95414

Правомерное поведение: понятие, виды, стимулы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Правомерное поведение такое поведение людей которое в полной мере согласуется со всеми требованиями норм права Формы правомерного поведения: Соблюдение запретов Исполнение обязанностей Использование предоставленных прав Применение права государственными органами и должностными лицами Структура правомерного поведения: Объективная сторона...

Русский

2015-09-23

13.88 KB

0 чел.

13. Правомерное поведение: понятие, виды, стимулы

Правомерное поведение – такое поведение людей, которое в полной мере согласуется со всеми требованиями норм права

Формы правомерного поведения:

 1.  Соблюдение запретов
 2.  Исполнение обязанностей
 3.  Использование предоставленных прав
 4.  Применение права государственными органами и должностными лицами

Структура правомерного поведения:

 1.  Объективная сторона: соответствующее правовым предписаниям действие или бездействие лица
 2.  Субъективная сторона: психическое и духовное состояние лица, его от ношение к существующим нормам и к своему поведению

Мотивы (стимулы): диапазон очень широк, от глубокого осознания и понимания необходимости правомерного поведения в интересах общества до вынужденного следования нормам права в силу угрозы или принуждения.

Виды правомерного поведения:

 1.  По характеру внешнего проявления:
 2.  Действие
 3.  Бездействие
 4.  По принадлежности норм к различным отраслям права:
 5.  Гражданско-правовые деяния
 6.  Административно-правовые
 7.  Уголовно-правовые
 8.  Трудовые

и др.

 1.  По формам реализации предписаний:
 2.  Соблюдение
 3.  Исполнение
 4.  Использование
 5.  Применение
 6.  По сфере осуществления правомерных действий:
 7.  Политические
 8.  Экономические
 9.  Социальные

и др.

 1.  По субъекту правомерного поведения:
 2.  Правомерные деяния граждан
 3.  Должностных лиц
 4.  Государственных органов
 5.  Общественных объединений

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56531. Розв’язування трикутників 685 KB
  Мета уроку: формувати навички і вміння з розвязування трикутників. Час виконання 1 Організаційний момент 7хв 2 Актуалізація опорних знань 7хв 3 Розвязування вправ 16хв 4 Самостійна робота 10хв 5 Підсумок уроку 5хв...
56532. Сума кутів трикутника 197.5 KB
  Мета: Навчальна: Поглибити знання учнів про властивості трикутників Формувати уміння застосовувати вивчені властивості при розв’язуванні задач Провести діагностику засвоєння системи знань та умінь і її застосування для...
56533. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 743.5 KB
  У даній роботі представлена методична розробка уроків теми «Ознаки рівності трикутників», яка складається з 8-ми уроків та різнорівневої контрольної роботи. Розробка дає змогу подивитися на тему під іншим кутом зору.
56534. Трикутник. Перша і друга ознаки рівності трикутників 8.2 MB
  Перевірка домашнього завдання Після чого обирається по одному учневі з кожного ряду які отримують по 1 листку з 10ма твердженнями інша частина учнів виконують на місцях аналогічне завдання. Ні слайд 2 На домашнє завдання учням було задано вправи на знаходження градусних мір...
56535. Трикутники 1.02 MB
  Мета: Систематизувати основні теоретичні положення з теми «Трикутники». Ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів; виховання активності, самостійності учнів, творчого підходу до оволодіння знаннями.
56536. Трикутники. Урок 52.5 KB
  Мета: навчитися виділяти ознаки різних видів трикутників обєднувати трикутники за групами на основі знайдених ознак; навчитися вести дослідження за алгоритмом дій аналізувати отримані дані і робити висновки...
56537. Трикутники 67 KB
  Вісім параграфів підручника геометрії 7-го класу знайомлять нас з трикутниками, їх властивостями. Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо знання про трикутник, повторимо все, що вивчили, і таким чином підготуємося до контрольної роботи.
56538. Рівність трикутників 164.5 KB
  Учасники аукціону називаються аукціонерами людина яка проводить аукціон аукціоністом а товар - лотом. У ході продажу фігур лотів доведення рівності трикутників доцільно записувати на дошці щоб учні ще раз могли простежити відповідність...
56539. Анализ прибыли уровня рентабельности продукции птицеводства в ЗАО Победа - Агро Дятьковского района 127.45 KB
  В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.