9548

Права та обовязки посадових осіб

Реферат

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Права та обовязки посадових осіб В звязку з цим, що кожний командир (начальник) є єдиноначальником та особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреного йому підрозділу за забезпечення охорони державної таємни...

Украинкский

2013-03-12

97 KB

55 чел.

Права та обовязки посадових осіб

В зв’язку з цим, що кожний командир (начальник) є єдиноначальником та особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреного йому підрозділу; за забезпечення охорони державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу; за внутрішній порядок, стан збереження озброєння і бойової техніки, він повинен твердо знати свої обов’язки та уміло виконувати їх у повсякденній діяльності.

Крім того командир (начальник) відповідно до посади, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, Статутів ЗС України та інших нормативно-правових документів.

Тому дана тема має досить важливе значення для створення фундаменту знань та надбання майбутніми офіцерами запасу свого стилю роботи.

1. Обов’язки солдата, командира відділення. Обов’язки командира взводу.

       Солдат у мирний і воєнний час відповідає за точне та вчасне виконання покладених на нього обов’язків і поставлених йому завдань, а також за утримання своєї зброї та дорученої техніки у справному стані, за збереження виданого йому майна.

      Солдат підпорядковується командирові відділення.

      Солдат   зобов’язаний:

 •  сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої службові обов’язки, засвоювати все, чого навчають командири (начальники), та бути готовим до виконання завдань, пов’язаних із захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України ;
 •  знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих начальників до командира з’єднання включно;
 •  виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, військовослужбовців, шанувати честь і гідність товаришів по службі, додержуватись правил військової ввічливості, поведінки та військового вітання;
 •  зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно виконувати накази командирів (начальників);
 •  повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну підготовку;
 •  постійно бути за формою та охайно одягненим, додержуватись правил особистої та громадської гігієни;
 •  досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди справними, чистими, готовими до бою;
 •  охайно носити одяг і взуття, своєчасно і акуратно їх лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;
 •  неухильно виконувати правила безпеки під час використання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також додержуватись правил пожежної безпеки;
 •  бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і стримувати від них інших в/службовців;
 •  у разі потреби відлучитися в межах розташування частини запитати дозволу в командира відділення, а після повернення доповісти йому про прибуття;
 •  під час перебування поза розташуванням військової частини поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського порядку та негідних вчинків.

Кожен командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає перед державою за бойову та мобілізаційну готовність довіреного йому підрозділу; за забезпечення охорони державної таємниці; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів; за всебічне забезпечення підрозділу; за додержання принципів соціальної справедливості.

Командир відповідно до посади, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, статутів ЗСУ та інших нормативно-правових актів.

У разі неможливості виконання службових обов’язків у зв’язку із відбуттям за межі гарнізону, через хворобу та з інших поважних причин командир для виконання цих службових обов’язків призначає одного із заступників. Якщо штатний заступник відсутній і ніхто не був призначений командиром, командування бере на себе старший за посадою, а у разі відсутності старшого за посадою – старший за військовим званням, про що доповідає старшому командирові.

Командири підрозділів приймають і здають посаду особисто на підставі наказу по військовій частині.

Новопризначеного командира підрозділу відрекомендовує особовому складові підрозділу старший командир.

Про прийняття і здавання посади командир підрозділу подає рапорт у порядку підпорядкованості командирові військової частини.

    Командир відділення у мирний та воєнний час відповідає за успішне виконання відділенням бойових завдань, навчання, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, стройову підготовку й фізичну витривалість, охайний вигляд підлеглих, правильну експлуатацію, зберігання озброєння, техніки, спорядження, та за утримання їх у належному стані.

     Командир відділення підпорядковується командирові взводу та його заступникові і є безпосереднім начальником особового складу відділення.       

     Командир відділення зобов’язаний:

 •  підтримувати особовий склад, озброєння, техніку в постійній готовності до бойового застосування;
 •  навчати й виховувати особовий склад відділення, проводити тренування, спрямовані на поліпшення стройової виправки та посилення фізичної витривалості;
 •  знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло командувати під час виконання бойових завдань;
 •  досконало знати й вміло володіти зброєю і технікою відділення, забезпечувати їх  правильне зберігання й експлуатацію;
 •  постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички, своєю поведінкою та старанністю подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов’язку;
 •  дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх потреби, вимагати від них додержання військової дисципліни;
 •  знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові кожного підлеглого, день народження, віросповідання, особисті якості й захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи й недоліки у службі;
 •  виховувати особовий склад відділення в дусі поваги до служби і свого фаху, бережливого ставлення до озброєння, техніки й майна;
 •  проводити ранковий огляд особового складу відділення;
 •  стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім порядком у відділенні, охайністю, справністю обмундирування і взуття підлеглих, їх своєчасним ремонтом і просушуванням, правильним припасуванням спорядження, додержанням підлеглими правил особистої гігієни і носіння військової форми одягу, правил безпеки під час користування зброєю і технікою, її обслуговування і бойового застосування;
 •  перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишилося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;
 •  щоденно оглядати та постійно утримувати в порядку та справності озброєння, техніку і майно відділення, стежити за їх наявністю;
 •  своєчасно доповідати заступникові командира взводу про захворювання, скарги и прохання підлеглих, заохочення та провини, а також про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;
 •  постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі.

      Командир взводу в мирний і воєнний час відповідає за бойову готовність взводу та успішне виконання ним бойових завдань, за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, за збереження і стан озброєння, боєприпасів, техніки та майна взводу, за підтримання внутрішнього порядку у взводі.

      Він підпорядковується командирові роти і є прямим начальником усього особового складу взводу

      Командир взводу зобов’язаний:

 •  підтримувати особовий склад взводу, озброєння і техніку в постійній бойовій готовності;
 •  проводити з особовим складом заняття з бойової підготовки і керувати навчанням рядового складу, що проводять ком. відділень, вести облік бойової підготовки;
 •  знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти взводом під час виконання бойових завдань;
 •  досконало знати і володіти всіма видами озброєння і техніки взводу, правильно зберігати, експлуатувати, обслуговувати та особисто перевіряти їх бойову готовність;
 •  постійно вдосконалювати свої фахові і методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов’язку;
 •  з повагою ставитися до підлеглих, дбати про виховання рядових, сержантів, і згуртування військового колективу;
 •  знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові кожного підлеглого, число, місяць і рік народження, віросповідання, ділові якості та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, адресу батьків, успіхи і недоліки на службі, постійно вести індивідуальну роботу з виховання, складати іменний список особового складу взводу;
 •  виховувати особовий склад в дусі поваги до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до озброєння, бойової техніки і майна;
 •  неухильно стежити за додержанням військової дисципліни у взводі, зовнішнім виглядом виконанням правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та за додержанням правил особистої гігієни;
 •  піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, дбати про їх здоров’я, вживати заходів для його зміцнення; постійно вдосконалювати фізичну тренованість;
 •  своєчасно доповідати командирові роти про потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені стягнення;
 •  періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці у взводі, за розпорядженням командира роти проводити РФЗ;
 •  стежити за наявністю і правильною експлуатацією, обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження, речового та іншого майна і не менше ніж раз на 2 тижні особисто проводити їх огляд і перевірку наявності;
 •  готувати особовий склад взводу, озброєння і техніку до виходу на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення;
 •  стежити за додержанням заходів безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням;
 •  перевіряти, щоб після занять, стрільб навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, вибухових речовин.

       2. Алгоритм роботи командира взводу     щодо забезпечення статутного порядку та  військової дисципліни у підрозділі.

Стиль роботи, який необхідний кожному командирові, це конкретність, діловитість, послідовність, єдність слів і діла, вибір найбільш ефективних методів і засобів, врахування думки підлеглих, уміле координування дій всіх громадських сил. Для набуття свого стилю необхідно систематизувати діяльність командира щодо забезпечення статутного порядку  та військової дисципліни в підрозділі, що являється одним із головних суб’єктивних факторів підтримання високої бойової готовності підрозділу.

                 Варіант:

Щоденно :

1. Постановка завдань сержантському складу щодо організації бойової підготовки та індивідуальної роботи з підлеглими.

2. Індивідуальні бесіди з 1-2 військовослужбовцями, схильними до порушень військової дисципліни.

3. Перевірка доведення до підлеглих норм постачання.

4. Інструктаж особового складу з питань дотримання заходів безпеки, контроль за їх виконанням.

5. Підбір особового складу для виконання завдань з урахування їх психологічних особливостей.

6.Підведення підсумків бойової підготовки, стану військової дисципліни.

7.Доповідь командирові роти про потреби та запити особового складу, морально-психологічний стан у взводі та стан дисциплінарної практики.

8. Привітання особового складу з днем народження.

Щотижня :

1.   Контроль за виконанням розпорядку дня, несення особовим складом служби у добовому наряді.

2.   Проведення інформування та заходів виховної роботи у вечірній час.

3.   Інструктаж звільняємих з питань поведінки в громадських місцях.

4.   Зустріч з батьками в/службовців.              

5. Проведення нарад сержантів з питань обміну досвідом.

Щомісяця:

1.   Проведення загальних зборів з особовим складом взводу.

2. Проведення інструктажів з сержантами з питань організації занять з бойової підготовки.

3. Стежити за наявністю і правильною експлуатацією, обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження, речового та іншого майна і не менше ніж раз на 2 тижні особисто проводити їх огляд і перевірку наявності;

3. Права командира взводу застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих.

   Кожний командир у межах прав, наданих йому Статутом, зобов’язаний заохочувати підлеглих за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання військових обов’язків.

    Командир взводу(відділення) має право застосовувати наступні заохочення:

Перелік

заохочень

Командир

взводу

Командир

відділення

оголошувати подяку

+

+

знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше

+

+

надавати одне додаткове звільнення поза   чергою

+

   

 •  Заохочення оголошуються на зборах, перед строєм або військовослужбовцю особисто.
 •  Командири можуть застосовувати заохочення такі як: оголошення подяки, нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією, як до окремого військовослужбовця так і до всього особового складу підрозділу.
 •  Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Командир має право зняти дисциплінарне стягнення тільки після того, як воно відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов’язку.

Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарні стягнення – позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді) – можуть бути зняти зі старших солдатів, сержантів, старшин не раніше ніж через 6 місяців, а з прапорщиків та офіцерів – через рік з дня накладення стягнення. Дисциплінарне стягнення - посадове пониження – може бути знято без поновлення на попередній посаді.

Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром

 •  Надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою застосовується до військовослужбовців строкової служби та курсантів військово-навчальних закладів у дні та години, встановлені для цього командиром військової частини.
 •  У разі коли командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначились, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром.
 •  Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової служби надається, як правило, разом з основною відпусткою за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки й оголошується наказом по військовій частині. Надається відпустка протягом місяця з дня оголошення заохочення.
 •  Військове звання старший солдат, чергове військове звання достроково присвоюють військовослужбовцям, які виявили високі бойові та моральні якості під час захисту Вітчизни, бойового чергування, досягли високих показників у бойовій підготовці, зміцненні військової дисципліни, оволодінні бойовою технікою та зразково виконують свої обов’язки.

   

У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов’язки служби, а за необхідності – накласти дисциплінарне стягнення.

 

Дисциплінарні      стягнення, які має право накладати командир взводу:

Перелік

стягнень

Командир

взводу

Командир

відділення

робити зауваження, оголошувати догану,   сувору догану          

+

+

позбавляти рядових, сержантів строкової служби чергового звільнення

+

+

призначати рядових поза чергою в наряд на роботу  

до 4-х

нарядів

на 1

наряд

Порядок накладення стягнень

 •  На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені Дисциплінарним Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.

Заборонено за одне правопорушення накладати кілька дисциплінарних стягнень, або поєднувати одне стягнення з іншим, накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість покарання безпосередньо винних осіб.

 •  Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

Службове розслідування призначається письмовим наказом командира, який вирішив притягти військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведене особисто командиром, доручено офіцерові чи прапорщикові, а у разі вчинення правопорушення рядовим чи сержантом (старшиною) – також сержантової (старшині).

Заборонено проводити розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає  розслідуванню,а також особам – співучасникам правопорушення та зацікавленим особам Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.

Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення командиром. У необхідних випадках цей термін може бути продовжено командиром, який призначив службове розслідування, або старшим командиром (начальником), але не більш як на один місяць

Якщо під час службового розслідування буде зясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир військової частини вживає заходів у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку.

Після розгляду письмової доповіді про проведення службового розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив правопорушення. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

 •  Якщо командир за тяжкістю вчиненого підлеглим правопорушення визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою для покарання військовослужбовця, він порушує клопотання про накладення стягнення на винну особу владою старшого командира.
 •  За перевищення наданої влади командир несе відповідальність відповідно до законів України.
 •  Дисциплінарне стягнення повинно бути накладене не пізніше, ніж за 10 днів від дня, коли командирові (начальникові) стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування – протягом місяця від дня його закінчення. Під час накладення дисциплінарного стягнення командир не має права принижувати гідність підлеглого.
 •  Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який входить до складу добового наряду (виконує бойове чергування), за правопорушення, вчинені ним під час несення служби, здійснюється після зміни наряду ( бойового чергування ) чи після заміни його іншим військовослужбовцем.
 •  Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який перебуває у стані сп’яніння, та отримання від нього пояснень проводиться після його протвереження.
 •  Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив правопорушення, має право протягом місяця з часу накладення дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або звернутись до суду.
 •  Старший командир не має права скасовувати або пом’якшувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, з причин суворості стягнення, якщо останній не перевищив наданої йому влади, але, якщо він вважає, що стягнення не відповідає тяжкості вчиненого порушення, то має право скасувати накладене молодшим командиром стягнення та накласти своєю владою більш суворіше.

Виконання дисциплінарних стягнень

Дисциплінарне стягнення виконується, як правило, негайно, а у виняткових випадках – не пізніше ніж за три місяці від дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення не виконується, а лише заноситься до службової картки військовослужбовця.

Особи, з вини яких не було виконане стягнення, несуть дисциплінарну відповідальність.

У разі подання скарги старшому начальникові виконання дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього розпорядження про скасування цього стягнення.

Рядові, призначені поза чергою в наряд на роботу, залучаються до виконання робіт в будь-які дні тижня у вільний від занять час. Тривалість виконання одного наряду на роботу не повинна перевищувати 8 годин на добу. Роботи виконуються від підйому до відбою.

Облік заохочень та дисциплінарних стягнень

Облік заохочень та дисциплінарних стягнень (крім зауваження), у тому числі і заохочення, оголошені командирами (начальниками) усьому особовому складу підрозділу, військової частини, заносяться у тижневий строк до службової картки військовослужбовця.

Службові картки ведуться:

а) у роті – на рядових та сержантів;

б) у штабі військової частини – на прапорщиків та офіцерів.

Безпосередні командири зобов’язані доповідати по команді про заохочення та дисциплінарні стягнення:

а) щодо рядових, сержантів (старшин) – командирам рот та їм рівним – щоденно;

б) щодо прапорщиків та офіцерів – командирам військових частин – щотижня.

У разі зняття дисциплінарного стягнення у службовій картці військовослужбовця в розділі «Стягнення» робиться запис – коли і ким стягнення знято.

Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення, крім попередження про неповну службову відповідність, після завершення року не було знято і він не вчинив за цей час іншого правопорушення, за яке був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу «Стягнення» робиться запис про зняття стягнення у зв’язку із закінченням строку.

Кожний військовослужбовець один раз на рік, а також у разі переведення на нове місце служби повинен ознайомитись із своєю службовою карткою й розписатись про це. У разі переведення військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця служби.

Старші командири (начальники) зобов’язані періодично переглядати службові картки військовослужбовців з метою перевірки правильності застосованих заохочень та накладених стягнень.

                               

Питання для самоконтролю

 1.  Яка періодичність перевірки стану техніки та озброєння командиром взводу?

2.  Чи  має право командир взводу  надавати додаткове звільнення поза чергою?

3.  Термін проведення службового розслідування.

4. Для якої категорії військовослужбовців командир взводу є безпосереднім  начальником?

5.   Обов’язки командира взводу.

6.   Порядок зняття дисциплінарного стягнення ?

7 . Який термін накладання дисциплінарного стягнення?

8. Кому безпосередньо підпорядковується командир взводу?

 1.  За що  відповідає командир взводу?

10. Яким чином  військовослужбовцю оголошується заохочення?

11. Чи має право старший командир скасовувати дисциплінарні стягнення накладені молодшим?

12.Які права командир взводу щодо накладання дисциплінарних стягнень на підлеглих?

 1.  Для кого командир взводу є прямим начальником?

14. Чи має право командир взводу має оголошувати додаткову відпустку?

15. В який термін військовослужбовець має право подати скаргу старшому командирові, якщо вважає що не вчинив порушення?

16. Чи можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу молодші офіцери, які перебувають у запасі?

17. Сержант Петренко, знаходячись у відрядженні, був тимчасово підпорядкований командирові 1 взводу, який за сумлінне виконання обов’язків оголосив сержантові звільнення поза чергою. Чи мав він на це право?

18. Заступник командира взводу на час відпустки командира взводу виконував його обов’язки. За розумну ініціативу він оголосив рядовому Бойко додаткове звільнення поза чергою. Як ви рахуєте, він має таке право?

19. Сержант Сайко доповів командирові взводу, що в результаті службового розслідування встановив: рядовий Кличко запізнився на вечірню перевірку бо втрутився в бійку, в результаті отриманого удару втратив свідомість. Сержант запропонував оголосити рядовому «сувору догану». Що мав зробити командир взводу?

19. Майор Іванов оголосив лейтенанту Петренко «догану» за порушення форми одягу. Чи правильно він вчинив?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23654. Разработка графического интерфейса и базы данных каскадной системы регулирования температуры, расхода и концентрации в процессе ректификации стирола 3.53 MB
  Листинг программы unit Unit1; interface uses Windows Messages SysUtils Variants Classes Graphics Controls Forms Dialogs Grids ComCtrls ExtCtrls DBCtrls DBGrids StdCtrls Buttons DB DBTables ImgList ToolWin Mask TeEngine Series TeeProcs Chart DbChart Animate GIFCtrl; type TForm1 = classTForm PageControl1: TPageControl; TabSheet1: TTabSheet; TabSheet3: TTabSheet; PageControl2: TPageControl; TabSheet5: TTabSheet; DBNavigator1: TDBNavigator; DBGrid1: TDBGrid; BitBtn1: TBitBtn;...
23655. Управление качеством электронных средств 423 KB
  Непрерывной случайной величиной СВ называется величина которая при испытании может принять любое значение из заданного диапазона. Любое распределение характеризуется определенными характеристиками важнейшими из которых являются среднее значение и дисперсия. Несмещенной является оценка среднее значение которой совпадает со средним значением генерал ной совокупности. Здесь оценка истинное значение характеристики оператор усреднения.
23656. Семантические сети 170 KB
  Семантические сети Семантической сетью является структура данных имеющая определенный смысл как сеть. Стандартного определения семантической сети не существует но обычно под ней подразумевают следующее: Семантическая сеть это система знаний имеющая определенный смысл в виде целостного образа сети узлы которой соответствуют понятиям и объектам а дуги отношениям между объектами. Следовательно всевозможные сети можно рассматривать как сети входящие в состав семантической сети. Поэтому в контексте знакомства с СОЗ семантические сети...
23657. Продукционные модели. ЕСЛИ - ТО (явление - реакция) 166 KB
  Эти две отличительные черты и определили широкое распространение методов представления знаний правилами. Программные средства оперирующие со знаниями представленными правилами получили название продукционных систем или систем продукции и впервые были предложены Постом в 1941 году. Общим для систем продукции является то что они состоят из трех элементов: Набор правил используемых как БЗ его еще называют базой правил; Рабочая память где хранятся предпосылки касающиеся отдельных задач а также результаты выводов получаемых на основе...
23658. Представление знаний с применением фреймов 143.5 KB
  Понятие фрейма и слота В сложных семантических сетях включающих множество понятий процесс обновления узлов и контроль связей между ними становится затруднительным. В каждом узле понятия определяются набором атрибутов и их значениями которые содержатся в слотах фрейма. Слот это атрибут связанный с узлом в системе основанной на фреймах. Слот является составляющей фрейма.
23659. Стратегии поиска в СОЗ 105.5 KB
  7 Начальныесостояния Цель конечные состояния Реализует возможность выбора Выполняет шаги от начального состояния к новым более близким к цели Исходные посылки и факты Поиск Стратегия поиска B A C C A B A B C A B C C B A B C A B A C C A B A B C C A B B A C A B C A C B 8. Стратегии поиска в СОЗ 8. Поиск в СОЗ Причем поиск конечного состояния выполняется автоматически на основе реализованной в СОЗ стратегии поиска которая: реализует возможность выбора; позволяет выполнять шаги от начального...
23660. Нечеткие множества в системах основанных на знаниях 462.5 KB
  Для ее решения вводится два показателя: П АiФ = sup min фu Aiu это возможность что нечеткое множество Ф принадлежит значению Аi атрибута Ã. Рассмотрим геометрическую интерпретацию определения ПА1Ф: min фu A1u представляет собой треугольник SQR т. sup min фu A1u это точка Q т. Тогда ПА1Ф = min {max 0 min 1 1 m1 m2 1 2 max 0 min 1 1 m2 m1 2 1 }.
23661. Основы построения систем основанных на знаниях (Соз) 68 KB
  Предположим нас интересует что имеет Иван: Запрос: имеет иван Вещь Ответ: Вещь = машина Если мы заполним базу еще рядом фактов имеет петр руб.500 имеет петр телевизор цена видео 4200 цена приемник 20 цена часы 70 тогда на аналогичный запрос но только относительно Петра мы получим ответ: Запрос: имеет петр Вещь Ответ: Вещь = часы Вещь = руб 500 Вещь = телевизор Заметим что имя петр мы вводим со строчной буквы так как это атом; а Вещь является переменной и записывается с заглавной буквы. Чтобы не...
23662. Экспертные системы. Назначения ЭС и основные требования к ним 78 KB
  Экспертные системы Система основанная на знаниях система программного обеспечения основными структурными элементами которой являются базы знаний и механизм логических выводов. Основными требованиями к ЭС являются: использование знаний связанно с конкретной предметной областью; приобретение знаний от эксперта; определение реальной и достаточно сложной задачи; наделение системы способностями эксперта. которые обладают общими качествами: имеют огромный багаж знаний о конкретной предметной области; имеют большой опыт работы в этой...