95244

Переклад Соціомаркової лексики в англійських фільмів

Дипломная

Иностранные языки, филология и лингвистика

Основні трудноші адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови особливості перекладу англомовних художніх фільмів Критерії якості перекладу соціомаркової лексики Соціокультурні аспекти перекладу серіалів та фільмів Використання прийомів соціомаркової лексики в фільмів...

Украинкский

2015-09-21

712.5 KB

4 чел.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра теорії та практики перекладу

Допущено до захисту

Зав. Кафедри Махінов Володимир Миколаїович

УДК  81253:81373:778.5

Дипломна робота

Переклад Соціомаркової лексики в англійських фільмів

за спеціальністю  7.02030304 „Інстиут філології та масовихь комунікації  ”

Вострикова Ксенія Юрьєвна

5 курс , Пр-51, переклад

Науковий керівник

Кнодель Л. В

 підпис

Професор

Київ 2008

 

                                                                                                                             

Зміст

 1.  ВСТУП  стр 3

 2)РОЗДІЛ 1 стр

3)  1 Основні трудноші адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови  стр 9

4) 1.2 особливості перекладу англомовних художніх фільмів стр 12

5) 1.3 Критерії якості перекладу соціомаркової лексики стр 20

6) РОЗДІЛ 2 стр 30

7) 2.1Соціокультурні аспекти перекладу серіалів та фільмів стр 31

8) 2.2 Використання  прийомів соціомаркової лексики в фільмів стр 41

9) 2.3 Ненормативна лексика та її переклад в  телесеріалів стр 46  

10) РОЗДІЛ 3 стр 55

11) 3.1  Специфіка функціонування сленгу на матеріалі художніх фільмів стр 56

12) 3.2Сленгові одиниці, які використовуються в англомовних мультфільмах стр 59

13) 3.3 Типові помилки при перекладі кінострічок ( на матеріалі офіційного  перекладу фільму ( Темний лицарь) стр 65

14)РОЗДІЛ 4 стр 73

15) 4.1  Соціо маркова лексика як перекладознавча категорія поняття етимології способи перекладу стр 74

16) 4.2 . Приклади  вдалих і невдалих перпекладів  Соціомаркової лексики  причини їх виникнення  стр 81

17) 4.3 Культурна адаптація кінофільмів при перекладі стр 87

18)Висновкстр 93

19)Література стр 96

                                            

Галузь художнього кіноперекладу наразі проходить етап активного розвитку, пов'язаний із зростанням ролі художнього кінематографу як одного з напрямків міжкультурної комунікації, який дотепер не отримав достатнього висвітлення в перекладознавчих студіях.


Заголовок художнього твору і кінофільму, зокрема, є особливим елементом тексту, його ключовою, сильною позицією. Як і до самого сценарію, до нього висуваються вимоги стислості і виразності, адже саме заголовок повинен захопити уяву глядача, створити в нього перше враження про фільм, його жанр та привабливість, що має, насамперед, комерційне значення.

Заголовок фільму перекладається, принаймні в його робочій версії, інколи раніше самого кінопродукту, що необхідно для реклами нових фільмів, які виходять в прокат, а тому час від часу маємо справу з недолугими перекладамизаголовків, відірваних від змісту твору. Це вводить в оману потенційного глядача і формує в нього упереджену уяву про кінопродукт. І вже тільки переглянувши фільм, глядач може відповісти для себе на запитання, чи відбиває заголовок фільму ідейно-смисловий задум авторів, тобто чи є він адекватним. Тому всі підходи до перекладу заголовків художніх фільмів підпорядковуються одній домінантній комерційній стратегії - приверненню уваги глядача до пропонованого продуту будь-якою ціною. 

Першим і особливим підходом в рамках цієї стратегії є проста
 заміна англійського заголовку на абсолютно іншу українську назву, яка в ідеалі повинна вкладатися в широкий контекст твору, але безпосередньо з ним не зв'язана, наприклад: кінофільм "The Green Zone" вийшов в прокат під назвою «Не брати живим», "Butterfly On A Wheel" як «Викуп», "Next" як «Пророк», "The Hurt Locker" як «Володар бурі». Такий підхід, очевидно, зумовлений складністю відтворення в українській мові англійської ідіоматики, що часто пов'язується з реметафоризацією, тобто необхідністю заміни образа або нестачею фонових знань у адресата, або просто недостатньою експресивністю буквального перекладу. 

Другим дуже поширеним підходом, є умовно кажучи
 «частковий еквівалентний переклад», тобто відтворення певних елементів змісту оригінального заголовка за допомогою еквівалентів і заміна інших елементів на такі, що випливають із його змісту, тобто, в ідеалі маємо справу з комбінацією еквівалентного перекладу і семантичного розвитку. На практиці такий підхід часто призводить до неадекватного, просто помилкового перекладу, пов'язаного з непрофесійністю перекладача, зокрема з нерозумінням ним знову ж таки англійської ідіоматики, наприклад: "Walking Tall" було перекладене як «Широко крокуючи», хоча насправді ця ідіома означає «гордо, з високо віднятою головою». 

Третім підходом до
 перекладу заголовків є буквальний переклад, який не обов'язково є неправильним, але часто несе з собою певні семантичні та стилістичні втрати, наприклад: "The Thomas Crown Affair" - «Афера Томаса Крауна». 

Основній стратегії привернення уваги глядача до пропонованого художнього фільму служать і такі прийоми як додавання або вилучення елементів в перекладеній назві порівняно з оригінальною. Так, назва гостросюжетного бойовика "In Bruges" була перекладена як «Залягти на дно в Брюгге». Додавання стилістично маркованого фразеологізму «залягти на дно» прямо вказує на жанр фільму, робить назву більш експресивною
В гонитві за експресивністю назви інколи вживаються доволі незрозумілі українські заголовки, позбавлені конкретного семантичного значення. Наприклад, що означає «Поцілунок навиліт»? Оригінальний заголовок цього фільму "Kiss-Kiss Bang-Bang" можна було не менш експресивно перекласти «Піф-паф, цьом-цьом» зі збереженням його семантики.

Таким чином, аналіз маси
 перекладів англійських оригінальних заголовків українською мовою свідчить про намагання перекладачів слідувати стратегії привернення уваги глядача до кінопродукту за допомогою експресивності та стислості перекладеного заголовка. Ця стратегія на практиці реалізується через низку підходів: заміна назви, що може розглядатися як контекстуальний переклад в дуже широкому розумінні, «частковий еквівалентний» переклад, буквальний переклад, додавання та вилучення елементів заголовку, тощо. Основним викликом для перекладача є використання в оригінальних заголовках ідіом, жаргонізмів, термінів, які перекладач може не розпізнати, а також алюзивність та стилістична маркованість оригінальних заголовків. Досягнення адекватності в перекладі таких заголовків неможливе без ґрунтовних культурологічних знань, що становлять важливу складову професійної компетентності перекладача

Проблематика сленгу є предметом постійного наукового пошуку. Поняття сленгу здобуває все більше уваги сучасної філології. Різні аспекти сленгу вивчалися в працях Е. Патріджа, Г. Л. Менкена, І. Р. Гальперіна, В. Г. Вілюмана, М. М. Маковського, В. В. Балабіна, У. О. Потятиника. У вітчизняній лінгвістиці соціолінгвістичний підхід до вивчення питання сленгу розроблений видатним ученим М. Маковським. Сленг, за Маковським – історично складена лінгвосоціальна норма, яка реалізується на рівні мовлення (фонетика, граматика, лексика), генетично й функціонально відмінна від професійних і жаргонних елементів мови; семантика сленгових лексем не завжди сягає стилістичного переосмислення, а слова сленгу не обов’язково використовуються для створення стилістичного ефекту [1: 109]. Вагомий внесок у дослідження американського сленгу зробив Г. Менкен. Він стверджує, що сленг – категорія загального поширення, що перебуває за межами загальноприйнятих мовних норм.

Межа між живою, розмовною мовою та сленгом була і є дуже рухливою та перехідною. Часто статус слова змінюється, і те, що, скажімо, у 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття вважалося сленгом, тепер стало частиною повсякденного словника людей. Сленг кожної історичної епохи відображав риси часу. Сленг 60-х був наслідком підвищеного інтересу до наркотиків, популярної музики, постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість епітетів, що стосувалися невдах: "wally", "nurd" тощо. У сленгу 80-х переважали слова, що стосувалися грошей та роботи. Основне завдання перекладача при досягненні адекватності – майстерно виконати різноманітні перекладацькі трансформації для того, щоб текст перекладу якомога точніше передавав всю інформацію, що містить текст оригіналу, дотримуючись відповідних норм мови перекладу. Збереження незмінних стилістичних особливостей початкового тексту, незалежно від його жанрової приналежності, є одним з найголовніших завдань будь-якого перекладу. Прагнення до максимальної змістової і структурної близькості перекладу до оригіналу призводить до того, що еквівалентними виявляються не тільки тексти, що об’єднуються у процесі перекладу, але й окремі висловлювання в цих текстах, не тільки відповідні висловлювання, а й їхні складові одиниці, як, наприклад, сленгові слова [4].

Переклад сленгізмів найчастіше здійснюється за допомогою еквівалентних відповідників, стилістично нейтральних варіантів чи просторіччя. При перекладі сленгу найприроднішим є використання еквівалентних відповідників за наявності їх в мові перекладу. Якщо говорити про перекладацьку еквівалентність, то під цим поняттям слід розуміти максимально можливий лінгвістичний ступінь збереження змісту оригіналу в перекладі. Наведемо кілька прикладів перекладу сленгових одиниць за допомогою еквівалентних відповідників: wild-assed – відморожений; top-notch – суперовий; dude – чувак; to kill – стібатися, тюкати; action – тусовка. Еквівалентні відповідники відіграють надзвичайно важливу роль у процесі перекладу.

Саме ці лексеми, як перекладацькі одиниці, щонайперше увиразнюються у свідомості перекладача і служать основою при виконанні перекладу, і вже спираючись на них, перекладач здійснює подальший перекладацький процес. В деяких випадках за відсутності прямого еквіваленту можна обмежитися стилістично нейтральними варіантами, що передають лише загальне значення сленгової одиниці. Таку функцію пошуку на українській мові достатньо експресивних і образних відтінків сленгізмів виконує сам перекладач. Розглянемо кілька прикладів: couch potato – лінивий; laid-back – спокійний, врівноважений; to catch some rays – засмагати; fox – приваблива дівчина; guy – друг. Якщо розглядати трансляцію деяких сленгових одиниць за допомогою стилістично нейтральних варіантів, то слід відмітити, що їх переклад неможна визнати достатньо експресивним. Так, наприклад, висловлювання to blow one's top рекомендується перекладати "сердитися", проте і стандартний варіант (to get) very angry також означає "стати дуже сердитим". На українській мові дається ідентичний переклад, а по-англійськи значення абсолютно різні: образна сленгова одиниця (to blow one's top), з однієї сторони, і зворот-стереотип (to get very angry), з іншої [5: 84].

Також при відсутності еквівалентних відповідників можна удатися до просторіччя, яке додає тексту, що перекладається, необхідну характеристику відхилення від літературної норми, наприклад: longhaired – "інтелігент"; book smart – розумник; assface – дурень; сherry – недоторка; klutz – незграба. Дуже часто перекладач при трансляції сленгової лексики вдається до ряду трансформацій різного характеру.

Одним з найбільш ефективних видів перекладацьких трансформацій є варіантні відповідники. Вони використовуються у випадках, коли одній лексемі мови джерела стаття двомовного словника пропонує декілька варіантів перекладу, і перекладачеві доводиться вибирати один з них. Варіантні відповідники є множинними, тобто, реалізуються у декількох способах перекладу даної одиниці мови джерела, причому вибір одного з варіантів продиктовується контекстом] Майстерність (хист)

Вісник Житомирського державного університету. Випуск Філологічні науки 298 перекладача і полягає саме в здатності знайти ряд відповідників даній одиниці оригіналу і вибрати з цього ряду варіант, найбільш підхожий за даним контекстом. Розглянемо ряд варіантних відповідників до певних сленгових одиниць:

Awesome – потрясаючий, фантастичний, кльовий, прикольний, чудовий, цікавий, люксичний;

Bubblehead – дурак, довбань, дурбелик, придурок, пень, йолоп, бевзь, олух, одоробло, дуплятор, аут, балда;

Copper – мусор, мент, лягавий, поліцай, коп, ментура;

Nut – голова, баняк, башка, довбешка, макітра

That was awesome! – Це було потрясно!

Let me have a look at this awesome new dress of yours. –

Покажи мені свою нову чудову сукню. Awesome! Im impressed. – Кльово

! Я в захваті! Нерідко перекладачеві доводиться здійснювати вибір оптимального відповідника, детально вивчаючи ширший контекст, беручи до уваги умови написання тексту, позицію автора оригіналу, історичне тло тощо. Перекладач повинен незмінно використовувати фонові знання, творчий досвід, майстерність та загальну ерудицію.

Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних відповідностей, тоді доводиться шукати новий варіант перекладу – контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної відповідності та підбирає варіант перекладу, що підходить лише к даному випадку  Контекстуальні відповідники використовуються як нерегулярний, винятковий спосіб перекладу одиниці оригіналу, придатний тільки в даному контексті, причому жодний словник не фіксує контекстуальних відповідників, адже вони – це наслідок творчого пошуку перекладача, вияв його майстерності та інтуїції.

Розглянемо наступний приклад: …he did not know this particular honey of English resorts. … він не знав про саме цю перлину англійських курортів. У даному випадку сленг honey без вагань можна перекласти як перлина, бо українською мовою цей відповідник є найбільш доречним та вдалим, хоча поза даним контекстом в українській мові важко знайти співвідношення між словами honey і перлина.

Якщо функціональні аналоги або варіантні відповідності відсутні в мові перекладу, перекладач може вдатися також до прийому компенсації втрат, сутність якого полягає в тому, що елементи змісту, втрачені при перекладі одиниці в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом, причому необов’язково в тому ж самому місті, що і в оригіналі Таким чином, в тексті перекладу створюється інший образ, такого же стилістичного напрямку. Перекладачеві важливіше забезпечити стилістичну адекватність перекладу у цілому, ніж зберегти точне розташування стилістичного прийому у тексті. Розглянемо кілька прикладів:

Shoot! – Яка дурня! My hat! – Оце так! Heads up! – Стережись!

Дослівний переклад не дав би адекватного розуміння оригінальної одиниці. Якщо залишити цей елемент без перекладу (нульовий переклад), то це зашкодило б цілісності першотвору. Порівняймо наступні речення:

 He can beat your brains out for her. – Він можеш з шкури лізтимеш заради неї.

You think I’m around the bend? – Гадаєш, я несповна розуму? Характерним для перекладу сленгу є також прийом генералізації. Він полягає у міжмовному перетворенні лексеми мови джерела з вужчим семантичним полем на лексему мови перекладу з ширшим семантичним полем. В лексичному плані це є заміна часткового поняття загальним, видового – родовим. Наведемо приклад:

Green – зелені, бакси – гроші; Snow – морфін, героїн, кокаїн – наркотики;

Caddy – Кедді, кадилак – машина. Розглянемо ще кілька прикладів в реченнях:

He dusted one, then lit it up. – Він добавив наркотик в сигарету, а потім закурив.

Loose up! I never saw the guy before.

Who is he? – Ну кажи вже. Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він? Сленгізм loosen up та dust мають свої прямі відповідники в українській мові "розв’язувати язика" та "марихуана", проте в даному випадку при перекладі було використано прийом генералізації, що призвело до зменшення експресивного забарвлення сленгових одиниць. Дуже поширеним видом трансформації у процесі перекладу сленгізмів є заміна частин мови, або конверсія. Часто зустрічаються випадки, коли англійські сленгові іменники і прикметники замінюються на українські дієслова. Це в основному стосується іменників з закінченням -er, що широко використовуються не тільки для означення осіб певної професії, а й взагалі, для означення діяча. Значення таких іменників, як правило, передається українським дієсловом [9: 136]. Так, наприклад, І. В. Онушканич, М. В. Штогрин.

Приймала участь у конференції

Масово комунікативні процеси в сучасному світі

Загальна характеристика магістерської роботи

Актуальність теми дослідження: Я важаю що моя робота дуже актуальна тому що моя тема сучасна  

 Метою дослідження є глибинний аналіз соціальних та культурних аспектів фільмів  для виявлення шляхів передачі цих особливостей при адаптації перекладу з англійської мови на українську для певного кола реципієнтів.

.

Завдання

1.Довести що моя робота набагато цікавіша ніж інші

2. Довести що моя робота є сучасна

3.  Правильно оформити свою роботу

4. Довести що моя тема є научною

5. Добре розглянути свою  роботу

6. Зробити свою роботу цікавою

Обєктом роботи є англомовні серіали перекладені українською мовою

Предметом дослідження виступають соціокультурні аспекти перекладу фільмів з англійської мови на українську.

Методи дослідження

В моїй роботі використовуються такі методи

 1.  Це пактичний  метод ( цим методом я показую на практиці важливість своєї теми )
 2.  Прикладний метод (   В цьому методі я надаю приклади)

     

    

Практичне значення одержаних результатів

Я важаю що на практиці мою дипломну роботу можно використити у конференціях

Апробація результатів дисертації

Моя тема була  не  була викорестена у конференції  

Струтура роботи

Моя дипломна рота містить 4 розділи  14 підрозділів  97 сторінок

Ключові терміни

« соціомаркова лексика», « адекватний переклад», «концепція», «прагматичні завдання», «прагматичні компоненти», «нестандартні одиниці».

РОЗДІЛ 1

 

 Передмова

Адекватний переклад передбачає врахування всіх особливостей одиниць мови оригіналу і добір еквівалентних одиниць мови перекладу. Стосовно перекладу Соціо маркової лексики англійської мови виконання цих завдань виявляється особливо складним, тому що факти використання сленгізмів та жаргонізмів у мовленні викликають різне відношення залежно від конкретної мовленнєвої ситуації, а на рівні мови, поза контекстом, і в теоретичних дослідженнях, і в лексикографічних працях нестандартна лексика оцінюється як пласт, який перебуває за межами літературної мови і містить: колоквіалізми, сленгізми, жаргонізми, арготизми, кентизми, вульгаризми тощо.

 1 Основні трудноші адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови

Словникові позначки “slang”, “colloquial”, “vulgar”, “cant”, “argot”, “jargon” не завжди точно визначають статус слова або фрази та часто не встигають зафіксувати його зміни. Надзвичайно широка лексикографічна розгалуженість Соціо маркової лексики англійської мови становить значну складність при перекладі її на українську мову. Специфіка англійського сленгу та жаргонів і українського просторіччя визначається тим, які саме відмінності дозволяють протиставити ці одиниці одиницям літературної мови. 

Перша причина труднощів адекватного перекладу Соціо маркової лексики англійської мови на українську – це розходження складу лексико-семантичних груп слів, хоча в цілому напрямок лексико-семантичного варіювання слів у цих мовах збігається. І одиниці англійського сленгу та жаргонів, і українського просторіччя утворені за допомогою лексико-семантичного варіювання обмеженої кількості слів літературної мови. Списки лексико-семантичних груп слів, які дають при варіюванні Соціо маркової лексики для англійської та української мов приблизно збігаються. Але у складі пар відповідних лексико-семантичних груп в англійській та українській мовах існують суттєві розходження. Українські слова, які відповідають за своїм основним значенням англійським, але не мають експресивно-просторічних лексико-семантичних варіантів, не можуть бути використані при перекладі.

Друга причина ускладнень при перекладі нестандартних одиниць з англійської мови на українську – це розбіжність прагматичних компонентів значення слів, еквівалентних за своїми основними лексико-семантичними варіантами, що спричиняє розходження результатів лексико-семантичного варіювання цих слів в англійській та українській мовах. Основою для лексико-семантичного варіювання, результатом якого є сленг, жаргони або експресивне просторіччя, є прагматичні компоненти значення слова, тобто семантичні асоціації або конотації, які виражають пов’язані зі словом культурні традиції, взяту в суспільстві практику використання відповідної речі.

В англомовному, особливо американському дискурсі, сленгізми і жаргонізми трапляються значно частіше, ніж просторічні одиниці в українській мові, і вживаються не тільки в неформальному спілкуванні, а навіть у ході офіційних переговорів (для зняття напруженості, створення невимушеності ситуації тощо).

Зрозумілість нестандартних одиниць навіть для носіїв англійської мови залежить від ступеня вжитку і сфери використання. Вирішити проблему допомагає лише комунікативна ситуація та наявність достатнього запасу фонових знань.

Якщо нестандартні одиниці стають інтернаціональними, перетворюються на “модні” слова-символи, вони при перекладі передаються калькою і додаткового тлумачення не потребують, наприклад:bucks “бакси”, crack “крек”, hacker “гекер”, rap “реп”, yuppie “яппі”. Складність для перекладача становлять побудовані на базі таких одиниць новотвори, а також каламбурні та оновлені їх варіанти. Наприклад, слово buck “бакс, долар” стало основою новоутворень megabucks, gigabucks, extrabucks, що позначають “велику купу грошей”, утворене на базі нього розмовне словосполучення to make/earn a quick/fast buck “швидко розбагатіти” в оновленому вигляді to make/earn megabucks має значення “заробити шалені гроші”.

Відправним пунктом для функціонального перекладу Соціо маркової лексики можна вважати пошук елементів зниженого стилю в мові перекладу як можливих аналогів мови оригіналу.

Словник часто обмежується стилістично-нейтральними варіантами, що передають лише загальний зміст нестандартної одиниці. Завдання перекладача полягає в тому, щоб відшукати в мові перекладу одиницю з відповідними образно-експресивними відтінками.

При перекладі Соціо маркової лексики з англійської мови на українську слід дотримувати двох напрямів:

1) шукати в українській мові нестандартну одиницю аналогічної експресивності (при перекладі сленгізмів та вульгаризмів);

2) використовувати описовий переклад, тлумачення і роз’яснення предметно-логічного значення (при перекладі жаргонізмів та арготизмів).

Коли йдеться про значення Соціо маркової лексики в оригіналі, що перекладається, і про передачу їх певними одиницями мови, на яку перекладається фільм , звичайно не можна не зважати на контекст, в якому вони є в оригіналі і повинні бути в перекладі. Оскільки ці одиниці мають максимальне конотативне забарвлення, а саме найбільшу експресивність, в перекладі часто спостерігається поєднання прийому експресивної конкретизації з експресивним узгодженням, тобто врахування найближчого, а нерідко і широкого контексту.

 

1.2 особливості перекладу англомовних художніх фільмів

З розвитком кінематографа об’єм перекладів значно зріс, а кількість справжніх фахівців в цій сфері залишилась фактично тією ж самою. Тому, на думку деяких професійних перекладачів, якісний переклад став фізично просто неможливим Професійний переклад став відчутною проблемою. В Україні переклад англомовних художніх фільмів українською мовою до 2007 року існував лише у вигляді телевізійних версій.

Це пов’язано зі становленням України як самостійної держави, що вплинуло на формування власних телевізійних каналі та кіностудій. Більшість іноземних кінострічок перекладалися російською мовою. Питання державної мови і досі залишається дискусійним. Об’єм стрічок, які потребують перекладу, стає з кожним роком дедалі більшим (художні кінострічки, документальні, відео, корпоративні і виставкові стрічки-презентації і т. д.).

Кількість професійних перекладачів, які займаються саме перекладом художніх кінострічок, не відповідає вимогам сучасного ринку перекладацьких послуг. Професійний переклад художніх фільмів здійснюється багатьма телевізійними студіями, які входять до складу телевізійних каналів (наприклад: студія «1+1», «Новий канал»), а також різноманітними компаніями («Solo production», «Невафільм Україна», «AdiozProduction» та «Pterоduction sound»)

. Важливо також зазначити, що переклад іноземних художніх фільмів українською мовою має великий вплив на формування української школи перекладу та розвиток української мови. Таким чином, вимога дублювати українською, за умови послідовного і неухильного впровадження, має потенціал створити серйозний попит на україномовний талант, створення нових робочих місць, на формування і подальший розвиток української школи перекладу. У перекладознавстві існує величезна кількість спроб класифікувати тексти, що зустрічаються в практиці, з метою отримати певні висновки для вибору методів і засобів перекладу. Тому цілком очевидною є необхідність розробки типології текстів, що відображає сучасний підхід до даної проблеми,

Єдина концепція виділення типів текстів і аргументація їх розмежування повно і аргументовано представлена К. Райс. На наш погляд, типологія текстів К. Райс якнайповніше розкриває різні підходи до аналізу тексту, до перекладацьких стратегій, до вибору засобів перекладу і критеріїв оцінки перекладу.

У дослідженнях проблем перекладу вже давно враховується принципово нова відмінність між прагматичним і художнім перекладом: у прагматичних текстах мова в першу чергу є засобом комунікації, засобом передачі інформації, тоді як в текстах художньої прози або письмовій формі, але що надходять до одержувача через немовне середовище в усній формі, що сприймаються ним на слух, причому екстралінгвістичні допоміжні засоби в різному ступені сприяють реалізації змішаної літературної форми [4, с.34]. Розглянемо детальніше особливості четвертої групи текстів, до якої відносяться художні фільми. Як вказувалося вище, аудіо-медіальні тексти створюються не тільки мовними засобами, вони є лише більш менш важливими елементами крупнішого цілого.

Характерно, що вони не можуть обходитися без позамовного (технічного) середовища і позамовних графічних, акустичних і оптичних форм виразу. Лише ця єдність створює необхідну змішану літературну форму як ціле. К. Райс приводить тезу Жоржа Мунена, що стосується будь-якого сценічного твору, незалежно від того, чи можна письмовий текст віднести до типу текстів, орієнтованих на зміст, форму або звернення: «Важливіше за вірність лексиці, граматиці, синтаксису і навіть стилю окремо взятої пропозиції тексту є вірність тому, що забезпечує твору сценічний успіх на його батьківщині.

Перекладати слід сценічну дійсність, а вже потім звертатися до відтворення літературних і поетичних властивостей. І якщо при цьому виникнуть конфлікти, перевагу слід віддати сценічній дійсності.

Як говорив Меріме, перекладати слід не (написаний) текст, а (звучну) п’єсу або оперу» Підсумовуючи, можна зробити висновок, що спосіб переклад) аудіо- медіальних текстів повинен забезпечити дію на слухача тексту перекладу, тотожне тому, яку мав дію оригінал на слухача початкового тексу. К. Райс стверджує, що при певних обставинах це може послужити підставою для значніших відхилень від форми і змісту оригіналу.

При дубляжі фільмів врахування цього критерію іноді таке важливе при перекладі, що переклад набуває лише допоміжного характеру: у цьому крайньому випадку він слугує лише канвою для остаточного редагування синхронного тексту.

Важливим в даному випадку є усвідомлення всіх цих особливостей не тільки перекладачем, але і критиком. При перекладі аудіо-медіальних текстів слід перш за все оцінювати, наскільки вдалося врахувати умови позамовного середовища, присутні в оригіналі, і ступінь участі додаткових засобів виразу в створенні цілісної змішаної літературної форми. Проаналізуємо ті відмінності кінематографа, що впливпоезії, крім того, служить засобом художнього втілення, носієм естетичної,значущості твору.

На думку К. Райс, ця відмінність несправедлива К. Райс бере за основу класифікацію функцій мови Карла Бюлера і залежно від переважання тієї або іншої функції в конкретному тексті К. Райс виділяє три основні типи: по описовій функції мови - тексти, орієнтовані на зміст: по виразній функції мови - тексти, орієнтовані на форму; по функції звернення тексти, орієнтовані на звернення. К. Райс доповнює ці три типи текстів четвертою групою текстів, які називає аудіо-медіальними.

До них вона відносить тексти, зафіксовані у вають на вибір перекладацьких рішень. Для аналізу перекладу художніх фільмів необхідно визначити характерні риси кінематографа як особливого виду мистецтва. Основними важливими рисами кінематографічних творів є наступні:

1) мистецтво вимагає подвійного переживання - одночасно забути, що перед тобою вигадка, і не забувати цього;

2) двоплановість сприйняття художнього твору: чим вище схожість, безпосередня схожість мистецтва і життя, тим, одночасно, гостріше повинне бути у глядача відчуття умовності

3) кіно за своєю суттю - синтез двох оповідних тенденцій - образотворчої («рухомий живопис») і словесної. Слово є не факультативна, додаткова ознака кінорозповіді, а обов’язковий його елемент. Синтез словесних і образотворчих знаків приводить до паралельного розвитку в кінематографі двох типів оповідання. Слова починають поводитися як зображення;

4) панування образотворчої мови фотографії (необразотворчі елементи фільму (слово, музика) грають підлеглу роль)

5) кінематографічна емоція відображується у переживанні образу;

6) величний ефект створює неповторну образність (фільми- катастрофи, фільми про війну, мелодрами, де нам дають образи неймовірних, ні з чим не , сумірних лих, страждань, людських відчуттів, фантастичні стрічки і сучасні блокбастери, які володіють грандіозністю видовища)

. Всі ці особливості необхідно враховувати при перекладі художніх фільмів. Художній фільм проходить цілий ряд етапів до того, як він виходить в кінопрокат на території неангломовних держав. Практично всі художні фільми проходять дубляж або закадрове озвучування. У окремих випадках художні фільми виходять на екран тільки з субтитрами і без звукового оформлення перекладу.

Оскільки відмінною рисою фільмів є наявність аудіо-візуальної складової, неможливо розглядати переклад художньої картини як відособлений елемент. Цілісне сприйняття художнього кінотвору залежить не тільки від суто лінгвістичних засобів. Графічні і акустичні форми виразу відіграють також першочергове значення.

Якщо суто лінгвістичними питаннями займаються такі фахівці як: перекладач, літературний редактор, то за відтворення акустичних форм виразу відповідають звукорежисер та актори, що здійснюють озвучування. Проаналізуємо ступінь впливу кожного з вище згаданих фахівців на створення образності картини. Перед акторами «закадрового» озвучування стоїть складне завдання - вони повинні працювати в дуже вузькому діапазоні, як динамічному, так і творчому. «Як тільки актор порушує межі цього діапазону, він або стає абсолютно «байдужим» по відношенню до свого героя, або починає так «заграватися», що готовий вже заїкатися і чхати разом з ним» .

Утриматися в цьому діапазоні вдається далеко не всім. Тому виділяють різні спеціалізації акторів. При роботі з актором обов’язково необхідний редактор, оскільки актори не чують свої помилки. Редактор повинен постійно контролювати актора, його мову і його «голосову» гру.

Величезну роль грає звукорежисер, який повинен враховувати , «плановість» в кіно: на першому плані повинні бути діалоги героїв, на другому - музика і шуми. «При накладанні закадрового коментарю оригінальні діалоги відходять на другий план, музика і шуми - на третій, а з ними йде і живе дихання фільму, його емоційність, його душа». Недотримання даних основоположних вимог до закадрового озвучування приводить до таких казусів: безшумні грози, беззвучні вулиці, ледве чутна музика.

Тільки голоси акторів і відсутність багатьох інших звуків призводить до того, що фільм стає «мертвим і нецікавим». Баланс між українськими або російськими діалогами і оригінальним звуком в кіно не може бути постійним. Саме режисер створює цей самий баланс в щохвилинній його зміні, «вплітаючи українські голоси в тканину фільму і намагаючись при цьому максимально повно донести до глядача оригінальне звучання.

Це і є його професійним завданням, бо головний художній зміст фільму полягає в його оригінальному звуці, а російські голоси є закадровим акторським коментарем» . Необхідно враховувати і психологію сприйняття. Непрофесійна робота при дубляжі або озвучуванні художнього фільму може привести до відчуття неорганічності.

Невідповідність голосів акторів з їх екранними героями створює у глядача відчуття недовір’я, неусвідомленій внутрішній незадоволеності, що, кінець кінцем, трансформується в незадоволеність від переглянутого фільму. Робота звукорежисера, крім його взаємодії зі складною технікою, - це безперервний напружений процес аналізу звукового матеріалу.

Несприятлива акустична обстановка в сукупності з інтенсивною дією звукового матеріалу, з яким відбувається робота, приводить до швидкого стомлення звукорежисера. В результаті він втрачає можливість аналізувати з достатньою вірністю звуковий матеріал.

Тому достатньо часто найважливіший процес багатоканального запису, так зване «зведення», переноситься на окремий вільний день для того, щоб закінчити цю роботу з ясною головою. Існує навіть такий термін, використовуваний серед звукорежисерів, - послухати на «свіже вухо».

Таким чином, дублювання або озвучування художніх фільмів - це складний технічний процес, котрий ґрунтується не тільки на якісному перекладі, але й на роботі талановитих акторів та професійних звукорежисерів та редакторів.

перекладача і полягає саме в здатності знайти ряд відповідників даній одиниці оригіналу і вибрати з цього ряду варіант, найбільш підхожий за даним контекстом. Розглянемо ряд варіантних відповідників до певних сленгових одиниць:

Awesome – потрясаючий, фантастичний, кльовий, прикольний, чудовий, цікавий, люксичний;

 Bubblehead – дурак, довбань, дурбелик, придурок, пень, йолоп, бевзь, олух, одоробло, дуплятор, аут, балда;

Copper – мусор, мент, лягавий, поліцай, коп, ментура;

 Nut – голова, баняк, башка, довбешка, макітра. Перейдімо до цілих окремих речень для кращого порівняння:

That was awesome! – Це було потрясно!

Let me have a look at this awesome new dress of yours. – Покажи мені свою нову чудову сукню

. Awesome! I’m impressed. – Кльово! Я в захваті!

Нерідко перекладачеві доводиться здійснювати вибір оптимального відповідника, детально вивчаючи ширший контекст, беручи до уваги умови написання тексту, позицію автора оригіналу, історичне тло тощо. Перекладач повинен незмінно використовувати фонові знання, творчий досвід, майстерність та загальну ерудицію.

Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних відповідностей, тоді доводиться шукати новий варіант перекладу – контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної відповідності та підбирає варіант перекладу, що підходить лише к даному випадку. Контекстуальні відповідники використовуються як нерегулярний, винятковий спосіб перекладу одиниці оригіналу, придатний тільки в даному контексті, причому жодний словник не фіксує контекстуальних відповідників, адже вони – це наслідок творчого пошуку перекладача, вияв його майстерності та інтуїції. Розглянемо наступний приклад:

he did not know this particular honey of English resorts. … він не знав про саме цю перлину англійських курортів.

У даному випадку сленг honey без вагань можна перекласти як перлина, бо українською мовою цей відповідник є найбільш доречним та вдалим, хоча поза даним контекстом в українській мові важко знайти співвідношення між словами honey і перлина. Якщо функціональні аналоги або варіантні відповідності відсутні в мові перекладу, перекладач може вдатися також до прийому компенсації втрат, сутність якого полягає в тому, що елементи змісту, втрачені при перекладі одиниці в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом, причому необов’язково в тому ж самому місті, що і в оригіналі . Таким чином, в тексті перекладу створюється інший образ, такого же стилістичного напрямку.

Перекладачеві важливіше забезпечити стилістичну адекватність перекладу у цілому, ніж зберегти точне розташування стилістичного прийому у тексті. Розглянемо кілька прикладів:

Shoot! – Яка дурня!

My hat! – Оце так!

Heads up! – Стережись!

Дослівний переклад не дав би адекватного розуміння оригінальної одиниці. Якщо залишити цей елемент без перекладу (нульовий переклад), то це зашкодило б цілісності першотвору. Порівняймо наступні речення:

He can beat your brains out for her. – Він можеш з шкури лізтимеш заради неї.

You think I’m around the bend? – Гадаєш, я несповна розуму?

Характерним для перекладу сленгу є також прийом генералізації. Він полягає у міжмовному перетворенні лексеми мови джерела з вужчим семантичним полем на лексему мови перекладу з ширшим семантичним полем. В лексичному плані це є заміна часткового поняття загальним, видового – родовим. Наведемо приклад:

Green – зелені, бакси – гроші; Snow – морфін, героїн, кокаїн – наркотики;

Caddy – Кедді, кадилак – машина. Розглянемо ще кілька прикладів в реченнях:

He dusted one, then lit it up. – Він добавив наркотик в сигарету, а потім закурив.

Loose up! I never saw the guy before. Who is he? – Ну кажи вже

. Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він? Сленгізм loosen up та dust мають свої прямі відповідники в українській мові "розв’язувати язика" та "марихуана", проте в даному випадку при перекладі було використано прийом генералізації, що призвело до зменшення експресивного забарвлення сленгових одиниць. Дуже поширеним видом трансформації у процесі перекладу сленгізмів є заміна частин мови, або конверсія.

Часто зустрічаються випадки, коли англійські сленгові іменники і прикметники замінюються на українські дієслова. Це в основному стосується іменників з закінченням -er, що широко використовуються не тільки для означення осіб певної професії, а й взагалі, для означення діяча. Значення таких іменників, як правило, передається українським дієсловом

Так, наприклад,

сленговий іменник arm-twister означає "someone who uses strong persuasion", проте українською мовою значення цього слова передається як "напосідатися"

. Розглянемо даний приклад в реченні:

I hate to seem like an arm twister, but I really need your help on this project.

– Я не хотів би на тебе напосідатися, проте мені дійсно потрібна допомога з цим проектом. Іншим прикладом в даному контексті слугує сленгове слово eyep

opper, що означає "something astonishing"; в українській мові даний сленгізм звучить "приголомшливий". Наведемо приклад вживання його в реченні

: Wow, that guy is truly an eyepopper! He is so cute! – Цей хлопець виглядає приголомшливо! Він такий симпатичний!

Не рідко при перекладі сленгізмів використовується й антонімічний переклад. Це типовий приклад комплексної лексико-граматичної трансформації, у якій одночасно здійснюються модифікації лексичної та синтаксичної структур.Антонімічний переклад спирається на логічний постулат, згідно з яким заперечення будь-якого значення можна прирівняти до ствердження протилежного йому значення. Цьому відповідає формально-логічна категорія конкрадикторності: А не є не-А або Не-А не є А

На практиці антонімічний переклад, як правило, пов’язується з заміною однієї з лексем оригіналу на її міжмовний антонім. При цьому дуже часто стверджувальна конструкція у реченні вихідного тексту замінюється на заперечну в перекладі і навпаки.

 Hold it! – Не рухайся!

I am not kidding! – Я серйозно говорю!

Hold on, please. – Не кладіть слухавку, прошу.

Stay out of here! – Не лізь!

You betcha! – Не сумнівайся!

Зустрічаються й випадки перекладу сленгу за допомогою методу цілісного перетворення. Цей метод змінює внутрішню форму будь-якого відрізка мовленнєвого потоку, хоча загальний зміст залишається незмінним. При цьому ступінь змістової спільності між перекладом та оригіналом залишається невисоким і визначається метою комунікації або ідентифікацією ситуації. Розглянемо наступні приклади:

Never mind. – Нічого, не зважай.

Get away! – Хто б міг подумати?!

 No way! – Нізащо

! Give it a rest! – Замовкни!

 При перекладі сленгових одиниць, що не мають безпосередніх відповідностей, перекладач може вдатися до описового перекладу. Недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність, тому найбільш вдало цей спосіб перекладу застосовується в тих випадках, коли можна обійтися порівняно коротким поясненням

. ball-breaker – жінка, яка демонструє свою владу, принижуючи гідність чоловіків;

goldbrick – людина, та, що ухиляється від виконання своїх обов’язків;

jollop – міцний алкогольний напій; mainline – тоненька лінія кокаїну для вдихання;

Chocolate Ecstasy – змішувати кокаїн та шоколадний порошок, а потім вдихати цю суміш.

Таким чином, бачимо, що при перекладі сленгу в основному слід притримуватися двох напрямків – або пошук аналогічного відповідника, що володіє приблизно такою ж експресивністю, або ж шляхом підбору найбільш близького по емоційній забарвленості відповідника з розмовного шару мови. Велику значущість при цьому відіграють "фонові знання" про сленг, тобто інформація про ситуацію використання відповідного сленгізму. Подібна інформація, на жаль, слабо відображається в сучасних двомовних словниках. Все це в певній мірі утруднює роботу професійних перекладачів і призводить до помилок при перекладі сленгових одиниць. Тому, вважаємо, що проблема перекладу сленгу з англійської мови на українську недостатньо досліджена і може стати основою подальших досліджень в галузі перекладу

1.3 Критерії якості перекладу соціомаркової лексики

Адекватним перекладом, на думку В.Н. Коміссарова, називається переклад,

який забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на

максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності, що не допускаючи порушення норм або узусом - вживання слів і їх форм

закріпилася в мові переводить мови, дотримуючись жанрово-стилістичні

вимоги до текстів даного типу і відповідаючи суспільно-визнаною

конвенційної нормі перекладу. У нестрогому вживанні «адекватний

переклад »- це« хороший »переклад, який виправдовує очікування і надії

комунікантів або осіб, які здійснюють оцінку якості перекладу [Комісарів

1990: 233]. Прикладом адекватного перекладу зниженої лексики, на нашу думку, може служити переклад наступного уривка роману "Long Walk":

A moment later Mike and Scramm did an abrupt about-face and began to walk toward the crowd, which, sensing the sharp tang of fatality about them, shrieked, unclotted, and backed away from them as if they had the plague.

Garraty looked at Pearson and saw his lips tighten. The two boys were warned, and as they reached the guardrails that bordered the road, they about-faced smartly and faced the oncoming halftrack. Two middle fingers stabbed the air in unison.

"I fucked your mother and she sure was fine!" Scramm cried. Mike said something in his own language [S.King 1979].

Через момент Майк і Скрамм зійшлися і рушили прямо на натовп, яка побачивши приреченість їх осіб, з криками кинулася  врозтіч, ніби він були заразні.Вони отримали попередження і, дійшовши до перил огорожі,повернулисьдо всюдихода і виставили вперед середні пальці.

- Я ебал вашу мать, і мені це сподобалося! - Проорал Скрамм солдатам.

Майк крикнув щось схоже на своїй рідній мові.

(Пер. В. Вадимова)

Хоча ступінь експресії англійського дієслова to fuck (бран.) і українською 'ебати' (неценз., табу) у більшості випадків не збігається, але в даному контексті (ситуація близької смерті, ненависть до своїх катам, відчай) носій української мови швидше за все вжив би даний оборот, тобто норма і узус переводить мови в даному випадку витримані.

Жанр твору (психологічний трилер) припускає своїм читачем людини, яка досягла повноліття, тобто здатного правильно усвідомити причину вживання даної лексики у творі. Питання етики в даному випадку відноситься не до автора, який пише в даному жанрі, а до видавцям, що не помічаємо подібну літературу спеціальними відмітними знаками (напр. західне 'ADVISORY'), що не виключає потрапляння книги в руки дітей. Д. Каралис у статті «Трохи мату в холодній воді» говорить про тому, що нерідкі випадки звернення зі скаргами до бібліотек батьків, діти яких мимоволі стали жертвами видавничої безвідповідальності [Каралис 2002: 13].

Питання відповідності суспільно-визнаною конвенційної нормі перекладу в даному випадку залишається відкритим, але можна послатися на те, що традиції перекладу подібної лексики в радянському переказному справі не було по причини негласної заборони на ненормативну лексику як таку з боку комітету цензури [Каралис 2002: 14]. В даний час закладаються основи мистецтва перекладу зниженої лексики.  Прикладом «пом'якшеного» (в радянських традиціях) перекладу може служити варіант перекладу цього ж уривка А. Георгієва:

 •  Я трахкав твою матусю. Мені сподобалося! - Прокричав Скрамм.

У цьому випадку ми можемо говорити про еквівалентному перекладі. Еквівалентним перекладом Комісарів називає переклад, що відтворює зміст іншомовного оригіналу на одному з рівнів еквівалентності. Під змістом оригіналу мається на увазі вся передана інформація, включаючи як предметно-логічне (денотативне), так і коннотативное значення мовних одиниць, складових перекладається текст, а також прагматичний  потенціал тексту. За визначенням будь-який адекватний переклад, вважає Комісарів, повинен бути еквівалентним (на тому чи іншому рівні еквівалентності), але не всякий еквівалентний переклад визнається адекватним, а лише той, який відповідає, крім норми еквівалентності, і іншим нормативним вимогам, зазначеним вище [Комісарів 1990: 234].

«Міжнародний словник непристойностей» А. Кохтева еквівалентом для англійського to fuck призводитьукраїнську  лексему 'ебати', в той час як «Англо- український словник американського сленгу »Т. Ротенберга і В.Іванової призводить еквівалент 'трахати' і евфемізм 'мати'. Слово 'трахати / трахнути'спочатку також застосовувалося як евфемізм і основним значенням його було -'пролунати (про різке, гучному звуці) / провести різке, несподіване

дію '[Ожегов, Шведова 1994: 797].

Тобто ми вправі судити про меншу ступеня експресії лексеми 'трахати'. Одночасно можна сказати, що для носія російської мови вираз 'трахати чиюсь матір' менш характерно, ніж вираз з лексемою 'ебать', про популярність якого говорить велика кількість його похідних: 'еб твою мать', 'ебі твою мать' і 'блядь твою мати '. Отже, передавши зміст оригіналу, перекладач порушив узуальние норми, і ми не можемо говорити про адекватність даного перекладу

Наступним видом перекладу Комісарів називає точний переклад, тобто переклад, в якому еквівалентно відтворена лише предметно-логічна

частина змісту оригіналу при можливих відхиленнях від жанрово

стилістичної норми і узуальних правил вживання переводить мови.

Точний переклад може бути визнаний адекватним, якщо завдання переведення зводиться до передачі фактичної інформації про навколишній світ. еквівалентний переклад завжди повинен бути точним, а точний переклад за визначенням лише частково  еквівалентний [Комісарів 1990: 234]. Прикладом точного перекладу може служити переклад наступного уривка:

No one said anything.

"Go fuck yourselves! All of you!

"

McVries said easily: "Go on back and dance on him a little,

Barkovitch. Go entertain us. Boogie on him a little bit, Barkovitch "

[S.King 1979].

Ніхто нічого не говорив.

- Ну і пішли ви всі! Ідіть всі на фіг!

- Іди до нього, Барковіч, і станцюй на його могилі, - спокійно сказав

Макврайс.-

Розваж нас. Будь ласка, бугі на могилі.

(Пер. А. Георгієва)

Скориставшись евфемізмом, перекладач точно передав предметно

логічну частину вихідного тексту, але порушив узуальной норму. Еквівалентом для go fuck yourself в «Міжнародному словнику непристойностей» є вираз 'йди на хуй'. У подібній емоційної ситуації при словесної перепалці між двома ворогами, коли немає ніяких моральних обмежень, які перешкоджали б вживання табуйованою лексики, для носія

російської мови найбільш природним було б вжити на адресу опонента

максимально експресивну, максимально образливу фразеологію.

Однак безсумнівним плюсом подібного способу перекладу є "Адаптація" тексту для читання різними віковими групами або людьми, принципово не читають літературу, яка містить знижену лексику. У той Водночас питання про подібний «гідність» точного перекладу спірне. Серед дослідників існує думка, що зважаючи подібних перекладацьких трансформацій читач судить більше не про сам твір, а - про його перекладі.

Так, К. Чуковський писав: «Перекладач напинає на автора

саморобну маску і цю маску видає за його живе обличчя »[Чуковський 1988:

19].У деяких випадках некомпетентність перекладача призводить до буквального  перекладу зниженою фразеології.

Буквальним перекладом Комісарів називає переклад, що відтворює комунікативно нерелевантні (формальні) елементи оригіналу, в результаті чого або порушуються норми і узус переводящего мови, або виявляється спотвореним (непереданим) дійсний зміст оригіналу. Найчастіше кумедні приклади буквального перекладу зустрічаються при спробі перекласти текст за допомогою електронних програм-перекладачів. так, при спробі перевести пропозицію

"Do you speak English?"

«: ' Ви говорите по-англійськи?'

Комісарів основною причиною використання буквального перекладу називає бажання відтворити смислові елементи більш високого рівня еквівалентності, не забезпечивши передачу змісту на попередніх рівнях. В таких випадках буквальний переклад може супроводжуватися поясненнями або адекватним перекладом, що розкриває справжній зміст оригіналу.

Але щодо зниженої лексики, яка включає себе велику кількість сленгизмов, отриманих шляхом переосмислення значення соціально маркової лексики, «буквальний» переклад найчастіше викликаний незнанням перекладачем сленгового значення слова:

Her thighs had twitched, my God, they had twitched, in a kind of spasm, orgasm, oh God, the uncontrollable urge to squeeze and caress. . .and most of all to feel that heat. . . that heat ... He felt himself Сome. That warm, shooting flow of sensation, warming him. Wetting him. Oh Christ, it would soak through his pants and someone would notice [S.King 1979].

Стегна її сіпнулися, Боже всемилостивий, вони здригнулися, в якомусь

спазматическом оргазмі, Боже милосердний, вона ж зазнала непереборне

бажання стиснути його і приголубити ... а головне - відчути цей жар ... цей жар ...

Він відчував, що йде. Відчував всередині жаркий вибух, приплив тепла.

Прилив вологи. Чорт візьми, зараз ця волога виступить на брюках, і хто-

небудь помітить.

Сленгове значення дієслова to come - 'кінчати, відчувати оргазм'

[Кохтев 2001: 111]. Не будучи знайомим з цим значенням перекладач переклав

to come українським дієсловом руху 'йти', хоча вся ситуація вказує на

якесь інше значення даного дієслова. Ось як переклав цей уривок другої

перекладач В. Відмова:

Її стегна звивалися, коли Гріббл цілував її ... О Боже, вони звивалися ... Це був спазм, оргазм, що завгодно ... О Господи, тільки б стиснути її ось так і відчувати це тепло ... Він раптом скінчив. Тепла рідина потекла по його промежини. Чорт, зараз з'явиться пляма на штанях, і хто-небудь обов'язково помітить.

Однак, правильно перевівши сленгізм, всю іншу ситуацію В. Відмова

передав вільним перекладом. Вільним (вільним) перекладом називається

переклад, виконаний на більш низькому рівні еквівалентності, ніж той,

якого можливо досягти за даних умов перекладацького акту.

Вільний переклад може бути визнаний адекватним, якщо він відповідає іншимнормативним вимогам перекладу і не пов'язаний з істотними втратами в передачі змісту оригіналу [Комісарів 1990: 235].

Описуючи фантазію Геррет, тільки що побачив, як йшов з ним поруч Гріббл цілував стояла на узбіччі дівчину і представляє тепер собі цю сцену, В. Відмова, по всій видимості, бажаючи нагадати читачеві, кому належали дії, які представив Геретт, вводить в текст перекладу відсутній в оригіналі момент: '... коли Гріббл цілував її ...'

А. Георгієв переводить фразу "... the uncontrollable urge to squeeze and caress. . . and most of all to feel that heat ... "як '... вона ж зазнала непереборне бажання стиснути його і приголубити ... ', у своїй інтерпретації приписуючи відчуття, які, швидше за все, належать Геррет, дівчині, з якої цілувався Гріббл.

Комісарів, зауважує, що більш серйозні відхилення від змісту оригіналу роблять вільний перекладсоціо маркової лексики , перетворюючи його в «перекладення» або самостійне висловлювання на тему оригіналу [Комісарів 1990: 235]. Прикладом такого «висловлювання» буде переклад наступного уривка:

A few minutes later Davidson joined the group and told them about the times he got drunk at the Steubenville State Fair and crawled into the hoochie-kooch tent and got biffed in the head by a big fat momma wearing nothing but a G-string. When Davidson told her (so he said) that he was drunk and thought it was the tattooing tent he was crawling into, the red hot big fat momma let him feel her up for a while (so he said). He had told her he wanted to get a Stars and Bars

tattooed on his stomach [S.King 1979].

Через кілька хвилин до них приєднався Девідсон і розповів, як він одного разу напився на пікніку, ввалився в намет і наблевать мало не на  голову якийсь товстої тітки, на якій не було нічого, крім трусів. Вона, за його словами, не розсердилася і навіть дозволила йому "за себе   потриматися ", як він висловився.

(Пер. В. Вадимова)

Даний приклад ілюструє цілий ряд відступів перекладача від тексту

оригіналу:

1. at the Steubenville State Fair - дослівно: 'на Стебенвільской ярмарку' -

у В. Вадимова: 'на пікніку';

2. crawled into - дослівно: 'вповз' - у В. Вадимова: 'ввалився';

3. hoochie-kooch tent - буквально: 'намет, де торгують спиртним, або

кімната, де повія приймає клієнта '[Ротенберг, Іванова 1994: 219]

- У В. Вадимова: 'намет';

4. got biffed in the head by a big fat momma - дослівно: 'був вдарений в

голову великої товстої матусі '- у В. Вадимова:' наблевать мало не на

голову якийсь товстої тітки '.

Пропозиція "He had told her he wanted to get a Stars and Bars tattooed on his stomach "- 'Він сказав, що хоче, щоб йому витатуювали зоряно-смугастий на животі 'зовсім відсутня в перекладі В. Вадимова.

Таким чином, проаналізувавши контекст і порівнявши два варіанти

перекладу, ми можемо сказати, що лише в рідкісних випадках переклади зниженою лексики А. Георгієва та В. Вадимова можна вважати адекватними. У ряді ипадків можна говорити навіть про буквальному перекладі з причини помилки перекладача (he felt himself come), а також в деяких випадках - про

необгрунтованому виборі виду перекладацької трансформації (Go fuck yourselves! All of you!).

Правильний же вибір способу перетворення одиниці оригіналу     в одиницю перекладу - одне з основних умов створення адекватного  тексту в переводящем мовою.

У наступному пункті нашої роботи ми розглянемо основні види

перетворень (перекладацьких трансформацій) і постараємося визначити їх

співвідношення при перекладі зниженої лексики в романі С. Кінга «Довгий шлях», а також, аналізуючи контекст і граматичну структуру матеріалу,

спробуємо визначити ступінь законності того чи іншого виду в кожному

конкретному випадку.

ВИСНОВОК

Таким чином, бачимо, що при перекладі сленгу в основному слід притримуватися двох напрямків – або пошук аналогічного відповідника, що володіє приблизно такою ж експресивністю, або ж шляхом підбору найбільш близького по емоційній забарвленості відповідника з розмовного шару мови. Велику значущість при цьому відіграють "фонові знання" про сленг, тобто інформація про ситуацію використання відповідного сленгізму. Подібна інформація, на жаль, слабо відображається в сучасних двомовних словниках.

Все це в певній мірі утруднює роботу професійних перекладачів і призводить до помилок при перекладі сленгових одиниць. Тому, вважаємо, що проблема перекладу сленгу англійської мови на українську недостатньо досліджена і може стати основою подальших досліджень в галузі перекладу.

Огляд літератури

1. Сапожников И.Дубляж и закадровое озвучивание фильмов/Сапожников

И.//[Електронний ресурс] – (5)

2. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English - Russian/Казакова Т. А. - СПб: Союз, 2005. - 320с.84 │ Актуальні проблеми філології (1)

3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики/Лотман

Ю(6) 

4. Райс К. Классификация текстов и методы перевода/Райс К.//Вопросы

теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Наука, 1978. - 328с. 5. Оттєв С. Дублювання фільмів українською мовою/Оттєв С.//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: (3)

5. Маковский М. М. Языковая сущность современного английского сленга / М. М. Маковский // Ин. яз. в школе. – М. : Просвещение, 1962. – № 4. – С. 102–113.

 6. Mencken H. L. The American Language / H. L. Mencken. – New York, 1992. – 777 p.

7. Хомяков В. А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / В. А. Хомяков. – Л., 1980. – 75 с.

 8. Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1983. – 213 с.

9. Комиссаров В. Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Часть 1 : Лексико-фразеологические основы перевода / В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, В. И. Тархов. – М. : Высш. шк., 1960. – 176 с

10. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.

 12. Шурупова М. В. Проблематика английского сленга в аспекте теории перевода / М. В. Шурупова // Весник Московского гос. обл. ун-та. Лингвистика. – 2010. – № 4. – С. 130–135.

13. Латышев Л. К. Технология перевода : Учебное пособие по подготовке переводчиков (с нем. яз.) / Л. К. Латышев. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с.

Я важаю що моя дипломна робота більш сучасна та  цікавіша ніж інші теми які обрали мої однокурсники

Питання, що залишились невирішеними

1 Основні трудноші при перекладі англійських фільмів

2 Трудноші перекладу американських фільмів

РОЗДІЛ 2

Передмова

Переклад фільмів та серіалів – цілком звичне для будь-якої країни явище перекладу художніх творів на державну мову. Але у зв’язку з тим, що Україна здобула державний статус лише близько 20 років тому, явище перекладу серіалів українською мовою зародилося досить нещодавно. Аналіз соціокультурних особливостей перекладу серіалів слід почати з визначення поняття, тісно пов’язаного з цим явищем, а саме телебачення. Телебачення – це система передачі певної інформації, тобто частина комунікативного акту, за допомогою якого відбувається обмін знаннями у ноосфері [1, с. 21]

 1.  Соціокультурні аспекти перекладу серіалів та фільмів

. У сучасній свідомості телебачення стало одним із головних джерел інформації, що впливає не лише на психологію сприйняття людини, але й на її поведінку, мову та ставлення до світу й оточення. Водночас мова телевізійних програм, яка суттєво впливає на формування лексичного складу мови окремої людини, недосконала та потребує ретельного опрацювання фахівцями. Телевізійний текст – це така організація мовних знаків, за якої окрім мовно- словесної мовленнєвої діяльності присутня невербальна діяльність, яка передається за допомогою зображення та рухомих об’єктів на екрані. Телевізійний текст завжди складається із трьох вагомих складників – зображення, шумових ефектів (тобто фонації тексту) та власне тексту [1, с. 44].

Вербальна частина такого тексту не повинна повторювати невербальну й навпаки, лише підкріплювати, доповнювати та сприяти адекватному сприйняттю поданої інформації для реципієнта як учасника комунікативного процесу. Перекладачів, інструментом діяльності яких є мова, цікавить вербальна частина тексту відео, а саме – те, як вона передається під час перекладу з англійської мови на українську.

Аналізуючи кінопереклад слід зауважити, що переклад різних відеоформатів суттєво відрізняється в залежності від їх комунікативної мети, спрямованості на певне коло реципієнтів та лексичної наповненості.  46 Філологічні трактати. – Том 4, №3 ‘2012 Найпопулярнішими форматами кіноперекладу виступають повнометражний фільм і серіал. Серіал – суто телевізійний формат, розрахований на періодичність перегляду з певними інтервалами. Телесеріал є дуже ефективним засобом залучення та утримання глядацької аудиторії та прокату реклами [2].

Особливістю повнометражного фільму є те, що він транслюється лише один раз, а тому не існує гострої необхідності у заохочуванні постійних глядачів. Спираючись на подані визначення ми можемо відчути різницю, що полягає в особливості перекладу цих форматів: переклад серіалів з англійської на українську мову потребує більших зусиль та навантажень, оскільки основною його метою є прив’язати глядачів до екрану на якомога довший проміжок часу

. Це означає, що переклад серіалів повинен бути чітким і зрозумілим, не містити іншомовних запозичень, важких для сприйняття, мовних зворотів, що навантажують текст і тим самим втомлюють глядача, який сприймає перегляд серіалів як відпочинок без інтелектуального навантаження. Складнощі перекладу серіалу можуть полягати в наступному. Коли перекладач одержує відеофайл, до нього ставлять певні технічні вимоги. Зокрема, жіночі й дитячі голоси у готовому текстовому документі позначають звичайним шрифтом, чоловічі – виділяють жирним.

Назви, титри, ремарки – курсивом. Всі цифри потрібно писати словами, бо їх має вимовляти актор, а він може не встигнути попередньо перечитати текст. В іншомовних назвах треба ставити наголоси. Загалом у своїй роботі перекладач повинен прагнути полегшити роботу акторам озвучування.

Це означає, що одним з основних завдань перекладача серіалів є не лише відтворити текст реплік, а й посприяти тому, щоб серіал, озвучений українською мовою, з’явився на телеекранах в найближчий проміжок часу. Особливої уваги заслуговує переклад стійких виразів, гумору, збереження стилю та культурних особливостей певної епохи, збереження індивідуальності та адаптація під певну культуру

 [3]. Це можна проілюструвати наступним прикладом: «I want you to rejoin our power plant family… I want you to be in charge of safety here at the plant. – Safety? But, sir, if truth to be known, I actually caused more accidents around here than any other employee… Me, in charge of safety? This place could blow sky high… Mmm, what the he. І'll take the job». – «Сімпсоне, я хочу, щоб Ви повернулися у нашу родинуЯ хочу, щоб Ви відповідали за безпеку всієї станції. – Безпеку? Сер, якщо чесно, то я був причиною більшості аварій, які тут сталися… Відповідальний за безпеку? Місто перейменують на Чорнобиль… Ммм, грець із ним, я згоден» [4].

Перекладач удається до такого прийому: замість того, щоб підібрати еквівалентний фразеологізм до оригінального «blow sky high» замінює його українською реалією «Чорнобиль», завдяки чому відтворюється чорний гумор. З огляду на специфіку роботи, існують і творчі вимоги. Всі речення мають бути дуже короткі.

Англійська мова стисла, але при перекладі речення виходить довге. Його треба розбивати на три, чотири, п’ять речень. Потрібно, щоб репліки персонажів звучали простою розмовною мовою. Це адаптація того, про що йдеться у фільмі, до наших реалій, оскільки кінопродукція орієнтована саме на окрему вікову групу глядачів, зазвичай у віці 14-35 років, яким притаманний свій особливий стиль мовлення [5]. Високохудожній стиль чи науково-технічні терміни будуть надлишковими за даних умов. Бажано передавати характер персонажів. Тобто, якщо перед нами репер, то він повинен розмовляти сленгом, а не мовою українських класиків

. Однак не треба впадати в крайнощі (або повна відмова від сленгу, або засилля нецензурщини). Слід дотримуватися почуття міри. Для теорії та практики перекладу велике значення має така частина фонових знань, як реалії, що відображають явища, характерні для англомовної культури. У більшості випадків репліки серіалу містять ономастичні реалії, до яких відносять топоніми (географічні назви), антропоніми (імена історичних особистостей, суспільних діячів, письменників, персонажів кіно та світової літератури,Філологічні трактати. – Том 4, №3 ‘2012 47 спортсменів), а також назви літературних творів та витворів мистецтва, історичні факти та події у житті країни, назви державних закладів тощо [6, с. 381]. Зокрема, при перекладі серіалу «Сімпсони» українською мовою перекладач вживає Ванкувер замість Vancouver в оригіналі та Апу Нахасапімапетілон замість Apu Nahasapeemapetilon [4].

У галузі кіноперекладу особливої уваги слід надати соціокультурним особливостям тексту оригіналу та підібрати в мові перекладу відповідні лексичні одиниці еквівалентні тим, що вживаються в тексті оригіналу. Під культурним контекстом серіалу розуміється сукупність інституційних, рольових, ціннісних, когнітивних умов реалізації подій або фактів з одного боку, і сукупність виразних засобів, які використовуються людьми в цих обставинах, з іншого. Це означає, що в тексті реалізуються настанови і вимоги до створення мовного продукту, що відповідає умовам появи зазначеного матеріалу. Соціальний аспект реалізується при перекладі через врахування вікових та статевих особливостей тих глядачів, яких перекладач ставить за мету привабити. Соціокультурний контекст передається під час перекладу завдяки вимушеним адаптаціям та трансформаціям. У процесі перекладу серіалу з англійської мови на українську перекладач повинен враховувати соціальний статус, культурний рівень та вік героїв, повинен вміти відтворити реалії вихідної мови таким чином, щоб глядач під час перегляду не відчував різниці між оригінальним текстом серіалу та його перекладом і сприймав переклад як сам оригінал. Зокрема, в англомовному серіалі «Сімпсони» один з героїв (Гомер) наспівує «Row, row, row your boat, Gently down the stream». При перекладі на українську мову цей вираз звучить наступним чином: «Ти морячка, я моряк» [4].

При цьому необхідно триматися нейтралітету, уникати вживання деяких обтяжливих мовних виразів, які будуть незрозумілими реципієнту. Виникає дилема: з одного боку – охопити якомога більше коло глядачів різного віку та з різним культурним світоглядом, з іншого ж – намагатись зацікавити лише вузьке коло глядачів приблизно однакового соціального і культурного рівня з метою уникнення надлишкових проблем вказаного перекладу. Проблема відтворення соціокультурних особливостей не є новою у лінгвістиці. Вона розглядалася в роботах багатьох науковців. Так, В. В. Сафонова [7] вважає, що соціокультурний компонент передбачає співвивчення мов та культур і включає до свого змісту знання з різних галузей. В. П. Фурманова [8] розробила теорію функціональної культури, яка розглядає три аспекти: когнітивний (оволодіння знаннями); комунікативний (засвоєння правил вербальної та невербальної поведінки); аксіологічний (усвідомлення системи традицій, норм тощо).

Соціокультурний компонент, за В. П. Фурмановою, включає два напрями: філологічний (вивчення відомостей про культуру країни, мова якої вивчається, на матеріалі соціокультурно-маркованої лексики); соціологічний (варіативність сценаріїв міжкультурного спілкування). В. В. Воробйов [9] відносить до соціокультурного компоненту інформацію, яка вивчається через аналіз соціокультурно-маркованої лексики. Е. Д. Херш [10] розробив концепцію “культурна грамотність”, яка передбачає оволодіння певними знаннями-концептами всієї цивілізації. Спираючись на вищевказане необхідно зазначити, що перекладач повинен ураховувати комунікативний стиль представників різних культур.

Основна складність кіноперекладу полягає у “можливості й ступені адаптації тексту до україномовної культури, побудованої на іншій системі цінностей і понять, і саме цей факт обумовлює неминучу втрату в сприйнятті перекладеного кіно з чужою тематикою та неприйнятними для іншої культури уявленнями” [11, с. 155]. Можливо саме це і є причиною того, що багато серіалів не були позитивно сприйняті у нашій країні. Обов'язковою передумовою компетентності перекладача є його введення як в українську, так і в англійську культури; він має прагнути до подвійної культурної48 Філологічні трактати. – Том 4, №3 ‘2012 приналежності

. Спочатку перекладач наближується до тексту оригіналу, розуміє та обробляє його, щоб потім наблизити цей текст до групи реципієнтів мовою перекладу. Тому до мовної компетенції перекладача належать не тільки знання англійської та української мов, а й знання культури відповідних мовних просторів.

Особливо культурно специфічними є ідіоми та метафори, які не можуть бути перекладені чи замінені на основі лінгвістичних елементів чи схожого образу. Вислів англійською мовою замінюється перекладачем фразою українською мовою, яка виконує аналогічну функцію. Культурні відмінності та спільні риси мають бути адекватно виражені.

При цьому занурення в нову мову та культуру є довічним процесом збагачення знань: для опанування глибокими знаннями власної чи чужої культури необхідним є, на нашу думку, довге перебування в країні цільової культури. Відкриття нової культури є невід’ємною умовою діяльності кожного перекладача. Буде доречним навести класифікацію основних видів кіноперекладу, запропоновану М. Берді [12]. На її думку, існують 5 основних видів кіноперекладу:

1. Робота синхронного перекладача. В цьому випадку синхроніст перекладає фільм без опори на монтажні листи. Іноді він змушений перекладати фільм без попереднього перегляду, намагаючись якомога точніше передати зміст.

2. Озвучення фільму одним актором, або самим перекладачем. При цьому зберігається оригінальний звукоряд, що дає можливість глядачеві оцінити емоційну канву фільму, а також розмежовувати репліки різних героїв.

3. Озвучення фільму 2-ма акторами – чоловіком і жінкою при збереженні оригінального звукоряду.

4. Повний дубляж фільму. Весь фільм озвучується повним штатом акторів. В цьому випадку відбувається значна компресія вихідного матеріалу через необхідність збігу артикуляції акторів з українським перекладом їхніх реплік.

5. Використання титрів при повному зберіганні вихідного звукоряду. В цьому випадку увага з відеоряду перемикається, більшою мірою, на читання субтитрів, розташованих внизу екрану. Одним з розумних рішень на сучасному рівні міжмовної комунікації є переклад серіалів у присутності автора сценарію. За таких умов перекладач матиме можливість безпосередньо спілкуватися з автором тексту, ставити запитання стосовно незрозумілих йому реплік та консультуватися з приводу вживання тих чи інших відповідників у мові перекладу.

У висновку можна стверджувати, що чим ширші культурні та мовні знання й можливості комунікантів, чим більше їх уявлення співпадають з уявленнями представників англійської та української культур, тим меншою буде вірогідність непорозуміння. Перекладач може успішно виконати свою роль лише за умови, якщо він володіє обома мовами до найменших деталей так, що він визначає в тексті культурно значуще і знає, як він має висловити це в перекладі.

Перекладач володіє культурною компетенцією, якщо він усвідомлює культурно специфічні елементи значення лексичних одиниць, особливість форм тексту, має відповідні знання стосовно традицій мовної взаємодії та володіє соціокультурними знаннями.

Для успішної роботи перекладача необхідною передумовою є чутливість до інтересів власної та до суті й змісту цільової культури. Він повинен знати культурний рівень реципієнтів, на яких розрахований мовний продукт.

Перекладач має володіти поряд зі своєю головною спеціальністю підготовчими знаннями та навичками. Його загальна мовна компетенція включає мовнопрактичні здібності в лексиці, синтаксисі та прагматиці української та англійської мов. Крім того, перекладач має враховувати комунікативний стиль представників вищезазначених культур та субкультур

. Таким чином, під час перекладу серіалів з англійської мови на українську на перекладача покладається завдання передати культурні та соціальні особливості вихідного тексту серіалу таким чином, щоб привабити якомога більшу кількість україномовних глядачів на якомога довший проміжок часу

Протягом п’яти років в Україні діє Закон про обов’язкове дублювання та субтитрування іноземних стрічок українською мовою. Українські фахівці не мають достатнього професійного досвіду для створення високоякісного продукту, який відповідав би всім існуючим нормам аудіовізуального перекладу.

Дослідження особливостей цього виду перекладу привертає увагу великої кількості сучасних європейських науковців, але залишається поза увагою українських фахівців. Розробка ж теоретичної бази у цій галузі перекладознавства в нашій країні значно полегшила б завдання практикам аудіовізуального перекладу й сприяла б удосконаленню якості перекладеної теле- й кінопродукції.

Однією з проблем, яка постає перед перекладачем аудіовізуальних творів, є сленг як невід’ємна частина спілкування певних соціальних груп, і в першу чергу молоді. Сленг не можна ігнорувати при створенні аудіовізуального перекладу, щоб не спотворювати комунікативну ситуацію, тому дослідження сленгу є актуальним в аспекті цього перекладацького напрямку.

Серед провідних зарубіжних науковців, що займаються теорією аудіовізуального перекладу, слід зазначити Х. Диас Синтаса (J. Diaz Cintas), Й. Іварсона (J. Ivarsson), Дж. М. Люйкена (G. M. Luyken), Р. Пеквіна (R. Paquin), П. Райха (Р. Reich), А. Сербан (A. Serban) та ін.

Метою цієї статті є аналіз використання прийомів нейтралізації та компенсації при відтворення молодіжного дискурсу в х/ф „Сутінки”.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішенні наступних

завдань:

Порівняти такі види аудіовізуального перекладу, як закадровий переклад та дублювання й виявити особливості закадрового перекладу на основі проведеного аналізу.

Розкрити основні характеристику молодіжного дискурсу.

Проаналізувати використання прийомів компенсації та нейтралізації при перекладі молодіжного сленгу художнього фільму „Сутінки українською мовою.

Провідні фахівці розрізняють декілька видів аудіовізуального перекладу. Найрозповсюдженішими із них є дублювання, закадровий переклад та субтитрування [1].

Матеріалом нашого аналізу є фільм „Сутінки”. Глядачі мали змогу подивитися дубльовану версію цього фільму в кінотеатрах та на DVD, але велика кількість інтернет-ресурсів та телебачення пропонують глядачам ознайомитись із версією цього фільму, створеною фахівцями у форматі закадрового перекладу.

Зазначимо, що Україна входить до числа декількох країн, на національному телебаченні яких, закадровий переклад є найпоширенішим при трансляції зарубіжних фільмів, мультфільмів, програм тощо. Дубльовані українською мовою фільми переважно демонструються в кінотеатрах. Виходячи з факту використання українськими фахівцями закадрового перекладу нарівні з дублювання, одним з завдань цієї статті стало виявлення особливостей, що відрізняють закадровий переклад від інших видів АВП.

Закадровий переклад (закадрове озвучування, термін вперше виник в англійській мові і мав назву voice-over - дослівно „мова поверх” або „за кадром”) - вид перекладу аудіовізуальних творів (фільмів, мультфільмів, телесеріалів, аніме), при якому перекладена мова акторів озвучування чутна поверх оригінальної звукової доріжки твору [2].

Виробники дубляжу в Україні стикаються з багатьма проблемами: нестача акторів дубляжу, відсутність якісної технічної бази (звук та відео), брак досвіду в дублюванні, дороговизна створення такого продукту. Той факт, що на відміну від дубляжу, закадровий переклад не потребує створення нової звукової доріжки (яка не обмежується лише діалогом акторів, а включає в себе всі звуки, що супроводжують матеріал) та залучає у процес його виробництва лише двох-трьох акторів, чий голос звучатиме за кадром, значно скорочує витрату коштів та часу на роботу з таким продуктом. При роботі із дубляжем актори озвучування мають не лише проговорити текст, відповідний за довжиною до оригінальної репліки, але й якнайточніше відтворити емоції та інтонацію похідного діалогу героїв, що не є обов’язковим для закадрового перекладу.

Таке поняття, як синхронізація, а саме відповідність звуків, що вимовляють актори дубляжу артикуляції екранних героїв не враховується при створенні закадрового перекладу. Не дивлячись на очевидні переваги спрощеного процесу створення закадрового перекладу, у порівнянні з дубляжем, він має і певні недоліки в якості сприйняття глядачами двох звукових доріжок одночасно. Також важливою особливістю закадрового перекладу є скорочення довжини звучання похідної репліки героя в перекладі, що зумовлено необхідністю початку перекладеної репліки на У с пізніше за оригінальну репліку та зупинки говоріння актора озвучування на У с раніше кінця говоріння героя на екрані. Це правило змушує перекладачів скорочувати фрази при перекладі, при цьому намагаючись зберігати первісний її зміст, що особливо важко зробити при перекладі з англійською на українську

Процес створення закадрового перекладу є доволі складним, тому не дивно, що для відтворення молодіжного дискурсу фахівці вдаються до різноманітних способів перекладу. Перекладачам часто не вдається зберегти стилістичне забарвлення оригіналу, тому необхідно звертати увагу на особливості спілкування молоді між собою, щоб якнайточніше відтворювати первісний матеріал у перекладі.

Дискурс - у широкому сенсі являє собою складну єдність мовної практики і екстралінґвальних факторів (значима поведінка, котра маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, тобто дає уявлення про учасників комунікації, їхні установки і цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення [3].

Для молодіжного дискурсу, ціль і умови якого змінюються залежно від ситуації спілкування, характерний неформальний стиль спілкування, забарвлений розмовною лексикою та великою кількістю сленгових виразів.

Молодіжний сленг - це соціальний діалект людей у віці 12 - 23 років, що виник із протиставлення себе не стільки старшому поколінню, скільки офіційній системі [4]. Англійські сленгізми все більше і більше наповнюють українську мову. Відсутність в нашій мові досить стандартизованого перекладу значного числа фірмових і рекламних термінів і спричинило за собою тенденцію до появи такого числа молодіжного сленгу.

Практики аудіовізуального перекладу постійно стикаються зі сленгом, який часто є складовою діалогів акторів фільмів. Слід зазначити, що є певні складності при перекладі сленгу, не дивлячись на те що існує маса словарів сленгу. Але молодіжний сленг настільки стрімко змінюється, що важко знайти переклад найновіших сленгові виразів. Як зазначив Стюард у передмові до словника американського сленгу словниковий запас „середньостатистичного американця” складає приблизно 10000 - 20000 слів. Серед них 2000 відносяться до сленгу [5]. З цього слідує, що сленг складає приблизно 10 - 20 % загального мовного запасу.

Не дивлячись на зумовлені відсутністю достатньої словникової бази складнощі при роботі з перекладом сленгу, фахівцям не варто нехтувати опрацюванням цього лексичного матеріалу, адже сленг є невід’ємною частиною молодіжного дискурсу. Перекладачам слід приділяти особливу увагу перекладові сленгу при роботі з аудіовізуальним матеріалом, щоб не втрачати емоційність та експресивність комунікативної ситуації та не відходити від образу героя.

Аналізуючи варіанти перекладу сленгу у російській та українській версіях х/ф „Сутінки”, було виявлено, що у певних випадках сленгізми оригінальних діалогів були нейтралізовані при перекладі, однак наявним в перекладах цієї стрічки є і прийом перекладацькою компенсації, що в даному випадку являє собою використання сленгових виразів для перекладу нейтральної лексики похідної репліки з метою компенсації нейтралізованих при перекладі англійських сленгів у інших випадках та зберігання стилістичного забарвлення мовлення героїв.

Проаналізуємо доцільність і доречність використання прийоми нейтралізації для перекладу певних прикладів сленгових виразів у стрічці „Сутінки”.

В українському перекладі фрази „Prom Committee is a chick thing” сленгове слово замінено загальновживаним „дівчата”, коли можна було б використати слово „чікси”, яке було б також тут доречним, адже воно не є грубим і зберегло б емоційне забарвлення розмови між молоддю. В перекладі обох варіантів були використані методи нейтралізації та лексико-семантичних модифікацій.

Цікавим прикладом сленгу є слово „ditch”. Це слово взагалі відноситься до загальновживаної лексики і перекладається як відривати канаву, рів, траншею, але коли це слово вживають американські підлітки, то вони вже приписують йому інше значення: кидати, залишати, відкараскуватися (від кого-небудь). В даному діалозі між двома дівчинками, одна каже іншій, що Калліни зазвичай не появляються у школі під час сонячної погоди, і тоді інша питає: „То вони просто забивають?” Такий переклад був би більш точним з точки зору контексту та збереження сленгу у фразі „What, do they just ditch?”, ніж переклад, який запропонували нам виробники дубльованих версій фільмів: „Вони що ховаються?”, „Они что прячуться?”

Українці могли б скористатися сленгом „телик” при перекладі фрази „Actually, we came to visit your flat-screen”, яка в перекладі прозвучала, як „Настправді ми приїхали подивитись телевізор”. В російському перекладі прозвучало це слово замість звичайного „ телевизор”.

Фразу „Are you crashing the prom or something?” можна було перекласти з використанням сленгу, адже цей вислів має еквівалент в російській та українській мовах, який звучить „взорвать тусовку” та „підірвати тусовку” відповідно, але в перекладі ми знов чуємо нейтральну лексику, а саме „Ти приїхав на бал? ”

Доцільно було перекласти слово „boobs” нейтральним „груди”, не дивлячись на те що як в українській, так і в українській мові  є чимало сленгових варіантів цього слова, але більшість з них є дещо грубими і не бажаними з точки зори цензури. Але в перекладі фрази „It makes my boobs Використання прийому компенсації наявне в приведених нижче прикладах.

Фраза „Good headline for your feature” в українському перекладі звучить як „Приголомшлива назва для статті, ”

В українському дубляжі вирішили використати сленгове слово „Супер” при перекладі короткої фрази „Great”. Це цілком доречно, адже фільм орієнтований на молодь і самі герої в оригінальному діалозі часто використовують сленг. Українці набагато подовжили цю фразу, трансформувавши її під час перекладу. З одного боку фраза „Що може бути краще?” відповідає змісту первісної фрази, але вона набагато перевищує час звучання первісного варіанту. Тож дивлячись на те що за умовами закадрового перекладу фраза в озвучування має бути коротша за мову героя, найбільш доцільним є російський варіант перекладу.

Сама фраза „You are not really into this, are you?" не містить сленгу, але у російському дубляжі з’являється молодіжне слово „прикалывает”. В українському перекладі зберігається лексична нейтральність: „Тебе що це не цікавить? ”.

Цікавим прикладом компенсації в українському варіанті є переклад нейтральної фрази ,,Cood on?” яку героїня вимовляю, коментуючи вигляд дівчина, що щойно перейшла до їх школи. Цю фразу переклали відразу двома репліками різних героїв: „Ты що запав? – Відчипись ”. Ця фраза значно перевищує первісну довжину звучання репліки, але є цікавим прикладом компенсації та надання діалогові емоційного забарвлення. Виправдати таке подовження можна лише подальшою великою паузою у діалозі.

Таким чином у ході дослідження, ми з’ясували, що стрімка мінливість лексики молодіжного дискурсу та відсутність значної кількості еквівалентів англійських сленгізмів в українській мові ускладнюють роботу перекладачів, що викликає необхідність використання при перекладі аудіовізуальних матеріалів таких прийомів, як нейтралізація та компенсація. Порівняльний аналіз діалогів оригіналу та перекладу фільму „Сутінки” дає змогу стверджувати, що український переклад не повною мірою відтворює молодіжний дискурс стрічки через те, що більшість сленгових одиниць опущена або нейтралізована при перекладі. У російському варіанті дубляжу нейтралізація та опущення також мають місце, але вони скомпенсовані сленговими одиницями у вхідних діалогах, яких не було у вихідних, а отже мова героїв забарвлена чималою кількістю сленгів, відповідно до оригіналу.

2.2 Використання  прийомів соціомаркової лексики в фільмів

Однією з проблем, яка постає перед перекладачем аудіовізуальних творів, є сленг як невід’ємна частина спілкування певних соціальних груп, і в першу чергу молоді. Сленг не можна ігнорувати при створенні аудіовізуального перекладу, щоб не спотворювати комунікативну ситуацію, тому дослідження сленгу є актуальним в аспекті цього перекладацького напрямку.

Серед провідних зарубіжних науковців, що займаються теорією аудіовізуального перекладу, слід зазначити Х. Диас Синтаса (J. Diaz Cintas), Й. Іварсона (J. Ivarsson), Дж. М. Люйкена (G. M. Luyken), Р. Пеквіна (R. Paquin), П. Райха (Р. Reich), А. Сербан (A. Serban) та ін.

Метою цього підрозділу є аналіз використання прийомів нейтралізації та компенсації при відтворення молодіжного дискурсу в х/ф „Сутінки”.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішенні наступних

завдань:

Порівняти такі види аудіовізуального перекладу, як закадровий переклад та дублювання й виявити особливості закадрового перекладу на основі проведеного аналізу.

Розкрити основні характеристику молодіжного дискурсу.

Проаналізувати використання прийомів компенсації та нейтралізації при перекладі молодіжного сленгу художнього фільму „Сутінки” російською й українською мовами.

Провідні фахівці розрізняють декілька видів аудіовізуального перекладу. Найрозповсюдженішими із них є дублювання, закадровий переклад та субтитрування [1].

Матеріалом нашого аналізу є фільм „Сутінки”. Глядачі мали змогу подивитися дубльовану версію цього фільму в кінотеатрах та на DVD, але велика кількість інтернет-ресурсів та телебачення пропонують глядачам ознайомитись із версією цього фільму, створеною фахівцями у форматі закадрового перекладу. Зазначимо, що Україна входить до числа декількох країн, на національному телебаченні яких, закадровий переклад є найпоширенішим при трансляції зарубіжних фільмів, мультфільмів, програм тощо. Дубльовані українською мовою фільми переважно демонструються в кінотеатрах. Виходячи з факту використання українськими фахівцями закадрового перекладу нарівні з дублювання, одним з завдань цієї статті стало виявлення особливостей, що відрізняють закадровий переклад від інших видів АВП.

Закадровий переклад (закадрове озвучування, термін вперше виник в англійській мові і мав назву voice-over - дослівно „мова поверх” або „за кадром”) - вид перекладу аудіовізуальних творів (фільмів, мультфільмів, телесеріалів, аніме), при якому перекладена мова акторів озвучування чутна поверх оригінальної звукової доріжки твору [2].

Виробники дубляжу в Україні стикаються з багатьма проблемами: нестача акторів дубляжу, відсутність якісної технічної бази (звук та відео), брак досвіду в дублюванні, дороговизна створення такого продукту.

Той факт, що на відміну від дубляжу, закадровий переклад не потребує створення нової звукової доріжки (яка не обмежується лише діалогом акторів, а включає в себе всі звуки, що супроводжують матеріал) та залучає у процес його виробництва лише двох-трьох акторів, чий голос звучатиме за кадром, значно скорочує витрату коштів та часу на роботу з таким продуктом.

При роботі із дубляжем актори озвучування мають не лише проговорити текст, відповідний за довжиною до оригінальної репліки, але й якнайточніше відтворити емоції та інтонацію похідного діалогу героїв, що не є обов’язковим для закадрового перекладу.

 Таке поняття, як синхронізація, а саме відповідність звуків, що вимовляють актори дубляжу артикуляції екранних героїв не враховується при створенні закадрового перекладу. Не дивлячись на очевидні переваги спрощеного процесу створення закадрового перекладу, у порівнянні з дубляжем, він має і певні недоліки в якості сприйняття глядачами двох звукових доріжок одночасно.

Також важливою особливістю закадрового перекладу є скорочення довжини звучання похідної репліки героя в перекладі, що зумовлено необхідністю початку перекладеної репліки на У с пізніше за оригінальну репліку та зупинки говоріння актора озвучування на У с раніше кінця говоріння героя на екрані. Це правило змушує перекладачів скорочувати фрази при перекладі, при цьому намагаючись зберігати первісний її зміст, що особливо важко зробити при перекладі з англійською на українську .

Процес створення закадрового перекладу є доволі складним, тому не дивно, що для відтворення молодіжного дискурсу фахівці вдаються до різноманітних способів перекладу. Перекладачам часто не вдається зберегти стилістичне забарвлення оригіналу, тому необхідно звертати увагу на особливості спілкування молоді між собою, щоб якнайточніше відтворювати первісний матеріал у перекладі.

Практики аудіовізуального перекладу постійно стикаються зі сленгом, який часто є складовою діалогів акторів фільмів. Слід зазначити, що є певні складності при перекладі сленгу, не дивлячись на те що існує маса словарів сленгу. Але молодіжний сленг настільки стрімко змінюється, що важко знайти переклад найновіших сленгові виразів. Як зазначив Стюард у передмові до словника американського сленгу словниковий запас „середньостатистичного американця” складає приблизно 10000 - 20000 слів. Серед них 2000 відносяться до сленгу [5]. З цього слідує, що сленг складає приблизно 10 - 20 % загального мовного запасу.

Не дивлячись на зумовлені відсутністю достатньої словникової бази складнощі при роботі з перекладом сленгу, фахівцям не варто нехтувати опрацюванням цього лексичного матеріалу, адже сленг є невід’ємною частиною молодіжного дискурсу. Перекладачам слід приділяти особливу увагу перекладові сленгу при роботі з аудіовізуальним матеріалом, щоб не втрачати емоційність та експресивність комунікативної ситуації та не відходити від образу героя.

Аналізуючи варіанти перекладу сленгу у російській та українській версіях х/ф „Сутінки”, було виявлено, що у певних випадках сленгізми оригінальних діалогів були нейтралізовані при перекладі, однак наявним в перекладах цієї стрічки є і прийом перекладацькою компенсації, що в даному випадку являє собою використання сленгових виразів для перекладу нейтральної лексики похідної репліки з метою компенсації нейтралізованих при перекладі англійських сленгів у інших випадках та зберігання стилістичного забарвлення мовлення героїв.

Проаналізуємо доцільність і доречність використання прийоми нейтралізації для перекладу певних прикладів сленгових виразів у стрічці „Сутінки”.

В українському  перекладі фрази „Prom Committee is a chick thing” сленгове слово замінено загальновживаним „дівчата”, коли можна було б використати слово „чікси”, яке було б також тут доречним, адже воно не є грубим і зберегло б емоційне забарвлення розмови між молоддю. В перекладі обох варіантів були використані методи нейтралізації та лексико-семантичних модифікацій.

Цікавим прикладом сленгу є слово „ditch”. Це слово взагалі відноситься до загальновживаної лексики і перекладається як відривати канаву, рів, траншею, але коли це слово вживають американські підлітки, то вони вже приписують йому інше значення: кидати, залишати, відкараскуватися (від кого-небудь). В даному діалозі між двома дівчинками, одна каже іншій, що Калліни зазвичай не появляються у школі під час сонячної погоди, і тоді інша питає: „То вони просто забивають?” Такий переклад був би більш точним з точки зору контексту та збереження сленгу у фразі „What, do they just ditch?”, ніж переклад, який запропонували нам виробники дубльованих версій фільмів: „Вони що ховаються?”, „Они что прячуться?”

Українці могли б скористатися сленгом „телик” при перекладі фрази „Actually, we came to visit your flat-screen”, яка в перекладі прозвучала, як „Настправді ми приїхали подивитись телевізор”. В російському перекладі прозвучало це слово замість звичайного „ телевизор”.

Фразу „Are you crashing the prom or something?” можна було перекласти з використанням сленгу, адже цей вислів має еквівалент в російській та українській мовах, який звучить „взорвать тусовку” та „підірвати тусовку” відповідно, але в перекладі ми знов чуємо нейтральну лексику, а саме „Ти приїхав на бал? ” (в рос. „Ты собрался на бал?”).

Доцільно було перекласти слово „boobs” нейтральним „груди”, не дивлячись на те що як в українській, так і в російській мовах є чимало сленгових варіантів цього слова, але більшість з них є дещо грубими і не бажаними з точки зори цензури. Але в перекладі фрази „It makes my boobs look good” в російському перекладі нейтралізацію сленгу „boobs» нейтралізують появою іншого сленгу у фразі „Грудь классно смотрится”.

Використання прийому компенсації наявне в приведених нижче прикладах.

Фраза „Good headline for your feature” в українському перекладі звучить як „Приголомшлива назва для статті, ” а в російському варіанті („Потрясный заголовок для статьи”) з’являється сленг. Слово „потрясный” є цілком доречним для комунікативної традиції російської молоді, і, в той самий час, його використання жодним чином не спотворює первісний зміст багатозначного слова „good”.

В російському дубляжі вирішили використати сленгове слово „Супер” при перекладі короткої фрази „Great”. Це цілком доречно, адже фільм орієнтований на молодь і самі герої в оригінальному діалозі часто використовують сленг. Українці набагато подовжили цю фразу, трансформувавши її під час перекладу. З одного боку фраза „Що може бути краще?” відповідає змісту первісної фрази, але вона набагато перевищує час звучання первісного варіанту. Тож дивлячись на те що за умовами закадрового перекладу фраза в озвучування має бути коротша за мову героя, найбільш доцільним є російський варіант перекладу.

Сама фраза „You are not really into this, are you?" не містить сленгу, але у російському дубляжі з’являється молодіжне слово „прикалывает”. В українському перекладі зберігається лексична нейтральність: „Тебе що це не цікавить? ”.

Цікавим прикладом компенсації в російському варіанті є переклад нейтральної фрази ,,Cood on?” яку героїня вимовляю, коментуючи вигляд дівчина, що щойно перейшла до їх школи. Цю фразу переклали відразу двома репліками різних героїв: „Ты что запал? - Отстань”. Ця фраза значно перевищує первісну довжину звучання репліки, але є цікавим прикладом компенсації та надання діалогові емоційного забарвлення. Виправдати таке подовження можна лише подальшою великою паузою у діалозі.

Таким чином у ході дослідження, ми з’ясували, що стрімка мінливість лексики молодіжного дискурсу та відсутність значної кількості еквівалентів англійських сленгізмів в українській та російській мовах ускладнюють роботу перекладачів, що викликає необхідність використання при перекладі аудіовізуальних матеріалів таких прийомів, як нейтралізація та компенсація. Порівняльний аналіз діалогів оригіналу та перекладу фільму „Сутінки” дає змогу стверджувати, що український переклад не повною мірою відтворює молодіжний дискурс стрічки через те, що більшість сленгових одиниць опущена або нейтралізована при перекладі. У російському варіанті дубляжу нейтралізація та опущення також мають місце, але вони скомпенсовані сленговими одиницями у вхідних діалогах, яких не було у вихідних, а отже мова героїв забарвлена чималою кількістю сленгів, відповідно до оригіналу.

2.3 Ненормативна лексика та її переклад в  телесеріалів

Використання ненормативної лексики людиною обумовлено тими чи іншими

причинами. До них можуть ставитися емоційний стан (злість, заздрість, непри-ємство), соціальний статус, бажання виділитися (наприклад, спілкування підлітків), а длядеяких людей лайливі слова є невід'ємною частиною лексикону. Так, говорячипро функції ненормативної лексики в мові, можна послатися на роботу В. І. Жельвіс

«Поле битви. Лихослів'я як соціальна проблема ». У ній він розглядає інвек-

тивную лексику (лексика, що принижує честь і гідність іншої особи, виражена внепристойній формі, яка контрастує з прийнятими в суспільстві нормами) і виді-ляет 27 функцій її використання. У цій роботі розглядаєтьсялише 9 функцій, які підходять для нашого дослідження, тим більше, поділ В.І. Жельвіс  розглядає їхзанадто обширне:

1) засіб пониження соціального статусу адресата;

2) засіб встановлення контакту між рівними людьми;

3) засіб дружнього подтруніванія або підбадьорювання;

4«Дуельні» засіб;

5) виражає відношення двох до третього як «козлу відпущення»;

6) наративну група - залучення уваги;

7) патологічне лихослів'я;

8) як

засіб вербальної агресії;

9) як вигук

Ненормативну лексику розглядають як нелітературну, табуированную. з-

відповідально, основу для утворення обсценних слів складають явища і предмети,

про які говорити в суспільстві непристойно, соромно чи навіть заборонене. У зв'язку з цим В.

М. Мокієнко вважає, що при класифікації лайливої лексики «краще виходити саме з функціонально-тематичної угруповання, а не з емоційно-експресивного гра-дации ». Він наводить таку класифікацію:

«1. Найменування осіб з підкреслено негативними характеристиками типу:

а) 'дурний, нетямущий чоловік': дурень, бовдур; jerk, idiot;

б) 'підлий, низький чело-століття ': негідник, негідник, jackass і т. п .

; в) 'нікчемна людина, нікчема': riffraff, louse; шваль, гнида, нуль без палички і т. п .

; г) 'повія, продажна жінка': гуляща,

блудниця, повія, шльондра; tramp, slut, whore і т. п.

Ряди такий лайливої лексики досить відкриті і поповнюються щодня. диф-

фузность її значення, обумовлена експресивним характером подібних слів і Виражений, робить скрутним встановлення суворої межі між власне бран-

вим і просто експресивно-емоційним.

2. Найменування «непристойних», соціально табуйованих частин тіла - «срам-ниє слова »: ass, dick; дупа, балда і т. п.

3. Назви процесу здійснення статевого акту: fuck, bang, screw, bump ug ??? lies; едріть, сношать, ять, мати та ін.

4. Найменування фізіологічних функцій (відправлень): ссать, писати, ходити

по-маленькому (за маленьким), срать, гадити; crap, shit, piss, take a whizz та ін.

5. Назви «результатів» фізіологічних відправлень: shit, crap; говно,

лайно і т. п. »

До кожного пункту класифікації ми навели приклади як з української мови, так і з англійської, що говорить про відносну універсальність такої класифікаціїдля європейських мов. Проблема в тому, що значна частина зниженої лексики в Америці стала публічною. Хоч її вживання і вважається поганим тоном, проте всі частіше можна чути як американські зірки на будь-яких програмах або в інтер в'ю використовують лайливі слова. Російські зірки і кіновиробники охоче следуютЕлектронний журнал «Вісник Московського державного обласного університету»

. Для української  людини мат - табуйована лексика, яку не положено

вимовляти ні на передачах, ні в кіно (за винятком деяких фільмів, які

були заборонені для широкого прокату і для показу на телебаченні і поширюються лише на DVD-дисках). Так, ми підходимо до питання про переведення ненормативної лексики з англійської мови на російську.

Говорячи про це, не можна не відзначити переклади Дмитра Пучкова, відомого як «Гоблін».

Він вважає, що передавати нецензурні вирази потрібно адекватно, тобто

відповідними лексичними одиницями зниженого стилю. Він додає, що «ре-

жисера і сценаристу видніше, що і як говорять герої фільму. Не справа перекладачеві будувати з себе цензора »

Його переклади користуються неймовірним успіхом.Однак є й противники такої вільності в перекладі. Адже якщо перекладати кожну ненормативну лексику відповідним українським  еквівалентом і випускати картину в про-

кат або на телебачення, це може негативно позначитися на культурі країни.

До того ж, це можуть почути діти і прийняти такий вид спілкування за норму.Таким чином, до перекладу зниженою лексики слід підходити акуратно; Не варто сліпо заповнювати текст або повідомлення ненормативною лексикою Перекладачеві необхідно, з одного боку, знайти еквівавалент, яка б не спотворив зміст і стиль вираження, а з іншого боку, що невийшов би за літературні норми мови.

Серіали «Клініка» та «Тюдори», що є матеріалом нашого дослідження,

цікаві тим, що відносяться до різних жанрів: «Клініка» - комедійна драма, дїйство якої розгортається в наш час; «Тюдори» - історична драма, повеству-

ющая про час правління в Англії короля Генріха VIII. Отже, ставлення

публіки до сказаним нецензурним висловам і словами у першому серіалі буде більш лояльним. Таким чином, необхідно враховувати і жанровий факт при перекладі цих кінотворів.

При передачі ненормативної лексики, яка фігурує в різних репліках геро-

їв серіалів ми не будемо користуватися багатою різноманітністю української ненормативної лексики а спробуємо підібрати такі емоційно-експресивні еквіваленти, які не виходять за рамки пристойності:

Crap. «Новий великий англо-український  словник» Апресяна дає наступний переклад цього слова:

1. грубий. –

лайно

2) випорожнення

; 2. сл.

1) нісенітниця, дурниця, брехня;

2) сміття,

мотлох,

сміття, всяка погань.

У різних ситуаціях це слово має різне значення, таким чином, його однознач-

ного еквівалента в російській мові немає.

«What the hell is this crap? - It's Dr Kelso! Mr Sloane dropped the tape off. - Що це за відстій? - Це доктор Келсо! Містер Слоан дав касету послухати

«Listen, sweet cheeks, I am seeing someone who ... - Let me guess! Dark hair, domineer ??? ing, does not take any of your crap? - Слухай, серденько моє, я зараз зустрічаюся з однією жінкою ... - Дай вгадаю! Темне волосся, командує, не потрапляє на всю твою ахінею?.).

«If I have to stay here and listen to this crap, I'll need a stronger drink. - Якщо мені прийдеться вислуховувати цю маячню, то мені знадобиться щось міцніше

«You never played the guitar? - That crap is for hippies! - Ви ніколи не грали на

гітарі? - Ця фігня для хіпі »(

«(Falls) Crap. Should not there be some sort of sign ... - От чорт. Хіба тут не дол-

дружин бути спеціальний знак ...

«You confuse me with someone who gives a crap. - Ти плутаєш мене з кимось, кому не

пофіг

Bitch. У «Новому великому англоукраїнському словнику» Апресяна дається наступний переклад цього слова:

1) грубий. сука;

2) скарга, невдоволення;

3) неприємність; трудність;

гидоту, дрянь.

Справа в тому, що це слово в обох мовах нецензурне, проте в англійських фільмах воно вживається набагато частіше і не є таким непристойним, як у російській мові. Але в даний час можна простежити тенденцію використання цього слова, не виходячи при  цьому за рамки пристойності.

Воно залишається стилістично зниженим, але вже не табуировано.Все ж при перекладі варто дотримуватися межі дозволеного і не переводити в кожному випадку англійське слово «bitch» українському еквівалентом «сука», адже ми говоримо про телесеріалі,який, цілком можливо, будуть дивитися і діти. Таким чином, ми можемо запропонувати наступні варіанти перекладу слова bitch під зустрілися нам випадках:

«Yeah. He would not be smiling so much if he knew how ugly his parents were. - You'rea sexy bitch. - Thanks. - Так. Він би так не посміхався, якби знав, які у нього батькистрашні. - Ти сексуальна стерва

Слово «стерво» в російській мові схоже за значенням на слово «сука», але воно менш грубе. Тому ми вважаємо, що такий переклад тут буде адекватний.

«How do you like me now, bitch? - Ну, а тепер, що скажеш, дрянь? »

«I'm about to open a fat can of whup-ass on you. - Bring it on, bitch. - Зараз я тобі

влеплю по перше число. - Ну, спробуй, дрянь

«Why would I steal your moment? - Except for maybe because payback is a bitch. - За- чим мені позбавляти вас цих хвилин тріумфу? - Ну не знаю, може тому, що помста солодка

У даному прикладі англійський вираз «pay back is a bitch» має повний ек-

вивалент перекладу «помста солодка», який не містить нецензурної лексичної одиниці.Ми вважаємо, що немає необхідності придумувати якийсь інший, стилістично знижений варіант.

Ass. У своєму «Новому великому англо-російській словнику» Апресян призводить наступне значення цього слова: 2.

1) дурень; тупица;

2) упертюх.

Це найбільш часто зустрічається слово в англійській мові, яке, однак, все

ще відноситься до розряду ненормативної лексики. Від основи ass освічено велику кількість прикметників, дієслів (у тому числі і фразових дієслів) і іменники лайливого характеру (asshole, kickass, ass-kisser, assface, jackass та ін.).

Примітно  те, що в британському англійською це слово має інше (але схоже)написання і вимова - arse [ɑːs] - але таке ж значення. Таким чином, в серіалі «Клініка» переважно використовується американський варіант цієї лексеми (ass), а в серіалі Тюдори» - британський варіант (arse). Варто зауважити, що, оскільки «Тюдори» - серіал історичний, обсценна лексика, по-перше, звучить не так часто, а по-друге, має велику емоційне забарвлення і ступінь несподіванки. Наведемо зустрілися нам приклади використання слова ass (arse) і його похідних у двох серіалах.

У серіалі «Клініка»:

«Let's see if you can not focus on things I give a rat's ass about. - А тепер зосереджена вчимося на речах, які мені дійсно цікаві  Переклад вираження to give a rat's ass словом цікавий здається нам стилістично невірним. Адже герой, сказавши цю фразу, продемонстрував свій емоційний відно

шення до справи. Цей відтінок не зберігся в перекладі. Ми пропонуємо наступний вари- ант: А тепер зосередимося на речах, на які мені не начхати

«Baby, JD is my best friend, but if you need me to kick his ass, I will kick his ass, cos I care for you. - Мила, Джей Ді мій найкращий друг, але якщо ти попросиш мене надерти йому дупу, я надеру йому дупу, тому що ти мені не байдужа

«What do you say if we write him a friendly note? '' Dear Incompetent dumb-ass.- А давай- напишемо йому дружню записочку: Дорогий некомпетентний придурок »

«The only way you could be less productive is if you were the wall on which you're lean ??? ing. But then you'd be providing some jackass with a wall on which to lean and refl ect on what a jackass he is. - Ти можеш бути менш продуктивний тільки за однієї умови: якщо перетворишся на стіну, до якої притулився. Правда, тоді ти сам станеш опорою для іншого придурка, який буде притулятися до тебе і думати про те, який же він придурок

В останніх двох прикладах англійські лайки dumb-ass і jackass були пере-

ведені одним і тим же словом придурок. Швидше за все, глядач і не помітить ніякої різниці, адже ці два слова дійсно синонімічні і мають значення придурок. Але все ж ми пропонуємо свій варіант перекладу другої репліки: Правда, тоді ти сам  станеш опорою для іншого бовдура, який буде притулятися до тебе і міркувати про те, який же він бовдур.

«I guess there's a lot of things that can knock you on your ass. - Напевно, багато речей можуть звалити вас з ніг

Цей переклад виразу knock you on your ass здається нам цілком адекватним,

ми лише хотіли б запропонувати альтернативний варіант: Думаю, багато чого може ввести вас в ступор.

У серіалі «Тюдори»:

«I saved your master's arse. Now I want my reward. - Я врятував дупу твого господаря. Тепер я вимагаю свою нагороду   

Говорячи про нецензурну лексику англійської мови, не можна обійти стороною так назване «four-letter word» (fuck). Як не дивно, при аналізі нашого матеріалу воно зустрілося нам лише в серіалі «Тюдори». Незважаючи на відносно вільне користування лайливої лексики в американських телесеріалах, це «слово з чотирьох букв» залишається самим лайливим і його вживання в ефірі небажано.

Приклади з серіалу «Тюдори»:

«You tell me who you're fucking ... and I'll tell you if it's a good idea. – Ви розкажете мені, з ким спите ..., а я вам скажу, чи правильно це

В даному випадку перевівши англійське дієслово to fuck російським дієсловом переспати,була втрачена нотка нецензурності, тобто розмовний стиль оригіналу став нітральні в перекладі. Буквальний і грубий переклад дієслова to fuck дієсловом трахатись не завжди може бути доречним, тому ми не вважаємо наведений раніше переклад грубою помилкою і вважаємо його можливим.

«Friend, give me a drink. I'm thirsty. And if you'd all been to Spain as many times as I went there last night, you'd all be fucking thirsty too. - Друг, дай випити. Жага мучить. Якби ви все вчора були в Іспанії стільки ж скільки і я, ви б зараз теж подихали від спраги

У цьому прикладі прикметник fucking виступає як підсилювальне слово. пів-

ного еквівалента в російській мові у нього немає, принаймні, пристойного. ПоетомуЕлектронний журнал «Вісник Московського державного обласного університету»

Ми вважаємо, що даний переклад цілком адекватний: зберігся відтінок разговорности і грубості мови.

«By all the angels, I was intact when I came to your bed. - All right. So you were a fuck ??? ing virgin! That's not the point! - Всіма ангелами клянусь, я була невинна, коли лягла з тобою в ліжко. - Добре, ти була довбаний незайманою! Але не в цьому справа!

У даному випадку прикметник fucking, також як і в попередній раз

виступає як підсилювальне слово. Ми вважаємо даний варіант перекладу самим вдалим вим, так як слово довбаний НЕ матерно (тобто не заборонене) і в теж час є лайливим, що зберігає емоційно-експресивний відтінок мови. Варто зауважити, що в

. Ми вважаємо, що це опущення невиправдано; можна, при необхідності, уникнути мату, але зберегти лексику зниженою. Примітно, що в серіалі «Клініка» слово «fuck» жодного разу не прозвучало, однако часто в репліках героїв обігравалися вираження з цим словом. наприклад:

(Один з персонажів просить «дати йому п'ять». Герой боїться сильно відбити руку, алевсе-таки погоджується) «What the hell? He deserves it too. (Hit each other's hands). Mother ... - Так, чорт би з ним. Він цього заслуговує. (Плескати руками). Твою мать ...

За сюжетом, як тільки герой вимовляє слово mother ... включається вступна

заставка до серіалу. Таким чином, глядач зрозумів натяк, але озвучена фраза повністю була. При перекладі досить складно зберегти цю незавершеність сказаного, але ми вважаємо, що варіант твою мать ... буде адекватним, так як російський глядач знає походження цього виразу.

.

 

.

                               

ВИСНОВОК

         Таким чином, перекладач, перш ніж перекладати текст, де присутня знижена лексика, перекладач, насамперед, повинен уважно вивчити не тільки зміст оригінального тексту, але і його стилістичні особливості, і систему образів. Тільки в разі правильного вибору способу перекладу, заснованого на стилістичному аналізі прийомів автора в зіставленні з можливими прийомами в мові перекладу, перекладач може адекватно передати ступінь комунікативного впливу, вироблену на носія мови при читанні оригінального тексту.

РОЗДІЛ 3

Передмова

Деякі сленгові вирази з плином часу настільки приживаються, що переходять у общеупотребимую мова, інші існують лише якийсь час разом зі своїми носіями, а потім забуваються і, нарешті, треті сленгові слова і вирази так і залишаються сленговими протягом тривалого часу і життя багатьох поколінь, ніколи повністю не переходять у общеупотребимый мову, але в той же час і зовсім не забуваються.


У даній дослідницькій роботі приділяється особлива увага сучасного сленгу англійської мови, виявлення його основних особливостей та причин їх виникнення. 


Існує безліч різних класифікацій сленгу. В нашій роботі ми зупинилися на класифікації сленгу по джерелу виникнення та частотності вживання сленгових виразів. Дане дослідження ґрунтується на матеріалі наступних художніх фільмів: «Післязавтра»

3.1  Специфіка функціонування сленгу на матеріалі художніх фільмів


«Післязавтра» (The day after tomorrow») - гостросюжетний фільм. Джек Халл - вчений-кліматолог намагається попередити уряд США про насування гігантської кліматичній катастрофі, але ніхто не хоче його слухати. Коли все небо виявляється затягнуте хмарами, починає йти сніг, а температура падає до критичної позначки, уряд США вирішує евакуювати на південь, в Мексику всіх, кого ще можна врятувати. Син Джека знаходиться в цей час в зоні, яку евакуювати не збираються. Взявши спорядження, Халл відправляється в шлях по засніженій пустелі - того, що залишилося від США, - і рятує свого сина з лап глобальної кліматичної катастрофи.
Головні герої характеризуються простотою спілкування. У їх мовленні зустрічається велика кількість розмовних слів і виразів:
How long I have been out of it? - Довго я був непритомний?


What is gotten them into? - Що з ними?


My ass is on the line. - Я здорово вляпався

.
I do not care. - Мені плювати.


He failed me. - Він мене «зарізав» (на іспиті).


You lost your mind! - Ти збожеволів!


He is kind of never around. - Його вічно немає.


We took a bike trip together. - Ми каталися на великах разом

.
Не is stuck in traffic. - Він застряг у пробці.


We were not gonna last long on potato chips. - Ми довго не протягнемо на чіпсах.


Bingo! - Є!


A straight-A student - круглий відмінник


You are good at rubbing people the wrong way - у тебе природний талант діяти людям на нерви.


I have a word with him - я " стелі з ним.


Головними джерелами сленгу у фільмі є молоді люди, студенти, тому у фільмі, згідно класифікації Ст. Н. Крупнова, переважає мова студентів коледжів і університетів.Що стосується класифікації по частотності вживання, то найбільш часто зустрічаються у фільмі такі слова, як:


hell - пекло; (гральний) притон:


What the hell is going on? - Що відбувається?


I sure as hell would like - Я б радий.


damn - прокляття; лайка:


Damn! - Прокляття!


Damn cell phones! - Чортові мобільники!


shit - лайно:


Shit! - Чорт!


Hole shit! - Боже!


Shut up! - Заткнися!


Слід зазначити, що у фільмі також чимало професійних термінів:
global warming - глобальне потепління;


greenhouse effect - парниковий ефект;


ice age - льодовиковий період;


the concentration of natural greenhouse gases - концентрація природних газів


National oceanic atmospheric administration - управління по океанографії і атмосферних досліджень


Carbon dioxide - вуглекислий газ


Ozone layer - озоновий шар


Temperature inversion - температурна інверсія


Крім того, нами було виявлено скорочення деяких форм слів:


What is gotten them into? - Що з ними?


We were not gonna last long on potato chips. - Ми довго не протягнемо на чіпсах.


I gotta go - Мені пора йти.


Are you gonna get that - Ти не підійдеш (телефоном)?


Таким чином, сленгові вислови, виявлені в даному художньому фільмі, в більшій мірі зустрічаються в ситуаціях спілкування в студентському середовищі, під час знаходження головних героїв у центрі кліматичних змін, під час спілкування молодих людей на вечірці


3.2Сленгові одиниці, які використовуються в англомовних мультфільмах


Час Пригод з Фіном і Джейком (англ. Adventure Time with Finn and Jake) - американський анімаційний серіал, створений Пендлетоном Вордом в 2010 році. Серіал почався з короткометражного мультфільму, який був номінований на премію «Енні» за кращий короткометражний анімаційний фільм у 2009 році.

Дія серіалу відбувається в світі, званому Земля Ууу, який імовірно є нашим миром, пережили близько 1000 років тому атомну війну. Після цієї війни вижили земляни мутували, а у світ прийшла магія. Хлопчик Фінн і собака Джейк живуть у будинку на дереві і більше всього на світі люблять пригоди. Їх вони знаходять самі, або отримують в якості місій від жителів Землі Ууу, адже Фінн і Джейк - герої, які рятують світ від непорядку і хаосу.

Наведемо кілька прикладів сленгу, взятих з даного мультфільму:

asshole - погана людина, "редиска", "козел" (абстрагуючись від дослівного перекладу);

at ease - (воен.) "вільно!";

attic - голова, "дах", "горище";

hifive! - дай п'ять!

bats - псих. Ще кажуть так: "he has bats in the attic" - у нього дах з'їхала;

be off one's rocker - звихнутися, довести свою "дах" до "з'їзду";

beat it! - забирайся! забирайся!;

brain drain - "витік мізків";

tofeeldumped - відчувати себе засмученим, «розваленим»;

buns - булки;

creepy - неприємний;

dude - пацан, друже;

wimp - образливе прізвисько, що означає "слабак", "мамин синок".

Звичайне Шоу (англ. Regular Show) - американський мультсеріал виробництва телеканалу Cartoon Network, випущений в ефір 6 вересня 2010 року. Мультсеріал також отримав Еммі в 2012 році.

Серіал розповідає про пригоди двох друзів, блакитний сойки Мордекая і єнота Рігбі. Вони працюють в міському парку разом зі своїми друзями. Мордекай та Рігбі постійно намагаються уникнути роботи і повеселитися, але їм часто доводиться розплачуватися за свою безвідповідальність. Думаючи лише про веселощі, друзі завжди потрапляють у, здавалося б, безвихідні ситуації. Але в кінці їм все одно вдається вибратися з незручного становища.

Нижче наведені приклади сленгових виразів, використовуваних у даному мультсеріалі:

after while, crocodile! - чао-какао!

armpit - захудалое поселення; "діра";

brо' - редукований. Від brother;

buck - долар;

buddy - приятель, друже;

bullshit! - нісенітниця! нісенітниця! брехня!.

chick - "ципочка";

chickenshit - боягуз;

crap - барахло, дурниця, нісенітниця;

dork - бовдур, дурень;

egghead - інтелектуал, "яйцеголовый";

hairy - важкий, заморочистый;

heck! - те ж, що і hell - чорт!

hey! - гей!;

hunky-dory - щось дуже кльове, "ніштяк";

jerk - нікчема, шмаркач;

loony = loonie - чокнутий, "сновида";

punk - шмаркач;

pikedown! - відбуватися, що відбувається?!;

pussycat - "кішечка", мила дівчина;

seeyoulater, alligator! - чао-какао!

stokin' - крутий, чудовий;

sucker - сосунок, молокосос;

to make eyes at - будувати вічка;

to scare the hell out of somebody - налякати кого-небудь до смерті;

wacky - божевільний, божевільний;

wreck - мізерія

«Пінгвіни з Мадагаскару» (англ. ThePenguinsofMadagascar) - американський мультсеріал виробництва компанії «Nickelodeon» і «DreamWorks Animation». Він є спін-оффом мультиплікаційних фільмів «Мадагаскар». Головними героями цього серіалу є знамениті пінгвіни-командос. На Російську мову був озвучений на замовлення ТНТ і SDI-Media на замовлення Nickelodeon.

Серіал був запущений в США 28 листопада 2008 року на свято День Подяки і зібрав 6-мільйонну аудиторію, в результаті ставши дуже популярним. У Казахстані з 2011 року серіал транслюється на НТК, а з 2010 року транслюється в Росії на каналі 2х2 і ТНТ. У 2015 році очікується повнометражний фільм.

Сюжет картини розповідає про чотирьох пінгвінів: Ковальські, Ріко, Рядовий і Шкіпер, із зоопарку Центрального парку Нью-Йорка - елітний загін спеціального призначення з неперевершеними бойовими навичками і секретним штабом. Вони покликані стежити за порядком у зоопарку, припиняючи спроби короля Джуліана одноосібно панувати зоопарком. Стоять на стежці війни зі своїми одвічними супротивниками - дельфіном Блоухолом і тупиком Гансом.

Нижче наведені приклади сленгів, що використовуються в даному мультсеріалі:

bananas - псих. Є ще такий вислів: "go bananas" - звихнутися;

bang - здорово, круто взнуздано;

b-ball - basketball = баскетбол;

betcha! - сперечаємося! на спір!;

big cheese - бос, "велика шишка";

boob tube - телек, "блакитний екран";

chicken(прикметник або іменник) = боягуз;

chow down - поїдати chow (див. вище);

deadbeat - халявщик;

dig - в'їжджати (розуміти);

gee! - ух ти!;

go ape - дуріти, з розуму сходити;

green buck - бакс, "зелень";

green with envy - позеленіти від заздрості;

jee! - вигук, похідне від Jesus;

livingend - обалденно, "просто фантастика!";

muchoman (machoman або mucho) - від іспанського "мучо" - сильний, крутий, супермен;

nobody home - "у вас всі вдома?";

odd ball - (informal) ексцентрична особистість, "біла ворона", "шалений заєць", ненормальний;

oh boy! - "нічого собі!", "ого!";

rat race - бардак, метушня, хаос;

screwaround - "дурня валяти;

shake a leg - ворушися, воруши дупою, одним словом, поспіши;

there you go - Ура! Ну ти молодець!;

tough guy - крутий чувак;

Under a cloud - під підозрою;

Whale away - наваляти (стусанів): - Whale him away with both fits! - Наваляй йому з обох рук!;

zip (zippo) - нуль, нічого, зеро;

zip it - "shut up", затыкаться, закриватися, зашивати.

Фразеологія англомовного сленгу привертає увагу дослідників, лексикографів по всьому світу. Досить назвати ряд великих англомовних словників, автори яких включають одиниці цього багатогранного і цікавого явища, скарби живої мови в корпус лексикографічних видань:

Farmer J. S. and W. E. Henley (1996), Lighter J. E. (1994, 1997), J. Green (2000), Spears R. A. (1991), Wentworth H. And S. B. Flexner (1975) та ін Велика кількість сленгових одиниць, представлених у наведених вище мультфільмах, є фразеологізмами або утворені від фразовых дієслів. Можна навести дуже багато прикладів:

Bambamtothej-stop - незручно сидіти;

Drivesomebodycrazy - зводити кого-то з розуму;

Have kittens - нервувати;

Hit the sack - лягати спати;

Keepaneyeon - стежити за кимось і ін.

Knockitoff - припиняти розмову;

Longshot - мало шансів на успіх;

No sweat - раз плюнути, без праці;

On one's toes - напоготові;

Out of lunch - бути розсіяним;

Pay through the nose - переплачувати;

Pig out - переїдати, дуже багато їсти;

Playitsafe - уникати ризику;

Також зустрічаються різні види абревіатур, акронімів та усічених форм, наприклад:

B (brother) - брат;

LSP - (Lumpy Space Princess) Принцеса Пухирчастої Країни;

P (parent) - батько;

See ya! C ya! - «Побачимося!».

What's up? Wussup? - як справи?;

Слід виділити також і сленгізми, утворені шляхом зміни значення слова. Ось деякі приклади:

Chilling - відпочивати, розслаблятися (також перекладається як «охолоджувати»).

Damage - ціна (також перекладається як «пошкодження»);

Glob - Божество (також перекладається як «клубок»);

Hyper - розлючений (інше значення «перевищує норму»);

Skips - кросівки (інший переклад «стрибок»);

Stuff - обманювати (інший переклад «заповнювати»);

3.3 Типові помилки при перекладі кінострічок ( на матеріалі офіційного  перекладу фільму ( Темний лицарь)

В 2008 році на екрани кінотеатрів вийшов фільм «Темний лицар / The Dark Knight», який розповідає про відомого героя коміксів, Бетмена. Фільм не тільки отримав досить високі оцінки від критиків, але й зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті і став одним з найуспішніших фільмів за всю історію кіно. А от в Росії і в Україні фільм виступив дуже скромно, зайнявши 26 і 34 місце відповідно у рейтингу найуспішніших фільмів за 2008 рік [5], [6]. До причин провалу в Росії, окрім недостатнього рівня реклами та відсутності інтересу до екранізацій коміксів, на відміну від США, відносять і поганий переклад та дубляж. Ми вирішили дослідити, чи можна і в Україні до причин провалу фільму в прокаті відносити низьку якість перекладу. Не зважаючи на те, що фільм вийшов 5 років тому, вважаємо, що тема якості його перекладу і досі залишається актуальною.

Адже фільм переглядають знову і знову, дехто знайомиться з ним вперше, але переклад залишається той самий, що й на момент його виходу. Матеріалом дослідження стали 100 перекладацьких проблем, виявлених в результаті аналізу українського перекладу фільму. Нами було здійснено спробу класифікувати помилки та встановити можливі причини їх виникнення.

Для більш ретельного аналізу і виявлення причин виникнення певного типу помилок варто також розглянути особливості перекладу фільмів для дублювання. Отже, дубляж — це заміна текстової частини звукового фільму перекладом на іншу мову [2, с. 430]. Про деякі особливості дубляжу можна дізнатись з семінару, який проводили літературний редактор каналу СТБ Марта Боянівська та український літературознавець і перекладач Юрій Прохасько. При перекладі фільмів для дубляжу треба зберігати не тільки кількість складів, як в оригіналі, але і ліпсинг — відповідність рухів губами в перекладі до оригіналу [1]. Відомо, що при перекладі з англійської українські речення можуть бути в півтори-два рази довшими. В дубляжі це неприпустимо, а тому 17 при аналізі перекладу фільму велика кількість помилок пов’язана зі скороченням речення. Ось, наприклад, персонаж на ім’я Гарві Дент жартує щодо колишніх хлопців своєї дівчини: «Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of?».

Повний переклад виходить дещо довшим: «Серед її колишніх хлопців є психопати, яких мені варто остерігатись?». А от в дубляжі втрачається цілий смисловий шматок висловлювання, переклад є неповним і звучить неприродно: «Мені боятися її колишніх хлопців?».

Для перекладу фільмів зазвичай надсилають самий лише текст, іноді супроводжують його фільмом досить поганої якості для запобігання незаконного розповсюдження. Так от, відсутність або погана якість зображення є чи не єдиним поясненням того, що при перекладі скорочують навіть ті фрази, які персонаж промовляє, повернувшись спиною до камери або вдягнувши маску. Так вчинили з досить відомою на Заході фразою «Buyer beware», яку переклали наступним чином: «Ти необережний».

Мало того, що фраза звучить вирваною з контексту, вона ще й втратила свою афористичність. Ми пропонуємо такий переклад: «Покупець мусить бути обачним». Інша особливість дубляжу полягає в тому, що над текстом в різний час працюють різні люди.

Після того, як перекладач виконав свою роботу, до тексту можуть вноситись поправки редактором, режисером дубляжу або й самими акторами. Може бути, що ці люди навіть не знають мови перекладу і оригіналу не читали.

Звісно, з точки зору перекладу це неприпустимо, але з огляду на це цілком можна пояснити, чому бандит говорить одягнутому в діловий костюм мільйонеру Брюсу Вейну «Руки вгору, суслику» замість «Руки вгору, красунчику», як варто було б перекласти досить простий вислів «Hands up, pretty boy». Ось як коментує свою роботу над перекладом мультфільму «Тачки» для дубляжу відомий український перекладач Олекса Негребецький: «Я створив канву, а сиділа повна студія людей і на ходу все міняли: «Це не так смішно – давайте смішніше». Тому що це була командна робота, а не тільки мій переклад» [4].

Досить часто в перекладі фільму «Темний лицар» зустрічаються подібні моменти, коли маємо справу не з перекладом, а з вигаданими або викривленими репліками. Проте поясненням таких випадків може бути вже не бажання додати гумору, а спроба підібрати схожі фрази, які легше узгодити з рухами губ акторів на екрані. Взяти хоча б переклад виразу « the man of the hour» як «жива легенда», а не «герой дня». Здавалося б, різниця несуттєва, але велика кількість таких змін може серйозно вплинути на сприйняття фільму глядачем.

Не можна не звернути уваги на постійне викривлення етнічної приналежності і соціально-професійного статусу персонажів протягом усього фільму. Так, «sir», «mister» та «master» перекладаються однаково як «пан», але доречним такий переклад можна вважати лише в останньому випадку, коли дворецький звертається до свого господаря. А от приклади буквального перекладу навряд чи пов’язані з особливостями дубляжу. «All they know is there’s a situation,» — в перекладі 18 маємо «Їм відомо, що є ситуація» замість

«Вони знають лише, що тут щось коїться». Сюди ж можна віднести і хибних друзів перекладача: «officers» у відношенні до поліцейських перекладач впевнено перекладає як «офіцери», хоча правильніше було б сказати «поліцейські» або навіть «співробітники» з огляду на те, що звучить це слово с уст комісара поліції. Попри перекладацькі помилки присутнє ще й банальне порушення норм української мови, як то «Ти нормально?» замість «Ти як?» або й просто «Ціла?» при перекладі майже хрестоматійного питання «Are you all right?». Отже, ми встановили, що більшість помилок при перекладі фільму пов’язана з особливостями дублювання фільмів, проте це ні в якому разі не може служити виправданням для перекладів низької якості. Перспективи подальшого дослідження полягають у аналізі більшої кількості перекладів кінострічок з метою отримання більш чіткої картини.


Висновок

Можемо дійти висновків, що кінопереклад є особливим перекладацьким об’єктом. Яких характеризуються певною специфікою у порівнянні з іншими Насамперед це єдність плану вираження і плану змісту. А також наочна розбіжність між культурою-відправником кінопродукту та культурою-сприймачем.


РОЗДІЛ 4

                 Передмова

Протягом п’яти років в Україні діє Закон про обов’язкове дублювання та субтитрування іноземних стрічок українською мовою. Українські фахівці не мають достатнього професійного досвіду для створення високоякісного продукту, який відповідав би всім існуючим нормам аудіовізуального перекладу. Дослідження особливостей цього виду перекладу привертає увагу великої кількості сучасних європейських науковців, але залишається поза увагою українських фахівців. Розробка ж теоретичної бази у цій галузі перекладознавства в нашій країні значно полегшила б завдання практикам аудіовізуального перекладу й сприяла б удосконаленню якості перекладеної теле- й кінопродукції.

4.1  Соціо маркова лексика як перекладознавча категорія поняття етимології способи перекладу  

. Вагомий внесок у дослідження американського сленгу зробив Г. Менкен. Він стверджує, що сленг – категорія загального поширення, що перебуває за межами загальноприйнятих мовних норм. Г. Менкен, досліджуючи еволюцію сленгу, визначив закономірності, згідно з якими "тривалість життя" одних сленгових одиниць визначається століттями, інші ж "безславно" гинуть, ледь з’явившись на світ [2: 36]. У російському мовознавстві найчастіше приводиться визначення

В. А. Хомякова: " Соціомаркова лексика- це відносно стійкий для певного періоду, широко вживаний, стилістично маркірований (понижений) лексичний пластІ. В. Онушканич, М. В. Штогрин.  Соціомаркова лексика як перекладознавча категорія: поняття, етимологія, способи перекладу 297 (іменники, прикметники і дієслова, що позначають побутові явища, предмети, процеси і ознаки), компонент експресивного просторіччя, що входить в літературну мову і володіє експресією" [3: 9]. У цьому визначенні слід звернути увагу на наступні ознаки сленгу: сленг, на думку В. А

.

Хомякова, хоч і відноситься до "експресивного просторіччя" і літературної мови, його ступінь наближення до літературного стандарту "вельми неоднорідний". Межа між живою, розмовною мовою та сленгом була і є дуже рухливою та перехідною. Часто статус слова змінюється, і те, що, скажімо, у 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття вважалося сленгом, тепер стало частиною повсякденного словника людей

. Соціомаркова лексика кожної історичної епохи відображав риси часу. Соціомаркова лексика 60-х був наслідком підвищеного інтересу до наркотиків, популярної музики, постійної ейфорії. Соціомаркова лексика 70-х містив велику кількість епітетів, що стосувалися невдах: "wally", "nurd" тощо. 

Соціомаркова лексика 80-х переважали слова, що стосувалися грошей та роботи. Основне завдання перекладача при досягненні адекватності – майстерно виконати різноманітні перекладацькі трансформації для того, щоб текст перекладу якомога точніше передавав всю інформацію, що містить текст оригіналу, дотримуючись відповідних норм мови перекладу.

Збереження незмінних стилістичних особливостей початкового тексту, незалежно від його жанрової приналежності, є одним з найголовніших завдань будь-якого перекладу. Прагнення до максимальної змістової і структурної близькості перекладу до оригіналу призводить до того, що еквівалентними виявляються не тільки тексти, що об’єднуються у процесі перекладу, але й окремі висловлювання в цих текстах, не тільки відповідні висловлювання, а й їхні складові одиниці, як, наприклад, сленгові слова [4].

Переклад Соціомаркової лексики найчастіше здійснюється за допомогою еквівалентних відповідників, стилістично нейтральних варіантів чи просторіччя. При перекладі Соціомаркова лексика найприроднішим є використання еквівалентних відповідників за наявності їх в мові перекладу.

Якщо говорити про перекладацьку еквівалентність, то під цим поняттям слід розуміти максимально можливий лінгвістичний ступінь збереження змісту оригіналу в перекладі. Наведемо кілька прикладів перекладу сленгових одиниць за допомогою еквівалентних відповідників: wild-assed – відморожений; top-notch – суперовий; dude – чувак; to kill – стібатися, тюкати; action – тусовка.

Еквівалентні відповідники відіграють надзвичайно важливу роль у процесі перекладу. Саме ці лексеми, як перекладацькі одиниці, щонайперше увиразнюються у свідомості перекладача і служать основою при виконанні перекладу, і вже спираючись на них, перекладач здійснює подальший перекладацький процес.

В деяких випадках за відсутності прямого еквіваленту можна обмежитися стилістично нейтральними варіантами, що передають лише загальне значення сленгової одиниці. Таку функцію пошуку на українській мові достатньо експресивних і образних відтінків сленгізмів виконує сам перекладач

. Розглянемо кілька прикладів: couch potato – лінивий; laid-back – спокійний, врівноважений; to catch some rays – засмагати; fox – приваблива дівчина; guy – друг. Якщо розглядати трансляцію деяких сленгових одиниць за допомогою стилістично нейтральних варіантів, то слід відмітити, що їх переклад неможна визнати достатньо експресивним.

Так, наприклад, висловлювання to blow one's top рекомендується перекладати "сердитися", проте і стандартний варіант (to get) very angry також означає "стати дуже сердитим". На українській мові дається ідентичний переклад, а по-англійськи значення абсолютно різні: образна сленгова одиниця (to blow one's top), з однієї сторони, і зворот-стереотип (to get very angry), з іншої [5: 84].

Також при відсутності еквівалентних відповідників можна удатися до просторіччя, яке додає тексту, що перекладається, необхідну характеристику відхилення від літературної норми, наприклад:

 longhaired – "інтелігент";

 book smart – розумник;

assface – дурень; сherry – недоторка;

 klutz – незграба.

Дуже часто перекладач при трансляції сленгової лексики вдається до ряду трансформацій різного характеру

. Одним з найбільш ефективних видів перекладацьких трансформацій є варіантні відповідники. Вони використовуються у випадках, коли одній лексемі мови джерела стаття двомовного словника пропонує декілька варіантів перекладу, і перекладачеві доводиться вибирати один з них. Варіантні відповідники є множинними, тобто, реалізуються у декількох способах перекладу даної одиниці мови джерела, причому вибір одного з варіантів продиктовується контекстом [6: 243]. Майстерність (хист)

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Філологічні науки 298 перекладача і полягає саме в здатності знайти ряд відповідників даній одиниці оригіналу і вибрати з цього ряду варіант, найбільш підхожий за даним контекстом. Розглянемо ряд варіантних відповідників до певних сленгових одиниць:

Awesome – потрясаючий, фантастичний, кльовий, прикольний, чудовий, цікавий, люксичний;

Bubblehead – дурак, довбань, дурбелик, придурок, пень, йолоп, бевзь, олух, одоробло, дуплятор, аут, балда;

Copper – мусор, мент, лягавий, поліцай, коп, ментура;

Nut – голова, баняк, башка, довбешка, макітра.

 Перейдімо до цілих окремих речень для кращого порівняння: That was awesome! – Це було потрясно! Let me have a look at this awesome new dress of yours. – Покажи мені свою нову чудову сукню. Awesome! I’m impressed. – Кльово! Я в захваті! Нерідко перекладачеві доводиться здійснювати вибір оптимального відповідника, детально вивчаючи ширший контекст, беручи до уваги умови написання тексту, позицію автора оригіналу, історичне тло тощо.

 Перекладач повинен незмінно використовувати фонові знання, творчий досвід, майстерність та загальну ерудицію. Часто контекст змушує відмовлятися від вибору однієї з варіантних відповідностей, тоді доводиться шукати новий варіант перекладу – контекстуальну заміну, коли у зв’язку з особливостями конкретного контексту перекладач відмовляється від використання існуючої лексичної відповідності та підбирає варіант перекладу, що підходить лише к даному випадку [7: 131].

Контекстуальні відповідники використовуються як нерегулярний, винятковий спосіб перекладу одиниці оригіналу, придатний тільки в даному контексті, причому жодний словник не фіксує контекстуальних відповідників, адже вони – це наслідок творчого пошуку перекладача, вияв його майстерності та інтуїції.

Розглянемо наступний приклад: …he did not know this particular honey of English resorts. … він не знав про саме цю перлину англійських курортів. У даному випадку сленг honey без вагань можна перекласти як перлина, бо українською мовою цей відповідник є найбільш доречним та вдалим, хоча поза даним контекстом в українській мові важко знайти співвідношення між словами honey і перлина. Якщо функціональні аналоги або варіантні відповідності відсутні в мові перекладу, перекладач може вдатися також до прийому компенсації втрат, сутність якого полягає в тому, що елементи змісту, втрачені при перекладі одиниці в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом, причому необов’язково в тому ж самому місті, що і в оригіналі [8: 96].

 Таким чином, в тексті перекладу створюється інший образ, такого же стилістичного напрямку. Перекладачеві важливіше забезпечити стилістичну адекватність перекладу у цілому, ніж зберегти точне розташування стилістичного прийому у тексті. Розглянемо кілька прикладів:

Shoot! – Яка дурня!

My hat! – Оце так!

Heads up! – Стережись!

Дослівний переклад не дав би адекватного розуміння оригінальної одиниці. Якщо залишити цей елемент без перекладу (нульовий переклад), то це зашкодило б цілісності першотвору. Порівняймо наступні речення: He can beat your brains out for her. – Він можеш з шкури лізтимеш заради неї. You think I’m around the bend? – Гадаєш, я несповна розуму? Характерним для перекладу сленгу є також прийом генералізації. Він полягає у міжмовному перетворенні лексеми мови джерела з вужчим семантичним полем на лексему мови перекладу з ширшим семантичним полем.

В лексичному плані це є заміна часткового поняття загальним, видового – родовим. Наведемо приклад: Green – зелені, бакси – гроші; Snow – морфін, героїн, кокаїн – наркотики; Caddy – Кедді, кадилак – машина. Розглянемо ще кілька прикладів в реченнях: He dusted one, then lit it up. – Він добавив наркотик в сигарету, а потім закурив. Loose up! I never saw the guy before. Who is he? – Ну кажи вже. Я того хлопця ніколи не бачив. Хто він? Сленгізм loosen up та dust мають свої прямі відповідники в українській мові "розвязувати язика" та "марихуана", проте в даному випадку при перекладі було використано прийом генералізації, що призвело до зменшення експресивного забарвлення сленгових одиниць. Дуже поширеним видом трансформації у процесі перекладу сленгізмів є заміна частин мови, або конверсія.

Часто зустрічаються випадки, коли англійські сленгові іменники і прикметники замінюються на українські дієслова. Це в основному стосується іменників з закінченням -er, що широко використовуються не тільки для означення осіб певної професії, а й взагалі, для означення діяча. Значення таких іменників, як правило, передається українським дієсловом [9: 136]. Так, наприклад, І. В. Онушканич, М. В. Штогрин. Сленг як перекладознавча категорія: поняття, етимологія, способи перекладу 299 сленговий іменник arm-twister означає "someone who uses strong persuasion", проте українською мовою значення цього слова передається як "напосідатися".

Розглянемо даний приклад в реченні: I hate to seem like an arm twister, but I really need your help on this project. – Я не хотів би на тебе напосідатися, проте мені дійсно потрібна допомога з цим проектом. Іншим прикладом в даному контексті слугує сленгове слово eyepopper, що означає "something astonishing"; в українській мові даний сленгізм звучить "приголомшливий". Наведемо приклад вживання його в реченні: Wow, that guy is truly an eyepopper! He is so cute! – Цей хлопець виглядає приголомшливо! Він такий симпатичний!

Не рідко при перекладі сленгізмів використовується й антонімічний переклад. Це типовий приклад комплексної лексико-граматичної трансформації, у якій одночасно здійснюються модифікації лексичної та синтаксичної структур. Антонімічний переклад спирається на логічний постулат, згідно з яким заперечення будь-якого значення можна прирівняти до ствердження протилежного йому значення. Цьому відповідає формально-логічна категорія конкрадикторності: А не є не-А або Не-А не є А [10: 201].

На практиці антонімічний переклад, як правило, пов’язується з заміною однієї з лексем оригіналу на її міжмовний антонім. При цьому дуже часто стверджувальна конструкція у реченні вихідного тексту замінюється на заперечну в перекладі і навпаки.

Hold it! – Не рухайся!

I am not kidding! – Я серйозно говорю!

 Hold on, please. – Не кладіть слухавку, прошу.

Stay out of here! – Не лізь!

 You betcha! – Не сумнівайся!

Зустрічаються й випадки перекладу сленгу за допомогою методу цілісного перетворення. Цей метод змінює внутрішню форму будь-якого відрізка мовленнєвого потоку, хоча загальний зміст залишається незмінним.

При цьому ступінь змістової спільності між перекладом та оригіналом залишається невисоким і визначається метою комунікації або ідентифікацією ситуації. Розглянемо наступні приклади:

Never mind. – Нічого, не зважай.

Get away! – Хто б міг подумати?!

No way! – Нізащо!

Give it a rest! – Замовкни!

При перекладі Соціо маркової лексичних  одиниць, що не мають безпосередніх відповідностей, перекладач може вдатися до описового перекладу. Недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність, тому найбільш вдало цей спосіб перекладу застосовується в тих випадках, коли можна обійтися порівняно коротким поясненням. ball-breaker – жінка, яка демонструє свою владу, принижуючи гідність чоловіків; goldbrick – людина, та, що ухиляється від виконання своїх обов’язків; jollop – міцний алкогольний напій; mainline – тоненька лінія кокаїну для вдихання; Chocolate Ecstasy – змішувати кокаїн та шоколадний порошок, а потім вдихати цю суміш.

4.2 . Приклади  вдалих і невдалих перпекладів  Соціомаркової лексики  причини їх виникнення                                               

     Насамперед, це порушення принципів еквівалентності та адекватності при перекладі. Але для початку спробуємо з'ясувати, що позначається термінами «еквівалентний переклад» і «адекватний переклад». Терміном «еквівалентність» зазвичай позначають близькість смислового змісту оригінального і перекладного текстів. Еквівалентним називається переклад, що відтворює зміст оригіналу на одному з рівнів еквівалентності-ступеня смислової оригіналу та перекладу, яка визначається частиною смислового і предметно-логічного змісту, що зберігається при перекладі. Можна навести наступний приклад еквівалентного перекладу:

It costs him damn near four thousand bucks. He has a lot of dough now.

-Виклав за неї мало не чотири тисячі Грошей

у нього зараз до купи. [49]. Тут ми, бачимо, що стилістично марковані одиниці англійського тексту такі як damn, bucks, dough передаються літературними словами чотири тисячі, грошей. Але стилістична маркированность тексту зберігається, так як використовуються розмовно-просторічні звороти виклав, до купи, що замінюють цілком літературні англійські cost, a lot of. Варіант кшталт: Виклав за неї мало не чотири штуки баксів. Бабла у нього зараз до хрону, (варіант мій) мало підходить, так як в цьому випадку оригінал надмірно «русифікується» і читачі бачать не автора, а перекладача Термін «адекватність» позначає передачу змісту при збереженні стилістичних аспектів і узуальних норм мови перекладу. Комісарів називає «адекватним» переклад, який забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності, не допускаючи при цьому порушення узуальних норм мови перекладу, і дотримується жанрово-стилістичні вимоги до текстів даного типу і відповідний загальноприйнятою конвенційної нормі перекладу. У повсякденній мові адекватний переклад-це «хороший переклад», який виправдовує надії і очікування комунікантів або читачів і осіб, які оцінюють якість перекладу.

    Прикладом перекладу, що порушує обидва принципу може служити фраза з фільму «Красуня», коли героїню-вульгарну вуличну жінку, ніколи не була в опері запитують про враження, яке справив на неї спектакль. В оригіналі вона вимовляє фразу «I have nearly made my pants wet», яка перекладена як Я мало не збожеволіла. Переданий лише загальний зміст, при тому словами, яких в оригіналі немає, експресивно-стилістичний рівень залишився непереданим, також як і мовна характеристика персонажа. Мабуть автори дубляжу, намагаючись дотримати цензурні вимоги, не стали робити більш точний переклад, визнавши його занадто грубим. Більш точний варіант, що дотримує принцип еквівалентності і частково адекватності звучав би так «Я мало не описалась від натовпу почуттів».

     Серед причин невдалого перекладу соціомаркової лексики можна також виділити заниження або завищення експресії. Заниження експресії може бути виправдане вимогами цензури або очікуваннями читацької аудиторії. Сюди можуть входити і вимоги, що ставляться до стилістичним і узуальним нормам мови перекладу. Так фраза "This goddamned son of the bitch" перекладена як «цей клятий сучий син» порушує узуальной норму російської мови, в якій вираз «сучий син» зустрічається рідше, ніж в англійській. Адекватний переклад виглядав би приблизно так: «Цей чортів урод (гад, сволота).».

      Зниження експресії зустрічалося раніше, коли вимоги цензури не дозволяли зловживати жаргонної, арготіческой, а тим більше табуйованою лексикою. Прикладом може бути фраза з роману Д. Селінджера «Над прірвою в житі» в перекладі Ковальової-Райт, в якому, незважаючи на дуже високий рівень, зустрічається заниження стилістичної експресії "My sex life is lousy-Моє особисте життя ні до біса не годиться. У російській мові поняття «особисте життя» позначає сімейне життя або що-небудь схоже на неї. У контексті ситуації (головний герой розмовляє зі знайомим, божевільним на питаннях сексу і сексуальних збочень) мова про любов або сім'ї не йде. Більш відповідний варіант виглядав би так: Паршиво у мене з інтимом. (варіант мій). Але в цілому, заниження експресії при перекладі стилістично зниженої лексики, особливо якщо вона є табуйованою не можна вважати серйозним недоліком, якщо передається сенс висловлювання, стилістична забарвлення і зберігається характеристика мови героя чи відповідність комунікативної ситуації.

         Але крім заниження експресії зустрічається і зворотна тенденція, особливо яскраво проявляється зараз-завищення стилістичної експресії, часто невиправдане, що порушує стилістичні та узуальние норми, а то і принципи перекладацької адекватності. В даний час це пов'язано з відсутністю строгих цензурних вимог, що пред'являються до перекладу. З цієї категорії перекладачів найбільш відома вельми одіозна фігура Д.Пучкова, також відомого під псевдонімом «Гоблін». Він і його послідовники воліють переклад без «купюр», в тому числі і обсценной лексики, нерідко не замислюючись ні про ступінь збігу експресії в російській англійською мовами, ні про аудиторію, серед якої можуть бути і неповнолітні громадяни. Так, фразу з фільму «Цельнометаллический жилет» «Get off from my obstacle», де "get off"-цілком нейтральне вираз «сходити, злазити, звалювати (в крайньому випадку)» переклали як «П. ... уй на х ... з мого перешкоди ». Більш адекватний переклад виглядав би так: «Вали до біса з мого перешкоди». Подібні перекази вже викликали негативну реакцію серед перекладачів. Так, відомий перекладач фільмів В. Горчаков зауважує, що питання щодо використання грубої або ненормативної лексики в перекладах непростий. «Недруковане слово в Америці, і нецензурне слово у нас-це зовсім різні речі. Американська ідіоматика значно менш експресивна, ніж українська . Тому я використовував мат тільки в тому випадку, коли виникала необхідність максимально підкреслити гостроту якійсь ситуації у фільмі. І робив це дуже рідко. Я не хочу, щоб моя дочка, наприклад, чула з екрана потік нецензурної лайки, нехай навіть в американському фільмі ». Йому вторить Л. Белозорович, режисер дубляжу багатьох американських фільмів. Для того щоб давати текст з використанням табуйованою лексики, потрібно володіти високим рівнем внутрішньої культури, інакше вийде епатажний набір матюків.

         Та ж тенденція стосується і перекладу художньої літератури. Для російської літературної традиції використання табуйованою лексики нехарактерно, на відміну від сучасної англомовної, де до неї ставляться набагато спокійніше. Так, деякі англійські лексикологи відносять найгрубіші лексеми (four-letter words) до «аристократії мови». Проти невиправданого використання табуйованою лексики в літературі виступають відомі критики, а деякі організації влаштовують акції протесту проти авторів, які зловживають ненормативною лексикою (найбільш відомий процес проти В. Сорокіна, організований рухом «Ті, що йдуть разом»).

          Крім заниження та завищення стилістичної експресії зустрічається і ще одна причина перекладацьких помилок і невдач: перекладацька безграмотність і некомпетентність. До причин її виникнення можна віднести:

       1. недостатній рівень знання зниженої лексики в мові оригіналу або перекладу.

       2. низький рівень володіння мовою оригіналу

       3. низький рівень володіння рідною мовою

 1.  незнання специфічних значень слів

           Бєляєва Т.М. і Хомяков В.А. у своїй книзі «Нестандартна лексика англійської мови» наводять як приклад помилки, викликаної перекладацької некомпетентністю переклад роману Дж. Керуака (взято з журналу «Іноземна література» № жовтня 1960) «На дорозі» «The sad drummer like our hipster in Frisco Folsom street, compeltely goofed, staring into space, chewing gum, wide-eyed, rocking the neck with Reich kick and complacement ecstasy ".- Сумний ударник схожий на нашого білого хіпстера на Фолсом-стріт у Сан-Франциско, з абсолютно ідіотським виглядом дивився в одну точку широко розплющеними очима і жував гумку. У нього смикалася шия: він то підкидав голову як німецький солдат на вченні, то качав нею в повному самозабутті.

         У даному випадку помилка пов'язана з незнанням специфічних слів і їх занчение. Словоcочетаніе compeltely goofed позначає тут наркомана, а не ідіотський вигляд, (порівняйте he is goofy-он ненормальний на кокні-діалекті лондонських низів) а Reich є не синонімом фашистської Німеччини, а прізвищем автора популярної серед хіпі книги про секс.

Виправлений переклад буде виглядати наступним чином: Сумний ударник, закінчений наркоман, схожий зовні на білого хіпар, того, що ми бачили в Сан-Франциско на Фолсом-стріт, витріщався в одну точку, жуючи жевачку. Він то смикав шиєю, то тряс головою ніби в сексуальному екстазі. Ще один приклад звідти ж: Man, there's a cat who can really bend his girl-Дивися, цей сучий син будь-яку дівку в баранячий ріг зігнеться. Тут неправильний переклад пов'язаний з незнанням специфічних значень слів: bend позначає особливу манеру гри, а his girl-музичний інструмент. Правіліний переклад виглдел б так: Цей хлопець залізно лабає на своєму ящику.

        Також до причин перекладацьких невдач можна віднести і буквальний переклад (переклад тільки денотативного значення, без урахування стилістичних аспектів і узуальних норм). Серед перекладацьких помилок, пов'язаних з цією причиною можна зустріти і випадки, коли слово, вживане в мові перекладу може мати в деяких випадках для певних груп читачів асоціації з чим-небудь негативним або непристойним. Можна навести приклад з роману А. Берджесса «Заводний апельсин» (переклад Е.В.Нетёсовой) «And I like blinked in the night at this room and an old ptitsa in it was full of kots and koshkas all crawling to and fro over the carpet with bits of fur floating in the lower air and this fat scoteenas were all of different shapes and colours: black, white, tabby, ginger, tortoise-shell, and of all ages too, so that there were kittens fillying with each other and there were pussies full-grown and there were real dribbling starry ones, very bad-tempered, в перекладі виглядає так: і я як би закліпав на світло в кімнаті і на стару

Ptits у в тому світі

.

Там було повнісінько, Що блукали туди-сюди по килиму, над яким пливли клапті шерсті; жирнів самих різних форм і кольорів-чорні, білі, смугасті, руді, черепахові-а також віку, а саме: кошенята, щосили бавиться одна з одною, кицьки в повному розквіті сил, і зовсім недоумкуваті

Перші з дуже поганим характером ». [44] У перекладі наведеної фрази слова pussies full

-

grown і kittens fillying with each other

   на українську мову замінені їх еквівалентами кицьки в повному розквіті сил і кошенята, щосили бавиться одна з одною. Через те, що дані еквіваленти в російській мові нашого часу придбали, завдяки відео і перекладній літературі порнографічного змісту еротичне забарвлення, вищенаведений варіант перекладу не можна вважати безпомилковим. Якщо слова кицьки і бавить замінити на кішечки (або кішки) і грали одна з одною, то непристойні асоціації зникнуть. Можна навести більш правильний переклад цієї ж фрази іншим перекладачем: [45] Від яскравого світла в кімнаті, де була стара я навіть сморгнул .Там кишіли koty

   і

koshki

, Каталися по килиму, і в повітрі літала шерсть, причому ці жирні

stervy

були всілякого виду і забарвлення-чорні і білі, смугасті і руді, мало навіть не в клітинку, і різного віку: від крихітних кошенят, які ганялися і грали один з одним, до дорослих кішок і ледве трималися на ногах, але зате надзвичайно шкідливих старих кошатина.

          Отже, ми можемо сказати, що в наш час, коли немає більше цензурних заборон, що пред'являються до літературного перекладу, читачі та особи, що оцінюють якість перекладу стикаються з двома явищами: з одного боку перекладачі нерідко надходять з текстом літературного твору в тій манері, про яку К.И.Чуковский у своїй книзі «Високе мистецтво» говорив, що боязнь «аляповатой вульгарщини» через яку багато перекладачів відмовлялися від вживання просторічної лексики нерідко призводила до того, що «перекладач напинає на автора саморобну маску і цю маску видає за його жива особа ». [39]

      Але з іншого боку нерідкі в наш час і випадки бездумного «недоладного» перекладу зниженої лексики без обліку:

      1.Значеніе

      2.сфери вживання

      3. ступеня експресивності в мові оригіналу

      4. ступеня експресивності в мові перекладу

      5. ступеня емоційного впливу в мові перекладу.

          Все це і призводить до невдалих варіантів перекладу, серед причин яких, якщо коротко резюмувати цю главу, можна виділити основні

     1. порушення принципів адекватності та еквівалентності

 1.  зниження і завищення експресії без урахування стилістичних та комунікативних особливостей оригінального і перекладного тексту.

     3. перекладацька некомпетентність.

4.3 Культурна адаптація кінофільмів при перекладі

А. Кастаньеда Диас визначає кіно як «культурний об’єкт, що сприймається органами чуття». На думку науковця, кіно - це «система сенсів, в якій відображені специфічні способи сприйняття і позначення дійсності. З цієї причини воно не перестає бути культурним феноменом, який визначає, зміцнює і перетворює світогляд глядача» [31, c. 118]. На думку Г. Слишкіна, для кінотексту більшою мірою, ніж для звичайного вербального тексту, характерна залученість у процес міжкультурної комунікації [21, c. 9].

Дослідження в області культурного перенесення охоплюють досить широке коло галузей філології і гуманітарних дисциплін. Культурне перенесення витворів мистецтва за допомогою перекладу є одним з актуальних напрямів сучасних досліджень [34, c. 105].

Ж. Жюрт відмічає, що культурне перенесення саме по собі є перекладом, оскільки воно є переходом від одного коду до іншого [34, c. 106]. На думку Б. Тіль, переклад є частиною літературного перенесення, переходу твору від однієї мови-культури до іншої; це перенесення може бути представлене кількома перекладами та іншими видами перенесення, різними прочитаннями, які викликаються тим, що перекладачі акцентуються на відтворенні тих понять, що є для них найважливішими [41, c. 195]. Саме тому різні переклади одного твору часто різняться між собою так сильно, що створюється відчуття взагалі різних робіт.

Концепція культурного перенесення актуальна при аналізі перекладів ще і тому, що в 90-х роках ХХ століття в перекладацьких дослідженнях намітився культурологічний напрямок. Численні перекладацькі концепції, присвячені проблемам міжкультурной комунікації, мають багато спільного з концепцією культурного перенесення. Так, з кінця 70-х років ХХ століття з’являються моделі перекладу, у фокусі яких лежать взаємодії, інтерференції, але також і розбіжності між текстом оригіналу і перекладу [37, c. 141]. З іншого боку, важливим фокусом інтересу досліджень, що ведуться в руслі концепції культурного перенесення, є вивчення умов, в яких виконуються переклади.

Концепція культурного перенесення торкається, в основному, сфери художньої літератури, але, як відмічають самі дослідники, «культурне перенесення охоплює <..> усі області, що передбачають передачу знання» [34, c. 106]. Думається, що концепція застосовна і до інших витворів мистецтва, зокрема, кінематографу. Про це свідчать спостереження дослідників. Приміром, В. Горшкова відмічає, що «орієнтуючись на виконання художньо-естетичної дії і досягнення комунікативно-прагматичного ефекту, переклад кіно є різновидом художнього перекладу» [10, c. 7]. Мету кіноперекладу М. Снєткова визначає як «здійснення повноцінної міжмовної естетичної комунікації шляхом інтерпретації вихідного тексту, реалізованої у новому тексті іншою мовою» [22, c. 12].

Особливий інтерес для лінгвокультурологічного дослідження концепція культурного перенесення складає ще й тому, що її основним завданням є дослідження сприйняття твору мистецтва в приймаючому середовищі, що особливо актуально для кіно, яке легко, за словами Г. Слишкіна, «переходить межі культури, яка породила його, як у часі (від покоління до покоління), так і в просторі (від нації до нації)» [21, c. 9].

Надамо визначення культурного перенесення. Услід за французькими дослідниками М. Эспань і М. Вернер, ми розуміємо культурне перенесення як «історичний об’єкт, який конкретизується в текстах, документах, потім - у колективному ідеологічному дискурсі, беручи участь в процесі, який називається «побудовою референції» [34, c. 101].

На думку М. Шрайбер, якщо ми хочемо наблизитися до розуміння ролі культурного перенесення в процесі перекладу, варто зупинитися на сукупності культурних чинників, здатних створити проблему при перекладі. Науковець розрізняє передусім мікро- і макроструктурні одиниці, що беруть участь у культурному перенесенні. Мікроструктурні одиниці торкаються передусім лексики (наприклад слова і вирази, що означають реалії, до яких дослідник відносить як правові і політичні інститути, так і об’єкти повсякденного життя (одяг, їжа і тому подібне). До макроструктурних одиниць відносяться між іншим правила, властиві різним типам тексту (художня література, наукові тексти тощо) [40, c. 87].

Вітчизняні дослідники, такі як М. Снєткова, відмічають, що в кінотексті «як словесна складова, так і зображення, і звукові оформлення містять імпліцитну, або скриту, інформацію» [22, с. 10], а В. Виноградов відносить до цього поняття «…і прагматичні передумови тексту, і ситуацію мовного спілкування, і засновані на знанні світу пресуппозиції, що є компонентами висловлювання, які роблять його свідомим, і імплікації, і підтекст, і так званий вертикальний контекст, і алюзії, символи, каламбури, і інше неявне, скрите, додатковий зміст, навмисно закладений автором в тексті» [8, с. 19].

Причому ця інформація може бути зумовлена як національною мовою і культурою, тобто, міститися в мовних реаліях, фразеології, ідіоматиці тощо, так і цілком залежати від автора, що свідомо вводить у текст натяк на певний мовний, літературний, соціально-історичний факт [22, c. 10].

Стосовно кінотексту можна зробити висновок, що у фільмах, як макроструктурних одиницях культури, виділяються особливості кіно тексту, як типу тексту, а також ситуації, типові для культури, в якій він був створений, тобто культури, що відноситься до екстралінгвістичного макроконтексту, але які беруть участь у побудові художнього цілого. Мікроструктурні одиниці виражаються у вигляді одиниць мови, що містять додаткове «комунікативне навантаження» [39, c. 143], в якому відбивається референція культури-відправника.

Мікроструктурний аспект явища, що вивчається, отримав детальну розробку у вітчизняних дослідників. Для позначення цих одиниць дослідники використовують різні терміни, найбільш широким з яких є, на наш погляд, термін «культурно-значуща (культурно-специфічна) інформація». З позицій культури-відправника мікроструктурні одиниці складають «фрагменти ціннісного досвіду» [23, c. 5]; вони передають «інформацію, що відбиває моральні, інтелектуальні і художні цінності, і яка дає можливість виявити основні характеристики національного менталітету» [7]. З позицій приймаючої культури культурно-специфічну інформацію можна визначити як «нестереотипну, що не співвідноситься зі змістом етнічної мовної свідомості реципієнта; сигнал специфічних реалій, процесів і станів, що суперечать узуальному досвіду носія тієї чи іншої мови» [18, c. 10].

М. Снєткова також звертає увагу на ситуації, коли культурно значуща інформація є невираженою вербально: «...імпліцитна інформація розподіляється на всіх рівнях кінотексту, і може бути не виявлена як глядачем перекладеного фільму (і перекладачем), так і глядачем оригінальної версії» [22, c. 11]. У даному випадку йдеться про наявність культурологічних лакун [24].

Розглядаючи культурну проблематику з позицій перекладу, дослідники відмічають, що культурно-значуща інформація потребує адаптації. На рівні мікроструктурних одиниць культурне перенесення здійснюється у двох напрямах. Перший торкається специфічно культурної семантики, яка формується на глибинному рівні окремими значеннями, але на відміну від загальнокультурної семантики вона володіє певною своєрідністю. З. Чанишева відмічає, що така лексика формується на рівні неосновних значень одиниць, які співвідносяться у двох мовах і лежать за межами лексичного ядра і виявляють розбіжності в одному або декількох з перерахованих вище параметрів [26, c. 29]. У даному випадку культурне перенесення торкається ситуації, коли обом культурам відомий один і той же референт, але в робочих мовах перекладу використовуються різні.

Другим напрямом перекладацьких зусиль при здійсненні культурного переносу, За словами М. Снєткової, стали одиниці з «унікально культурною семантикою, яка властива або глибинній семантиці мовних реалій, або елементам утворюваних співвіднесеними значеннями концептуально-смислових зон, які мають неповторну етнокультурну своєрідність» [22]. З. Чанишева відмічає, що унікально-культурна лексика в більшій мірі, ніж інші види культурно значущої інформації, потребує опори на широкий фоновий контекст, оскільки в даному випадку йдеться про максимальну ступінь «чужості», яка проявляється на усіх рівнях мовного і етнокультурного змісту [26, c. 30]. Фоновий контекст потрібен для створення в іншомовного реципієнта адекватного уявлення про мовний і культурний зміст одиниці і покликаний забезпечити максимальну міру адекватної передачі елементів «не свого» для представників іншого етносередовища

з метою полегшення його акцептування.

Це примушує нас замислитися про те, яким способом можна донести до реципієнта уявлення про межі і можливості культурного перенесення при перекладі кінотексту. По-перше, кінотекст призначений для миттєвого сприйняття, тому включення в переклад елементів чужої культури без коментаря швидше за все віддалить глядача від фільму, створивши культурний бар’єр. По-друге, перекладач кіно має справу зі складним семіотичним цілим, і «може впливати лише на <..> мовний рівень твору, а інформація, закладена в перших двох, залишається незмінною» [22, c. 10].

З одного боку, деякі види культурно значущої інформації (наприклад, реалії, історичні події) можуть експлікуватися в невербальній складовій кінотексту. З іншого боку, не треба забувати про те, що значна частина культурного навантаження все ж таки приходиться на вербальну систему кінотексту, наприклад, якщо у фільмі згадується про якісь значущі з точки зору культури об’єкти і явища, але вони не демонструються глядачеві безпосередньо. Певним допоміжним засобом для реципієнта могли б стати особливим чином організовані і перекладені додаткові матеріали до фільмів, перекладу яких не завжди приділяється належна увага.

Висновок

У моєї темі «Переклад Соціо Маркової лексики в англійських фільмів» я розпоповіла що таке Соціомаркоркова лексика  в першій главі цього розділю розповідається про  що таке соціомаркова лексика загалом в   В цьому розділі  Першою темою в цьому розділі це Основні трудноші адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови в цій темі яскраво розповідається про усі трудноші в перекладі Соціо маркової лексики  Також яких напрямків треба дотримуватися в перекладі.

Другий розділ це Особливості перекладу англомовних художніх фільмів в цьому підрозділі розповідається про розвитком кінематографа також розповідається про Кількість професійних перекладачів, які займаються саме перекладом художніх кінострічок,Також розповідається про Єдину концепцію виділення типів текстів і аргументації також розповідається про Важливий в даному випадку  усвідомлення всіх цих особливостей. Також до цих особливостей можно віднести тексти, зафіксовані у вають на вибір перекладацьких рішень.

Третею темою цього підрозділу це Критерії якості перекладу соціомаркової лексики в цьому підрозділі розповідається те що думає про адекватний переклад В.Н. Коміссарова Також розповідається про  Питання відповідності суспільно-визнаною конвенційної нормі Також розповідається про  види перекладу

У другому розділі розповідається про  Соціокультурний переклад в фільмів Першим підрозділом цього розділу це Соціокультурні аспекти перекладу серіалів та фільмів В цьому підрозділі розповідається про те Аналізуючи кінопереклад слід зауважити, що переклад різних відеоформатів суттєво відрізняється в залежності від їх комунікативної мети  Також розповідається просоціокультурні особливості тексту оригіналу Також розповідається про те у чому складність кіноперекладу Також розповідається про Особливо культурно специфічними є ідіоми та метафори, Також розповідаєтьсяч про пять видів кіноперекладу

У другому підрозділі другого розділу розповідається про Використання  прийомів соціомаркової лексики в фільмів в цьому підрозділі розповідається про те що Однією з проблем, яка постає перед перекладачем аудіовізуальних творів, є сленг Також розповідається про Порівняня видів аудіовізуального перекладу Також розповідається про Виробники дубляжу в Україні стикаються з багатьма проблемами: Також в цьому підрозділі ми  Аналізуємо варіанти перекладу сленгу у російській та українській версіях х/ф „Сутінки”

У третьому підрозділу цього розділу розповідається про 9 функцій, які підходять для нашого дослідження, в цьому підрозділі  Також розповідається про  те що М. Мокієнко вважає, що при класифікації лайливої лексики «краще виходити саме з функціонально-тематичної угруповання, а не з емоційно-експресивного гра-дации » Також він новодить класифікацій  Також в цьому підрозділі розглядаються такі серіали як «Клініка» та «Тюдори»,

У третьому розділі розповідається про сленги та їч переклад в кіно

У першому підрозділі ми розглядаємо тему Специфіка функціонування сленгу на матеріалі художніх фільмів  В цьому підроздлілі я розглянула фільм Після завтра  в цьому підрозділі їде мова про  фільм Післязавтра в ній розповідається про цей фільм

У другому підрозділі розглядається Сленгові одиниці, які використовуються в англомовних мультфільмах я обрала  цю тему для того щоб  дати зрозуміти що сленг використовуюється не тільки в фільмах а і в мультфільмів  Тут я беру за увагу мультфільм  Час Пригод з Фіном і Джейком Навелено кілька сленгів  Також розповідається про Фразеологію англомовного сленгу

Третій розділ цього підрозділу це Типові помилки при перекладі кінострічок ( на матеріалі офіційного  перекладу фільму ( Темний лицарь) в цьому підрозділі розповідається загалом про фільм  Також розповідається про те що Для більш ретельного аналізу і виявлення причин виникнення певного типу помилок варто також розглянути особливості перекладу фільмів для дублювання.

Четвертий розділ розповідаэ про використання сленгів в фыльмів та про їсторію їого заснування

Першою темою є Соціо маркова лексика як перекладознавча категорія поняття етимології способи перекладу  є цьому підрозділі розповідається про  те хто зробив вагомий внесок у дослідження американського сленгу Також розповідається про те коли зя вилася Соцімаркова лексика  Також розповідається про те що найчастіше переклад робиться за допомогою  єквівалентів  Також розвідається про відповідність єквівалентів  Також розповідається про  випадки  коли англійські сленгові іменники і прикметники замінюються на українські дієслова

У другому  підрозділі розповідається про   порушення принципів еквівалентності та адекватності при перекладі. Також розповідається що причиною  невдалого перекладу соціомаркової лексики можна також виділити заниження або завищення експресії  Також розповідається про  те що зустрічається і ще одна причина перекладацьких помилок і невдач Також розповідається про причин її виникнення Також розповідається про   нерідкі

Третім  підрозділом цього розділу це Культурна адаптація кінофільмів при перекладі В цьому підрозділі  говориться про Дослідження в області культурного перенесення охоплюють досить широке коло галузей філології і гуманітарних дисциплін також іде мова про Концепцію  культурного перенесення актуальна при аналізі перекладів

Реферат

Сленг, як вже згадувалося має невідоме походження. Що стосується термінів «жаргон» і «арго», то вони прийшли з французької мови, де означали «специфічну мову соціальних груп» (jargon) і «міське просторіччя» (argot). У сучасній лінгвістиці під терміном «жаргон» розуміють слова і вирази, характерні для тієї чи іншої професії або виду занять. Зафіксоване у словнику Даля слово «жаргон» сприймається як запозичення з французької мови і відповідно просто перекладається як «прислівник», «говір», «місцева мова».

У цьому тлумаченні підкреслюється відміну від жаргону мови, проте значення терміна не має зневажливого відтінку. Хоча в даний час жаргон нерідко підноситься як протилежність культури мовлення. Як правило, він вживається в контексті соціальних напрямків («жаргон студентів», «жаргон злодіїв» і т. д.).


Частина жаргонної лексики — приналежність не однієї, а багатьох (в тому числі і вже зниклих) соціальних груп. Основна функція жаргонів полягає у вираженні приналежності до відносно автономної соціальної групи за допомогою вживання специфічних слів, форм і зворотів. Жаргоны лексично і стилістично різнорідні, відрізняються нестійкістю і швидкістю змінюваності найбільш ходовий лексики. Жаргоны проникають у художню літературу для мовної характеристики героїв.


Крім жаргонів, що виникають на базі загальновживаної мови, існують з'являються в результаті спілкування різномовного населення в прикордонних областях або в місцях скупчення різнонаціонального населення, наприклад, у морських портах.


Лексика жаргону будується на базі літературної мови шляхом переосмислення, метафоризації, переоформлення, звукового скорочення тощо, а також активного засвоєння іншомовних слів і морфем. Наприклад: крутий — «модний», «діловий», хата – «квартира», бакси — «долари», тачка — «автомобіль», «комп'ютер», рвонути — «піти» баскет — «баскетбол», чувак — «хлопець» з циганської мови.

У сучасній мові жаргон отримав широке розповсюдження, особливо в мові молоді.Не слід плутати жаргон і арго. Жаргон зазвичай має професійну прикрепленность, арго ж може вживатися незалежно від професії.
Термін «арго» позначає особливий мову або особливу лексику кримінального світу. Цей термін зустрічається в Енциклопедичному словнику Брокгаузена і Ефрона [1, 13]. Однак замість тлумачення він супроводжується відсиланням до статті «Злодійський мова», що говорить про синонімічності цих лексичних одиниць. Згодом деякі дослідники розширюють значення терміна. Так у словнику О. С. Ахмановой, арго – це теж, що й жаргон, але на відміну від останнього «позбавлене принизливого значення» [2, 17].


Часто під «арго» мається на увазі мова декласованих груп суспільства, мова злодіїв, бродяг і жебраків. Але в сучасній французькій мові багато слів арго використовують як молодь з бідних кварталів, так і менеджери з вищою освітою. У Macmillan English Dictionary даються наступні визначення даним явищам: slang – words or expressions that are very informal and are not considered for more formal situations [16,1401]. Argot – words that are used by a particular group of people [16, 86]. Jargon – special words and phrases that are only understood by people who do the same kind of work [16, 88].


Той факт, що арго призначене для розуміння лише в межах деякої обмеженої групи людей, що відрізняє його, з одного боку, від сленгу, тобто множини виразів, по суті призначених для широкого вжитку, і, з іншого боку, від жаргону, який хоча і є спеціальним мовою певного стану або професії, проте не обмежений навмисно рамками тієї чи іншої специфічної групи.


На кордоні між сленгом, жаргоном і арго стоять так звані «коллоквиализмы», тобто суто розмовні слівця. Наприклад, такі слова і звороти, як то to hit the high pots – зупинятися на основних місцях (повідомленні), to kick him out – вигнати його, nit picking – дріб'язкові причіпки, rough neck – хуліган, skedaddle улепетывание, to tag after – слідувати по п'ятах (букв. «плентатися за ким-л.»), незмінно фігурують у словниках як коллоквиализмы. Посліду «коллоквиализм» (coll) показує, що в деяких ситуаціях (наприклад, в офіційній обстановці) вживання коллоквиализмов може бути недоречним. А у всіх інших випадках використання коллоквиализмов - дуже характерна риса сучасної англійської

Якою ж мірою англійський сленг відрізняється від коллоквиализмов? На думку С. Флекснера, цю різницю слід вбачати в частоті вживання відповідних одиниць і ступінь їх зрозумілості. Дійсно, судячи з аналізу деяких кліше і виразів з області сленгу, в період виникнення сленгізмів і переходу їх у більш широку сферу вони не володіють достатньою зрозумілістю (звідси і великі труднощі, пов'язані з їх перекладом). Друга відмінна риса сленгу – ця сфера вживання. Коллоквиализмы мають, безсумнівно, більш широку ступінь поширення, ніж, наприклад, маловідомий сленг. І, мабуть, останню особливість становить різниця в емоційному забарвленні сленгу та коллоквиализмов.

Сленг характеризується більш яскравим емоційним забарвленням.
Провести чітку грань між цими пластами лексики дуже важко. Їхні відмінності в окремих випадках настільки незначні, що деколи здається непотрібним саме розмежування. З точки зору употребляемости в мові, для жаргонізмів і арго характерна значно вужча сфера вживання. населення, на відміну від сленгу.

Література

1. Сапожников И.Дубляж и закадровое озвучивание фильмов/Сапожников

И.//[Електронний ресурс] – (5)

2. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English - Russian/Казакова Т. А. - СПб: Союз, 2005. - 320с.84 │ Актуальні проблеми філології (1)

3. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики/Лотман

Ю(6)

4. Райс К. Классификация текстов и методы перевода/Райс К.//Вопросы

теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Наука, 1978. - 328с. 5. Оттєв С. Дублювання фільмів українською мовою/Оттєв С.//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: (3)

5. Маковский М. М. Языковая сущность современного английского сленга / М. М. Маковский // Ин. яз. в школе. – М. : Просвещение, 1962. – № 4. – С. 102–113.

6. Mencken H. L. The American Language / H. L. Mencken. – New York, 1992. – 777 p.

7. Хомяков В. А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / В. А. Хомяков. – Л., 1980. – 75 с.

8. Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1983. – 213 с.

9. Комиссаров В. Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Часть 1 : Лексико-фразеологические основы перевода / В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, В. И. Тархов. – М. : Высш. шк., 1960. – 176 с

10. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.

12. Шурупова М. В. Проблематика английского сленга в аспекте теории перевода / М. В. Шурупова // Весник Московского гос. обл. ун-та. Лингвистика. – 2010. – № 4. – С. 130–135.

13. Латышев Л. К. Технология перевода : Учебное пособие по подготовке переводчиков (с нем. яз.) / Л. К. Латышев. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с.

13)Аннинский Л.А. Пацієнт радше полужив, ніж напівмертвий// Літературна газета. – 10 березня 2004.

14)Антрушина Г.Б. Стилістика сучасного англійської, Спб, 2002.

15)Арнольд І.В. Лексикология сучасного англійської, М., 1962.

16)Арнольд І.В. Стилістика, М., Наука, 2002.

17)Ахманова О.С. Нариси з спільної програми та російської лексикології, М., 1957.

18)Біографія// Творчість Стівена Кінга// Стівен Кинг.ru, 2004.

19)Гез Н.І. Усна речь//Очерки з навчання англійської мови. (Для педагогічних вузів). Під ред. І.В. Рахманова. Навчальний посібник, М., "Высш. школа", 1974.

20)Девкин В.Д. Специфіка словника розмовної лексики//Немецко-русский словник розмовної лексики, М., Украънськоъ мови , 1994.

21)Елистратов У. Арго і "культуру // Словник московського арго: Матеріали 1984-1990гг. - М., 1994.

22)Заботкина В.І. Нова лексика сучасного англійської, М., ВШ, 1989.

23)Казакова Т.А. Аспекти теорії письмового перекладу, Свердловськ, CГПИ, 1988.

24)Каралис Д. Трохи мату у холодній воді чи «Обережно: ненормативна лексика!»// Літературна газета , № 30, 24 - 30 липня 2002.

25)Кожина М. Н. Стилістика російської: Учеб. для студентів пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. з. і літ.» - 3-тє вид., перераб. і доп., М.: Просвітництво, 1993.

26)Комісарів В.М. Теорія перекладу, М.: ВШ, 1990.

27)Ніцше Ф. З душі художників України та письменників// Людське, занадто людське/ Пер. з ньому.; М.: Думка, 1990. – Т. 1.

28)Вітчизняні кіномани відкрили собі нової розваги - голлівудські блокбастери в альтернативному перекладі// Итоги.ru, 2004.

29)Попов Р.Н., Валькова Д.П., Маловицкий Л., Федоров О.К. Сучасний російську мову. Навчальний посібник для студентів пед. ин-тов по спец. №2121 «Педагогіка й методику початкового навчання». М., Просвітництво, 1978.

30)Процес пішов// Володимир Сорокін проти «Идущих разом»: судова хроніка// @кция.ru, 2002. Свасьян К.А. Примітки до переведення «Веселої науки» (“La Gaya Scienza”) Ф. Ніцше – З. 670 // Ніцше Ф. Людське, занадто людське; Весела наука; Зла мудрість: Збірник / Пер. з ньому.; ТОВ “Попурри”, 1997.

31)Твіст А. Професія аферист: гра на інтерес, Вид. «АСТ», М., 1998.

32)Чуковський До. Високе мистецтво, Вид-во: Радянський письменник, М., 1988.

33)Ruoff A. Hдufigkeitswцrterbuch gesprochener Sprache, Niemeyer, Tьringen, 1981.

34)Stephen King Quits// "Entertainment Weekly" – 27th Sept. 2002.

35) Crisell A. A Study of Modern Television:

36)Thinking Inside the Box / А. Crisell. – Palgrave Macmillan, 2006. – 200 p. 2. Козлов Е. В. Серийность в паралитературе /

37 Е. В. Козлов // Массовая культура на рубеже XX–XXI веков : Человек и его дискурс : сб. науч. тр. – М. : Азбуковник, 2003. – С. 201–211. 3.

. 38. http://video.online.ua/87362/multserial-simpsoni-ukrayinskoyu-movoyu-pereklad-vid-m1/

39 : [Електронний ресурс] назва з титул. екрану.

40. Скоромыслова Н. В. Теоретический аспект перевода художественных фильмов / Н. В. Скоромыслова // Вестник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. – 2010. – №1. – С. 153–156.

41. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова – М. : Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.

42. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур / В. В. Сафонова. – Воронеж : Истоки, 1996. – 239 с.

43. Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация и культурно-языковая прагматика в теории и практике преподаваемых языков (яз. вуз) : дис…. д-ра пед. наук /

44. В. П. Фурманова. – М., 1994. – 475 с. 9. Воробьёв В. В. Лингвокультурология (теория и методы) : монография /

45.В. В. Воробьёв. – М. : Изд-во РУДН, 1997. – 331 с. 10. Hirsch E. D. Cultural Literacy : What Every American Needs to Know / E. D. Hirsch. – N Y : Vintage Books, 1988. – 253 p.

46. Денисова Г. Чужой среди своих : к вопросу о переводе художественных фильмов и их восприятии в рамках иноязычного культурного пространства /

 

47. Денисова // Университетское переводоведение. – СПб, 2006. – Вып. 7. – С. 155–160. 12. Слышкин Г. Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа)

48Г. Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – М. : Водолей Publishers, 2004. – 156 с.

49. http://snovyda.com.ua/events/40-shhob-ne-urivavsya-film-seminar-pro-problemi-perekladu.html : [Електронний ресурс] назва з титул. екрану. Н

50 1 Serban A. Introduction to Audiovisual Translation / А. Serban. [Electronic resource]. - Available from: http://ics.leeds.ac.uk/papers/llp/

exhibits/16/IntroAVTranslation_Adriana_Serban.ppt 

51. Закадровыйперевод: свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://m.wikipedia.org/wiki/Закадровый_перевод

52.Дискурс: свободная нциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://ru.wikipedia.org/wiki/Дискурс

53. Молодежный сленг: свободная энциклопедия Википедия [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://m.wikipedia.org/wiki/Молодежный_сленг 

54. Dictionary of American Slang / H. Wentworth, S.-B. - New York : Crowell, 1975. - 560 p.

:
55.. Апресян Ю. Д. Новий великий англо-украънський словник. – М., 2003.
56. Ахманова О. С. Нариси з загальної та російської лексикології. – М.: ГУП вид-во МП
УРСР, 1957. – 296 с.
57. Жельвіс в. І. Полі брані. Лихослів'я як соціальна проблема. – М.: Ладо-
світ, 2001. – 350 с.
58. Иогаснсен Н., Лобастов С. Вітчизняні кіномани відкрили для себе нове
розвага – голлівудські блокбастери в альтернативному перекладі // Підсумки. 2003. 17
червня.
60. Левін Ю. І. Про обсценных виразах російської мови // Левін Ю. І. Обрані
праці. Поетика. Семіотика. – М, 1998. – С. 809-819.
61. Лотман Ю. М. Семіотика кіно і проблеми кіноестетики. http://philologos.narod.
ru/lotman/kino/Lotman-0.htm (дата звернення: 27.12.2011).
62. Мокієнко В. М. Російська бранная лексика: цензурний і нецензурне. http://www.
philology.ru/linguistics2/mokiyenko-94.htm (дата звернення: 10.01.2012).
63. Нелюбін Л. Л. Порівняльна типологія англійської і російської мов. – М.:
Вид-во МДВУ, 2004. – 204 с.
Електронний журнал «Вісник Московського державного обласного університету»
www.evestnik-mgou.ru / E-mail: e-mag@mgou.ru
2012/2/Лінгвістика 50
64. Попов Р. Н., Валькова Д. П., Маловицкий Л. Я., Федоров А. К. Сучасний російський
мову. – М: Просвітництво, 1978. – 464 с.
65. Скребнев Ю. М. Основи стилістики англійської мови. – М.: Астрель, 2003. –
221 с.
66. Фоменко Ю. Вірус, що роз'їдає совість людини... // Сибірські вогні. 2010,
№ 2.
67. Обсценні лексика // Електронна енциклопедія Вікіпедія [Сайт]. – URL :
http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 10.01.2012).

68. Андріївський, В. О. Злодійський мову. Енциклопедичний словник / Е. І. Андріївський. – СПб. – 1992. - №4. С. 13 – 20.
69. Ахманова, О. С. Словник лінгвістичних термінів / О. С. Ахманова. М. : Радянська енциклопедія. – 1966. - 608 с.
70.Берегівська, Е. М. Молодіжний сленг: формування і функціонування / Е. М. Берегівська // Питання мовознавства. - 2006. - №3. - С. 32-41.
71. Борисова - Лукашанец , Е. Р. Лексичні запозичення та їх нормативна оцінка (на матеріалах молодіжного жаргону 80-90 років) /
Е. Р. Борисова - Лукашанец . – М. : Вища школа. - 2005. – 102 с.
72. Гальперін, В. Р. Стилістика англійської мови / В. Р. Гальперін. М. : Вища школа. – 1981. – 219 с.
73. Грачов, М. А. Словник молодіжного сленгу / М. А. Грачов. – Гіркий. : Вища школа, 1989. – 319 с.
74. Єлістратов, В. С. Російське арго в мові, суспільстві і культурі / В. Е. Єлістратов // Російську мову за кордоном. - 1995. - №1.- С. 23-25
75. Єрмакова, О. П. Слова, з якими ми зустрічалися. Тлумачний словник загального жаргону / Е. А. Земська, Н. В. Розіна . - М. , 2006. - 450 с.
76. Крупнов, Ст. Н. Практикум перекладу з англійської мови на російську / В. Н. Крупнов. – М : Вища школа, 2005. – 279 с.
77. Лихолитов, П. В. Комп'ютерний жаргон / П. В. Лихолитов // Російська мова. - Київ. : 1997. - №3. – С. 18-21
78. Матюшенко, Е. Е. Сучасний молодіжний сленг як атрибут молодіжної субкультури / Е. Е. Матюшенко // Вісник ЗНЗ. - Волгоград: Зміна, 2003. - № 19. - С. 97-102
79 Спієрс, Р. А. Словник американського сленгу / А Спієрс. Річард. – М. : Російська мова. – 1991. – 530 с.
80. Стернин І. А. Словник молодіжного жаргону / В. А. Стернин . - Воронеж, 2006. - 190 с.
81. Хомяков Ст. А. Нестандартна лексика в структурі англійської мови національного періоду. Автореф. докт. дис. ... канд. філол. наук / В. А. Хом'яків. – М.: 1980, 45 с.
82. Флекснера, С. Б. словник американського сленгу / С. Б. Флекснера. - Н. Я., 1967, 414 стор.
83. Rundell, М. Макміллан англійський словник для просунутих учнів. Друге видання / М. Rundell – 2007.
84. Partrdge, тобто у світі слів. Введення в Мову взагалі і росіянин і американець в Particalar / Е. Партрідж. - Н. Я. - 1970. – Р 116

.

85Oxford Advanced learner's Dictionary, 8th ed. Oxford.: Oxford University Press. UK, 2010. - 1796 p.

86
Aarc, B., Витоків, J. The verb phrase in English.: Cambridge University Press. USA, 2013. – 470 p.

87
Ayto, J. The Oxford Dictionary of Rhyming Slang.: Oxford University Press, 2002. – 360 p.

88 Шумів, Я. Введення у мовознавство. 2-е изд.: Вища школа. Москва, 2005. - 391 c.

89
Шахматов, А. А. Вчення про частини мови.: Комкнига. Москва, 2012. – 274 с.

90 Davis, A. Native Speakers and Native Users.:Cambridge University Press. USA, 2013. – 186 p.

91
Арустамова, А. А. Сучасний молодіжний сленг та особливості його функціонування.: дис. канд. філ./ А. А. Арустамова. Майкоп, 2006. -260 с.

92
Коваленко, Е. В. Оссобенності римованого сленгу.: дис. канд. філол. наук/ Е. В. Коваленко. Томськ, 2007. – 162 с.

93
Green, J. Cassell's Dictionary of Slang, London, 2004. - 1326 p.

94
Амінова, JI.B. Структурно-семантичні особливості молодіжного сленгу в англійській і французькій мовах.: дис. канд. філол. наук/ JI.B. Амінова. Уфа, 2004. - 169 с.

95
Kim, B. The Frameworks of English.: Palgrave Macmillan. UK, 2013. – 413 p.

96
Zimmer, B. The Definitive Slang Dictionary.: New York Times, April 1, 2011.

97 Арнольд, В. В. Семантична структура слова в сучасній англійській мові та методика її дослідження.: Просвіта, 2006. – 192 с.

98
Хом'яків, В. А. Введення у вивчення сленгу. Изд. 2.: Москва, 2009. – 104 с.

99
Будагов, Р. А. Введення в науку про мову. 3-е изд. М.: навчальний посібник/ Р. А. Будагов. Добросвет, 2000, 2003. - 544 с.

100
Золотих Л. Р. Деякі напрямки дослідження мови Велімира Хлєбникова в аспекті когнітивної лінгвістики // Творчість Ст. Хлєбнікова і російська література: Матеріали IX Міжнародних Хлєбниковських читань. Астрахань, 2005. С. 75-80.

101
Гальперін, В. Р. Нариси з стилістиці англійської мови.: Вид-во літ. на іноземним грома.яз. Москва, 1958. - 459 с

102
Рейтинг популярних кінофільмів [Електронний ресурс]. - http://www.megacritic.ru/rating.html

103
Сусов, В. П. Вступ до мовознавства: Схід-Захід. Москва, 2007. - 379 с.

104
Борисова, Л. М. Американський англійська: розмовна англійська або вульгарний сленг? З історії розвитку сучасної неформальної лексики у сучасному американському варіанті англійської мови / Л. М. Борисова. Коломна, 2001. - 252 с.

105
Darzell, Tom; Victor, Terry. The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English.: Routledge. New York, 2007. – 712 p.

106
Шайкевич, А. Я. Гіпотези про природні класах і можливість кількісної таксономії в лінгвістиці / А. Я. Шайкевич // Гіпотеза в сучасній лінгвістиці / отв. ред. Ю. С. Степанов.: Наука. Москва, 2009. -357 с.

107 Маковський М. М. Мовна сутність сучасного англійського сленгу / М. М. Маковський // Ін. яз. в
школі. – М : Радянська Школа, 1962. – № 4. – С. 102-113.
108. Г. Л. Менкен Американський Мова / Г. Л. Менкен. – Нью-Йорк, 1992. – 777 с.
109  Хомяков Ст. А. Нестандартна лексика в структурі англійської мови національного періоду : автореф. дис.
канд. філол. наук : 10.02.04 / В. А. Хом'яків. – Л., 1980. – 75 ц.
110. Швейцер А. Д. Соціальна диференціація англійської мови в США / А. Д. Швейцер. – М : Наука, 1983.
– 213 с.
115. Комісарів Ст. Н. Посібник по перекладу з англійської мови на російську. Частина 1 : Лексико-фразеологічні
основи перекладу / В. Н. Комісарів, Я. І. Рецкер, В. І. Тархов. – М. : Высш. шк., 1960. – 176 с.
11
6. Корунець І. Ст. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник / І. Ст. Корунець. – Вінниця :
Нова Книга, 2001. – 448 с.
11
7. Шурупова М. В. Проблематика англійського сленгу в аспекті теорії перекладу / М. В. Шурупова // Вісник
Московського держ. обл. ун-ту. Лінгвістика. – 2010. – № 4. – С. 130-135.
11
8. Латишев Л. К. Технологія перекладу : Навчальний посібник з підготовки перекладачів (з нім. яз.) /
Л. К. Латишев. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с.
Вісник Житомирського державного університету. Випуск 3 (75). Філологічні науки
300
11
9. Комісарів Б. Н. Посібник по перекладу з англійської мови на російську. Частина II : на Граматичні та
жанрово-стилістичні основи перекладу / В. Н. Комісарів, Я. І. Рецкер, В. І. Тархов. – М. : Высш. шк.,
1965. – 287 с.
120. Казакова Т. А. Практичні основи перекладу. Прийоми Перекладу. Англо-Російський / Т. А. Казакова. –
СПб. : Вид-во "Союз", 2000. – 319 с.
REFNCS (TRANLED &TRANSLIETD)
121. Маяковського М. М. Yazykovaya сутностей sovremennoho anhliyskoho slenha [Мовна сутність сучасного
Англійський сленг] / М. М. Маяковський // Ст. яз. в школі. – М : Радянська Школа, 1962. – № 4. – С. 102-113.
1
22. Г. Л. Менкен Американський Мова / Г. Л. Менкен. – Нью-Йорк, 1992. – 777 с.
12
3. Хомяков ст. А. Nestandartnaya leksika структурою V anhliyskoho мови : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.04
[Нестандартна лексика в структурі англійської мови : автореферат дисертації] / в. А. Хом'яків. – Л., 1980. – 75 ц.
12
4. Shveytser А. Д. Соціальна differentsiatsiya anhliskoho мови в США [Соціальна диференціація англійської
мова в США] / А. У. Shveytser. – М : Наука, 1983. – 213 с.
12
5. Комісарів ст. Н. Posobiye РВ perevodu и anhliyskoho мови н російська. Част я : Leksiko-frazeologicheskiye
основи perevoda. Підручник з перекладу з англійської мови на російську. Частина I / : лексичні і фразеологічні основні
принципи перекладу / в. Н. Комісарів, Я. І. Retsker, В. І. Тархов. – М : Вища школа, 1960. – 176 с.
12
6. Korunets В. В. Теорія і практика perekladu (aspektnyi pereklad) : Pidruchnyk Теорія і практика перекладу
(аспект перекладу) : Навчальний посібник / В. в. Korunets. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.
12
7. Шурупова М. в. проблематика anhliyskohk slenha з V aspekte теорії perevoda [проблеми англійського сленгового слова в
теорія перекладу] / М. в. Шурупова // Веснік Moskovskoho повії. обл. ун-ту. Лінгвістика. – 2010. – № 4. –
С. 130-135.
12
8. Латишев л. К. Tekhnolohiya perevoda : Навчальний posobiye РВ podhotovke перекладачів (з нім. мови)
підручник з підготовки перекладачів (з німецької мови) / л. К. Латишев. – М. : NVI-TEZAURUS, 2001. – 280 с.
12
9. Комісарів ст. Н. Posobiye РВ perevodu и anhliyskoho мови н російська. Частина II : перший Hramaticheskiye я zhanrovostilisticheskiye
основи perevoda. Підручник з перекладу з англійської мови на російську. Частина II / : граматичні жанру
і стилістичних основні принципи перекладу / в. Н. Комісарів, Я. І. Retsker, В. І. Тархов. – М : Вища
школа, 1965. – 287 с.
130. Казакова т. А. Practicheskiye основи perevoda. Прийоми Перекладу. Англо-російський практичний основні принципи
перекладу. Прийоми Перекладу. Англо-Російський / Т. А. Казакова. – "Союз", 2000. – 319 с.

131 1. Алексєєва В. С. Професійний тренінг перекладача: Учеб. посібник з усного і письмового перекладу для перекладачів і викладачів / В. С. Алексєєва - СПб.: Спілка, 2005. - 288 с.
13
2. Алімов Ст. Ст. Інтерференція в перекладі (на матеріалі професійно орієнтованої міжкультурної комунікації та перекладу у сфері професійної комунікації): Навчальний посібник Текст. / Ст. Ст. Алімов. - М.: КомКнига, 2005. - 232 с.
.133 Антонюк С. М. Прагматична адаптація при перекладі (на матеріалі кінофільму «Family Man») / С. М. Антонюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. ін - Хмельницький: ХНУ, 2007. - Вип 3. - 1 Ч.. - 339 с.
134
. Антропова А. В. Назви американських і російських кінофільмів: сопоставительная характеристика і проблеми перекладу: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.20 / А. В. Антропова. - Єкатеринбург, 2008. - 217 с.
. 135Берді М. Л. Кінопереклад: мало що від Бога, багато чого від Гобліна / М. Берді // «Круглий стіл» в редакції «Мостів». - випуск 4(8). - 2005. - с. 57
.136  Бузаджі Д. М. Хоч горщиком назви? / Д. М. Бузаджі // Мости. - 2005. - № 1 (5). - С. 64 - 75.
13
7. Вєдєніна Л. Р. Франція: лингвострановед. Слів / Л. Р. Вєдєніна. - М.: Интердиалект+, 1997. - 1037 с.
. 138 Виноградов В. С. Переклад: Загальні та лексичні питання. Навчальний посібник / В. С. Виноградов. -М.: КДУ, 2004. - 240 с.
13
9. Горшкова Ст. Е. Переклад в кіно Текст. / В. Е. Горшкова. - Іркутськ: МИГЛУ, 2006. - 278 с.
.140  Горшкова Ст. Е. Теоретичні основи процессориентированного перекладу кинодиалога (на матеріалі французьких фільмів): автореф.... дис. д-ра філол. наук / В. Е. Горшкова. - Іркутськ, 2006. - 36 с.
. 141Денисова Р. Чужий серед своїх: до питання про перекладі художніх фільмів і їх сприйняття в рамках іншомовного культурного простору / Р. Денисова // Університетська перекладознавство. - 2006. - Випуск 7. - С. 155.
142. Конкульовський Ст. Ст. До проблеми перекладу кінотекстів комедійного жанру / Ст. Ст. Конкульовський // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - № 16 (227). - Ч. І. - 2011. - с. 35-39
143. Червоних В. К. «Свій» серед «чужих»: міф чи реальність? / В. Червоних. - М.: Гнозис, 2003. - 375 с.
144. Кропінова Т. В. Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об'єкта / Т. В. Кропінова // Теорія і практика перекладу. - № 6. - 2009. - с. 407-411.
145. Ленських К. О. Особливості перекладу назв кіно - та мультфільмів (на матеріалі англійської та російської мов) / К. О. Ленських // Сучасні проблеми перекладознавства. - Горлівка, 2007. - с. 211-214.
146. Лотман Ю. М. Семіотика кіно і проблеми кіноестетики / Ю. М. Лотман // Про мистецтво. - СПб.: Мистецтво-СПБ, 1998. - С. 315 - 323.
147. Матасов Р. А. Методичні аспекти викладання кіно / видеоперевода / Р. А. Матасов // Известия Російського державного педагогічного університету їм. А. В. Герцена. - РГПУ їм. А. В. Герцена, 2009. - С. 155 - 166.
148. Пшенкина Т. Р. Вербальна посередницька діяльність перекладача в міжкультурної комунікації: психолінгвістичний аспект: автореф. дис.... д-ра філол. наук / Т. Р. Пшенкина. - Барнаул, 2005. - 17 c.
.149 Рецкер Я. І. Посібник по перекладу з англійської мови на російську / Я. І. Рецкер. - М: Просвітництво, 1982. - 159 с.
150. Слышкин Р. Р. Кинотекст (досвід лингвокультурологического аналізу) / Р. Р. Слышкин, М. А. Єфремова. - М.: Водолій Publishers, 2004. - 153 с.
151. Слышкин Р. Р. Кинотекст: Досвід лінгво - культурологічного аналізу / Р. Р. Слышкин, М. А. Єфремова [Електронний ресурс]. - М., 2004. - Режим доступу: <http://www>.vfrsteu.ru/elib.
. 152 Снеткова М. С. Лингвостилистические аспекти перекладу іспанських кинотекстов (на матеріалі російських перекладів художніх фільмів Л. Бунюеля «Вірідіана» та П. Альмодовара «Жінки на межі нервового зриву»): автореф.... дис. канд. філол. наук / М. С. Снеткова. - М., 2009. - 29 с.
153. Сорокін Ю. А. Культура та її этнопсихо - лінгвістична цінність / Ю. А. Сорокін, В. Ю. Марковина // Етнопсихолінгвістика. - М, 1998. - С. 5.
154. Сорокін Ю. А. Досвід систематизації лінгвістичних і культурологічних лакун. Методологічні і методичні аспекти / Ю. А. Сорокін, В. Ю. Морквин // Лексичні одиниці і організація структури літературного тексту. - Калінін: Вид-во Калининск. гос. ун-та, 1983. - С. 35-52.
. 155Fröhlich С. В. Теорія кіно / С. В. Фреліха. - М: Академічний проект, 2005. - 510 с.
156. Чанишева З. З. Етнокультурні підстави лексичної семантики: автореф. дис.... д-ра філол. Наук [Електронний ресурс] / З. З. Чанишева. - Уфа, 2006. - Режим доступу: http:// vak.ed.gov.ru
157. Швейцер А. Д. Переклад і лінгвістика / А. Д. Швейцер. - М: Воениздат, 1973. - 278 с.
. 158Якобсон Р. О. Мова у відношенні до інших систем комунікації Текст. / Н. О. Якобсон // Обрані роботи. - М: Прогрес, 1985. - С. 306 - 330.
159. Anderman Р. Драма translation / G. Anderman // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. - London; New York: Routledge, 2001. - P. 71-74.
16 Пан бейкер Dubbing / M. Baker, B. Hochel // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. - London; New York: Routledge, 2001. - P. 74-77.
161. Кастанеда Diaz A. A. час, як вимір всесвіту cinйmatographique (про час і простір crйatifs в сіпйдгамме) / A. A. Кастанеда Діас // Мова, Час і Temporalitй: праці 29-ий Симпозіум Альбі Мови і Сенс, CALS/CPST. 2008. - Р. 118.

Додатки

 1.  художнії твір- термін, яким позначають твір, що має передусім естетичну або розважальну цінність

 1.   Сленг-міський соціолект, який виник із арґо різних замкнених соціальних груп (правопорушників, крамарів, ремісників, в'язнів, бурсаків-учнів, вояків, інтернет-спільноти) як емоційно забарвлена лексика низького й фамільярного стилю (зрідка й словотворів: випивóн — пиятика, закусóн — закуска), поширена серед соціальних низів і певних вікових груп (ремісничої, шкільної молоді) міст

 1.   Кіно Це галузь-культури та економіки, що об'єднує всі види професійної діяльності, пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням,зберіганням та демонструванням фільмів, а також навчально-наукову роботу

 1.  Конце́пція (лат. conceptio — розуміння) — система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум

.

 1.   Дослідження (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

    6 Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον  здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω  розділяю, розрізняю) — мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

 1.  Порівняльна величина, що характеризує розмір, інтенсивність чого-небудь. // Міра вияву чого-небудь

 1.  ВІДПОВІ́ДНИК, а, чол., лінгв. Слово однієї мови, що означає таке саме поняття, як і слово іншої мови. Іноді словник Грінченка збивається

9 Перекладач,  — 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування. 2) Людина, яка професійно займається перекладом

10 Повнометражний фільм — рід фільму, що виділяється на противагу короткометражному фільму.

11 Титр (від фр. titre — титул, назва) — напис у кінофільмі.

12 Нейтраліте́т (нім. Neutralität, від лат. neuter ні той, ні інший), — юридичний і політичний статус держави, яка зобов'язується не брати участі у війні між іншими державами, а в мирний час — відмова від участі у військових блоках.

13 Компонент (рос. компонент, англ. component, нім. Komponente f) – різновид, складова частина чогось.

14 Ідіома (від грец. ἴδιος — власний, властивий; ιδιόμα — особливість, своєрідність) — стійкий неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів, наприклад: байдики бити, на руку ковінька, впадати в око

15 Ди́скурс (фр. discours — промова, виступ, слова, розмова (на тему)) — у широкому сенсі складна єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення.

16 Молодіжний сленг  соціолект людей у віці 12 — 22 років, що виник із протиставлення себе не стільки старшому поколінню, скільки офіційній системі. Існує в середовищі міської учнівської молоді та окремих замкнутих референтних групах.

17 Ненормати́вна ле́ксика (також матюки[1], нецензурна лексика, обсценна лексика, лихослі́в'я) — табуйована (неприпустима) лексика, яку мовці сприймають як відразливу, непристойну. У це визначення входять такі поняття, як блюзнірство, прокльони і лайка. Така мова перебуває поза нормальним стилем спілкування.

18 Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питанняякий? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

19  Сюжéт (фр. sujet — тема, предмет від лат. subjectum — підмет, суб'єкт) —

 •  сукупність подій, дій, що визначають характер зображуваного;
 •  система подій у літературному творі, через які автор розкриває характери персонажів і весь зміст твору;
 •  тема, об'єкт зображення в живописному, музичному творі і т. ін.

20 Специфіка́ція (англ. specification) — формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

21 Адапта́ція в біології — анатомічна структура, фізіологічний процес, або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесіеволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.[1][2] Термін «адаптація» також інколи використовується як синонім природного відбору, але більшість біологів не схвалюють такого використання.

22 Кінотекст[1] - це технічно дифференційована динамічна знакова ситуація, що є сукупністю структурних елементів кіномови у рамках кінематографічноготвору, яка відправляє, відповідно до жанрової специфіки, певне інформаційно-емоційне повідомлення реципієнтові (глядачеві)

23 Інформа́ція — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень:

24.Антонімічний переклад - це лексико-граматична трансформація, при якій заміна позитивної форми в оригіналі на негативну форму в перекладі 

25 Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

26. ТРАНСФОРМА́ЦІЯ, ї, жін.. Зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь.

.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74186. Метод мощностей (понятие, назначение, применение) 13.99 KB
  Метод мощностей понятие назначение применение Данный метод применяется для изучения древних в меньшей степени новейших нисходящих вертикальных движений. При анализе мощностей необходимо учитывать следующее: Анализ мощностей основывается на изучении таких...
74187. Платформы (понятие, строение: фундамент, осадочный чехол) 11.14 KB
  Платформы понятие строение: фундамент осадочный чехол Платформа это обширная тектоническая структура обладающая сравнительно малой подвижностью. Платформы образуется на месте складчатой области в результате разрушения и снижения гор...
74188. Object-oriented programming languages and tools 37 KB
  They were working on simultions tht del with exploding ships nd relized they could group the ships into different ctegories. The Smlltlk tem ws inspired by the Simul 67 project but they designed Smlltlk so tht it would be dynmic. The objects could be chnged creted or deleted nd this ws different from the sttic systems tht were commonly used. It is this feture tht llowed Smlltlk to surpss both Simul 67 nd the nlog progrmming systems.
74189. Object-oriented programming languages and tools. Evolution of Smalltalk 41 KB
  The lnguge ws first generlly relesed s Smlltlk80. Smlltlklike lnguges re in continuing ctive development nd hve gthered loyl communities of users round them. NSI Smlltlk ws rtified in 1998 nd represents the stndrd version of Smlltlk.
74190. Logic programming languages and tools 38 KB
  User specifies the specifictions of solution nd the computer derives the execution sequence for tht solution: Let us hve irline flight informtion of the form: flightflight_number from_city to_city deprture_time rrivl_time Then ll the flights from Wshington DC to Snt Clr cn be specified s either direct flights or s flights with n intermedite stop: flightflight_number DC Snt Clr deprture_time rrivl_time or flightflight_number DC X deprt1 rrive1 flightflight_number X Los ngles deprt2 rrive2 deprt2 =rrive130 Unlike...
74191. Logic programming languages and tools. Programming languages versus logic programming 33.5 KB
  Properties: we cn ssign properties to individul entities for exmple fred would hve the property of being crnivore properties look like C function cll the nme of the property then the entity tht hs tht property is given in brckets e. Reltionships fcts: we cn ssign reltionships between entities for exmple fred ets met or wilm ets vegetbles reltionships in Prolog gin look like C function cll we give the reltionship nme first then in brckets the two entities tht re relted e. etswilmmet etswilmvegetbles. For exmple rule...
74192. Visual development languages and tools 32 KB
  But somehow it didnt hve the sme impct s did integrted development environments IDEs on those newfngled ldquo;microcomputers. Until we hd Windows to provide the bsic ides of displying things in windows PCs hd foot nd hlf bck in the minfrme worldrdquo; he sid. While TurboPscl lunched the ide of n integrted development environment Duntemnn credits Microsofts Visul Bsic VB lunched in 1991 with being the first rel IDE. The timing of IDEs ws lso perfect for new form of development: the Web.