95376

Функции государства: понятие, классификация

Доклад

Политология и государственное регулирование

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы но и содержания определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности. Функции государства – основные направления деятельности государства обусловленные его сущностью и содержанием а также стоящими перед ним...

Русский

2015-09-22

28 KB

1 чел.

20. Функции государства: понятие, классификация

Исследование функций государства позволяет взглянуть на него с точки зрения не только формы, но и содержания, определив характер его деятельности уровень его организованности и эффективности.

Функции государства – основные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или ином этапе развития целями и его социальным назначением.

Задачи государства – конкретные меры по осуществлению функций.

Признаки функций государства:

 •  имеют комплексный характер, складываются из множества аспектов деятельности государства;
 •  выражают конкретную социально–классовую сущность государства;
 •  напрямую связаны с конкретными целями и задачами;
 •  гораздо шире, чем функции отдельных государственных органов.

Существует множество классификаций функций государства по различным признакам:

 1.  по продолжительности существования
  1.  постоянные
  2.  временные
 2.  по сферам осуществления
  1.  политические
  2.  идеологические
  3.  социальные
  4.  экономические
 3.  по ветвям власти
  1.  законодательные
  2.  управленческие
  3.  судебные
 4.  по типу государства
  1.  эксплуататорские
  2.  демократические
 5.  по области применения:
  1.  внешние
  2.  внутренние

Функции государства отличаются от других явлений формами осуществления (параметрами проявления). Формы осуществления делятся на неправовые и правовые. Правовые формы осуществления функций (деятельность, связанная с изданием юридических актов) выражает неразрывную связь государства и права. Выделяют три правовые формы реализации функций государства:

 •  правотворческая – подготовка и издание НПА, обеспечивающих деятельность государства; регулирование общественных отношений, связанных с направлениями деятельности государства.
 •  правоисполнительная – реализация содержащихся в НПА требований, полнота и эффективность которой определяет, насколько успешно осуществляются государственные функции.
 •  правоохранительная - принятие мер по соблюдению законности и охране правопорядка в процессе реализации государственных функций (особенно важна в период перехода государства и права от одного типа к другому, когда меняется система ценностей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75973. Інтегрований урок в 3 класі «Поле чудес» 57.5 KB
  Формування ключових компетентностей: вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, звязно висловлюватися в контексті змісту; здоровязбережувальної...
75974. Ескіз розпису косовської кераміки 312 KB
  Мета уроку: розвивати вміння дітей складати декоративну композицію для розпису косовської кераміки. Матеріали до уроку: керамічні вироби косовських майстрів: вази глечики свічники миски кашпо; навчальні таблиці з зображенням виробів з Косова...
75975. ОГОНЬ – ВРАГ ИЛИ ДРУГ? 242 KB
  Сегодня наш урок необычный. Вам нетерпится узнать, о чем пойдет разговор на уроке? Никакого секрета нет. На уроке мы познакомимся с очень интересными правилами безопасности жизни, иными словами, у нас урок осторожности. И посвящен он тому, кто…
75976. Охорона природи Землі 140 KB
  Мета: узагальнити, систематизувати, розширити знання учнів про використання людиною природних багатств Землі, причини забруднення природи, шляхи збереження природи на нашій планеті. Розвивати мовлення, мислення, пам’ять учнів, їх пізнавальний інтерес, самостійність.
75977. Охорона природи мішаних лісів 184.5 KB
  Мета: Розширити уявлення дітей про ліси України їх рослинний світ значення лісів у природі і житті людини їх охорону Виховувати екологічне мислення. Обладнання: Карта України карта природних зон України ілюстрації рідкісних тварин рослин кросворд диск з голосами птахів...
75978. Океани Землі 829.5 KB
  Мета уроку. Продовжувати формувати уявлення про поверхню Землі, її зображення на глобусі і карті, уміння читати карту і працю вати з нею. Сформувати уявлення про океани Землі. Розвивати пізнавальний інтерес, уміння працювати з додат ковою літературою.
75979. Шлях до олімпу. Спортивне свято. 59 KB
  За перемогу в кожному конкурсі команда нагороджується одним Олімпійським кільцем; за друге місце – двома за третє місце – трьома кільцями. Перемагає та команда яка перша обміняється місцями не порушивши правил. Перемагає команда яка швидше зміниться місцями не порушуючи умов гри. Перемагає команда яка швидше зміниться місцями з найменшими порушеннями.
75980. Олімпійський урок свято. Швидше – вище – сильніше до спортивних висот 41.5 KB
  Слово ведучого Шановні діти гості Сьогодні ми проводимо Олімпійський урок під девізом: Швидше – вище – сильніше до спортивних висот. Майбутні олімпійці рівняйсь струнко Тамара Семенівно Дозвольте олімпійське свято розпочати олімпійський вогонь прапор внести. – Право пронести олімпійський вогонь прапор надається Спортику і переможцям шкільних змагань. Олімпійський прапор 5 олімпійських кілець символізують єдність народів всіх континентів земної кулі та переплітаються зліва направо.
75981. Форми земної поверхні 237 KB
  Запишіть які форми земної поверхні переважають у вашій місцевості. Запишіть відповіді: так чи ні Стримують утворення ярів на горбистій місцевості такі заходи: правильний обробіток ґрунту; закріплення схилів; збереження рослинного покрову; часті літні зливи.