95376

Функции государства: понятие, классификация

Доклад

Политология и государственное регулирование

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы но и содержания определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности. Функции государства основные направления деятельности государства обусловленные его сущностью и содержанием а также стоящими перед ним...

Русский

2015-09-22

28 KB

1 чел.

20. Функции государства: понятие, классификация

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы, но и содержания, определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности.

Функции государства – основные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или ином этапе развития целями и его социальным назначением.

Задачи государства – конкретные меры по осуществлению функций.

Признаки функций государства:

 •  имеют комплексный характер, складываются из множества аспектов деятельности государства;
 •  выражают конкретную социально–классовую сущность государства;
 •  напрямую связаны с конкретными целями и задачами;
 •  гораздо шире, чем функции отдельных государственных органов.

Существует множество классификаций функций государства по различным признакам:

 1.  по продолжительности существования
  1.  постоянные
  2.  временные
 2.  по сферам осуществления
  1.  политические
  2.  идеологические
  3.  социальные
  4.  экономические
 3.  по ветвям власти
  1.  законодательные
  2.  управленческие
  3.  судебные
 4.  по типу государства
  1.  эксплуататорские
  2.  демократические
 5.  по области применения:
  1.  внешние
  2.  внутренние

Функции государства отличаются от других явлений формами осуществления (параметрами проявления). Формы осуществления делятся на неправовые и правовые. Правовые формы осуществления функций (деятельность, связанная с изданием юридических актов) выражает неразрывную связь государства и права. Выделяют три правовые формы реализации функций государства:

 •  правотворческая – подготовка и издание НПА, обеспечивающих деятельность государства; регулирование общественных отношений, связанных с направлениями деятельности государства.
 •  правоисполнительная – реализация содержащихся в НПА требований, полнота и эффективность которой определяет, насколько успешно осуществляются государственные функции.
 •  правоохранительная - принятие мер по соблюдению законности и охране правопорядка в процессе реализации государственных функций (особенно важна в период перехода государства и права от одного типа к другому, когда меняется система ценностей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56333. Талант - це здібність збудувати свою власну долю. Творча Донеччина - майбутнє держави 44 KB
  Прагнення щасливого успішного життя це на нашу думку головна рушійна сила життєвої активності. І виходячи з почутого можна висловити припущення що щасливе життя це життя яке передбачає саморозвиток і самореалізацію здійснюється особистістю в динамічній гармонії з собою та світом життя активне...
56334. My Favourite Tale 31.5 KB
  The Wolf runs up to Grandmother and wants to catch her up, but she runs away. The Wolf puts on Grandmother's dress and cap and lies bed. Soon Little Red Riding Hood appears near Grandmother house.
56335. Урок „talk-show”– ефективно чи ні? 47 KB
  Актуальною є проблема розвитку в учнів пізнавальних інтересів, виховання потреби в знаннях і самоосвіти, формування вміння працювати з джерелами наукової інформації, відбирати необхідну для свого загального розвитку і майбутньої професійної діяльності.
56336. ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ ЯК «МЕТОД» ТА «МЕТОДОЛОГІЯ» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 25.04 KB
  Поняття «методологія» звичайно визначається як вчення про методи науково-пізнавальної діяльності. Однак методологію не можна зводити тільки до дослідження методів (операцій). Більш широке розуміння цього поняття зводиться до того
56337. Усний журнал “Ми не забудемо тебе, Тарасе” 54 KB
  Мета: Ознайомити дітей з життєписом великого сина українського народу Т. Моринцях на Київщині в сім'ї селянинакріпака народився Тарас. Ніколи не тримався хати а все тинявся по бурянах за що його прозвали...
56338. TARAS SHEVCHENKO – THE GREATEST POET OF UKRAINE 123.5 KB
  Teacher: This year we are celebrating the anniversary of Taras Shevchenko`s birthday. 199 years ago Taras Shevchenko was born. He is the greatest Ukrainian poet and artist. Each Ukrainian knows him from the childhood. He is also well known under the name Kobzar after his most famous collection of poems entitled «Kobzar».
56339. Таточко рідний, найкращий у світі 327 KB
  Але діти так люблять своїх татусів що дуже хочуть висловити палку і щиру любов дорогим людям бо знають що тато в сімї головний він забезпечує її матеріально створює той моральний клімат доброти і сердечності дисципліни...
56341. Общая характеристика литературного процесса рубежа XIX-ХХ веков 16.84 KB
  Несмотря на сравнительно небольшие хронологические рамки (1870-е годы – 1914), данная эпоха является качественно новым этапом культурного развития человечества.