95376

Функции государства: понятие, классификация

Доклад

Политология и государственное регулирование

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы но и содержания определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности. Функции государства основные направления деятельности государства обусловленные его сущностью и содержанием а также стоящими перед ним...

Русский

2015-09-22

28 KB

1 чел.

20. Функции государства: понятие, классификация

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы, но и содержания, определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности.

Функции государства – основные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или ином этапе развития целями и его социальным назначением.

Задачи государства – конкретные меры по осуществлению функций.

Признаки функций государства:

 •  имеют комплексный характер, складываются из множества аспектов деятельности государства;
 •  выражают конкретную социально–классовую сущность государства;
 •  напрямую связаны с конкретными целями и задачами;
 •  гораздо шире, чем функции отдельных государственных органов.

Существует множество классификаций функций государства по различным признакам:

 1.  по продолжительности существования
  1.  постоянные
  2.  временные
 2.  по сферам осуществления
  1.  политические
  2.  идеологические
  3.  социальные
  4.  экономические
 3.  по ветвям власти
  1.  законодательные
  2.  управленческие
  3.  судебные
 4.  по типу государства
  1.  эксплуататорские
  2.  демократические
 5.  по области применения:
  1.  внешние
  2.  внутренние

Функции государства отличаются от других явлений формами осуществления (параметрами проявления). Формы осуществления делятся на неправовые и правовые. Правовые формы осуществления функций (деятельность, связанная с изданием юридических актов) выражает неразрывную связь государства и права. Выделяют три правовые формы реализации функций государства:

 •  правотворческая – подготовка и издание НПА, обеспечивающих деятельность государства; регулирование общественных отношений, связанных с направлениями деятельности государства.
 •  правоисполнительная – реализация содержащихся в НПА требований, полнота и эффективность которой определяет, насколько успешно осуществляются государственные функции.
 •  правоохранительная - принятие мер по соблюдению законности и охране правопорядка в процессе реализации государственных функций (особенно важна в период перехода государства и права от одного типа к другому, когда меняется система ценностей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69197. Призначення та склад оперення літака 4.48 MB
  Загальний вид оперення: 1 форкіль; 2 зализ; 3 проблисковий маяк; 4 кіль; 5 кермо напряму; 6 тример керма напряму; 7 сервокомпенсатор; 8 тример керма висоти; 9 кермо висоти; 10 стабілізатор; 11 фальшкіль. Зменшення навантажень що діють на важелі управління при відхиленні керма...
69198. Призначення та схеми розміщення опор шасі 5 MB
  Шасі це система опор літака необхідна для забезпечення стоянки руху по землі зльоту і посадки. Залежно від розташування опор відносно центру тяжіння ЦТ в якому прикладений вектор ваги літака G розрізняють три схеми шасі рис.33: а з хвостовою опорою...
69199. Класифікація систем керування літаком 1.88 MB
  Залежно від виконуваних завдань по керуванню літаком системи керування розділяють на основні і допоміжні. До основних систем прийнято відносити системи керування рульовими поверхнями кермом висоти кермом напрямку і елеронами.
69200. Системи літака 574 KB
  У систему запуску входять: електростартер турбостартер або повітряний стартер що забезпечує первинне розкручування ротора АД; електромагнітні клапани і паливні насоси що забезпечують подачу палива в пускові і основні форсунки камери згоряння; запальні пристрої для займання...
69201. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ АВІОНІКА 15 MB
  Задачами вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів основам аеродинаміки і динаміки польоту ЛА конструкції ЛА авіаційного двигуна та їх систем; ознайомити з принципами роботи та складом типових систем авіаційної електроніки авіоніки; дати уявлення про організацію...
69202. ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ ТА ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ 2.97 MB
  При обтіканні повітряним потоком різних тіл частин літальних апаратів виникають сили і моменти які залежать від форми літальних апаратів і впливають на їх льотнотехнічні характеристики. Аеродинаміка вивчає умови виникнення аеродинамічних сил тобто повітряних...
69203. Природа виникнення аеродинамічних сил. Принципи створення піднімальної сили 8.87 MB
  Картина обтікання крила літака потоком повітря показана на рис. Повна аеродинамічна сила крила: а картина обтікання крила літака потоком повітря; б схема створення повної аеродинамічної сили R.21 а наглядно видно що потік обтікає верхню і нижню частини профілю крила неоднаково.
69204. Основні закони руху повітря, що стискається. Загальні відомості про аеродинаміку великих швидкостей 3.81 MB
  Таким чином величина стиснення залежить від відношення швидкості потоку до швидкості звуку. Це відношення називається числом Маха і вважається критерієм стисливості потоку. Чим більше швидкість повітряного потоку швидкість польоту V і менше швидкість звуку...
69205. Хвильова криза. Поняття про критичне число Маха 8.3 MB
  Найменша швидкість дозвукового польоту при якій у якійнебудь точці крила швидкість потоку що обтікає крило стає рівної місцевої швидкості звуку називається критичною швидкістю польоту Vкр а відповідне їй число Маха польоту критичним Мкр.