95347

Керування роботою комп’ютерної системи

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Циклом команди називається інтервал часу який необхідний для вибірки команди з пам’яті та її виконання. Цикл команди може поділятися на 2 фази: фаза вибірки та фаза виконання. Звідти через шину адреси код адреси команди посилається в пам’ять де дешифрується.

Украинкский

2015-09-22

30 KB

0 чел.

Керування роботою комп’ютерної системи.

До однієї із задач комп’ютерних систем входить почасове узгодження, яке досягається за допомогою спеціальних сигналів. Джерелом даних сигналів є кварцовий тактовий генератор. Найпростіша дія, яку виконує мікропроцесорний пристрій називається станом. Стан займає 1 період тактового сигналу.

 Певна кількість тактових інтервалів складає машинний цикл, який може містити або цілу команду або відповідно її частину. Циклом команди називається інтервал часу, який необхідний для вибірки команди з пам`яті та її виконання. Відповідно він може містити 1 або декілька машинних циклів.

Керуючий пристрій виконує функції керування та синхронізації, тобто керує зміною подій в необхідній послідовності узгоджуючи їх з сигналами тактового генератора.

 Цикл команди може поділятися на 2 фази: фаза вибірки та фаза виконання. У фазі вибірки автомат задає початок чергового циклу, тобто посилає сигнал, за яким число, яке знаходиться в лічильнику команд посилається в буферний регістр адреси. Звідти через шину адреси код адреси команди посилається в пам`ять, де дешифрується. За сигналом зчитування з комірки пам`яті слово команди зчитується та передається по шині даних у буферний регістр даних.

 У фазі виконання пристрій керування генерує послідовність сигналів, яка необхідна для виконання команди. За цей час лічильник збільшується на 1, що й являє собою механізм формування адреси наступної команди. Інтервал часу, що визначається зверненням до пам`яті і одержання від неї результату готовності  називається циклом очікування готовності. 

 Обмін інформацією між процесором, ОП та пристроєм введення-виведення реалізується у 3-х варіантах:

  1.  програмно-керований обмін
  2.  обмін в режимах переривань
  3.  обмін в режимі прямого доступу до пам’яті.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43144. Создание автоматизированной системы управления персоналом для предприятия ОАО «КЗПК» 189 KB
  С появлением первых средств автоматизации были разработаны и первые программы учета и управления персоналом, число которых как в России, так и в других странах мира исчисляется сейчас сотнями. Если говорить о России, то каждое уважающее себя предприятие или организация, имевшие собственный отдел АСУ, еще в 1980-е гг. пользовались программами учета персонала собственной разработки. Эти программы опирались на различные аппаратные платформы (начиная от мэйнфреймов и заканчивая ПК) и инструментальные средства (начиная от PL-1 и заканчивая Clipper и FoxPro).
43145. Разработка пакета автоматизации делопроизводства предприятия 36 KB
  Создать шаблон включающий: логотип рисунок надпись MS Wordrt. В шаблоне создать и или модифицировать стили не менее 5. Создать базу данных в которой реализован автоматизированный учет продаж оказания услуг аналогично тому который реализован в книге Учет MS Excel. Создать таблицы схему данных обеспечить подстановку.
43146. Программа – тест: «Годны ли вы к службе в армии?» 915 KB
  Польза тестов для человека. С давних времен каждый человек пытается узнать о себе что-то больше, чем уже знает. С развитием психологии большое количество людей узнают о некоторых чертах своего характера, которые в нем присутствуют, но он не обращал раньше на них внимание. Узнать больше о своей личности помогают тесты. Они представляют собой интересные вопросы, в результате которых можно получить определенную характеристику на человека. Наиболее популярны тесты, которые касаются взаимоотношений между людьми и личности человека, в общем.
43148. Анализ эффективности использования материальных ресурсов на ОАО «Химрезерв» 531.5 KB
  Основной задачей деятельности любого предприятия является оптимизация его производственной программы, которая позволяет увеличить прибыль или достичь ожидаемых социальных эффектов. В связи с этим постоянно существует потребность в усовершенствовании существующих и внедрении принципиально новых подходов к управлению материальными сырьевыми ресурсами, которые являются одним из основных компонентов производственного процесса в промышленности. Важную роль в повышении эффективности их использование на предприятии играет, прежде всего, правильная организация бухгалтерского учета и анализа как источника информации для принятия управленческих решений.
43149. Розробка плана-конспекту уроку з використанням інтерактивної дошки за темою «La peinture française» 1.11 MB
  Ось чому темою для своєї курсової роботи ми обрали саме дослідження роботи з інтерактивною дошкою, що є одним з найпоширеніших представників новітніх технологій у навчанні. Вибір і актуальність цієї теми зумовлені необхідністю ознайомлення з порівняно нещодавно введеним у навчально-виховний процес пристрою та розробки плану уроку з його використанням. Розвиток засобів навчання та можливості їх технічної реалізації суттєво випереджають можливості створення повноцінних методик застосування таких засобів, ось чим можна пояснити брак методик роботи з вищевказаним типом технологій.
43150. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для работы с текстовыми файлами 351 KB
  Составить программу которая читает текст из разбитого на строки текстового файла и записывает в выходной файл текст с выравниванием по центру. Имена входного и выходного файлов вводятся пользователем. Цель работы Составить программу которая читает текст из разбитого на строки текстового файла и записывает в выходной файл текст с выравниванием по центру.
43151. Разработка Case-системы 498 KB
  На этапе появления подобных средств термин CSE употреблялся лишь в отношении автоматизации разработки программного обеспечения. Сегодня CSE средства подразумевают процесс разработки сложных ИС в целом: создание и сопровождение ИС анализ формулировка требований проектирование прикладного ПО и баз данных генерацию кода тестирование документирование обеспечение качества конфигурационное управление и управление проектом а также другие процессы. Актуальность курсовой работы заключается в следующем: CSEсистемы существенно сокращают сроки...
43152. Розробка додатку з використанням візуальних компонентів, створення БД та графічних зображень 290 KB
  Організувати меню, пункти якого дозволяють обирати виконання одного з трьох завдань курсової роботи. Передбачити пункт меню допомоги роботи з додатком та коректний вихід з додатку. При виборі пункту меню з одним із завдань, вирішення цього завдання відображується в окремому модальному вікні. Тема першого завдання – використання візуальних компонентів із вкладок компонентів Standart, System, Additional при роботі з масивами даних. Оброблений масив, список даних вивести в таблицю MS Word, створену за допомогою Delphi.