95355

Законность и правопорядок

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Правопорядок система урегулированных правом общественных отношений сложившаяся в результате реализации права Гарантии законности условия проведения в жизнь принципа законности: совершенство системы права полнота последовательность согласованность НПА эффективная деятельность правоохранительных органов разделение властей...

Русский

2015-09-22

33.5 KB

0 чел.

Законность и правопорядок

Законность – точное и неуклонное соблюдение и исполнение правовых норм

Принципы законности:

 •  верховенство закона – закон занимает высшее положение в иерархии НПА
 •  единство закона – закон применяется одинаково, независимо от субъективных условий
 •  равенство всех перед законом – одинаковое положение субъектов вне зависимости от пола, расы, языка и т.п.
 •  неотвратимость юридической ответственности за преступления

Правопорядок – система урегулированных правом общественных отношений, сложившаяся в результате реализации права

Гарантии законности (условия проведения в жизнь принципа законности):

 •  совершенство системы права (полнота, последовательность, согласованность НПА)
 •  эффективная деятельность правоохранительных органов
 •  разделение властей
 •  высокий уровень правосознания и правовой культуры населения

Методы обеспечения законности и правопорядка:

 •  убеждение – правовая пропаганда (разъяснение положений закона правовое воспитание)
 •  принуждение – применение мер профилактики и наказания

Формы обеспечения законности:

 •  контроль – проверка деятельности подчиненных органов:
 •  государственный – осуществляется уполномоченными органами государства (парламентский, межотраслевой, внутриведомственный)
 •  общественный – осуществляется уполномоченными органами (профсоюзы)
 •  надзор – наблюдение за точным и неукоснительным соблюдением законов органами государства, местного самоуправления, должностными лицами, общественными организациями и гражданами

Надзор осуществляется только государственными органами в отношении неподчиненных органов и не связан с вмешательством в их деятельность.

Виды надзора:

 •  судебный
 •  прокурорский
 •  административный
 •  обжалование – граждане и объединения граждан могут подать жалобу на незаконные решения и действия органов государства и местного самоуправления


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...
69072. Методи створення компонентів. Розробка і збирання компонентів в середовищі MS .Net Framework 52.99 KB
  Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління служб Windows).
69073. Короткий огляд мови C# 568.5 KB
  Весь виконуваний код C# повинен міститися у класі – у даному випадку класі Program. На відміну від мови C та аналогічних, у C# не можна об’явити глобальну функцію чи змінну. Клас Program міститься у просторі імен DemoApp. При створенні програми в Visual C# простір імен створюється автоматично.
69074. Огляд мови програмування С# (частина 2) Клас та структури 185.5 KB
  В рамках оголошення класу та структури описується безліч змінних різних типів набір данихчленів класу правила породження об’єктів-представників структур і класів їх основні властивості і методи застосування яких забезпечує вирішення задачі.
69075. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ВІД’ЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 76.35 KB
  В попередній лекції ми розглядали роботу з даними через приєднані об’єкти, тобто через постійне з’єднання з джерелом даних. Програма відкривала з’єднання з базою даних і не закривала його принаймні до завершення роботи з джерелом даних. В цей час з’єднання з джерелом підтримувалося постійно.
69076. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 153.12 KB
  У попередніх лекціях ми розглядали створення локальних (автономних) Windows-застосунків. В результаті компіляції і збирання застосунку створювався один програмний компонент у формі збірки. У вигляді локальних застосунків розробляють сервісні програми, системні утиліти...
69077. ПРОМІЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 144.91 KB
  Важливу роль у створенні кросплатформних програмних систем відіграють додаткові загальносистемні програмні засоби, які вирішують завдання взаємодії та інтеграції компонентів. Ці засоби розміщуються між рівнем операційної системи (ОС) і рівнем прикладного програмного забезпечення...
69078. РОЗПОДІЛЕНІ МОДЕЛІ ПРОМІЖНОГО РІВНЯ ДЛЯ WINDOWS 254.25 KB
  Друга рання модель, про яку говорилося в лекції 2, заснована на віддалених викликах процедур (Remote Procedure Calls, RPC). У цій моделі акцент робиться на приховуванні мережевого обміну за рахунок того, що процесу дозволяється викликати процедури, реалізація яких знаходиться на віддаленій машині.
69079. КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ CORBA 118.86 KB
  CORBA (Common Object Request Broker Architecture) - це набір відкритих специфікацій інтерфейсів, що визначає архітектуру технології міжпроцесної взаємодії і незалежного маніпулювання об'єктами. Розробниками технології інтерфейсів є OMG і X/Open.