведено в табл. 1.1.

Протягом останнього року виручка від реалізації продукції скоротилась на 3,5 тис. грн. (-0,11%), протягом 2012-2013 р. скорочення становило 166,5 тис. грн.. (-4,77%). Зростання чистого доходу становило 138,8 тис. грн. (+5,01%) протягом 2012-2013 рр., однак, за останній рік чиста виручка від реалізації скоротилась на 141,7 тис. грн. (-4,87%).

Таблиця 2.1

Основні економічні показники діяльності ТОВ «Вільні крила»

за 2012-2014 рр.

Показники

Період

Відхилення 2013/2012

Відхилення

2014/2013

2012р

2013р

2014р

Абсолютне

темп приросту

Абсолютне

темп приросту

Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.

2772,9

2911,7

2770

138,8

5,01

-141,7

-4,87

Товарна продукція,

тис. грн.

3494

3327,5

3324

-166,5

-4,77

-3,5

-0,11

Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн.

0,05

0

0

-0,05

-100,00

0

-

Середньорічна вартість активної частини ОВФ, тис. грн.

-

-

-

-

-

-

-

Оборотні активи, тис. грн.

404,35

488,5

521,2

84,15

20,81

32,7

6,69

Середньооблікова чисельність ПВП, в т.ч.: чол.

3

3

3

0

0,00

0

0,00

Середньооблікова чисельність робочих, чол.

0

-

0

-

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

2811,4

2884,3

2759

72,9

2,59

-125,3

-4,34

Собівартість товарної продукції, тис. грн.,

в т.ч.:

-

0

-

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.

-38,5

27,4

11

65,9

171,17

-16,4

-59,85

Чистий прибуток, тис. грн.

3,5

3,6

3,2

0,1

2,86

-0,4

-11,11

Середньооблікова чисельність персоналу була незмінною протягом всього періоду.

Прибуток від реалізації продукції зріс протягом 2012-2014 рр. на 65,9 тис. грн.; протягом 2013-2014 рр. скоротився на 16,4 тис. грн. (-59,85%).

Прибуток від реалізації продукції зріс протягом 2012-2014 рр. на 0,1 тис. грн. (+2,86%); протягом 2013-2014 рр. скоротився на 0,4 тис. грн. (-11,11%).

Отже, загальний стан результативності діяльності ТОВ «Вільні крила» у 2014 році визначений як такий, що погіршувався протягом останніх трьох років.

Проаналізуємо структуру асортименту магазину ТОВ «Вільні крила» за розміром загального і валового прибутку – табл. 2.2.

Таблиця  1.2

Структура асортименту ТОВ «Вільні крила» за розміром прибутку за 2014 рік

Найменування товарної групи

Загальний прибуток,

тис. грн.

Структура асортименту за розміром загального прибутку,%

Хлібокондитерські вироби

5,962

54,2

М’ясні та молочні вироби

2,486

22,6

Бакалія та напої

2,552

23,2

Разом

11

100

З таблиці можна визначити, що найбільш привабливим товарної групи з точки зору показнику валового прибутку є асортиментна група «Хлібокондитерські вироби» (частка у загальному прибутку: 54,2%). Наступним за рангом – товарної групи «Бакалія та напої» (23,2%).

Найменш прибутковим є – товарної групи «М’ясні та молочні вироби» (22,6%).

Проаналізуємо товарні групи ТОВ «Вільні крила» за розміром загальних і питомих витрат (табл. 2.3) у розрізі товарної групи за поточний рік.

Таблиця  1.3

Структура асортименту за розміром повних витрат на виробництво та реалізацію продукції ТОВ «Вільні крила» за 2014 рік

Найменування товарної групи

Повні витрати на виробництво та реалізацію продукції, тис. грн.

Структура асортименту за розміром повних витрат,%

Питомі повні витрати на виробництво та реалізацію продукції, тис. грн.

Хлібокондитерські вироби

590,426

21,40

0,02

М’ясні та молочні вироби

1385,018

50,20

0,40

Бакалія та напої

783,556

28,40

0,65

Разом

2759

100

Х

З таблиці можна визначити, що найбільші загальні витрати припадають на товарної групи «М’ясні та молочні вироби» (50,2%), наступний по величині витрат товарної групи – «Бакалія та напої» (28,4%) у структурі витрат.

Найбільш привабливим товарної групи з точки зору показнику питомих витрат є товарної групи «Хлібокондитерські вироби» (21,4%).

На основні економічні показники підприємства та конкурентну позицію підприємства ТОВ «Вільні крила» крім структури асортименту впливали також фактори внутрішнього і зовнішнього середовища.

Таблиця 2.4

Оцінка внутрішнього середовища ТОВ «Вільні крила»

Значимі параметри в діяльності підприємства

S

N

W

Навчання персоналу

Х

Умови праці

Х

Мотивація і стимулювання персоналу

Х

Плинність кадрів

Х

Кваліфікація персоналу

Х

Система оцінки якості роботи персоналу

Х

Соціальний пакет

Х

Організація планування

Х

Рівень технічного забезпечення

Х

Інформаційне забезпечення

Х

Якість наданих послуг

Х

Організація маркетингу на підприємстві

Х

Організаційна структура підприємства

Х

Стан охорони праці

Х

Наявність додаткових послуг

Х

Чисельність персоналу

Х

Строки виконання заявок

Х

Ділова репутація підприємства

Х

Психологічний клімат в колективі

Х

Цінова політика

Х

Орієнтація на споживача

Х

Контроль за строком придатності товарів

Х

Слабкі сторони організації, виявлені в ході аналізу, містяться в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Ранжування слабких сторін ТОВ «Вільні крила»

Ранг

Фактор

1

організація маркетингу

2

внутрішньофірмове інформаційне забезпечення

3

структура асортименту товарів

4

система оцінки якості роботи персоналу

Основними конкурентами ТОВ «Вільні крила» на даному сегменті ринку є: Торговельний дім «Фокс», ТОВ «АТБ», ТОВ «Еко Маркет».

Аналіз показників діяльності конкурентів може бути здійснений з урахуванням «характеристики фірми» чи «конкурентного досьє» кожному за конкурента. Звісно, в повному обсязі чинники можуть бути всебічно проаналізовані.

Особливі у зв’язку з комерційною таємницею труднощі представляє структура витрат і витрат конкурента. У цій сфері можна отримати такі приблизні дані: кількість персоналу; структура прямих і накладних витрат; порівняльна ціна на сировину, матеріалів, комплектуючих виробів; капіталовкладення в основний капітал та запаси; обсяг продажу.

Ступінь подробиці аналізу залежить від наявності відповідної інформації та ступеня небезпеки аналізованого конкурента.

ТОВ «Вільні крила» переважно вивчає у конкурентів: величину і темп збільшення прибутковості підприємства – мотивів і цілей виробничо-збутовий політики; поточну і попередню стратегію збуту; системи організації виробництва та збуту; рівень управлінської культури.

Виявлення слабких і сильних сторін діяльності конкурентів є кінцевий підсумок дослідження конкуренції над ринком. Виявлені вади на діяльності конкурентів йдуть на розробки власної маркетингової стратегії, виявлені сильні боку йдуть на вивчення і запровадження у власної фірмі.

Результати дослідження всіх аспектів діяльності конкурентів йдуть на визначення, з ким із на них можна конкурувати і з ким годі встрявати у конкурентну боротьбу, служать цілями вибору ефективних стратегій ринкової діяльності.

Після проведеного аналізу основних конкурентів ТОВ «Вільні крила» з упевненістю сказати, що у ТОВ «Вільні крила» є дуже сильний конкурент – це торговий дім «Фокс». Він є багатоповерховий будинок, у якому організована продаж продовольчих, непродовольчих товарів, і навіть є кафе, перукарня й багато іншого.

Порівняння ТОВ «Вільні крила» і торговельного дому «Фокс» здійснюватиметься у межах організації торгівлі продовольчих товарів (табл. 1.6).

Таблиця 1.6

Лист оцінки конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила»

Чинники конкурентоспроможності

ТОВ «Вільні крила»

Конкурент торговельний дім «Фокс»

Імідж

8

10

Асортимент

6,5

9,5

Ціна

9

9,2

Відповідність потребам покупців

7

8,5

Методи стимулювання

6,5

9

Кошти рекламних комунікацій

7

10

Режим праці та відповідності вимогам покупців

9

9

Місцезнаходження

9,5

10

Рівень культури обслуговування

9

9

Форма продажу чи канали збуту

10

10

Усього балів

81,5

94,2

Впливом на формування іміджу магазину надає торговий персонал, його вид, компетентність, стиль роботи. Важливий елемент іміджу магазину – культура обслуговування продавцем покупця, куди входять ввічливе і уважне ставлення до покупця; володіння всім комплексом знання реалізованих товарів, своєчасне їх поповнення і відновлення; надання покупцю всієї необхідної інформації про товари, послуги, сервісі; володіння технікою проведення реклами продажу; здатність уникати конфліктним ситуаціям, а за необхідності знімати напругу; знання психології торгівлі.

Ще однією складовою іміджу магазину є ризик, пов’язані з купівлею товару. Якщо покупець якось придбає у магазині недоброякісний товар, та будуть якісь ускладнення з його поверненням, то надовго збережеться почуття негативу щодо покупки саме у даному магазині.

Отже, вищий бал поставлений торговельному дому «Фокс» тому, що при порівнянні всіх показників, здавалося, як ТОВ «Вільні крила» і Торговельний дім «Фокс» одержать однакову кількість балів. На таке рішення величезний вплив справив екстер’єр магазинів (їхній зовнішній вигляд). Як раніше згадувалося ТОВ «Вільні крила» нещодавно набуло статусу взірцево-показового магазину, але недоліки присутні. Як наприклад, зовнішній вигляд магазину. Цей недолік магазину його адміністрація пояснює недоліком часу, що було виділено на ремонт магазину, і обіцяє, що цей недолік незабаром буде усунений. Та якщо оцінити ТД «Фокс» то видно, що його екстер’єр виконано по «останнім мірками» і тим самим, приваблює найбільше покупців.  

Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду (10 - 15 років). Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідні на всіх ступенях позавиробничого процесу.

В табл. 1.7 розглянемо сильні та слабкі сторони ТОВ «Вільні крила» у порівнянні з конкурентами ТД «Фокс», ТОВ «АТБ», ТОВ «Еко Маркет», побудуємо карту стратегічних груп конкурентів. За найкраще значення ми вибрали 10, найгірше – 1 б.

Таблиця 1.7

Аналіз сильних та слабких сторін ТОВ «Вільні крила» порівняно

з конкурентами

№ п/п

Фактор конкурентоспроможності

ТОВ «АТБ»

ТД «Фокс»

ТОВ «Вільні крила»

ТОВ «Еко Макет»

1

Імідж торгової марки матеріалу

7

9

6

7

2

Швидкість доставки товару

6

5

5

5

3

Рекламний бюджет товару

5

9

5

7

4

Ефективність заходів по стимулюванню збуту

7

7

8

6

5

Наявність інвестицій для розширення ринку

5

7

4

5

6

Якість товарів

10

10

10

10

7

Наявність власних виробничих потужностей на Україні

8

3

3

6

8

Потужність лінії по виробництву

7

8

2

6

9

Можливості щодо зниження цін

5

5

5

5

10

Кваліфікація збутового персоналу

8

8

7

7

11

Кваліфікація управлінських кадрів

7

8

6

7

12

Розуміння мотивів споживачів

7

8

6

6

13

Відповідність технологій ринковим умовам

6

8

6

7

14

Можливість доступу до цільового ринку

5

4

5

5

15

Наявність каналів розподілу

5

5

5

5

З табл. 1.7 видно, що ТОВ «Вільні крила» є конкурентоспроможним підприємством, але не займає провідне місце на ринку. При розширенні асортименту та більшому стимулюванні збуту фірма може зайняти більш вагомі позиції. З цією метою застосуємо один з сучасних підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства, що передбачає постійне порівняння організації виробництва на підприємстві з організацією виробництва подібного продукту на інших підприємствах – бенчмаркінг.

Як правило, бенчмаркінг проводиться за такими параметрами: частка підприємства на певному ринку, якість та ціна продукції, технологія виробництва, собівартість та рентабельність продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, обсяг продажу, канали збуту продукції, близькість до джерел сировини, якість менеджменту, репутація підприємства тощо. Таким чином, цей метод передбачає системний підхід до аналізу діяльності конкурентів (рис. 2.2).

Показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Частка підприємства

Якість продукції

Ціна продукції

Технологія виробництва

Собівартість

Рентабельність

Рівень продуктивності праці

Канали збуту

Якість менеджменту

                                -    ТОВ «Вільні крила»

                                -    ТД «Фокс»

                                -    ТОВ «АТБ»

                                -    ТОВ «Еко Маркет»

Рис. 1.2 Профіль бенчмаркінгу ТОВ «Вільні крила» з основними конкурентами

Проаналізувавши профіль бенчмаркінгу досліджуваного підприємства зазначимо, що два з чотирьох аналізованих підприємств мають середній бал експертних оцінок 7,22 – ТОВ «Вільні крила» і ТОВ «Еко Маркет», ТД «Фокс» отримало середній бал 7,0, а ТОВ «АТБ» – 6,4. Найгірший бал у ТОВ «Вільні крила» по показникові «канали збуту», тому потрібно розширювати збутові можливості і налагоджувати канали розподілу.

Роздрібна торговельна мережа з продажу продовольчих товарів в подальшому все більше відчуватиме вплив крупних товаровиробників і спеціалізованих посередників, що проявлятиметься у розвитку спеціалізованих крамниць на засадах франшизи і реалізації продукції під єдиною торгівельною маркою. Дані форми організації роздрібної реалізації мають багато спільних, а також і деякі відмінні риси. На наш погляд, найпомітнішими в сегменті продовольчих товарів на вітчизняному споживчому ринку в перспективі стануть саме спільні виробничо-торговельні торгові марки, засновані на об’єднаному капіталі товаровиробників і торговельних фірм та компаній, здатні забезпечити систему гнучких скидок та комплекс додаткових послуг споживачам.

Вітчизняна роздрібна торговельна мережа з продажу продовольчих товарів у перспективі буде формуватися довкола трьох основних типів магазинів: гіпермаркетів, супермаркетів і спеціалізованих магазинів (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

Характеристика перспективних типів магазинів із продажу

продовольчих товарів

Характеристики

Тип магазину

Гіпермаркет

Супермаркет

Спеціалізований магазин

Широта асортименту

Широка

Широка

Вузька

Глибина асортименту

низька

Середня

Глибока

Рівень сервісу

Низький

Середній

Високий

Рівень цін

Низький

Середній

Високий

Параметри площі (м2)

Понад 8000

500 – 8000

100-500

Середня кількість товарних одиниць

10000

20000

2000

Подальше продовження спеціалізації в роздрібної реалізації продовольчих товарів вже сьогодні веде до поступового зростання найчисленніших представників цього сегменту споживчого ринку – гіпермаркетів.

У найбільш узагальненому вигляді такий тип магазину характеризується порівняно невеликими параметрами: площею понад  8000м та наявністю в одночасній реалізації до 2000 товарних найменувань. Особливо привабливим, незважаючи на дещо вищий рівень цін, для споживачів є високий рівень сервісу, та наявність додаткових послуг що дає змогу покупцеві не тільки здійснити покупку, але й отримати задовольнити інші потреби.

Істотний вплив на конкурентне положення підприємства буде чинити не тільки ситуація у галузі, а й суб’єктивні характеристики його основних конкурентів.

1.2. Оцінка вдосконалення фінансової політики шляхом перевірки конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» різними методичними підходами

Для отримання інформації щодо місця ТОВ «Вільні крила» серед досліджених конкурентів доцільно скористатися методом рангів, що ґрунтується на визначенні місця підприємств конкурентів за кожним об’єктом оцінки шляхом ранжування досягнених значень показників. Проведення такої роботи дозволяє визначити, за якими порівняльними критеріями оцінки підприємство випереджає конкурентів, а за якими – відстає. Результат застосування методу рангів для визначення конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» представлено у табл. 2.9

Отже, як свідчать дані табл. 3.1, ТОВ «Вільні крила» зайняла 3-е місце серед основних конкурентів, поступившись місцем ТОВ «Еко маркет» (1-е місце) та ТД «Фокс» (2-е місце).

Таблиця 1.9

Оцінка конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила»

методом рангів

Критерій оцінки

Місце підприємства (з 1 по 4)

ТОВ «Вільні крила»

ТД «Фокс»

ТОВ «АТБ»

ТОВ «Еко-маркет»

Якість товарів

2

4

1

3

Репутація (імідж)

2

3

1

4

Торгівельні площі

1

4

3

2

Використання торгівельних площ

3

1

2

4

Збутова мережа

2

3

1

1

Маркетинг/реклама

2

3

1

1

Фінансове становище

3

1

2

4

Витрати у порівнянні  з конкурентами

1

2

4

3

Обслуговування клієнтів

3

2

1

4

Місце підприємства

3

2

4

1

Оцінка і аналіз потенціалу підприємства та конкурентів дозволяє визначити відносні переваги підприємства в конкуренції. Для цього складемо карту сильних і слабких сторін, або так званий «Профіль полярностей» діяльності ТОВ «Вільні крила» і найбільшого конкурента ТД «Фокс» у вигляді табл. 2.10, де високій оцінці показника відповідає 3 бали, а низькій – 1 бал (для Z – фактора і плинності кадрів – оцінки зворотні).

Відхилення в оцінці показників табл. 2.10 визначають як різницю бальної оцінки показників ТОВ «Вільні крила» і конкурента. Відхилення зі знаком «+» свідчить про перевагу підприємства, а «-» вказує на слабкі позиції.

Проаналізувавши дані табл. 2.10, можна зробити висновок, що ТОВ «Вільні крила» досить мало приділяє уваги маркетингу (включаючи рекламу та стимулювання покупців, а також збутову політику, що в свою чергу позначається на низькому рейтингу підприємства та зниженні обсягів реалізації продукції), не ефективно використовує торгівельні площі та мало займається мотивацією своїх працівників (це позначається на продуктивності праці і, в свою чергу на ефективності процесу торгівлі), також потрібно звернути увагу на високий рівень ризику і вжити заходи для його зменшення.

Таблиця 1.10

Профіль полярностей

Показник

ТОВ «Вільні крила»

ТД «Фокс»

Відхилення (+,-), бали

Рівень досягнення цілей

2

2

0

Рівень ризику (Z - фактор)

1

1

0

Ефективність діяльності

2

3

-1

Ступінь доцільності організаційній структурі

2

2

0

Стиль правління

1

2

-1

Рівень прибутку

1

2

-1

Доля ринку

3

2

+1

Система контролю якості товарів

2

2

0

Широта асортименту

3

2

+1

Гнучкість цінової політики

2

1

+1

Доцільність договірної політики

2

2

0

Система організації збуту

2

3

-1

Система стимулювання покупців

2

2

0

Ступінь маркетингової активності

1

2

-1

Рівень використання реклами

1

1

0

Використання торгівельних площ

1

1

0

Стан матеріально-технічної бази

2

1

+1

Рівень плинності кадрів

3

2

+1

Рівень кваліфікації кадрів

2

2

0

Ступінь мотивованості кадрів

2

1

+1

Фінансовий стан підприємства

1

2

-1

Рівень організаційної культури

1

1

0

Рейтингова оцінка підприємства

1

2

-1

Для запобігання ризику неповернення передоплати постачальниками можна застосувати такі способи зниження ризику: встановлення неформальних особистих відносин з керівництвом підприємства – постачальника; створення регіональної системи страхування угод; залучення незалежних організацій як гарантів угод; розвиток заставних угод. Щоб уникнути ризику не укладання договорів на реалізацію виробленої продукції потрібно: створити на підприємстві систему баз даних про можливих споживачів продукції; активне всіх форм маркетингу; освоєння гнучких форм маркетингу. Ризик неотримання чи несвоєчасного одержання оплати за реалізовану продукцію можна зменшити, якщо ввести обов’язкову передоплату, страхування угод у третіх осіб, використання застав. До конкурентних переваг ТОВ «Вільні крила» можна віднести: широкий асортимент продукції, гнучкість цінової політики та частка ринку, яку займає підприємство.

Отже, у результаті аналізу «Профілю полярностей» підприємство має можливість виявити свої конкурентні переваги і на цій основі можна визначити подальшу стратегію його розвитку.

Визначення загального рівня конкурентоспроможності торгівельного підприємства є неможливим без визначення відповідного рівня за «сервісними» факторами. Виходячи з цього, наступним етапом визначення рівня конкурентоспроможності продукції є врахування впливу «сервісних факторів». Значення даних показників отримані за допомогою бальної оцінки. Для всіх показників запропоновано використовувати чотирибальну шкалу від 0 до 3 балів (табл. 2.11).

Таблиця 1.11

Бальна оцінка сервісних факторів конкурентоспроможності

ТОВ «Вільні крила»

Показник

Ранг показника

Оцінка (бали)

ТОВ «Вільні крила»

ТД «Фокс»

Умови доставки товару

0,3

3

3

Сервісне обслуговування споживача

0,15

1

3

Умови оплати

0.3

3

3

Реклама

0,1

2

2

1.3 Фактори, що визначають вдосконалення фінансової політики шляхом перевірки кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»

Оптимізація кредитної діяльності насамперед має передбачати підвищення ефективності заходів, метою яких є запобігання, уникнення несприятливих для банку ситуацій щодо повернення основної суми боргу за виданими позиками та нарахованих відсотків. Якісна оцінка факторів кредитоспроможності є тим напрямом, оптимізація якого дасть максимальний результат щодо мінімізації кредитного ризику.

Оцінка кредитоспроможності підприємства ґрунтується на певних умовах, котрими передбачається: забезпечення її достовірності шляхом використання всіх необхідних інформаційних даних, визначення широкого кола показників, які всебічно характеризують діяльність позичальника, диференційований підхід до оцінки кредитоспроможності щодо кожної групи позичальників при наданні їм різних видів кредитів, забезпечення поточної та прогнозованої оцінки кредитоспроможності клієнтів, використання сучасних наукових методів, моделей, зарубіжного досвіду і вітчизняної практики проведення такої оцінки, залучення у разі необхідності висококваліфікованих експертів, упровадження сучасних інноваційних технологій оцінювання тощо.

Кредитоспроможність підприємства формується як результат його економічної діяльності і показує, наскільки ефективно воно керує власними фінансовими ресурсами, раціонально поєднує використання власних та позикових коштів й ефективно вкладає свій капітал.

У табл. 1.12  наведено склад і структуру джерел коштів підприємства, які свідчать про зростання вартості майна за звітний період – 2012-2014 рік на 65,4 тис. грн. (+15,09%), але протягом 2013-2014 рр. відбулось скорочення на 44,8 тис. грн.

Такі зміни обумовлені зростанням власних коштів на 6,8 тис. грн. (11,43%). В тому числі, за останній рік на 3,2 тис. грн. Загальна зміна власних коштів ТОВ «Вільні крила» у структурі майна характеризується скороченням на 0,44%.

Зростання обсягу власних коштів підприємства у 2014 році відбулося за рахунок зростання нерозподіленого прибутку на 3,2 тис. грн., його частка в структурі капіталу скоротилася на 0,15% протягом досліджуваного періоду.

У структурі фінансування ТОВ «Вільні крила» переважають позикові кошти підприємства. Така тенденція наявна для періоду – з 2013-2014 рр. У 2012 році власні кошти підприємства переважали над запозиченими.

У складі позикових коштів найбільше зростання спостерігається за кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги – на 62 тис. грн. (+17,24%), однак, протягом останнього року підприємство скоротило свою кредиторську заборгованість на 53,9 тис. грн.

За весь період вартість позикових коштів підприємства скорочувалась, що є негативною характеристикою його господарської діяльності, але варто зауважити, що протягом останнього року ТОВ «Вільні крила» скоротила їх вартість на 48 тис. грн., що вказує на деяке покращення розрахункової дисципліни.

При оцінюванні кредитоспроможності позичальника банки також аналізують достатність робочого капіталу підприємства. Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні зобов’язання, але й має у своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій.

Зростання величини робочого капіталу завжди свідчить про зменшення залежності підприємства від залучених коштів і є позитивним явищем, проте зменшення величини чистого робочого капіталу може бути спричинене інвестуванням в основні засоби, що, в принципі, є позитивом для довгострокового розвитку підприємства; якщо ж таке зниження пов’язане із зменшенням розміру власного капіталу – слід проаналізувати його причини.

Глибше вивчаючи фінансову стійкість підприємства, необхідно аналізувати також обсяги, тривалість, причини виникнення дебіторської і кредиторської заборгованостей. Адже наявність кредиторської заборгованості, не забезпеченої дебіторською, – основна причина неплатоспроможності підприємства.

Фінансова стійкість характеризується:

- достатністю фінансового забезпечення для здійснення безперервної основної діяльності;

- фінансовою незалежністю від зовнішніх джерел фінансування;

- здатність маневрувати власним капіталом;

- достатнім забезпеченням матеріальних оборотних коштів власними джерелами покриття;

- станом виробничого потенціалу.

Фінансова стійкість – стан розрахунків підприємства, яке гарантує постійну його платоспроможність.

Єдиного загальновизнаного підходу до рішення задачі кількісного визначення фінансової стійкості і побудови відповідних алгоритмів немає.

Відносно методів рішення цієї задачі існує два основні підходи:

 1. для оцінки фінансового стану підприємства необхідно орієнтуватися виключно на дані про джерела фінансування, тобто на капітал. В цьому випадку оцінка фінансової стійкості підприємства проводиться тільки на підставі даних пасиву балансу;
 2. для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно аналізувати взаємозв’язок між активом і пасивом балансу, тобто простежувати напрям використання засобів.

Результати розрахунків показників фінансової стійкості ТОВ «Вільні крила» наведені у табл. 1.12.

Таблиця 1.12

Показники фінансової стійкості у 2012-2014 рр.

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відхилення (+,-)

2014/2012

2014/2013

2013/ 2012

1. Коефіцієнт незалежності

0,137

0,116

0,133

-0,004

0,017

-0,021

2. Співвідношення позикових і власних коштів

6,284

7,615

6,523

0,239

-1,092

1,331

3. Частка дебіторської заборгованості у вартості майна

0,000

0,248

0,234

0,234

-0,014

0,248

4. Частка власних і довгострокових позикових

0,137

0,116

0,133

-0,004

0,017

-0,021

Динаміку показників фінансової стійкості наведемо на рис. 2.5.

Власних коштів в структурі капіталу ТОВ «Вільні крила» наприкінці 2014 року набагато менше 50% – 13,3%. Для порівняння, наприкінці 2012 року також набагато менше 50% – 13,7%.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Коефіцієнт незалежності

Співвідношення

позикових і власних

коштів

Питома вага дебіторської

заборгованості у вартості

майна

Питома вага власних і

довгострокових

позикових

Рис. 2.5. Динаміка показників фінансової стійкості ТОВ «Вільні крила» у 2012-2014 рр.

Цей коефіцієнт свідчить про нестабільну фінансову структуру коштів підприємства. Вона виражається в високій питомій вазі позикового капіталу і невисокому рівні коштів, забезпечених власним капіталом. Це є загрозою за умов великих втрат в періоди спаду ділової активності і гарантією отримання кредитів. Наприкінці періоду 2012-2014 рр. цей показник незначно скорочується (на 0,004 пунктів).

Співвідношення позикових і власних коштів характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Наприкінці 2014 року підприємство досягає його значення – 6,253 пункти, що вказує на те, що на кожну гривню власних засобів підприємства приходиться 6,253 грн. позикових засобів. Наприкінці 2012 року на кожну гривню власних засобів підприємства приходиться тільки 6,284 грн. позикових засобів. Отже, наявне зростання показника (+0,239 п.).

Дебіторська заборгованість у вартості майна складає близько 23,4% наприкінці аналізованого періоду та має тенденцію до скорочення: за 2014 рік показник зменшився на 1,4%, протягом 2012-2014 рр. – на 23,4%. Високий рівень цього коефіцієнта небажаний, оскільки іммобілізуються грошові кошти, що знаходяться на рахунках дебіторів. Частка найменш термінових за сплатою зобов’язань складає близько 13,3% та скорочується у 2014 році на 0,4%. Невисокий рівень цього показника свідчить, що в структурі зобов’язань підприємства значна питома вага короткострокових позикових коштів, які є найбільш терміновими для сплати за рахунок коштів підприємства. І, відповідно, у підприємства більше ризик банкрутства і нижче його ліквідність. Наприкінці періоду показник дещо скорочується.

Методики аналізу і система показників кредитоспроможності потенційного позичальника, що використовуються комерційними банками, досить різноманітні. Але всі вони спираються на певну систему фінансових коефіцієнтів – це коефіцієнти ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності та показники грошового потоку підприємства. Показники ліквідності дають змогу оцінити співвідношення найбільш ліквідних елементів балансу підприємства, його оборотного капіталу і короткострокових зобов’язань. Чим більше покриття таких зобов’язань за рахунок високоліквідних активів, тим надійнішим є стан підприємства.

Відповідно до вимог «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», банки, аналізуючи платоспроможність, обов’язково розраховують коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності.

Наприклад, коефіцієнт загальної ліквідності показує співвідношення усіх оборотних активів підприємства і його поточних зобов’язань (оптимальне теоретичне значення - не менше 2,0). Якщо значення показника є більшим 1,5 - підприємство є платоспроможним і його якісні показники підтверджують тенденцію подальшого економічного розвитку. Необхідно зауважити, якщо значення показника перевищує рівень 2,0-2,5, це свідчить про наявність невикористаних резервів і ставить під сумнів потребу в кредиті. При такому значенні коефіцієнта банк-кредитор повинен детальніше перевірити якість оборотних активів, а також повноту відображення поточних зобов’язань.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховують діленням суми ліквідних активів на поточні зобов’язання підприємства (нормативне значення показника – 0,5). Цей коефіцієнт дає загальну оцінку платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена негайно, тобто за рахунок високоліквідних активів (нормативне значення коефіцієнта – не менше 0,2). В умовах економічної кризи підприємства відчувають дефіцит оборотних коштів, і нормативний рівень показника, як правило, не досягається. Тому вітчизняні банки повинні аналізувати причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості. Дуже високі значення коефіцієнтів ліквідності оцінюються негативно, як і занадто низькі, оскільки це свідчить про нераціональне використання коштів або високий рівень дебіторської заборгованості, що в майбутньому може привести до погіршення фінансових показників діяльності.

Результати розрахунків показників платоспроможності (ліквідності) ТОВ «Вільні крила» наведені у табл. 1.16. Динаміку відповідних показників покажемо на рис. 1.6

Таблиця 1.16

Показники платоспроможності (ліквідності) ТОВ «Вільні крила»

у 2012- 2014 рр.

Найменування показника

Оптимальне значення

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відхилення (+,-)

2014/2012

2014/2013

2013/2012

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25-0,3

0,224

0,063

0,058

-0,166

-0,005

-0,161

2. Коефіцієнт термінової ліквідності

0,8-1,0

0,000

0,280

0,270

0,270

-0,011

0,280

3. Коефіцієнт загальної ліквідності

2

1,159

1,131

1,153

-0,006

0,022

-0,028

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Коефіцієнт абсолютної

ліквідності

Коефіцієнт термінової

ліквідності

Коефіцієнт загальної

ліквідності

Рис. 1.6. Динаміка показників ліквідності ТОВ «Вільні крила»

у 2012-2014 рр.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш точною характеристикою ліквідності в сучасних умовах. Його значення наприкінці 2013 року показує, що підприємство зможе погасити 6,3% своєї короткострокової заборгованості за рахунок найбільш ліквідної частини активів підприємства – грошових коштів.

Протягом 2014 року підприємство зможе погасити лише 5,8% своєї короткострокової заборгованості за рахунок найбільш ліквідної частини активів підприємства. Значення коефіцієнту скорочується протягом 2012-2014 рр. на 16,6%.

Коефіцієнт термінової ліквідності показує можливість підприємства погасити свою короткострокову заборгованість, за рахунок грошових коштів на рахунку, вилучених коштів від своїх короткострокових вкладень і повернення дебіторської заборгованості. В даному випадку цей показник свідчить, що підприємство має можливість розрахуватися з 27% короткостроковими заборгованостями у 2014 році, цей коефіцієнт зростає протягом періоду на 27%, наприкінці 2012 року його значення становило 0%.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що у підприємства, наприкінці 2014 року, наявна 115,3% кількість ресурсів, які можуть бути використані для погашення його короткострокових зобов’язань, що однак все одно є меншою за рекомендоване значення.

Отже, ситуація із ліквідністю ТОВ «Вільні крила» має недоліки, про що свідчить недостатність наявних коштів для погашення термінових заборгованостей підприємства.

Банки аналізують також коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, який характеризує відповідність товарних запасів обсягам реалізації, показує швидкість обороту запасів для забезпечення поточного обсягу продажу. Чим вище значення коефіцієнта, тим швидше обертаються запаси. Проте нормативне значення показника залежить від галузі діяльності підприємства, а також від таких чинників, як вид діяльності, тривалість виробничого циклу.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості свідчить про швидкість вивільнення коштів при розрахунках з дебіторами. Тенденція до збільшення цього показника може вказувати на підвищення ефективності управління комерційними кредитами, наданими підприємством, а також на скорочення періоду, протягом якого дебіторська заборгованість залишається непогашеною, що загалом позитивно позначається і на платоспроможності клієнта банку. Середній строк погашення дебіторської заборгованості, як правило, повинен бути не більше 30–60 днів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дозволяє визначити, наскільки швидко підприємство розраховується з постачальниками і підрядчиками. Різке збільшення цього показника може вказувати на нестачу грошових коштів, а зниження – на дострокову оплату рахунків з метою одержання знижок. Банки, як правило, аналізують і розбіжності в термінах погашення рахунків дебіторів та кредиторів (оптимально – 30 днів).

Розрахуємо показники оборотності оборотних активів ТОВ «Вільні крила» у 2012-2014 рр. (табл. 2.17).


Таблиця 1.17

Показники оборотності оборотних активів ТОВ «Вільні крила»

у 2012-2014 рр.

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

відхилення 2014 р. від 2012 р.

(+,-)

%

1. Виручка від реалізації,

тис. грн.

3494,00

3327,50

3324,00

3494,00

3327,50

2. Чистий прибуток, тис. грн.

3,50

3,60

3,20

3,50

3,60

3. Одноденна виручка, тис. грн.

9,71

9,24

9,23

9,71

9,24

4. Вартість оборотних активів, тис. грн.

373,90

480,50

432,50

373,90

480,50

5. Тривалість обороту оборотних активів, дні

38,52

51,98

46,84

38,52

51,98

6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

9,34

6,93

7,69

9,34

6,93

7. Коефіцієнт закріплення оборотних активів

0,11

0,14

0,13

0,11

0,14

8. Рентабельність оборотних активів, %

0,94

0,75

0,74

0,94

0,75

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Коефіцієнт оборотності

оборотних активів

Коефіцієнт закріплення

оборотних активів

Рентабельність оборотних

активів, %

Рис. 1.7. Динаміка показників оборотності ТОВ «Вільні крила»

у 2012-2014 рр.

Як свідчать дані табл. 1.17, за період 2012-2014 роки, тривалість обороту оборотних активів ТОВ «Вільні крила» зросла на 39 днів та спричинила значні зміни коефіцієнту оборотності, та коефіцієнту закріплення оборотних активів.

За аналізований період, коефіцієнт оборотності оборотних активів скоротився на 24%. Цьому сприяло скорочення на 5,11% виручки від реалізації продукції при наявному зростанні вартості оборотних активів порівняно із 2012 роком на 12,2%.

Якщо розглядати динаміку коефіцієнту закріплення, який є другим показником після коефіцієнту оборотності оборотних активів, що характеризує ефективність їх використання, то протягом 2012-2014 років маємо тенденцію до його зростання – з 11% у 2012 році до 13% наприкінці 2014 року (див. табл. 1.18), який є відображенням того, що з роками для процесу відтворення ТОВ «Вільні крила» потрібна більша кількість оборотних активів.

Також, при оцінці кредитоспроможності аналізу підлягають також фінансовий результат господарської діяльності і фактори, які мали вплив на його формування. Наявність валових збитків свідчить про неефективність виробництва продукції та ставить під сумнів подальшу виробничу діяльність. Кредитування таких підприємств є неприйнятним для банківських установ.

Загалом показники рентабельності відображають глибинний, якісний бік роботи підприємства, тому для оцінювання здатності клієнта своєчасно погашати свої зобов’язання ці показники розраховують у динаміці за кілька періодів. Відповідно до вимог Положення Національного банку України, розробляючи власні методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників, банки обов’язково розраховують коефіцієнт рентабельності продажу, який відображає ефективність господарської діяльності підприємства, та коефіцієнт рентабельності активів, який визначає, скільки чистого прибутку отримує підприємство від використання 1 грн. активів, тобто характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти.

Розраховані показники рентабельності ТОВ «Вільні крила» за 2012-2014 роки наведені в табл. 1.18.

Таблиця 1.18

Показники рентабельності ТОВ «Вільні крила» у 2012-2014 році

Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Відхилення (+,-)

2014/2012

2014/2013

2013/2012

Рентабельність продажів

0,0013

0,0012

0,0012

-0,0001

-0,0001

0,0000

Рентабельність підприємства (сукупного капіталу)

0,0086

0,0074

0,0061

-0,0025

-0,0012

-0,0013

Рентабельність основних засобів і інших необоротних активів

70,0000

-

-

-

-

-

Рентабельність оборотних активів

0,0089

0,0074

0,0061

-0,0028

-0,0012

-0,0015

Рентабельність власного капіталу

0,0606

0,0587

0,0495

-0,0111

-0,0093

-0,0019

Рентабельність перманентного капіталу

0,0606

0,0587

0,0495

-0,0111

-0,0093

-0,0019

Коефіцієнт загальної рентабельності

0,0013

0,0012

0,0012

-0,0001

-0,0001

0,0000

Що ж стосується рентабельності оборотних активів, то тут наявна також негативна динаміка за аналізований період часу – з 0,94% у 2012 році до 0,74% у 2014 р. (-0,2%).

Динаміку показників рентабельності покажемо на рис. 1.7.

Таким чином: - показник рентабельності продажів виявив 0,12 коп. чистого прибутку на кожну гривню чистої виручки від реалізації продукції, порівняно із 2012 показник прибутку зменшився на 0,01 коп.;

- показник рентабельності підприємства виявив 0,61 коп. чистого прибутку на кожну гривню майна підприємства порівняно із 2012 показник прибутку зменшився на 0,25 коп.;

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Рентабельність

продажів

Рентабельність

підприємства

(сукупного

капіталу)

Рентабельність

оборотних

активів

Рентабельність

власного

капіталу

Рентабельність

перманентного

капіталу

Коефіцієнт

загальної

рентабельності

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Рис. 2.8. Динаміка показників рентабельності ТОВ «Вільні крила»

у 2012-2014 рр.

- показник рентабельності оборотних активів показав 0,61 коп. чистого прибутку у розрахунку на 1 грн. оборотних активів, порівняно із 2012 показник прибутку зменшився на 0,28 коп.;

- показник рентабельності власного капіталу виявив 4,95 коп. чистого прибутку на кожну гривню власного капіталу ТОВ «Вільні крила», порівняно із 2012 показник прибутку зменшився на 1,11 коп.;

- показник рентабельності перманентного капіталу показав 4,95 коп. чистого прибутку на кожну гривню перманентного капіталу фірми, порівняно із 2012 показник прибутку зменшився на 1,11 коп.;

- показник загальної рентабельності виявив 0,12 коп. чистого прибутку на кожну гривню чистої виручки від реалізації продукції та доходів від інших операцій підприємства, порівняно із 2012 показник прибутку зменшився на 0,01 коп.

Таким чином, найвищі показники рентабельності ТОВ «Вільні крила» у 2014 році – показник рентабельності власного та перманентного капіталу.

Таким чином, за підсумком аналізу фінансового стану ТОВ «Вільні крила» у 2012-2014 рр., слід зазначити, що фінансовий стан та стан прибутковості фірми є задовільними, оскільки є більшими за 0; але вимагають обґрунтування заходів щодо їх підвищення.

Отже, нами була проаналізована група показників, що визначаються банками в процесі прийняття рішень щодо кредитування, вони відображають структуру капіталу, співвідношення власних і залучених коштів у формуванні ресурсів підприємства, з’ясовуючи його залежність від тих чи інших джерел коштів, а відповідно і спроможність погашати заборгованість.

При оцінюванні кредитоспроможності позичальника банки також аналізують достатність робочого капіталу підприємства. Наявність чистого робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні зобов’язання, але й має у своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій. Зростання величини робочого капіталу завжди свідчить про зменшення залежності підприємства від залучених коштів і є позитивним явищем, проте зменшення величини чистого робочого капіталу може бути спричинене інвестуванням в основні засоби, що, в принципі, є позитивом для довгострокового розвитку підприємства; якщо ж таке зниження пов’язане із зменшенням розміру власного капіталу – слід проаналізувати його причини.

Глибше вивчаючи фінансову стійкість підприємства, необхідно аналізувати також обсяги, тривалість, причини виникнення дебіторської і кредиторської заборгованостей. Адже наявність кредиторської заборгованості, не забезпеченої дебіторською, – основна причина неплатоспроможності підприємства.

Окрім системи коефіцієнтів, які дозволяють кількісно оцінити кредитоспроможність, банки беруть до уваги також якісні показники діяльності позичальника, зокрема: вивчають кредитну історію та оцінюють показники, що характеризують діяльність підприємства на ринку і його співпрацю з контрагентами (термін функціонування підприємства за поточним профілем діяльності, джерела погашення кредиту, залежність від постачальників та

Розділ 2

Шляхи вдосконалення фінансової політики ТОВ «Вільні крила» в плановому періоді

 1.   Систематизація напрямів вдосконалення фінансової політики у системі менеджменту шляхом покращення  кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»

Обсяг, структура та перспективи посилення кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила» залежить від розробки ефективної стратегії управління товарообігом, що формується під впливом сукупності чинників та внутрішніх особливостей діяльності підприємства.

Безпосередній вплив на обсяг та структуру роздрібного товарообігу ТОВ «Вільні крила» має визначена стратегія його діяльності на споживчому ринку; товарний профіль підприємства; місцезнаходження підприємства та сегментація ринку споживачів; забезпеченість товарообігу необхідними ресурсами, зокрема товарне забезпечення, ефективне використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів; а також цінова та маркетингова політика підприємства.

Отже, підвищення кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила» на нашу думку, можливе при виконанні наступних умов ефективного управління: планування обсягів роздрібного товарообігу відповідно до основної стратегії діяльності торговельного підприємства, яка передбачає взаємозв’язок темпів розвитку товарообігу з розвитком регіонального споживчого ринку та змінами його кон’юнктури, а також планування об’єму реалізації товарів, що забезпечує необхідну суму прибутку.

Стосовно зазначеного завдання, а також для удосконалення процесу виявлення споживчих переваг, розширення мережі збуту реалізації продукції пропонуємо реалізувати вищезазначені завдання за рахунок інновацій та диверсифікації.

Підвищення рівня кредитоспроможності

ТОВ «Вільні крила»

1. Інновації

2. Диверсифікація

1.1. Підвищення фінансової стійкості

1.2. Зростання ліквідності активів

2.1. Збільшення

обсягів

чистого прибутку

3. Удосконалення маркетингової політики

1.3. Підвищення платоспроможності

3.2. Новий формат магазину – «бентам»

3.1. Використання схеми «Канбан»

3.3. Гнучкі знижки та система лояльності

1.4. Зростання ділової активності

Рис. 3.1. Система заходів щодо підвищення рівня кредитоспроможності

ТОВ «Вільні крила»

Значення диверсифікації в діяльності підприємства роздрібної торгівлі на сьогоднішній день не отримало належної оцінки і визнання, а тому її можливості використовуються далеко не повністю. Вважаємо, що в умовах конкурентного середовища, яке склалося у сфері торгівлі, ТОВ «Вільні крила» слід активно використовувати різні напрями диверсифікації.

Реально, на практиці роздрібні торговельні підприємствах можуть застосовувати такі моделі диверсифікації як:

- концентрична, яка полягає у підвищенні якості діяльності, її модифікація, удосконалення та розширення асортименту;

- горизонтальна – здійснення нових видів діяльності, які задовольнятимуть більш широке коло потреб споживачів;

- конгломератна – зміна профілю діяльності, інвестування коштів у інші сфери діяльності;

- комплексна – поєднання зазначених вище моделей.

Диверсифікаційні перетворення різних роздрібних торговельних підприємств безумовно є неоднаковими і залежать від їх розміру та можливостей.

Так, для малих торговельних підприємств, які, як правило, максимально наближені до споживачів найбільш ефективно, на нашу думку, використовувати концентричну модель диверсифікації. Формування асортименту повинно проводитися з врахуванням звичок та потреб споживачів, які є постійними клієнтами магазинів.

Крім того, для підвищення конкурентоспроможності велике значення має персоніфікована робота з відвідувачами. Продавець повинен нагадувати споживачам про ще не придбані товари, знаючи їх смаки та потреби. В такому випадку відвідувачі стануть добрими знайомими і щоразу повертатимуться в магазин, щоб підтримати його, здійснивши покупку.

Використання схеми «канбан» (постачання точно в термін), яка полягає в постачанні потрібних товарів у потрібний час і у потрібних (невеликих) кількостях є вкрай актуальною для ТОВ «Вільні крила», – вона дозволить на обмежених за розміром торговельних площах і прилавках виставляти якомога більше товарів.

Дисконтна система гнучких знижок відноситься до системи лояльності і є перспективною для використання дрібними підприємствами роздрібної торгівлі. Вона передбачає, що покупець, який здійснив покупку на встановлену магазином суму, отримає картку, після чого йому на кожну наступну покупку буде надаватися знижка в розмірі 5-7% від загальної суми.

При введенні в дією дисконтних карток пропонується враховувати наступне:

- дисконтна картка повинна бути багатофункціональною, так, вона може бути виконана у вигляді брилка, календаря, тобто предмета, який є необхідність носити з собою. У цьому випадку споживач кожного разу буде наштовхуватись на міні рекламу підприємства;

- в журналі реєстрації видачі карток слід фіксувати не тільки координати майбутнього постійного клієнта, а і його день народження, щоб знову ж таки персоніфікувати підхід до споживача, вітаючи його з днем народження.

Також пропонується для ТОВ «Вільні крила» (магазин роздрібної торгівлі площею від 50 до 300м2 ) змінити формат торгівлі з традиційної через прилавок на створення нового формату магазину – бентаму, обслуговування в якому ґрунтується на самообслуговуванні. У цьому випадку по-перше, буде досягнуте ефективне використання площі, по-друге, створить ефект масштабності магазину (до 100м2), який порівнюватиметься споживачами з супермаркетом, по-третє, дозволить значно розширити асортимент товарів.

Перш ніж диверсифікувати сервісне обслуговування, пропонується ТОВ «Вільні крила» провести вивчення рівня якості обслуговування відвідувачів шляхом використання методики «таємний покупець» (Mystery Shopping). Така програма дозволить прийняти рішення чи варто диверсифікувати рівень обслуговування чи персонал.

Другим, на наш погляд, дуже важливим заходом на  підприємстві є впровадження інновацій. Самі по собі інновації, які необхідні підприємствам роздрібної торгівлі розділені на декілька типів.

В першу чергу, це радикальні інновації, пов’язані з серйозними змінами в області технологій і кардинальні зміни, що вони спричиняють. Наприклад, Інтернет дозволяє створити системи електронної торгівлі, що зробили переворот в роботі з постачальниками і розширили свою географію на весь світ.

Покрокові інновації характеризуються незначною технологічною еволюцією і поетапним поліпшенням умов для споживача. Наприклад, поступове збільшення простору для проходу в торгових площах створюватимуть комфортніші умови для здійснення покупок.

Соціальні інновації припускають незначні зміни технології при чутливій еволюції купівельних звичок. Цілодобово відкриті магазини повинні набути широкого поширення тому, що вони більш пристосовані до реального ритму життя людини, не вимагаючи капітальних змін у власне технологіях торгівлі.

Технічні інновації можуть не відчуватися споживачем безпосередньо, проте саме вони визначають передові позиції лідерів на ринку пропозиції. Наприклад, у гіпермаркетах та інших дискаунтерах доцільно використовувати портативне упакування виробників, яке дозволить виставляти товари без зайвих маніпуляцій, що призведе до скорочення витрат, а отже і роздрібної ціни.

Революційні інновації укріплюють існуючі відносини між учасниками ринку, замінюючи застарілі технології. Так, технології електронного обміну даними (EDI, electronic data interchange) між виробниками і рітейлорами (зокрема, через Інтернет) призведуть до революції в області обміну інформацією, замінять застарілі способи комунікації, включаючи звичайну пошту, телефон і факс.

Локальні інновації – інновації усередині своєї ніші – руйнують існуючі комерційні відносини без зміни технологій. Необхідний широкий розвиток власних торгових марок (private label).

Еволюція ролі роздрібної торгівлі примушує підприємців адаптуватися до конкурентного середовища і змін, що відбуваються в ньому.

На нашу думку, основними напрями комерційних інновацій, які повинні стати сферою додаткових зусиль для отримання конкурентних переваг роздрібних торговельних підприємств є:

- перетворення пасивного споживача на активного учасника ринку; це повинно стати важливою частиною процесу виробництва послуг роздрібної торгівлі;

- пошук засобів, що дозволяють споживачу отримати задоволення від процесу здійснення покупок, зокрема створення приємної атмосфери в місцях продажів;

- підвищена увага, що приділяється клієнтом своєму бюджету, часу і важливості здійснюваних покупок;

- перетворення роздрібної торгівлі на майданчик, де виникають нові зв’язки і відбувається обмін креативними ідеями.

Для досягнення належного рівня кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила» необхідно провести інноваційне реформування шляхом обов’язкового введення в експлуатацію:

- радіочастотних систем передачі даних (RFID);

- персональних комп’ютерів PDA;

- сучасних конструкцій стелажів («розумні полиці»);

- інформаційні термінали, електронні рекламні дисплеї тощо.

Широке застосування RFID (приладів ідентифікації радіочастоти), нового покоління технології штрих-кодування є важливими атрибутами магазинів роздрібної торгівлі.

Сканування відбувається, коли товар покидає центр розподілу (дистрибуції), потрапляє на склад магазина і, нарешті, на прилавок. Зчитування RFID сигналів, які вбудовані в полиці, є частиною централізованої системи руху товарів, автоматично повідомлять персонал магазина, коли, куди необхідно переставити товар або замінити і т.д.

Важливим елементом нових технологій є електронні, рекламні табло (дисплеї), розташовані на стелажах з товарами які демонструють рекламу представленої продукції.

Інформаційні термінали, розташовані поблизу стелажів, дозволяють покупцеві отримати максимальну інформацію про вибраний товар: виробника, його якість і характеристики, терміни придатності, умови зберігання, способи приготування і вживання.

Аналогічні термінали можуть автоматично за формою і кольором розпізнати продукт, поміщений на ваги, вивести зображення на екран і оцінити вартість покупки, використовуючи мікрочіп, розміщений на кожному товарі.

Електронний портал для контролю за процесом руху товару автоматично прочитує, звіряє, контролює всю інформацію по переміщенню товарів з центру розподілу на склад і в торговий зал.

Складовою частиною цієї системи є портал персоналу магазину, де є вся інформація про компанії, графік роботи, тренінги, зміни і ін.

Для обслуговування покупців передбачається використовувати комп’ютер невеликого розміру «особистий консультант» (Personal Shopping Assistant, PSA), який кріпитися до корзини для продуктів.

Комп’ютер пізнає покупця по його особистій карті, відображає всю інформацію про наявність товару в магазині, його ціну і місце і розташування на стелажах.

Особиста карта допомагає покупцеві здійснювати своє замовлення з будинку, прийшовши в магазин змінити вибір, провести швидкий пошук товарів в магазині, оцінити вартість і сплатити покупку. Впровадження такої системи привертає покупців, робить процес покупки більш зручними, системними і раціональними.

Проект по впровадженню інноваційних технологій повинен розглядатися з точки зору клієнта і внутрішньої діяльності підприємства.

Він поєднує мерчандайзинг, систему дисплеїв, ціноутворення, пошукові системи розташування товарів і інструменти підвищення інформованості покупців і співробітників про асортимент, промоакції, виписування чеку і оплату покупок.

Особиста картка дозволяє враховувати індивідуальний підхід до покупця. Введена в комп’ютер, вона чітко відображає зроблене замовлення і, виходячи з аналізу минулих покупок, виділяє традиційні товари з урахуванням особистих переваг покупців.

При просуванні у торговому залі на дисплеї комп’ютера покупця автоматично міняється реклама, відбиваються спецпропозиції і промоакції. Завдяки системі «розумна шкала», яка автоматично визначає продукт і його вартість, видає чек і дозволяє провести оплату за системою «check - out», якщо наперед були проскановані товари.

Таким чином, покупець має два варіанти оплати: через традиційну касу або самостійно, через встановлені в торговому залі термінали для оплати. Отже, розроблення ефективної стратегії управління ТОВ «Вільні крила» дає змогу забезпечити високоефективну господарську діяльність, конкурентоспроможність підприємства, а також формування стратегічного плану його розвитку в сучасних умовах господарювання для забезпечення належного рівня кредитоспроможності.

2.2. Розробка пропозицій та обґрунтування щодо вдосконалення фінансової політики та покращення кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»

Розробка пропозицій та рекомендацій щодо покращення кредитоспроможності передбачає формування стратегії розвитку підприємства та дозволяє визначити напрям поведінки підприємства на ринку з урахуванням умов зовнішнього середовища та вірогідного характеру їх зміни; при цьому необхідно брати до уваги результати аналізу кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»; сформулювати глобальну ціль його діяльності та цілі нею визначені.

Розробку стратегії підвищення рівня кредитоспроможності ТОВ «Вільні крила»; будемо здійснювати поетапно (рис. 3.2.)

Під місією підприємства в світовій практиці прийнято розуміти генеральну глобальну ціль (причину, мотив) створення та функціонування підприємства (з точки зору його власників).

1. Усвідомлення місії підприємства

2. Вивчення стану зовнішнього середовища

3. Оцінка ринкової позиції

4. Покращення ділової репутації

5. Впровадження інвестиційного проекту

Зростання платоспроможності

Зростання

фінансової

стійкості

Зростання ефективності діяльності

6. Зростання кредитоспроможності підприємства

Постачання будь-якого з компонентів товару підприємства-позичальника від одного постачальника чи ненадійні відносини з такими контрагентами ставлять під загрозу виробничу діяльність, а отже, і його спроможність розрахуватися за кредитною заборгованістю.

Оцінка структури клієнтської бази позичальника дозволяє банку зробити наступні висновки: невелика кількість клієнтів в потенційного позичальника підвищує ризик кредитування, широка база клієнтів – зменшує кредитний ризик банку, адже з більшою ймовірністю гарантує реалізацію виробленої продукції та забезпечення прибутковості діяльності підприємства.

Аналіз показників, що характеризують якість управління, має на меті з’ясувати ринкову позицію позичальника, рівень менеджменту потенційного клієнта та якість і своєчасність надання фінансової інформації. Дослідження ринкової позиції передбачає ознайомлення банку з такими аспектами діяльності позичальника, як володіння торговою маркою, конкурентоспроможність продукції і попит на неї, віддаленість від постійних постачальників та покупців.

Рівень менеджменту визначається професійним досвідом менеджерів у бізнесі, їхніми зв’язками та репутацією у діловому світі, освітою і технічними знаннями в конкретній галузі. Про якість роботи менеджменту свідчить також наявність ретельно розробленого бізнес-плану підприємства і позитивні аудиторські висновки. Крім того, аналізується частота зміни керівництва, її причини та наслідки, наявність у менеджерів негативного досвіду управління іншими установами.

П’ятим етапом є впровадження інвестиційного проекту. Проект передбачений на 7 років.

Розрахуємо фінансові показники та ефективність наведеного проекту.

У табл. 3.1 наведемо інвестиційні витрати на технологічне та інше обладнання.

Таблиця 3.1

Витрати на технологічне обладнання та інші інвестиційні витрати

ТОВ «Вільні крила»

Статті витрат

Вартість,

Кількість од.

Загальна

1. Витрати на установку інноваційних технологій організації торгівлі

1 246 300

1.1. Радіочастотні системи передачі даних (RFID)

63000

1

116300

1.2. Персональний комп’ютер PDA

82 000

1

564 000

1.3. Сучасні конструкції стелажів «Розумні полиці»

26 000

5

326 000

1.4. Інформаційні термінали

20 000

2

240 000

2. Електронні рекламні дисплеї

15000

1

485000

3. Витрати на впровадження системи «канбан»

8500

4. Впровадження дисконтної системи

4800

5. Витрати на переобладнання формату торгівлі з традиційної через прилавок на формат бентаму

158000

6. Додаткові витрати

6000

Загальні витрати проекту

507 300

Для здійснення переобладнання магазину та інновацій передбачено залучення кредиту в рамках кредитної лінії ЄБРР на розвиток підприємництва на 7 років під 9,5% річних. Передбачено, що погашення кредитних коштів відбуватиметься на другий рік реалізації проекту.

У таблиці 3.2 складемо графік погашення кредиту.

Таблиця 3.2

Графік погашення кредиту на фінансування інвестиційного проекту

Рік

Сума кредиту на початок року, грн.

Відсотки за кредит, грн.

Виплата «тіла» кредиту, грн.

Сума кредиту на кінець року, грн.

1

507 300

48193,5

507 300

2

507 300

48193,5

84550

422 750

3

422 750

40161,25

84550

338 200

4

338 200

32129

84550

253 650

5

253 650

24096,75

84550

169 100

6

169 100

16064,5

84550

84 550

7

84 550

8032,25

84550

0

Таким чином, у перший рік витрати за кредитом складуть тільки суму відсотків за користування – 48193,5 грн.

У табл. 3.3 покажемо основні показники реалізації за проектом.

Таблиця 3.3

Основні показники реалізації за проектом

Найменування послуги

Проектний місячний обсяг реалізації

Кошти від реалізації на рік

1

Реалізація продукції, грн..

309 250

3711000

2

Надання рекламних послуг через електронні рекламні дисплеї, грн..

18 000

216000

3

Розміщення інформаційних матеріалів та повідомлень, грн..

5 000

60 000

Усього:

3 987 000

Щодо чисельності та фонду оплати робітників то зазначимо, що для ТОВ «Вільні крила» економічно неефективно збільшувати штат.

У табл. 3.4 наведемо відомості про поточні витрати обслуговування за інвестиційним проектом.

Таблиця 3.4

Поточні витрати за проектом

Найменування витрат

грн/рік

1

Ремонт та обслуговування обладнання

18000

2

Ремонт та обслуговування електронних пристроїв

52 000

3

Навчання персоналу

9 550

4

Витрати на білінг

13 560

5

Охороні системи

6000

6

Витратні матеріали

1500

7

Витрати на інформаційну підтримку

9 100

Усього:

 

109 710

В таблиці 3.5 наведемо прогноз прибутків/збитків за проектом. Припустимо, що протягом перших семи років ТОВ «Вільні крила» суттєво не нарощуватиме обсягів обслуговування, отже, передбачене 2,5%-ве зростання обсягів реалізації послуг та 2%-ве зростання експлуатаційних витрат на рік

Таблиця 3.5

Прогноз прибутків по роках реалізації проекту

Стаття витрат

Роки

Разом

1

2

3

4

5

6

7

Дохід від продажів

3987000,0

4126545,0

4270974,08

4475174,20

4575174,20

4735305,30

4901040,99

31016497,73

Поточні витрати

109710

109929,42

110149,28

110369,58

110590,32

110811,5

11033,12

772593,21

Собівартість реалізованої продукції

3519720,0

3642910,20

3770412,06

3902376,48

4038959,66

4180323,24

4326634,56

27381336,19

Витрати на обслуговування кредиту

48193,5

132743,5

124711,25

116679,0

108646,75

100614,5

100614,5

732203,0

Чистий прибуток

244407,44

195179,12

215218,21

235736,82

256751,76

278280,41

293834,64

1719408,39

В таблиці 3.6 розрахуємо показники ефективності проекту за методикою чистої приведеної вартості:

                                       (3.1)

де Сt -  чистий грошовий потік за проектом;

r – ставка відсотку, r приймемо рівною 12% на рік.

Таблиця  3.6

Чиста приведена вартість інвестиційного проекту

ТОВ «Вільні крила»

Період

Чистий грошовий прибуток

Коефіцієнт дисконтування при г=12%

ЧПВ1

Коефіцієнт дисконтування при г=25%

ЧПВ2

0

-507300

1

-507300

1

-507300

1

244407,44

0,893

218220,92

0,800

174576

2

195179,12

0.797

155595,60

0,640

99581,19

3

215218,21

0,712

153188,07

0,512

78432,29

4

235736,82

0,636

149815,01

0,410

61364,23

5

256751,76

0,567

145687,84

0,328

47738,99

6

278280,41

0,452

125879,92

0,210

26398,93

7

293834,64

0,322

94606,89

0,107

10158,34

Разом

535694,26

-45606,56

NPV = 2612104,52 грн.

Внутрішню ставку доходу по проекту розрахуємо за формулою:

                                            (3.2)

де А – величина ставки дисконту, при якій NPV>0;

В – величина ставки дисконту, при якій NPV<0;

а – величина позитивної чистої теперішньої вартості NPV при величині ставки дисконту А;

в – величина негативної чистої теперішньої вартості NPV при величині ставки дисконту В.

При річній ставці дисконту 12% величина NPV дорівнює 535694,26 грн.

При річній ставці дисконту 25% величина NPV = -45 606,56 грн.

Таким чином, IRR становить:

Індекс рентабельності – відношення дисконтованого грошового потоку до обсягу інвестицій.

                                                       (3.3)

де Ін – справжня вартість грошей.

.

Індекс рентабельності за проектом показав, що на кожну вкладену ТОВ «Вільні крила» гривню у проект очікується отримання віддачі у розмірі 1,62 грн. чистого прибутку.

Дисконтований термін окупності складає: накопичена сума дисконтованого грошового потоку наприкінці 3-го року складає 19704,59 грн.

Отже, проект окупиться за 2 повні роки + року. Тобто, термін окупності проекту становить 2,871 роки.

Узагальнюванні показники ефективності проекту наведемо у табл. 3.7.

Отже, за наведеними показниками проект визнано ефективним. Показник чистої приведеної вартості становить 535,694 тис. грн., внутрішня норма доходності 23,98%; індекс рентабельності показує 1,62 грн. чистого прибутку на кожну 1 грн. вкладених засобів та дисконтований термін окупності складає приблизно 3 роки.

Таблиця 3.7

Показники ефективності інвестиційного проекту

ТОВ «Вільні крила»

Показник

Умов. позн.

Значення

1.

Чиста приведена вартість

535694,26

2.

Внутрішня ставка доходності

IRR

23,98

3.

Індекс рентабельності

РІ

1,62

4.

Термін окупності

Ток

2,87

Розрахуємо прогнозні показники фінансового стану ТОВ «Вільні крила» за підсумками реалізації інвестиційного проекту.

Результати розрахунків прогнозних показників фінансової стійкості ТОВ «Вільні крила» наведені у табл. 3.8.

Таблиця  3.8

Прогнозні показники фінансової стійкості ТОВ «Вільні крила»

на 2014 рік

Найменування коефіцієнта

2014 рік

2015 рік (прогноз)

Відхилення (+,-)

1. Коефіцієнт незалежності

0,133

0,248

0,115

2. Співвідношення позикових і власних коштів

6,523

3,025

-3,498

3. Частка дебіторської заборгованості у вартості майна

0,234

0,093

-0,141

4. Частка власних і довгострокових позикових

0,133

0,654

0,521

Динаміку показників фінансової стійкості наведемо на рис. 3.3.

Власні кошти в структурі капіталу ПП «ТОВ «Вільні крила» наприкінці 2014 року також менше за 50% – 24,8%. Але, для порівняння, наприкінці 2014 року значення коефіцієнту становило 13,3%. Тобто, прогнозується покращення на 11,5% за прогнозом.

0

1

2

3

4

5

6

7

Коефіцієнт

незалежності

Співвідношення

позикових і власних

коштів

Питома вага

дебіторської

заборгованості у

вартості майна

Питома вага

власних і

довгострокових

позикових

2014рік

2015 рік

(прогноз)

Рис. 2.3. Прогнозна динаміка показників фінансової стійкості

ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Співвідношення позикових і власних коштів характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Наприкінці 2015 року прогнозується, що підприємство досягає його значення – 3,025 пункти, що вказує на те, що на кожну гривню власних засобів підприємства приходиться 3,025 грн. позикових засобів. Таке значення коефіцієнту вказує на високе боргове навантаження ТОВ «Вільні крила». Однак, порівнюючи із попереднім періодом, зазначимо, що наприкінці 2014 року на кожну гривню власних засобів підприємства приходилось тільки 6,523 грн. позикових засобів. Отже, наявне покращення показника за прогнозом (-3,498 п.).

Дебіторська заборгованість у вартості майна складає близько 9,3% за прогнозом та вказує на тенденцію до скорочення: порівняно із 2014 рік показник зменшився на 14,1%.

Частка найменш термінових за сплатою зобов’язань складає близько 65,4% за прогнозом у 2015 році та зростає, порівняно із 2014 роком на 52,1%. Такі зміни показника свідчать, що в прогнозному балансі ТОВ «Вільні крила» у структурі зобов’язань підприємства значна питома вага довгострокових позикових коштів. І, відповідно, у підприємства скоротився ризик банкрутства і підвищилась його ліквідність.

Отже, фінансовий стан підприємства покращився внаслідок проведення інвестиційних заходів.

Результати прогнозних розрахунків показників платоспроможності (ліквідності) ТОВ «Вільні крила» наведені у табл. 3.9. Динаміку відповідних показників покажемо на рис. 3.4.

Таблиця 3.9

Прогнозні показники платоспроможності (ліквідності)

ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Найменування коефіцієнта

2014 рік

2015 рік (прогноз)

Відхилення (+,-)

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,058

0,183

0,125

2. Коефіцієнт термінової ліквідності

0,27

0,270

0,000

3. Коефіцієнт загальної ліквідності

1,153

1,531

0,378

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Коефіцієнт

абсолютної

ліквідності

Коефіцієнт

термінової ліквідності

Коефіцієнт загальної

ліквідності

2014 рік

2015 рік (прогноз)

Рис. 2.4. Прогнозна динаміка показників ліквідності ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш точною характеристикою ліквідності в сучасних умовах. Його прогнозне значення наприкінці 2014 року показує, що підприємство зможе погасити 18,3% своєї короткострокової заборгованості за рахунок найбільш ліквідної частини активів підприємства – грошових коштів. Для порівняння, протягом 2014 року підприємство могло погасити лише 5,8% своєї короткострокової заборгованості за рахунок найбільш ліквідної частини активів підприємства. Значення коефіцієнту зростає за прогнозом на 12,5% та наближається до рекомендованого значення.

Коефіцієнт термінової ліквідності показує можливість підприємства погасити свою короткострокову заборгованість, за рахунок грошових коштів на рахунку, вилучених коштів від своїх короткострокових вкладень і повернення дебіторської заборгованості.

За прогнозом цей показник свідчить, що підприємство має можливість розрахуватися з 27% короткостроковими заборгованостями у 2014 році, цей коефіцієнт залишається незмінним протягом періоду.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що у ТОВ «Вільні крила», наприкінці 2014 року за прогнозом наявна 153,1% кількість ресурсів, які можуть бути використані для погашення його короткострокових зобов’язань, що однак все одно є меншою за рекомендоване значення. Порівняно із минулим періодом показник зріс на 37,8%.

Отже, ситуація із ліквідністю ТОВ «Вільні крила» за прогнозом помітно покращується внаслідок впровадження інвестиційних заходів.

Розрахуємо прогнозні показники оборотності оборотних активів ТОВ «Вільні крила» (табл. 2.10).

Динаміку показників оборотності представимо на рис. 2.5.

Як свідчать дані таблиці 2.10 за прогнозом тривалість обороту оборотних активів ТОВ «Вільні крила» скоротилась на 12 днів та спричинила значні зміни коефіцієнту оборотності, та коефіцієнту закріплення оборотних активів.

Таблиця 2.10

Прогнозні показники оборотності оборотних активів

ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Показники

2014 рік

2015 рік (прогноз)

Відхилення

2015 р. від 2014 р.

(+,-)

%

1. Виручка від реалізації, тис. грн.

3324

4453,20

1129,20

33,97

2. Чистий прибуток, тис. грн.

3,2

244,41

241,21

7537,73

3. Одноденна виручка, тис. грн.

9,23

12,37

3,14

34,02

4. Вартість оборотних активів, тис. грн.

432,5

432,50

0,00

0,00

5. Тривалість обороту оборотних активів, дні

46,84

34,96

-11,88

-25,36

6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

7,69

10,30

2,61

33,89

7. Коефіцієнт закріплення оборотних активів

0,13

0,10

-0,03

-25,29

8. Рентабельність оборотних активів, %

0,74

56,51

55,77

7536,54

0

10

20

30

40

50

60

Коефіцієнт

оборотності

оборотних активів

Коефіцієнт

закріплення

оборотних активів

Рентабельність

оборотних активів, %

2014 рік

2015 рік (прогноз)

Рис. 2.5. Прогнозна динаміка показників оборотності

ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

За прогнозом, коефіцієнт оборотності оборотних активів зріс на 34%. Цьому сприяло прогнозне зростання на 33,97% виручки від реалізації продукції при незмінній вартості оборотних активів порівняно із 2014 роком.

Якщо розглядати динаміку коефіцієнту закріплення, то за прогнозом він має тенденцію до скорочення – з 13% у 2014 році до 10% наприкінці 2015 прогнозного року. Отже, внаслідок інвестиційного проекту ділова активність підприємства покращиться та для процесу відтворення ТОВ «Вільні крила» потрібна менша кількість оборотних активів.

Що ж стосується рентабельності оборотних активів, то тут наявна також позитивна динаміка за прогнозом – з 0,74% у 2014 році до 56,51% у 2015 р.

Таким чином, всі зміни показників, що характеризують ділову активність, є сприятливими за прогнозом.

Розрахуємо прогнозні показники рентабельності ПП «ТОВ «Вільні крила». Виконаємо відповідні розрахунки у табл. 2.11. Динаміку показників рентабельності покажемо на рис. 2.6.

Таблиця 2.11

Прогнозні показники рентабельності ПП «ТОВ «Вільні крила»

на 2015 рік

Показники

2014 рік

2015 рік (прогноз)

Відхилення (+,-)

Рентабельність продажів

0,0012

0,0012

-0,0001

Рентабельність підприємства (сукупного капіталу)

0,0061

0,0061

-0,0025

Рентабельність основних засобів і інших необоротних активів

-

-

-

Рентабельність оборотних активів

0,0061

0,0061

-0,0028

Рентабельність власного капіталу

0,0495

0,0495

-0,0111

Рентабельність перманентного капіталу

0,0495

0,0495

-0,0111

Коефіцієнт загальної рентабельності

0,0012

0,0012

-0,0001

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Рентабельність продажів

Рентабельність підприємства (сукупного

капіталу)

Рентабельність основних засобів і інших

необоротних активів

Рентабельність оборотних активів

Рентабельність власного капіталу

Рентабельність перманентного капіталу

Коефіцієнт загальної рентабельності

2015 рік (прогноз)

2014 рік

Рис. 2.6. Динаміка показників рентабельності ТОВ «Вільні крила» у 2014-2015 рр.

Таким чином, за прогнозом на 2015 рік:

- показник рентабельності продажів виявив 6,59 коп. чистого прибутку на кожну гривню чистої виручки від реалізації продукції, порівняно із 2014 показник прибутку збільшився на 6,47 коп.;

- показник рентабельності підприємства виявив 27,94 коп. чистого прибутку на кожну гривню майна підприємства порівняно із 2014 показник прибутку збільшився на 27,33 коп.;

- показник рентабельності необоротних активів за прогнозом показав 83,09 коп. чистого прибутку у розрахунку на 1 грн., вкладену у необоротні активи внаслідок проведення інвестиційної діяльності;

- показник рентабельності оборотних активів показав 42,1 коп. чистого прибутку у розрахунку на 1 грн. оборотних активів, порівняно із 2014 показник прибутку збільшився на 41,49 коп.;

- показник рентабельності власного капіталу виявив 1,3 грн. чистого прибутку на кожну гривню власного капіталу ТОВ «Вільні крила», порівняно із 2014 показник прибутку збільшився на 1,25 грн.;

- показник рентабельності перманентного капіталу показав 55,28 коп. чистого прибутку на кожну гривню перманентного капіталу фірми, порівняно із 2014 показник прибутку збільшився на 50,33 коп.;

- показник загальної рентабельності виявив 6,59 коп. чистого прибутку на кожну гривню чистої виручки від реалізації продукції та доходів від інших операцій підприємства, порівняно із 2014 показник прибутку збільшився на 6,47 коп.

Таким чином, всі без виключення прогнозні показники рентабельності ТОВ «Вільні крила» показали приріст порівняно із 2014 роком. Найзначніший приріст спостерігався за показниками рентабельності власного капіталу, основних засобів та перманентного капіталу.

Таким чином, за підсумком змін, що прогнозуються внаслідок впровадження інвестиційного проекту, зауважимо, що проект є ефективним, оскільки покращує фінансовий стан та ділову активність торгівельного підприємства ТОВ «Вільні крила» та, відповідно, зміцнює його конкурентні позиції на ринку і рівень кредитоспроможності. Прогнозна оцінка кредитоспроможності наведена в табл. 3.12. (див. додаток В)

Отримані таким чином результати дозволяють зробити висновки щодо класу позичальника та рівня кредитоспроможності досліджуваного підприємства. А саме, прогнозне значення інтегрального показника для ТОВ «Вільні крила» складає 160.  

Порівняно із минулим 2014 роком, де результат був 125 і підприємство відносилась до класу Г, у 2014 році показник буде вищий на 35 пунктів і підприємство перейде до класу Б. Це помітний прогрес адже рівень кредитоспроможності підприємства відразу зросте два класи. Таких результатів за такий малий термін досягти дуже важко, але вже зараз зрозуміло що підприємство просуває конкурентоспроможну продукцію на ринок, або навіть унікальну дивлячись на помітні зміни. Також слід відзначити що підприємство зможе брати більше коштів у банку, тому що довіра і статус підприємства покращились.

2.3. Заходи щодо вдосконалення фінансової політики та конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» у системі менеджменту за результатами реалізації запропонованих заходів

Опис внутрішнього середовища підприємства дає уявлення про сильні та слабкі сторони його діяльності, внутрішні можливості, потенціал. Сильні сторони діяльності є базою підприємства у конкурентній боротьбі, яку воно має зберігати і зміцнювати. Щодо слабких сторін, керівництво має робити все можливе, щоб позбутись їх.

Перспективний аналіз сильних та слабких сторін ТОВ «Вільні крила» спрогнозуємо за наступними аспектами: середовище господарювання, операційна діяльність підприємства. фінанси, імідж підприємства.

Сильні та слабкі сторони ТОВ «Вільні крила» наведені в табл. 2.13.

Таблиця  2.13

Сильні та слабкі сторони підприємства ТОВ «Вільні крила» 

на 2015 рік

Сильні сторони

позиція

важливість

загальна оцінка

Слабкі сторони

позиція

важливість

загальна оцінка

Середовище господарювання

Висока якість продуктів

5

3

15

Економічна криза в Україні

3

3

9

Робота у ринковій ніші, де відсутні конкуренти

4

2

8

Недосконалість чинного законодавства

4

2

8

Комплексне обслуговування сегменту ринку

4

1

4

Потужність основного конкурентів

4

3

12

Мобільна транспортна система

3

2

6

Доступність кредитних ресурсів

3

1

3

Інноваційність

3

2

6

Інвестиції

3

2

6

Операційна діяльність підприємства

Велика ринкова частка

4

3

12

Скорочення обсягів продажу

4

2

8

Індивідуальний контакт з клієнтами

3

2

6

Загострення конкуренції між провідними конкурентами

4

3

12

Орієнтація на споживача, його запити і побажання

4

3

12

Дієва реклама

3

2

6

Досвід роботи

4

1

4

Наявність потенційних клієнтів

5

1

5

Висока кваліфікація персоналу

4

2

8

Постійний кадровий склад

2

1

2

Застосування ефективних методів стимулювання збуту

3

3

9

Фінанси

Низькі витрати

3

3

9

Тривалість обігу дебіторської заборгованості

3

3

9

Рентабельність господарської діяльності

5

3

15

Криза неплатежів

4

3

12

Рентабельність активів

4

2

8

Імідж підприємства

Збереження робочих місць – виконання соціальних гарантій

4

1

4

Разом

139

Разом

79

Таким чином, сильні сторони ТОВ «Вільні крила» дорівнюють 139, слабкі – 79. Отже, наявне переважання сильних сторін підприємства. Зазначимо, що за складовою «Середовище господарювання» показники оцінки сильних та слабких сторін майже збігаються (сильні сторони = 39, слабкі сторони = 38), що вказує на високий вплив чинників середовища господарювання на діяльність ТОВ «Вільні крила» та несприятливу ринкову кон’юнктуру в Україні. За напрямом «операційна діяльність підприємства» набагато переважають сильні сторони (сильні сторони = 64, слабкі сторони = 20), що свідчить про позитивний стан господарської діяльності досліджуваного підприємства. Щодо слабких сторін, то увагу слід привернути на активізацію дій конкурентів на ринку.

За напрямом «фінанси» ТОВ «Вільні крила» має наступні позиції: сильні сторони = 32, слабкі сторони = 21. Тобто, також наявне переважання сильних сторін, але слабкі сторони які проявляються у значній тривалості обігу дебіторської заборгованості та кризі неплатежів мають суттєве значення для ТОВ «Вільні крила». Підприємство має гарну репутацію, тому аспект «імідж підприємства» визначає його сильну сторону – соціальну відповідальність.

Під час ідентифікації та аналізу зовнішніх можливостей і загроз ТОВ «Вільні крила» аналізуватимуться фактори макро та мікросередовища.

Аналіз макросередовища включає аналіз факторів, які не контролюються або слабо контролюються фірмою, але потребують відповіді з її боку й урахування при прийнятті стратегічних рішень.

Мікросередовище (цільове середовище) містить фактори, які частково контролюються фірмою і інформація про які постійно необхідна для здійснення ринкової діяльності.

Результати аналізу можливостей та загроз наведемо у табл. 3.14(див. додаток )

З таблиці 3.14 видно, що ТОВ «Вільні крила» має кращі показники зовнішніх можливостей, порівняно із показником зовнішніх загроз (56,4>35,6). Також наявне високе значення впливу можливостей на підприємство, порівняно із впливом загроз (46,2>31,8).

Отже, підприємство має всі умови для реалізації своїх можливостей на ринку. Будуємо матриці можливостей і загроз (рис. 2.7)

Вплив можливостей на підприємство

Сильний

Помірний

Малий

Імовірність реалізації можливостей

Висока

10

ВС

3

ВП

ВМ

Середня

7

СС

СП

1,2,9

СМ

4,6,8

Низька

4

НС

НП

НМ

5,7,10

Рис. 2.7. Матриця можливостей ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Отже, можливості, що знаходяться в полі ВС, ВП, СС потрібно обов’язково використати. Тобто фактор 3 (вихід на проведення модернізації, установка додаткових ліній, які дозволять оновити асортимент) потрібно обов’язково врахувати. Можливості, що знаходяться на полі СМ, НП, НМ приймати до уваги не рекомендується, тобто вплив факторів 5,6,7,10 можна не враховувати. До можливостей 1 (виграш додаткової частки ринку, утримуючи невисокі ціни на продукцію, в тих торгівельних закладів, хто не має такої можливості) 2 (укладення значної кількості контрактів на поставки продуктів харчування від виробників, що забезпечить тримання невисоких роздрібних цін) та 9 (наявність потенційного ринку збуту нових видів хлібобулочної продукції, в тому числі, люксових сортів) потрібно ставитися обережно.

Позитивними для ТОВ «Вільні крила» факторами є те, що продукти харчування мають невисоку чутливість до зміни ціни та доходів споживачів та існуюча традиція купувати продукти «по дорозі додому», що підвищує популярність формату «магазину біля домівки».

Вплив загроз на фірму

Руйнівний стан

Критичний стан

Тяжкий стан

Помірний стан

Імовірність реалізації загроз

Висока

10

ВР

ВК

ВТ

ВП

Середня

7

СР

СК

СТ

СП

Низька

4

НР

НК

НТ

5,7,9,10

НП

1,2,3,4,6,8

Рис. 2.8. Матриця загроз ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Загрози підприємства, що розташовані в полі матриці НТ, СП, НП не мають великого впливу на фірму і їх можна не враховувати. Отже, на даному етапі ТОВ «Вільні крила» не має значущих загроз, які слід враховувати, коригуючи стратегію.

Будуємо матрицю SWOT і визначаємо відповідні стратегії для ТОВ «Вільні крила» (рис. 2.9).

М>З

З>М

П>С

С>П

«Максі-Максі»

«МІНІ–МАКСІ»

«МАКСІ–МІНІ»

«МІНІ–МІНІ»

Рис. 2.9. Матриця SWOT для ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Таким чином, для  ТОВ «Вільні крила» доцільно обрати стратегії «Maxi-Maxi»: стратегії використання сильних сторін для максимальної віддачі від наданих можливостей, оскільки П>C ( 139>79); M> З ( 56,4 >35,6).

Проведемо оцінку конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» шляхом проведення експертної оцінки.

Для обґрунтування аналітичної частини дослідження діяльності конкурентів та виявлення факторів, що визначають конкурентоспроможність торговельних підприємств на ринку було опитано двадцять (20) працівників торгівлі до числа яких входили висококваліфіковані спеціалісти.

Кожному з експертів самостійно, без обговорення з іншими експертами необхідно було визначити ранг кожного фактора та показника для оцінки конкурентоспроможності підприємства. В одного експерта однакові ранги не могли повторюватися (наприклад: 3-3-2-2). Найвагомішому фактору (показнику) присвоювався найвищий ранг.

Результати ранжирування факторів конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила», проведені експертами представлені в табл. 3.15.

Коефіцієнти вагомості факторів (mi) визначається за формулою:

                                                (2.4)

Погодженість думок експертів (коефіцієнт конкордації) визначається за показником коефіцієнта конкордації (W) за формулою:

,                                                  (2.5)

де W - коефіцієнт конкордації;

r - кількість експертів;

n – кількість факторів;

Qi - відхилення суми рангів кожного зваженого показника факторів від середньої суми рангових показників.

Коефіцієнт конкордації змінюється від 0 до 1. Якщо він суттєво відрізняється від 0, тоді можна рахувати, що між думками експертів існує спільна думка.


Таблиця 2.15

Оцінювання конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Вільні крила» за результатами ранжирування на 2015 рік

Експерти

Фактори конкурентоспроможності

Кредитоспроможність

Економічна ефективність функціонування

Якість торговельного обслуговування

Конкурентне становище підприємства

1

1

4

3

2

10

2

1

4

3

2

10

3

1

4

3

2

10

4

1

4

2

3

10

5

2

3

4

1

10

6

1

4

3

2

10

7

1

4

3

2

10

8

1

4

3

2

10

9

1

4

3

2

10

10

1

4

3

2

10

11

1

4

3

2

10

12

1

4

3

2

10

13

1

3

4

2

10

14

1

4

3

2

10

15

1

4

3

2

10

16

1

4

2

3

10

17

1

3

4

2

10

18

1

4

3

2

10

19

2

4

3

1

10

20

1

4

3

2

10

22

77

61

40

200

Коефіцієнт вагомості, m

0,11

0,385

0,305

0,2

1

Qi

-28

27

11

-10

-

Qi2

784

729

121

100

1734

Для розрахунку коефіцієнту конкордації визначали відхилення суми рангів (Qi) за формулою:

,                                               (2.6)

де Тсер — середня сума рангів всіх показників.

Середня сума рангів всіх показників (Тсер) визначається за формулою (3.7):

                                                (2.7)

Таким чином, розрахунок коефіцієнта конкордації – ступеня узгодженості думок експертів під час оцінювання факторів конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила»:

Отримані результати розрахунку коефіцієнту конкордації дають підстави стверджувати, що в оцінці факторів конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» приймали участь висококваліфіковані спеціалісти, і його можна вважати таким що відбулося.

Результати дали підстави зробити висновок, що найбільш вагомим фактором, який позитивно впливає на конкурентоспроможність ТОВ «Вільні крила», на думку експертів, є фінансовий стан торговельного підприємства. Фінансове становище визначає його потенціал в конкурентній боротьбі, відображає спроможність підприємства ефективно реагувати на дії конкурентів, виконуючи свої довгострокові зобов’язання, підтримувати та збільшувати дохід господарської діяльності. На другому місці рівень якості обслуговування населення, потім місце торговельного підприємства на ринку та ефективність процесу купівлі-продажу. Таким чином, такий фактор як ділова активність ТОВ «Вільні крила» є найгіршим серед інших факторів, що зумовлюють рівень конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі.

Проведемо прогнозну оцінку рівня конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» на 2014 рік скориставшись таким методом оцінки як, метод заснований на теорії ефективної конкуренції.

За допомогою використання такого набору методик ми зможемо дослідити конкурентоспроможність ТОВ «Вільні крила» з різних сторін – фінансово-господарської, ринкової та товарної.

Для визначення конкурентоспроможності цим методом спочатку порівняймо відповідні показники діяльності ТОВ «Вільні крила» із середньогалузевими (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Порівняння показників конкурентоспроможності

ТОВ «Вільні крила» та середньогалузевих показників

Критерії та показники конкурентоспроможності

ТОВ «Вільні крила»

Середньогалузевий показник

Бали ТОВ «Вільні крила»

1. Показник ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕП)

1.1 Відносний показник витрат на одиницю продукції (тис грн.)

0,02532

0,031

15

1.2. Відносний показник фондовіддачі (%)

22,48

20,37

15

1.3. Відносний показник рентабельності товару (%)

115,6

95

15

1.4. Відносний показник продуктивності праці  (тис. грн.)

111,268

98,75

15

2. Фінансове положення підприємства (ФП)

2.1. Коефіцієнт автономії (КА), частка од.

0,39

0,4

10

2.2. Коефіцієнт платоспроможності (КП), частка од.

0,96

3

5

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ), частка од.

0,32

0,25

15

2.4. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів (КО), разів

3,64

5

5

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ)

3.1. Рентабельність продажів (%)

18,71

16,64

15

3.2. Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією (КЗ), частка од

7

20

15

3.3. Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (КМ), частка од.

0,85

0,8

15

3.4. Коефіцієнт ефективності реклами та засобів стимулювання збуту (КР), часка од.

2

3

10

4. Конкурентоспроможність товару (КТ)

4.1. Якість товару, бали

5

3

15

В результаті порівняння показників діяльності досліджуваного підприємства із середньогалузевими показниками проставляємо по кожному показникові бали відповідно до того, чи для досліджуваного підприємства вони вищі або нижчі за базу порівняння. Отримані бали використовуємо для розрахунку рівня конкурентоспроможності підприємства.

Отже, розрахунки мають наступний вигляд:

ЕЗ = 0,37*15+0,29*15+0,21*15+0,14*10=14,45 балів

ЕВ = 0,31*15+0,19*15+0,4*15+0,1*15=15 балів

ФП =0,29*10+0,2*5+0,36*15+0,15*5=10,05 балів

ККП =0,15*15+0,29*10,05+0,23*14,45+0,33*15=13,44 балів

Загальний коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства склав 13,44 балів. Такий рівень можна назвати високим, оскільки відповідно до нього підприємство по багатьох показниках перевищує середній рівень у галузі. Однак, для підприємства є ще багато можливостей для вдосконалення та досягнення ще більш високого рівня конкурентоспроможності.

Аналіз конкурентоспроможності на основі визначення конкурентоспроможності товару.

Для проведення такого аналізу слід визначити параметри – технічні й економічні, за якими оцінюватиметься продукція ТОВ «Вільні крила»; та еталонні показники цих параметрів.

На мою думку, такими параметрами мають бути:

 1. надійність;
 2. відповідність нормам і правилам;
 3. ціна продажу;
 4. вартість обслуговування;
 5. непередбачувані витрати (недотримання строків).

Перші два параметри є технічними, останні три – економічними.

Тепер визначимо оціночні значення для продукції ТОВ «Вільні крила» та еталонної продукції, а також вагу кожного з цих показників у загальній оцінці. Вага показує важливість наявності у продукції підприємства відповідних параметрів. Оціночні значення та вага визначених параметрів подані у табл. 2.17.

Таблиця 2.17

Оціночні значення та вага параметрів продукції

ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Параметри

Оціночні значення по продукції, бали

Вага

ТОВ «Вільні крила»

еталон

Надійність

8

8

0,4

Відповідність нормам і правилам

6

6

0,6

Ціна продажу

7,9

8

0,4

Вартість обслуговування

5,3

5

0,4

Непередбачувані витрати

3,8

4

0,2

Маючи значення показників, розрахуємо групові показники конкурентоспроможності продукції за технічними та економічними параметрами, а також інтегральний показник конкурентоспроможності продукції:

Ітп=(8/8)*0,4+(6/6)*0,6=1

Іеп=(7,9/8)*0,4+(5,3/5)*0,4+(3,8/4)*0,2=1,009

Кі=1/1,009=0,99

Отже, інтегральний показник конкурентоспроможності продукції ТОВ «Вільні крила» складає 0,99. Це означає, що продукція досліджуваного підприємства на 99% відповідає середній оцінці еталону яка існує в галузі на дану продукцію. Цей показник є високим, однак він не повністю відображає рівень конкурентоспроможності самого підприємства. Рівень конкурентоспроможності продукції, яке виготовляє підприємство визначає в основному, наскільки воно може конкурувати на ринку, однак в даному випадку точність оцінки рівня конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила» знижена за рахунок неврахування показників його фінансово-господарського стану.

Викладене вище свідчить про високу ефективність розроблених заходів.

Також варто відмітити те, що розроблені заходи принесуть не одномоментний ефект, а сприятимуть підвищенню ефективності функціонування підприємства в майбутньому, та зростання рівня кредитоспроможності та конкурентоспроможності оскільки носять методологічний характер та дають фінансовому менеджменту ТОВ «Вільні крила» нові ефективні інструменти.


ВИСНОВКИ

Підприємство ТОВ «Вільні крила» знаходиться за адресою: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Орловська буд. 23.

Підприємство володіє торгівельною точкою формату «магазин біля домівки», який спеціалізується на продажу продуктів харчування від виробників.

Керівництво та організацію роботи ТОВ «Вільні крила» здійснює директор (рис. 1.1), який на контрактній основі призначається власником та виконує контроль і управління над магазинами й іншою діяльністю. Власник контролює та займається розвитком бізнесу в цілому. Управління магазинами ведеться з офісу, який розміщений поряд з магазином. Управління на місцях здійснюється менеджерами магазинів, які здійснюють контроль за торговельним процесом, збереженням майна, інкасацією, звітуванням перед виконавчим директором та надають консультації клієнтам.

Протягом останнього року виручка від реалізації продукції скоротилась на 3,5 тис. грн. (-0,11%), протягом 2012-2013 р. скорочення становило 166,5 тис. грн.. (-4,77%). Зростання чистого доходу становило 138,8 тис. грн. (+5,01%) протягом 2012-2013 рр., однак, за останній рік чиста виручка від реалізації скоротилась на 141,7 тис. грн. (-4,87%).

Середньооблікова чисельність персоналу була незмінною протягом всього періоду.

Прибуток від реалізації продукції зріс протягом 2012-2014 рр. на 65,9 тис. грн.; протягом 2013-2014 рр. скоротився на 16,4 тис. грн. (-59,85%).

Прибуток від реалізації продукції зріс протягом 2012-2014 рр. на 0,1 тис. грн. (+2,86%); протягом 2013-2014 рр. скоротився на 0,4 тис. грн. (-11,11%).

Отже, загальний стан результативності діяльності ТОВ «Вільні крила» у 2014 році визначений як такий, що погіршувався протягом останніх трьох років.

Результати дослідження всіх аспектів діяльності конкурентів йдуть на визначення, з ким із на них можна конкурувати і з ким можливо встрявати у конкурентну боротьбу, служать цілями вибору ефективних стратегій ринкової діяльності.

Згідно з дослідженням, видно, що ТОВ «Вільні крила» є конкурентоспроможним підприємством, але не займає провідне місце на ринку. При розширенні асортименту та більшому стимулюванні збуту фірма може зайняти більш вагомі позиції.

У наведеному складі і структурі джерел коштів підприємства, можемо побачити, що було зростання вартості майна за звітний період – 2012-2014 рік на 65,4 тис. грн. (+15,09%), але протягом 2013-2014 рр. відбулось скорочення на 44,8 тис. грн.

Такі зміни обумовлені зростанням власних коштів на 6,8 тис. грн. (11,43%). В тому числі, за останній рік на 3,2 тис. грн. Загальна зміна власних коштів ТОВ «Вільні крила» у структурі майна характеризується скороченням на 0,44%.

Зростання обсягу власних коштів підприємства у 2014 році відбулося за рахунок зростання нерозподіленого прибутку на 3,2 тис. грн., його частка в структурі капіталу скоротилася на 0,15% протягом досліджуваного періоду.

Дебіторська заборгованість у вартості майна складає близько 23,4% наприкінці аналізованого періоду та має тенденцію до скорочення: за 2014 рік показник зменшився на 1,4%, протягом 2012-2014 рр. – на 23,4%. Високий рівень цього коефіцієнта небажаний, оскільки іммобілізуються грошові кошти, що знаходяться на рахунках дебіторів.

Дуже високі значення коефіцієнтів ліквідності оцінюються негативно, як і занадто низькі, оскільки це свідчить про нераціональне використання коштів або високий рівень дебіторської заборгованості, що в майбутньому може привести до погіршення фінансових показників діяльності.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що у підприємства, наприкінці 2014 року, наявна 115,3% кількість ресурсів, які можуть бути використані для погашення його короткострокових зобов’язань, що однак все одно є меншою за рекомендоване значення.

Отже, ситуація із ліквідністю ТОВ «Вільні крила» має недоліки, про що свідчить недостатність наявних коштів для погашення термінових заборгованостей підприємства.

Інтегральний показник конкурентоспроможності продукції ТОВ «Вільні крила» складає 0,99. Це означає, що продукція досліджуваного підприємства на 99% відповідає середній оцінці еталону яка існує в галузі на дану продукцію. Цей показник є високим, однак він не повністю відображає рівень конкурентоспроможності самого підприємства. Рівень конкурентоспроможності продукції, яке виготовляє підприємство визначає в основному, наскільки воно може конкурувати на ринку, однак в даному випадку точність оцінки рівня конкурентоспроможності ТОВ «Вільні крила знижена за рахунок неврахування показників його фінансово-господарського стану.

Викладене вище свідчить про високу ефективність розроблених заходів.

Також варто відмітити те, що розроблені заходи принесуть не одномоментний ефект, а сприятимуть підвищенню ефективності функціонування підприємства в майбутньому, та зростання рівня кредитоспроможності та конкурентоспроможності оскільки носять методологічний характер та дають фінансовому менеджменту ТОВ «Вільні крила» нові ефективні інструменти.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Положення Національного Банку України «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»: затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2013.N 23. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 2. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації N 49 від 26 січня 2001 року зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua
 3. Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства – наказ Мінекономіки № 1361 від 26.10.2011р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://me.kmu.gov.ua
 4. Ареф’єва О.В., Городянська Д.М. Методичний підхід до оцінки та механізм моніторингу економічної стійкості підприємства // О.В. Ареф’єва / Формування ринкових відносин в Україні (укр.). – 2006. –     № 6. – C. 57 – 61.
 5. Бабак А. В., Биконя С. Ф., Болховітінова О. Ю., Волощенко Л. Ю., Голікова Т. В. Конкурентоспроможність національної економіки. / за ред. А.В. Бабак – К. : Фенікс, 2005. – 495 с.
 6. Балабанова Л.В., Холод В.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід. / Л.В. Балабанова – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 294 с.
 7. Бєлєнький П. Ю., Шевченко–Марсель В. І., Другов О. О. Інвестиційно–інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону. / П.Ю. Бєлєнький – Л., 2006. – 129 с.
 8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2–х томах. Т.1. / И.А. Бланк. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : ОМЕГА–Л, 2012. – 656 с.
 9.  Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – М. : Омега – Л, 2011. – 768 с.
 10. Боровских Н. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития // Н. Боровский / Маркетинг. – 2005. – С. 37–48.
 11. Боярко І. М. Комплексна експрес–методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності // І.М. Боярко / Актуальні проблеми економіки. – Київ : Національна академія управління, 2011. – № 7. – С. 206 – 214.
 12. Бурлан С. А. Методологічні аспекти оцінки кредитоспроможності підприємств аграрного виробництва [Текст] / С. А. Бурлан, О. Б. Філімонова // Наукові праці. – 2007. – Том 64. Випуск 51. – С. 71–76.
 13. Бурлан С. А. Методологічні аспекти оцінки кредитоспроможності підприємств аграрного виробництва [Текст] / С. А. Бурлан, О. Б. Філімонова // Наукові праці. – 2007. – Том 64. Випуск 51. – С. 71–76. 12.
 14. Валитов С. С. Конкурентное право Украины. / С.С. Валитов / Донецк: Норд–Пресс, 2005. – 384 с.
 15. Ван Хорн, Джеймс. Основы финансового менеджмента / Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович (мл.); пер. с англ. – 12–е издание. – М. : Вильямс, 2008. – 1232 с.
 16. Ващик М.С. Підвищення ефективності кредитного забезпечення сільськогосподарських  підприємств: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / М.С. Ващик / Л., 2008. – 22 с.
 17. Вітлінський В., Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику // В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний, О. Пернарівський  / Банківська справа. – 2008. – №6. – С.45–49.
 18. Герман О.М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торговельного підприємства  // О.М Герман / Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. с. 72–77.
 19. Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с.
 20.  Голубєва Т.С., Колос І.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Т.С. Голубіва, І.В. Колос / Актуальні проблеми економіки. – 2006. –  № 5. –  C.66–72.
 21. Гончарук Т.М. Методологія конкурентоспроможності: досвід теорії та теорія досвіду // Т.М. Гонарчук / Вісник Української академії банківської справи. –  2012 –  № 2. –  C. 3–10.
 22. Оцінка банком кредитоспроможності позичальника [Електронний ресурс]. Режим доступу: з http://intkonf.org
 23. Гриньов А.В. Організація та управління на підприємстві. – Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2011. – 329 с.
 24. Данілов О.Д., Серебрянський Д.М. Фінанси у запитаннях і відповідях: навч. посібник / О.Д. Данілов / Національний ун–т держ. податкової служби України; Київський економічний ун–т менеджменту. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : КНТ, 2008. – 523 c.
 25. Денисенко М. П. Грошово–кредитна діяльність банків : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов / К.: Європ. ун–т, 2006. – 338 с.
 26. Дмитренко М.Г , Потлатюк  В.С.  «Кредитування та контроль». : Навчально – методичний посібник. / М.Г. Дмитренко / К., 2009. – 296 с.
 27. Економіка підприємства. Підручник / І.О.Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л.Стасюк, та інші. За заг. ред. проф. Н.М.Ушакової. / К. : Київ. нац. торгово економічний ун–т, 2005. – 569 с.
 28. Єпіфанов А. О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економікики України. : Монографія / А. О. Єпіфанов / Суми: Університетська книга, 2007. – 415 с.
 29. Єпіфанов А. О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: Монографія [Текст] / А. О.Єпіфанов, Н. А.Дехтяр, Т. М. Мельник, І. О. Школьник та ін. / За ред. доктора економічних наук А. О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
 30. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: учеб.пособие / С.Н.Кабушкин / 4–е узд., стер.– М. : Новое знание, 2007.–336 с.
 31. Кемпбел В. Основи кредитного аналізу / В. Кемпбел ; пер. з англ. / К. : USAID, Barents Group, Titus Austin, Inc., 1997. – 380 с. Бланк, І. О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / І. О. Бланк. / К. : Ельга, 2008. – 724 с.
 32. Клебанова Т. С. Фінансовий аналіз / Клебанова Т. С., Бондар О. М., Мозенков О. В., Раєвнєва О. В., Дубровіна Н. А. / О.В. Мозенков (ред.). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 252 с.
 33. Клочан В. П. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства / В. П. Клочан, В. Ф. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г. Костирко // Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 54.
 34. Князь С. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. для студ. напряму «Менеджмент» / С.В. Князь / Національний ун–т «Львівська політехніка». – 2–ге вид. – Л. : Вид–во Нац. ун–ту «Львівська політехніка», 2009. – 283 с.
 35. Ковалёв В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалёв. / М. : Проспект, 2009. – 1024 с.
 36. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: монографія / Л.С. Шевченко, В.И. Торкатюк, Н.А. Кизим, А.Л. Шутенко. / Х. : ИНЖЕК, 2008. – 240 с.
 37. Кривов’язюк І. В. Підприємство в умовах ринку : Навч. посібник М–во освіти і науки України, Луцький державний технічний ун–т, Волинський ін–т економіки та менеджменту. / І.В. Кривов’язюк / К. : Кондор, 2009. – 840 с.
 38. Лагун М.І. Послідовність проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємства // М.І Лагун / Формування ринкових відносин в Україні (укр.). – 2006. – № 6.– C. 31–36.
 39. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник /    Л. О. Лігоненко / – К. : КНТЕУ, 2005. – 824 с.
 40. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико – методологічні засади та практичний інструментарій: Монографія. / Л.О. Ліголенко / К. : Київ нац. торг. – екон. ун–т, 2004. – 580с.
 41. Мазаракі A.A. Економічні дослідження: методологія, інструментарій, організація, апробація : навч. посіб. / за ред. A.A. Мазаракі /  К. : Київ. нац. торг–екон. ун–т, 2011. – 280 с.
 42. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. / К. : «Хрещатик», 1999. –    800 с.
 43. Манако О.В. Системний підхід до оцінки кредитоспроможності підприємства // О.В. Манако / Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – 2007. – №12. – С. 84–95.
 44. Манів З. О., Луцький І. М. Економіка підприємства. / О.З. Манів / К. : Знання, 2006. – 580 с.
 45. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник  / Є.В. Мних / К. : КНТЕУ, 2008. – 514 с.
 46. Ольховський А.М. Ліквідність і платоспроможність підприємства: концептуальний підхід / А.М. Ольховський, Є.В. Шемчук, В.О. Вдовиченко / Фінанси України. – 2009. – № 5. – C. 118 –123.
 47. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника, як інструмент управління кредитним ризиком банку [Електронний ресурс]. Режим доступу: з http://www.nbuv.gov.ua
 48.  Павлова В.А Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку // В.А. Павлова / Вісник Української академії банківської справи. – 2012 – № 2. –  C. 10 – 15.
 49. Пернарівський О. Оцінка кредитоспроможності позичальника // О. Пернарівський / Фінанси України. – 2006. – №1. – С. 19 – 22.
 50. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин // Ю.А. Потійко / Фінанси України. – 2005. – №1. – С. 118 – 123.
 51. Піддубний І. О., Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. / І.О. Піддубний / Х. : ВД «Інжек», 2006 – 270 с.
 52. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент. / Н.Ю. Подольчак / Л. : Видавництво Національного ун–ту «Львівська політехніка», 2006. –    223 с.
 53.  Ракша Н. Щодо підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва в Україні // Н. Ракша / Економіст. – 2006. –  № 3. –  C. 52 – 56.
 54.  Ратніков Д. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності робочої сили // Д. Ратніков / Україна: аспекти праці. – 2012 –  № 1. –  C. 8–13.
 55. Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємств. / І.В. Смолін / Київський національний торговельно–економічний ун–т. – К., 2006. – 204с.
 56. Табачук Г.П. Механізми забезпечення кредитоспроможності підприємницьких структур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Г.П. Табачук / Л., 2001. – 24 с.
 57. Терещенко О. О.Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – 554 с.
 58.  Харчук Т.В. Підходи до визначення конкурентних переваг підприємства // Т.В. Харчук / Экономика и управление. – 2012. – №6. – С. 68–71.
 59. Хиггинс, Роберт С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес–решений / Роберт С. Хиггинс. / М. : Диалектика–Вильямс, 2007. – 464 с.
 60. Чайковський Я. Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи // Я. Чайковский / Журнал європейської економіки. – Т. 4.  – 2005. – № 3.–  С. 328 – 357.
 61. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Я. Чайковский / Вісник Національного банку України. – 2003. – № 11. – С. 30–34.
 62.  Чемерис Ю.В. Основні поняття та фактори конкурентоспроможності продукції // Ю.В. Чемерис / Формування ринкових відносин в Україні. – 2011 –  № 12. –  C. 31 – 34.
 63. Шаблиста Л.М. Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки // Л.М. Шаблиста / Економіка і прогнозування (укр.). – 2006. –   № 2. – C. 46 – 58.
 64. Шегда А. В., Нахаба М. П., Голованенко М. В., Горянський В. Ф. Економіка підприємства  / А.В. Шегда /  К. : Знання, 2006. – 615 с.
 65. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет / М. : Инфра – М, 2008. –   208 с.

Додаток А

Розрахунок інтегрального показника фінансового стану позичальника

Назва показника

Теоретичне значення

Вагоме значення

Розрахунок значення показника

Оцінка коефіцієнтів

Значення показника з урахуванням вагомості

І група – Попередня оцінка позичальника

Вагомий коефіцієнт 2

Період функціонування

Наявність бізнес–плану

Прибуткова діяльність

Погашення позик

Сплата відсотків

Разом за групою І

ІІ група – Показники платоспроможності

Вагомий коефіцієнт 5

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Разом за групою ІІ

ІІІ група – Показники фінансової стійкості

Вагомий коефіцієнт – 4

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт фінансового ризику

Коефіцієнт оборотності активів

Коефіцієнт маневреності

Разом за групою ІІІ

IV група – Показники «надійності» підприємства

Вагомий коефіцієнт – 2

Закінчення додатку А

Назва показника

Теоретичне значення

Вагоме значення

Розрахунок значення показника

Оцінка коефіцієнтів

Значення показника з урахуванням вагомості

Коефіцієнт забезпеченості

Оборотність дебіторської заборгованості

Оборотність кредиторської заборгованості

Оборотність запасів

Разом за групою IV

Усього (S)

КЛАС

Додаток Б

Розрахунок прогнозного інтегрального показника фінансового стану

ТОВ «Вільні крила» на 2015 рік

Назва показника

Теоретичне значення

Вагоме значення

Розрахунок значення показника

Оцінка коефіцієнтів

Значення показника з урахуванням вагомості

І група – Попередня оцінка позичальника

Вагомий коефіцієнт 2

Період функціонування

0,5

5

2,5

5

Наявність бізнес–плану

0–1

1

1

2

Прибуткова діяльність

0–3

2

6

12

Погашення позик

0–1

6

6

12

Сплата відсотків

0–1

6

6

12

Разом за групою І                                                                                                                       43

ІІ група – Показники платоспроможності

Вагомий коефіцієнт 5

Коефіцієнт поточної ліквідності

Не менше 2

8

12,25

1

61.25

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Не менше 0.5

7

1,9

1

9,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Не менше 0,2

6

1,1

1

5,5

Разом за групою ІІ                                                                                                                      76

ІІІ група – Показники фінансової стійкості

Вагомий коефіцієнт – 4

Коефіцієнт фінансової стійкості

Не менше 0,6

6

0,8

1

4,8

Коефіцієнт фінансової незалежності

Не менше 0,2

5

1,24

1

6,2

Коефіцієнт фінансового ризику

Не менше 1,0

4

0,41

0

1,64

Коефіцієнт оборотності активів

Не менше 0,7

4

5,32

1

21,28

Коефіцієнт маневреності

Не менше 0,5

4

0,63

1

2,5

Разом за групою ІІІ                                                                                                                 35,8 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80255. ПОТРЕБЛЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ (НАКОПЛЕНИЕ) И СБЕРЕЖЕНИЯ В МАКРОЭКОНОМИКЕ 64.5 KB
  Инвестиции норма накопления и ее факторы. Рост потребления осуществляется на основе накопления инвестиций. Соотношение потребления и накопления выражает проблему структуры и динамики чистого продукта или его денежного выражения национального дохода. Национальный доход используемый определяется как сумма фондов потребления и накопления.
80256. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 152 KB
  Проблема экономического роста занимает центральное место в экономических дискуссиях где речь идет об основах социальноэкономической жизни народов. Обеспечение стабильного роста без кризисов при условии полной занятости актуальная задача экономической науки экономической политики и хозяйственной практики. Количество экономического роста выражается в его темпах. Темпы экономического роста прирост за определенный промежуток времени произведенной в народном хозяйстве продукции по отношению к ее базисному уровню.
80257. Экономическая теория: предмет, метод, функции. Экономическая политика 68.5 KB
  Обмениваясь результатами своего труда субъекты хозяйственной деятельности индивиды и коллективы вступают в определённые экономические отношения которые являются объектом изучения экономических наук и в частности экономической теории. Методологической основой всех экономических наук является экономическая теория как система научных взглядов на хозяйственную деятельность людей. Она изучает причинно-следственные связи с закономерностями развития экономических процессов экономические отношения возникающие между субъектами в процессе их...
80258. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 69.5 KB
  Проблема собственности - центральная проблема экономической теории и хозяйственной практики. Экономический строй общества определяется соответствующими производственными отношениями, базирующимися на определенной форме собственности.
80259. Формы организации общественного производства. Деньги 89 KB
  Деньги: сущность функции. Современные деньги. Обмен осуществляется через рынок деньги путём купли продажи и только после этого продукция попадает в производительное или личное потребление.
80260. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.) 111.5 KB
  Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науковотехнічної революції друга половина ХХ ст. Економіка країн світу в роки другої світової війни. Економіка країн світу в роки другої світової війни. У роки війни в більшості країн господарство занепало.
80261. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції ( кінецьXX - початок XXI ст.) 82 KB
  Динаміка світового господарського розвитку другої половини ХХ початку ХХІ ст. Динаміка світового господарського розвитку другої половини ХХ початку ХХІ ст. для економічно розвинутих країн характеризується якісно новим етапом економічного розвитку. Найважливішим фактором економічного розвитку є науковотехнічний прогрес.
80262. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці 134 KB
  Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці 1. Соціальноекономічний стан Західної України в 20-30х роках ХХ ст. Господарство України в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови. Перша світова війна мала руйнівний вплив на економіку України.
80263. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.) 46.5 KB
  Участь України в світовому господарстві. Проблеми соціальноекономічного реформування української економіки в перші роки незалежності Проголошення незалежності України відкрило нову еру в історії нашої країни. Верховна Рада України затвердила Основи національної економічної політикиrdquo;. У цьому документі передбачалася структурна перебудова господарства України.