95355

Законность и правопорядок

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Правопорядок система урегулированных правом общественных отношений сложившаяся в результате реализации права Гарантии законности условия проведения в жизнь принципа законности: совершенство системы права полнота последовательность согласованность НПА эффективная деятельность правоохранительных органов разделение властей...

Русский

2015-09-22

33.5 KB

0 чел.

Законность и правопорядок

Законность – точное и неуклонное соблюдение и исполнение правовых норм

Принципы законности:

 •  верховенство закона – закон занимает высшее положение в иерархии НПА
 •  единство закона – закон применяется одинаково, независимо от субъективных условий
 •  равенство всех перед законом – одинаковое положение субъектов вне зависимости от пола, расы, языка и т.п.
 •  неотвратимость юридической ответственности за преступления

Правопорядок – система урегулированных правом общественных отношений, сложившаяся в результате реализации права

Гарантии законности (условия проведения в жизнь принципа законности):

 •  совершенство системы права (полнота, последовательность, согласованность НПА)
 •  эффективная деятельность правоохранительных органов
 •  разделение властей
 •  высокий уровень правосознания и правовой культуры населения

Методы обеспечения законности и правопорядка:

 •  убеждение – правовая пропаганда (разъяснение положений закона правовое воспитание)
 •  принуждение – применение мер профилактики и наказания

Формы обеспечения законности:

 •  контроль – проверка деятельности подчиненных органов:
 •  государственный – осуществляется уполномоченными органами государства (парламентский, межотраслевой, внутриведомственный)
 •  общественный – осуществляется уполномоченными органами (профсоюзы)
 •  надзор – наблюдение за точным и неукоснительным соблюдением законов органами государства, местного самоуправления, должностными лицами, общественными организациями и гражданами

Надзор осуществляется только государственными органами в отношении неподчиненных органов и не связан с вмешательством в их деятельность.

Виды надзора:

 •  судебный
 •  прокурорский
 •  административный
 •  обжалование – граждане и объединения граждан могут подать жалобу на незаконные решения и действия органов государства и местного самоуправления


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58016. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 30.5 KB
  Також з являється страшна проблема озброєння і збереження миру на Землі проблема збільшення чисельності населення на планеті проблеми з виробництвом та використанням все більших і більших обсягів енергії продуктів харчування тощо.
58017. ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ 197 KB
  Алгоритм графічного способу розвязування рівнянь; вигляд і властивості функцій; означення коренів рівняння; що означає розвязати рівняння. Визначати вид функції та її графіка; будувати графіки функцій; розвязувати рівняння графічним способом; аналізувати порівнювати робити висновки щодо розвязків рівняння.
58018. Графіки - джерело інформації 81.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про зміст поняття «графік залежності» та спосіб побудови графіків руху та зміни температур; продовжити роботу по формуванню вмінь будувати графіки з залежності величин за даними таблиці, робити опис деяких властивостей залежності за графіком...
58019. Графічні зображення в текстових документах Розробка урока-ділової гри 53.5 KB
  Мета ознайомити учнів з прийомами створення та обробки графічних обєктів способами вставки малюнків та обєктів з інших додатків до текстового документа; розвивати мовлення учнів вміння робити висновки вміння працювати з додатковими матеріалами аналізувати інформацію виділяти головне...
58020. Перетворення графіків. Квадратична функція 292 KB
  Мета: підготуватися до контрольної роботи. Узагальнити та систематизувати знання з даної теми, формувати вміння виконувати перетворювання графіків, будувати графіки квадратичної функції; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів, виховувати інтерес до математики, старанність, відповідальність перед товаришами.
58021. Быт и традиции древних греков 41 KB
  Обучающие: изучить быт и традиции спартиатов и афинян; охарактеризовать особенности воспитания граждан в различных полисах древней Греции; сформировать у учащихся представления о древних Олимпийских играх; познакомить учащихся с историческими источниками позволяющими получить необходимую информацию...
58022. Греко-персидские войны 76.5 KB
  Цели урока: изучить причины ход и сформулировать итоги греко-персидских войн рассмотреть ход основных битв; формировать умения: заполнения хронологических таблиц исторических событий изучения событий в логике причины ход следствие описания и анализа хода исторических событий...
58023. Загальна характеристика грибів 54.5 KB
  МЕТА: Сформувати поняття про гриби як особливе царство живих організмів пояснити відмінності і спільні риси грибів з рослинами і тваринами. УЧИТЕЛЬ: Ми з вами починаємо подорож яка буде тривати протягом 3х уроків вивчаючи царство Гриби і допоможе нам в цьому Пізнайко.
58024. Типи грошей Функції грошей колекція грошей картки з завданням гри політична карта світу мультимеді 1.06 MB
  Мета: Познайомити учнів з тим як виникли гроші розглянути їх властивості сутність та функції. Пояснення вчителя Хочу розпочати своє пояснення із відомого вислову англійського філософа матеріаліста Френсіса Бекона: Гроші дуже лихий пан але вельми хороший слуга.