95347

Керування роботою комп’ютерної системи

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Циклом команди називається інтервал часу який необхідний для вибірки команди з пам’яті та її виконання. Цикл команди може поділятися на 2 фази: фаза вибірки та фаза виконання. Звідти через шину адреси код адреси команди посилається в пам’ять де дешифрується.

Украинкский

2015-09-22

30 KB

0 чел.

Керування роботою комп’ютерної системи.

До однієї із задач комп’ютерних систем входить почасове узгодження, яке досягається за допомогою спеціальних сигналів. Джерелом даних сигналів є кварцовий тактовий генератор. Найпростіша дія, яку виконує мікропроцесорний пристрій називається станом. Стан займає 1 період тактового сигналу.

 Певна кількість тактових інтервалів складає машинний цикл, який може містити або цілу команду або відповідно її частину. Циклом команди називається інтервал часу, який необхідний для вибірки команди з пам`яті та її виконання. Відповідно він може містити 1 або декілька машинних циклів.

Керуючий пристрій виконує функції керування та синхронізації, тобто керує зміною подій в необхідній послідовності узгоджуючи їх з сигналами тактового генератора.

 Цикл команди може поділятися на 2 фази: фаза вибірки та фаза виконання. У фазі вибірки автомат задає початок чергового циклу, тобто посилає сигнал, за яким число, яке знаходиться в лічильнику команд посилається в буферний регістр адреси. Звідти через шину адреси код адреси команди посилається в пам`ять, де дешифрується. За сигналом зчитування з комірки пам`яті слово команди зчитується та передається по шині даних у буферний регістр даних.

 У фазі виконання пристрій керування генерує послідовність сигналів, яка необхідна для виконання команди. За цей час лічильник збільшується на 1, що й являє собою механізм формування адреси наступної команди. Інтервал часу, що визначається зверненням до пам`яті і одержання від неї результату готовності  називається циклом очікування готовності. 

 Обмін інформацією між процесором, ОП та пристроєм введення-виведення реалізується у 3-х варіантах:

  1.  програмно-керований обмін
  2.  обмін в режимах переривань
  3.  обмін в режимі прямого доступу до пам’яті.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78764. Бармен. Особливості приготування коктейлів 1.39 MB
  Професію бармена відносять до типу професій «людина — людина», тому що головним предметом праці для неї є людина, а головною метою праці цієї професії є оперативне обслуговування відвідувачів та розрахунок з ними.
78765. Конструювання радіоелектронного засобу 674.24 KB
  Коли на комутатор телефонної станції надходить виклик він повідомляє про вхідний дзвінок абонента шляхом подачі змінного струму на дроти що ведуть до викликається телефонному апарату. У режимі очікування коли трубка лежить на важелі спеціальний пристрій зване конденсатором...
78766. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Національне законодавство та міжнародні стандарти 134.5 KB
  Матеріали дослідження можуть бути використані для розширення методологічної бази правових галузевих досліджень. Одержані результати можуть бути використані: у практиці правозастосування з метою подолання існуючих проблем та методичних рекомендацій; для проведення подальших теоретичних...
78767. Технологія перевезення вугілля морським транспортом 110.4 KB
  Метою даного дипломного проекту полягає у висвітленні наступних завдань: Ознайомитись з транспортною характеристикою вугілля; Встановити особливості перевезення вугілля морським транспортом; З’ясувати характеристику ринку вугілля.
78768. Створення форонтиспісу у програмі Photshop 2.36 MB
  З усіх видів криття брошур основним є криття врозпуск при якому на обкладинці роблять чотири рубчики і приклеюють її не тільки до корінця а й до першої сторінки блока. Комбіноване фальцювання Формат видання це розмір сторінки видання після обрізки блока по ширині і довжині.
78769. Вышивка атласными ленточками 3.28 MB
  Для вышивки лентами используются длинные иглы поэтому когда на игле остается очень короткий конец ленты завершить узор бывает проблематично. Для того чтобы вывести на изнаночную сторону ткани короткий конец ленты выньте его из иглы затем иглу без ленты вколите до самого ушка в...
78770. Роль Русской Православной Церкви в кризисные моменты истории России 316.5 KB
  Сюда можно отнести несколько факторов: Существование мощных течений которые свидетельствуют о крупной роли Русской Православной Церкви в деле формирования и поддержания русской государственности: Первым актом национального самосознания русского народа было крещение в Православие.
78771. Эксплуатация судовых вспомогательных и утилизационных котлов 480.17 KB
  Специфика морского транспорта как сферы экономики заключается в том, что он сам не производит продукцию, а только участвует в ее создании, обеспечивая производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию потребителю.
78772. Изучение форм бухгалтерской отчетности ЗАО «Восход» 666.5 KB
  Цель работы состояла в изучении форм бухгалтерской отчетности конкретного сельскохозяйственного предприятия, выявление возможных направлений улучшения организации ее составления и использования для совершенствования управленческой деятельности в соответствующем хозяйстве.