95387

Политическая система общества: понятие, структура

Доклад

Политология и государственное регулирование

Политическая система общества совокупность государственных партийных и общественных органов и организаций участвующих в политической жизни той или иной страны. Структура политической системы общества: Собственно политические органы государство политические партии движения.

Русский

2015-09-22

25 KB

0 чел.

64. Политическая система общества: понятие, структура

Политическая система общества – совокупность государственных, партийных и общественных органов и организаций, участвующих в политической жизни той или иной страны.

Структура политической системы общества:

  •  Собственно политические органы – государство, политические партии, движения. Они прямо связаны с политикой, активно воздействуют на неё. Цель создания политическая (формирование и осуществление внутренней и внешней политики, воздействие на различные слои и классы, проведение в жизнь политических интересов господствующих кругов).
  •  Не собственно политические органы – организации, развивающиеся в силу экономических и других причин. Профсоюзные, кооперативные и иные организации. Они осуществляют свою деятельность в производственной, социально-бытовой, культурной и других сферах жизни общества. Политический аспект в их деятельности не является доминирующим.
  •  Органы, возникшие на основе личных склонностей и интересов того или иного слоя людей. Объединения нумизматов, автолюбители, туристы. Они не являются носителями политической власти, но являются индикатором политической системы.

Структура политической системы:

  •  нормативная основа – совокупность социальных норм, регулирующих отношения, складывающиеся в связи с осуществлением государственной власти (законы, определяющие политический режим, порядок формирования  государственных и муниципальных органов власти и т.п.; программы, декларации политических партий и т.п.)
  •  функциональная основа – взаимодействие политических институтов, характер и содержание которых определяется политическим режимом
  •  институциональная основа – государственные и негосударственные организации, посредством которых происходит формирование властных структур и реализация государственной политики


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2454. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів 92 KB
  Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про синоніми, антоніми, омоніми, на основі повторення матеріалу засвоєного в початковій школі, ознайомити учнів зі словниками синонімів, антонімів.
2455. Відокремлені прикладки 96.5 KB
  Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про відокремлену прикладку на основі відтворення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів з тем, отриманих на попередніх заняттях; навчити восьмикласників обґрунтовано вживати розділові знаки при відокремлених прикладках, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивченні правила.
2456. Особові займенники. Їх відмінювання. Приставний Н у формах особових займенників. Використання особового займенника ВИ у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи. 103 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів знання про особові займенники на основі набутих знань про займенники та їх розряди і вміння відмінювати особові займенники.
2457. Докладний переказ тексту з творчим завданням 85 KB
  Мета організації уроку. Формувати в учнів вміння розпізнавати тексти різних стилів мовлення і визначати їхні основні ознаки, розвивати увагу, логічне мислення, навчити школярів сприйняттю та відтворенню текстів, складати плани різних видів, розрізняти в тексті основну і побіжну інформацію, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу школярів, навчити дитину розподіляти зміст на речення й слова.
2458. Відокремлене узгоджене і неузгоджене означення 95.5 KB
  Мета організації уроку: закріпити в учнів знання про означення та його види, сформувати знання випадків відокремлення узгоджених та неузгодженних означень, навчити учнів відокремлювати узгоджені та неузгодженні означення.
2459. Відокремлені прикладки, урок для 8 класу 76.5 KB
  Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про відокремлену прикладку на основі відтворення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів з тем, отриманих на попередніх заняттях, навчити восьмикласників обґрунтовано вживати розділові знаки при відокремлених прикладках, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивченні правила.
2460. Особливості побудови наукового і художнього описів. Опис тварини. Усний вибірковий переказ тексту, що містить опис тварини 35.72 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів поняття про особливості побудови художнього і наукового описів тварини, навчити правильно будувати текст-опис тваринки, знаходити основне, неповторне в образі тваринки і описувати свої спостереження, навчити школярів сприйняття та відтворення текстів, що містять опис тварини.
2462. Присвійні, вказівні займенники, їх відмінювання 74 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів поняття присвійних та вказівних займенників, уміння їх відмінювати.