95417

Территориальный признак государства: понятие, содержание

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Территория государства пространство в пределах которого осуществляется государственная власть. Это своего рода материальная база без которой оно не может существовать естественное условие существования и функционирования государства. Территориальный признак означает разделение в пределах государства населения по территориальным единицам.

Русский

2015-09-23

22.5 KB

3 чел.

16. Территориальный признак государства: понятие, содержание

Территория государства – пространство, в пределах которого осуществляется государственная власть. Это своего рода материальная база, без которой оно не может существовать (естественное условие существования и функционирования государства).

Территориальный признак означает разделение в пределах государства, населения по территориальным единицам.

При первобытном строе власть распространялась на людей по кровнородственному признаку, в зависимости от их принадлежности к роду, племени и т.д. С образованием государства, жители «в политическом отношении превращались в простую принадлежность территории». Они выступают уже как граждане (при республике) или подданные (при монархии), либо как лица без гражданства или иностранцы.

Составные части территории государства:

  1.  земля и ее недра
  2.  реки, озера, искусственные водохранилища, морские внутренние и территориальные воды, омывающие территорию
  3.  воздушное пространство над сухопутной территорией
  4.  объекты, приравненные к территории государства (морские, воздушные суда, космические корабли, станции под флагом государства и т.д.).

В международном праве закрепляются принципы территориального верховенства, целостности и неприкосновенности государства.

Территориальное деление население и распространение государственной власти лишь на население определенной территории влечет за собой административно-территориальное деление. Функция округов – организация государственной власти и управления на занимаемой ими территории.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5230. Історія міжнародних відносин. Конспект лекцій 1.82 MB
  Вступ Вся історія розвитку світової цивілізації - це історія налагодження контактів, відносин, зіткнення інтересів різних цивілізацій, культур, народів, держав. Найбільш насиченим в цьому плані було XX століття. Для нього, як для жодного з попе...
5231. Історія педагогіки: курс лекцій 1.09 MB
  Вступ до курсу Історія педагогіки Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і вихован...
5232. Історія психології. Конспект лекцій 230.08 KB
  Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу 1.Уявлення про душу філософів мілетської школи VII-VI ст. до нової ери є період розкладання первісного суспільства і переходу до рабовласницького ладу. Корінні ...
5233. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст. 1.54 MB
  Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст. План: 1. Загальна характеристика асоціативної психології. 2. Зародження і розвиток асоціативної психології. 1. Загальна характеристика асоціативної психології. На початку ХІХ ст. асоціативна психологія зали...
5234. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології 1018.5 KB
  Предмет історії психології, її розвиток і методологічні принципи План: Предмет, методи і основні етапи розвитку історії психології. Головні чинники і принципи розвитку психології. І. Предмет, методи і основні етапи історії психології Іст...
5235. Історія української культури. Конспект лекцій 1.02 MB
  Тема 1. Загальне поняття про культуру, її матеріальніта духовні цінності План Походження та зміст поняття культура. Структура культури. Функції культури. Основні культурні форми. Мистецтво як важлива склад...
5236. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій 1.18 MB
  Найдавніша історія України. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Кам'яний вік. Епоха міді-бронзи. Трипільська культура...
5237. Київська Русь. Початки державотворчого процесу 90 KB
  Київська Русь. План лекції: Особливості державотворчого процесу в Європі. Теорії походження Київської Русі. Основні етапи становлення і розвитку Давньоруської держави. Період становлення Київської Русі. Політичний та соціальний устрій Київ...
5238. Українські землі у складі Литви і Польщі. Початок козаччини 36.5 KB
  Українські землі у складі Литви і Польщі. Початок козаччини. Соціально-економічне становище України. Зміни соціально-економічних порядків. 1. 1447 рік на Православну церкву поширено католицькі порядки, згідно яких король-князь мали право, розд...