95437

Автоматизация загрузочно-разгрузочньтх операций. Автоматизация загрузки штучных заготовок. Группы загрузочных устройств для штучных заготовок

Доклад

Производство и промышленные технологии

Автоматическое загрузочное-разгрузочное устройство называется комплекс механизмов обеспечивающих автоматическое перемещение заготовки либо детали с данного места хранения в рабочую зону станка или другого оборудования и после завершения операции удаление обработанных деталей или сборочной единицы в заданное место хранения.

Русский

2015-09-23

27.5 KB

3 чел.

118. Автоматизация загрузочно-разгрузочньтх операций. Автоматизация загрузки штучных заготовок. Группы  

      загрузочных  устройств для штучных заготовок.

Автоматическое загрузочное-разгрузочное устройство называется комплекс механизмов обеспечивающих автоматическое перемещение заготовки либо детали с данного места хранения в рабочую зону станка или другого оборудования и после завершения операции удаление обработанных деталей или сборочной единицы в заданное место хранения.

Для выполнения загрузочных операций в автом. режиме, необходимо выполнить следующие действия: 1)создать задел заготовок или деталей для обеспечения бесперебойной работы загрузочно-разгрузочного оборудов;2)произвести пространственную ориентацию изделий, подлежащих загрузке. Под пространственной ориентацией понимается размещение в пространстве загружаемых изделий или заготовок в ориентированном положении относительно базовых поверхностей устройства загрузки или технологического оборудования; 3)осуществить временную ориентацию загружаемых изделий. Под временной ориентацией понимают выдачу изделий и заготовок из загрузочного устройства через периоды времени определённые технологическим циклом технологического оборудования;4)осуществить транспортирование загружаемых изделий в рабочую зону техн. оборудования. Штучные заготовки имеют более сложную автоматизацию загрузки, что обусловлено значительным разнообразием их форм, типа размеро и массы. По отношению процесса загрузки штучной заготовки подразделяются: 1)цилиндрические, ктр делятся на:а)имеющие ось симметрии и плоскость симметрии, перпендикулярно оси;б)имеющие только ось симметрии; 2)корпусные заготовки, ктр подраздел на: а)имеющие 3 плоскости симметрии; б) 2 плоскости; в) 1 плоскость; г) ассиметричные. Номер группы определяет max число необходимое операций пространственной ориентации заготовок или дет., как правило бывает достаточно 2-х операций  за счёт совмещения переходов для однозначно расположенной заготовки либо дет в  пространстве относительно базовых поверхностей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37003. Дослідження перехідних процесів у електричних колах постійного струму 5.35 MB
  Київ2011 Мета роботи: визначити характер змін електричного струму і напруги на окремих елементах схеми під впливом вхідної напруги прямокутної форми; визначити умови реалізації операцій диференціювання та інтегрування вхідних сигналів за допомогою RC і RL схем. са3 з директорії â€œЕL_LR3†що моделює різні варіанти RCкіл під впливом вхідної напруги прямокутної форми. Підключати до осцилографа вхідні напруги схем що закінчуються ємностями виходи що позначені цифрою 1. Використовуючи 2й закон Кірхгофа розраховуємо падіння напруги на...
37005. Застосування статистичних методів у педагогічному дослідженні 29.13 KB
  Статистичні методи в педагогіці. Організація та методика науководослідницької діяльності: Підручник. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Система методів і методика педагогічного дослідження У відповідності з логікою наукового пошуку здійснюється розробка методики дослідження що є сукупністю теоретичних та емпіричних методів які дають можливість з найбільшою достовірністю дослідити такий складний і багатофункціональний об'єкт яким є освітньовиховний процес. Методи педагогічного дослідження на відміну від методології це власне способи вивчення...
37006. Побудова вольт-фарадної характеристики варикапа. Напівпровідникові діоди 351.5 KB
  Дослідження напруги і струму діода при прямому і зворотньому зміщенні рн переходу. Побудова та дослідження вольтамперної характеристики ВАХ напівпроводнікового діода. Дослідження опору діода при прямому і зворотньому зсуві по вольтамперній характеристиці. Короткі теоретичні відомості Для дослідження напруги та струму діода при прямому і зворотному зсуві рн переходу досить мати універсальний прилад мультиметр.
37008. Робота із утилітою SiSoftware Sandra 1.59 MB
  SiSoftwre Sndr розроблена для роботи в ОС Windows 32. Запускаємо програму SiSoftwre Sndr. Ознайомлюймось з меню програми SiSoftwre Sndr.
37009. Файлова система NTFS 1.45 MB
  Ім’я робочої групи домену в який входить комп’ютер MSHOME Ім’я користувача dmin Характеристики комп’ютера: Процесор 1.6GHz Оперативна пам'ять 512Mб Об’єм жорсткого диска 80Gb Моделі мережевих пристроїв внутрішніх і зовнішніх Reltek RTL8139 810x Fmily Fst Ethernet NIC 10 100 mb s Наявність локальної мережі Ні Наявність глобальної мережі Так Операційна система Microsoft Windows XP Порядок виконання роботи: 1.txt рис1 Рис 1 1.
37010. Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на мові програмування C# 31.5 KB
  Індивідуальні завдання. Дано порядковий номер факультету вивести на екран його назву. Дан порядковый номер месяца вывести на экран количество месяцев оставшихся до конца года. Дан порядковый номер дня месяца вывести на экран количество дней оставшихся до конца месяца.
37011. Команди переходів 142 KB
  Теоретична частина Команди цієї групи дозволяють міняти послідовність виконання команд програми. Команди переходів і виклику підпрограм є однією із складових процесу прийняття рішень. Команди переходів і виклику підпрограм провіряють значення розрядів регістра ознак і визначають слідуючий крок виконання програми в залежності від результату провірки.