95295

Практическая наука. Соотношения теоретического и практического знания

Доклад

Логика и философия

Практика подтверждает теорию, но только теория может оценить эффективность практики. Ведь эффективность оценивается по достижению целей, а они разные в разных концепциях: у Фрейда – познание неосознанных мотивов и устранение внутреннего конфликта, а в бихевиорально-когнитивной терапии – адекватные переживания клиента и изменение...

Русский

2015-09-21

12.05 KB

0 чел.

9. Практическая наука. Соотношения теоретического и практического знания.

Теоретик говорит: мир на самом деле таков.
Практик решает: если мир таков, то с ним можно сделать то-то и то-то.

Теория вдохновляет практиков, а практика – теоретиков.

В истории науки практика обычно опережает теорию. Лишь с конца XIX в. развитые теории (в физике, химии, потом в генетике) опережают практику.

Практика подтверждает теорию, но только теория может оценить эффективность практики.
Ведь эффективность оценивается по достижению целей, а они разные в разных концепциях: у Фрейда – познание неосознанных мотивов и устранение внутреннего конфликта, а в бихевиорально-когнитивной терапии – адекватные переживания клиента и изменение у него представлений о самом себе.

Вопреки расхожему мнению, теоретические построения, как правило, сами по себе не могут непосредственно применяться на практике. Из уравнений Максвелла нельзя вывести устройство радиоприемника, а из психоанализа Фрейда — поведение психотерапевта в каждой конкретной ситуации. Однако без теории Максвелла никому бы не пришло в голову создавать радиосвязь, а без концепции Фрейда ни один психотерапевт не интересовался бы эротическими устремлениями пациента в младенческом возрасте.

Если практическая технология приводит к желаемому результату, мы никогда не откажемся от неё, как бы ложно ни было её теоретическое обоснование. Критерием правильности практического действия является его эффективность, а не логичность или истинность. Технология в принципе применяется вне зависимости от наличия у нее какого-либо обоснования.

Практика сходна с магией. Больше работает интуиция, нежели теория.

Решение задач с допустимой для практики точностью.

Чем оригинальнее теория, тем она более эвристична для разработки новых эффективных методов практической деятельности.

Соотношение примерно такое же, как между религией и мистикой: мистические переживания бывают у всех, и религиозных, и неверующих.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69347. Формування і розвиток податкової системи України 115.5 KB
  Історія становлення податкової системи України розпочалась у 1991 році із введенням податку на продажі та податку на прибуток підприємств. З 1992 по 1994 р. замість податку на прибуток стягувався податок на дохід підприємств, а з 1995 р. знову перейшли до оподаткування прибутку.
69348. Засади організації податкової системи України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники становлення податкової системи 148 KB
  Ця категорія стала настільки звичною що існування податків не викликає будьяких сумнівів. Цікаво простежити в цьому відношенні як змінювалася точка зору платників податків на необхідність утримувати державу.
69349. Податок на додану вартість. Загальна характеристика ПДВ 341.5 KB
  Широка база оподаткування яка охоплює не тільки товари але й роботи та послуги забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень оскільки зміна в уподобаннях споживачів не відображається на зменшенні доходів бюджету що є проблемою для податків на споживання...
69350. Акцизний збір. Загальна характеристика акцизного збору 110 KB
  Акцизний збір так само як і ПДВ включається до ціни товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем а не виробником товарів. Повâ€язане це з різними чинниками: широким переліком об’€єктів оподаткування у ПДВ який включає більшість товарів робіт та послуг вироблених в країні...
69351. Загальна характеристика мита 123.5 KB
  Мито є непрямим податком що стягується з товарів які переміщуються через митний кордон України тобто ввозяться вивозяться чи прямують транзитом. Введення мита може переслідувати кілька цілей: фіскальні економічні захист вітчизняних товарів від конкуренції з імпортними політичні.
69352. Створення інформаційної системи аудиторської компанії 269.5 KB
  Об’єктом дослідження в даній роботі є інформаційні процеси в сфері аудиту що характеризують здійснення аудиторської діяльності в Україні. Теоретичне значення даної роботи полягає у проведенні аналізу проблем здійснення аудиторської діяльності в Україні аналізу...
69353. Інформаційна база систем обробки економічних даних 93 KB
  ІЗ системи має бути сумісним з ІЗ систем що взаємодіють з нею по змісту системі кодування форматам даних та формою подання інформації. В системі мають бути передбачені методи контролю і відновлення даних. Розробка інформаційного забезпечення є однією з найважливіших частин...
69354. Організаційно-методичні основи проектування інформаційних систем 83 KB
  Користувач повинний приймати участь при висуванні вимог до АІС при оцінки ефективності при розробці постановки задачі при проведенні пробної експлуатації АІС. наскільки автоматизація дозволить підвищити швидкість обробки даних при розробці постановки задачі...
69355. Загальна характеристика системи фінансових розрахунків з позиції обробки даних 153.5 KB
  Державне регулювання бюджетної системи здійснюють: Міністерство фінансів Державне казначейство Державна податкова адміністрація Державна контрольноревізійна служба Верховна Рада України Формування Державного бюджету відбувається у такі етапи...