95418

Демократия: понятие, формы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Одной из основ конституционного строя РФ является принцип верховенства власти народа: многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и источником власти которую осуществляет самостоятельно или через своих представителей. Демократия - осуществление власти для народа при участии народа или непосредственно народом есть.

Русский

2015-09-23

32.5 KB

0 чел.

26. Демократия: понятие, формы

Одной из основ конституционного строя РФ является принцип верховенства власти народа: «многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и источником власти, которую осуществляет самостоятельно или через своих представителей».

Демократия - осуществление власти для народа при участии народа или непосредственно народом есть. Демократия возникла в древности (общинный строй); в государственно организованном обществе демократия входит в содержание политического режима.

Принципы современной демократии:

 •  власть большинства при защите прав меньшинства;
 •  выборность высших органов государственной власти;
 •  верховенство закона;
 •  широкий круг прав и свобод;
 •  разделение властей;
 •  признание местного самоуправления.

Формы демократии:

 •  представительная демократия – публичная власть осуществляется народом через выборных представителей (федеральное собрание, представительны органы субъектов РФ, Президент РФ, выборные органы местного самоуправления). Выборные органы должны действовать от имени народа и выражать его волю;
 •  непосредственная (прямая) демократия – публичная власть осуществляется народом путем прямого волеизъявления, т.е. народ сам принимает властные решения, влекущие правовые последствия.

Формы прямой демократии:

 •  референдум;
 •  свободные выборы;
 •  плебисцит;
 •  народная правотворческая инициатива – группа граждан в установленном законом количестве может выдвинуть законопроект, для чего нужно собрать необходимое количество подписей; такой закон обязателен для рассмотрения законодательными органами;
 •  петиции – индивидуальные и коллективные обращения граждан в компетентные органы; органы обязаны в установленный срок рассмотреть петицию и принять необходимые меры;
 •  сходы граждан по месту жительства;
 •  отзыв депутата;
 •  прав народного вето.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43973. Психологическое желание материнства 209 KB
  Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологи, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Каждая наука изучает и определяет материнство, исходя из своих целей и задач. Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно.
43974. Проблеми функціонування промислового підприємства в умовах ринкових відносин 121.5 KB
  Собівартість продукції. Рентабельність продукції. Конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах. В умовах ринкової економіки виживає лише той хто найбільше грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції яка користується попитом і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства.
43975. Зелена музика твоїх думок 30.51 MB
  Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».
43976. ДРАМАТУРГІЯ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОБИ 345 KB
  У вирі такої провокативної і суперечливої дійсності зявилися драматичні шедеври Євгена Павловича Плужника. Таємницю творчого феномену Євгена Плужника розгадувало чимало науковців. Жулинського дружини найближчого друга Євгена Плужника Григорія Косинки Т.
43977. Телекомунікації. Методичні вказівки 286 KB
  Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра по напряму 6.0924 «Телекомунікації» ставить за мету систематизацію, закріплення і розширення отриманих в процесі навчання теоретичних і практичних знань, а також оцінку підготовленості студентів до самостійної і ефективної роботи в умовах науково-технічного прогресу, економічного і культурного розвитку суспільства.
43978. Способи обробки субпродуктів. Особливості зберігання продуктів 1.35 MB
  Загальна характеристика субпродуктів 3. Способи обробки субпродуктів 5. Удосконалено технологічні процеси приготування напівфабрикатів з субпродуктів у процесі правильної технології їх виробництва первинної і теплової обробки відповідних субпродуктів. Розробляються і використовуються нові електрофізичні біотехнічні і ферментативні методи обробки субпродуктів.
43979. ОДЕРЖАННЯ ГАЛОГЕНІЗОТІОЦІАНАТІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДАМИ 2.41 MB
  Дотримання правил техніки безпеки є обовязковим для кожного працівника під час роботи в хімічній лабораторії. Більш досвідчені працівники мають створювати такі умови праці в лабораторії при яких було б неможливе недбале ставлення до вимог техніки безпеки. До роботи в хімічній лабораторії допускаються особи які пройшли медичне обстеження та інструктаж з техніки безпеки.
43980. Исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития 403 KB
  Понятие и сущность операций в иностранной валюте. Внебиржевой порядок Основные направления развития операций в иностранной валюте в Республике Беларусь. Целью работы является исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития. Исходя из поставленной цели предметом работы является порядок оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь.
43981. Правила складання і оформлення актів 240.5 KB
  Сукупність взаємоповязаних документів, які застосовуються у певній сфері діяльності, становить систему документації. Нині діють уніфіковані системи. Однією з найпоширеніших є організаційно - розпорядча документація (ОРД), використовувана в оформленні управлінських рішень.