95166

Очистка, обезвреживание, обеззараживание, дезодорация вентиляционных выбросов

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Очистка и дезодорация газов вентиляционных выбросов промышленных предприятий при помощи озонирования является одним из наиболее перспективных и современных методов. Применение газоочистных установок на базе озонаторов позволяет свести к минимуму стоимость и эксплуатационные затраты установки.

Русский

2015-09-20

28.5 KB

4 чел.

24.Очистка,обезвреживание,обеззараживание,дезодорация вентиляц.выбросов.

В соответствии с международными договорими заключенными РБ и Евросоюзом и др. междунар. организациями – все выбросы вредн. вещ-в должны оснащаться очистными или обеззараживающими устройствами.

Обезвреживание – это перевод вредн. в-в в безвредное или менее вредное состояние.

Обеззараживание – деактивация химических, патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.

Дезодорация – устранение или маскировка запахов.

Очистка может быть от пыли, от газов и от паров:

  1.  Осаждение (сила тяжести, инерционность): циклоны, фильтры, скрубберы
  2.  Очистка: Адсорбция – поглощение вредных веществ твёрдыми веществами.

                        Абсорбция поглощение вредных веществ жидкой средой.

  1.  Нейтрализация окислением (сжиганием).

Очистка и дезодорация газов вентиляционных выбросов промышленных предприятий при помощи озонирования является одним из наиболее перспективных и современных методов. Применение газоочистных установок на базе озонаторов позволяет свести к минимуму стоимость и эксплуатационные затраты установки. Габариты таких установок в десятки раз меньше, чем габариты традиционных газоочистных сооружений (скрубберов, каталитических, сорбционных и т.п.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47925. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ ДИТИНИ 1.32 MB
  Знати анатомо-фізіологічні особливості дітей різного вікового періоду. Профілактика порушення зору у дітей і підлітків. Виховувати у дітей гігієнічні навички по догляду за шкірою одягом взуттям. План лекції Анатомофізіологічні особливості системи травлення у дітей і підлітків.
47926. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері 509.5 KB
  Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку на виявленні реальних і потенційних запитів всіх субєктів економічних відносин і пошуку способів їх найкращого задоволення виходячи з фінансових кадрових організаційних технологічних законодавчих та інших обмежень. Банківський маркетинг традиційно розглядається з двох позицій: як філософія банківського бізнесу і як конкретний спосіб здійснення підприємницької політики банку. Банківський маркетинг це філософія стратегія й тактика банку що спрямовані на...
47927. Муніципальне право як галузь права України 787 KB
  Предметом муніципального права є місцеве самоврядування відносно самостійний вид суспільних відносин пов'язаний з організацією і здійсненням місцевої влади тобто публічної влади влади народу в межах відповідних адміністративнотериторіальних одиниць. Місцеве самоврядування як предмет муніципального права є багатогранним явищем. Зміст місцевого самоврядування полягає насамперед і головним чином у самостійному вирішенні територіальними спільнотами питань місцевого значення. За формою місцеве самоврядування це волевиявлення територіальних...
47928. Предмет і завдання хімії 1.83 MB
  Основні поняття хімії Атом найменша частинка хімічного елемента що має його властивості. Молекула найменша частинка речовини що має її хімічні властивості. Менделєєва: властивості хімічних елементів та їх сполук знаходяться у періодичній залежності від заряду ядра.
47929. Принципи й системи обліку 488 KB
  Основні загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Класифікація систем бухгалтерського обліку.
47930. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ У СТАНІ ЗДОРОВЯ 122 KB
  Петриши ПЛАН Стан здоровя школярів у сучасних умовах Оцінка здоровя школярів. Стан здоровя школярів у сучасних умовах В Цільовій комплексній програмі €œФізичне виховання здоровя нації вказано що у сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоровя населення і наводяться дані про те що майже 90 дітей учнів студентів мають відхилення у здоровї. За даними статистики збільшується кількість учнів першого класу які мають відхилення в стані здоровя тобто на початку навчання у школі а в подальші шкільні...
47931. Основні поняття та визначення концепцій операційніх систем 11.08 MB
  Під ресурсами розуміють процесорний час дисковий простір пам'ять засоби доступу до зовнішніх пристроїв. У разі просторового розподілу ресурс доступний декільком споживачам одночасно при цьому кожен із них може користуватися частиною ресурсу так розподіляється пам'ять. У багатозадачних системах у пам'ять комп'ютера стали завантажувати кілька програм які виконувалися на процесорі навперемінно. Надання задачам справедливої частки ресурсів пам'яті процесора дискового простору тощо.
47932. Предмет і завдання геодезії, її звязок з іншими науками 3.12 MB
  Геодезія - це наука, яка розглядає методи та способи вимірювання земної поверхні, застосування яких дає можливість визначати форму і розміри землі, а також робити зйомку (вимірювання) окремих її частин для зображення на картах, планах використовуваних для створення різних інженерних споруд
47933. Правила та безпека дорожнього руху 2.03 MB
  ЛЕКЦІЇ І з предмету €œПравила та безпека дорожнього руху для студентів спеціальності 5. Ці Правила відповідно до Закону України Про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти що стосуються особливостей дорожнього руху перевезення спеціальних вантажів експлуатація транспортних засобів...