95159

Автоматические стационарные системы тушения пожаров. Спринклерные и дренчерные установки

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Спринклерные и дренчерные установки. К автоматические стационарные системы тушения пожаров относятся установки в которых все элементы смонтированы и находятся постоянно в готовности к действию. Стационарные установки пожаротушению имеют автоматическое местное или дистанционное включение и одновременно выполняю функцию автоматической пожарной сигнализации. Спринклерные установки вкл.

Русский

2015-09-20

28 KB

1 чел.

71. Автоматические стационарные системы тушения пожаров. Спринклерные и дренчерные установки.

К автоматические стационарные системы тушения пожаров относятся установки , в которых все элементы смонтированы и находятся постоянно в готовности к действию. Стационарными установками оснащаються здания, сооружения, технологические линии, группы или отдельное технологическое оборудование.

Стационарные установки пожаротушению имеют автоматическое местное или дистанционное включение и одновременно выполняю функцию автоматической пожарной сигнализации.

Спринклерные установки вкл. автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Эти установки имеют основной и вспомогательный  водопитатели. Вспомогательные  могут виде водонапорного бака, водопровода и т.д.

Дренчерные установки по устройству анологичны. Они применяются в помещении с высокой пожарной опасностью. При горении ЛВЖ эти установки локализую пожар и предотвращают распространения огня на соседнее помещение. Трубопроводная сеть этих установок постоянно заполнена водой.

Спринклерные и дренчерные установки могут заполняться не только водой, но и водными растворами, жидкостями и газообразными огнегасителями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65703. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОВАГИ ДОХОДУ ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ДЕРЖАВИ 362.5 KB
  Фінансові системи країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу істотно відрізняються обраними режимами грошово-кредитної політики та рівнем монетизації, проте динаміка монетарних показників залишається як універсальним індикатором відхилень від рівноваги доходу і платіжного балансу...
65704. Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств 443 KB
  Тенденції щодо зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють проблему пошуку товаровиробниками нових підходів щодо забезпечення ефективності виробничо-збутової діяльності промислового підприємства.
65705. Внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального кола головного мозку (клініка, діагностика, лікування) 281.5 KB
  Необхідне подальше вивчення та практичне вдосконалення хірургічного лікування хворих з розривами АА, ускладненими ВМГ і ВШК, шляхом подальшого визначення показань і протипоказань, оптимальних строків, методів і обсягів оперативних втручань...
65706. Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції 139 KB
  Перспективним напрямком дослідження структурних змін нирок за умов АГ є використання експериментальних моделей зокрема щурів лінії СІСАГ спадково індукована стресом артеріальна гіпертензія. Тому використання вказаних щурів дає можливість прослідкувати поетапність...
65707. Внутрішньоісламські протиріччя в мусульманській уммі Криму: природа, стан, еволюція 160.5 KB
  Генезис та ескалація внутрішньорелігійних протиріч в ісламі який на теренах України переживає процес відродження та реінтеграції у нове для нього суспільне буття стали ще одним підтвердженням складності й багаторівневості релігійних процесів в умовах конфліктогенного...
65708. Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями 1.56 MB
  Мембранні технології в сучасному світі відіграють значну роль як у вирішенні локальних галузевих питань так і глобальних проблем що постали перед людством серед яких: забезпечення населення якісними продуктами харчування питною водою та сучасними джерелами енергії охорона...
65709. УДОСКОНАЛЕНІ ЗАХОДИ ДОГЛЯДУ ЗА НАСІННИКАМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 303 KB
  Одним із надійних шляхів підвищення урожайності та якості насіння гібридів цукрових буряків є впровадження у виробництво удосконалених технологій вирощування які забезпечували б високу продуктивність насінників тобто максимальну реалізацію їх біологічного потенціалу...
65710. Комп’ютерний комплекс моделювання динаміки фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні 360 KB
  Забезпечення належних умов праці на робочому місці безпека технологічних процесів санітарнопобутові умови праці та створення комфортних умов перебування людини у приміщенні набувають особливого значення оскільки більшу частину свого часу людина проводить саме в приміщенні.
65711. ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 199 KB
  Одним із ефективних засобів розвитку та функціонування сучасного постмодерного суспільства є налагодження діалогу між державою та громадянином між відповідними гілками влади політичними партнерами культурами та цивілізаціями.