9549

Обовязки осіб добового наряду

Реферат

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Обовязки осіб добового наряду. Так як військова служба у Збройних Силах України є державною службою особливого характеру, для військових частин і підрозділів встановлені певні правила внутрішнього порядку. Досвід, накопичений військами, показує, що ...

Украинкский

2013-03-12

1.04 MB

186 чел.

Обовязки осіб добового наряду.

Так як військова служба у Збройних Силах України є державною службою особливого характеру, для військових частин і підрозділів встановлені певні правила внутрішнього порядку. Досвід, накопичений військами, показує, що регламентовані Статутами обов’язки осіб добового наряду вносять в життя і діяльність підрозділів і частин законність і організованість, без чого не можливо забезпечити належний військовий порядок, дисципліну, налагодити навчально-виховний процес і в цілому підтримувати на належному рівні боєздатність Збройних Сил.

В той час коли підрозділи на полігонах та класах удосконалюють свою майстерність у військовій справі, відпочивають, вирішують соціально-побутові проблеми, певна частина військовослужбовців знаходиться на визначених місцях та виконує обов’язки по охороні особового складу, озброєння, бойової техніки і боєприпасів, приміщень і майна військової частини, та готові негайно сповістити всіх, хто причетний до справ захисту кордонів Вітчизни про небезпеку, яка виникла, та своєчасно прийняти заходи, доки всі відокремлені ланцюги оборонної машини не з’єднаються  в одне ціле.

Внутрішня служба - це система заходів,  що вживаються  для організації  повсякденного  життя і діяльності військової частини, підрозділів та військовослужбовців згідно з цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

Внутрішня служба здійснюється з метою підтримання у військовій частині порядку та військової дисципліни, належного морально-психологічного стану, які забезпечують постійну бойову готовність та якісне навчання особового складу, збереження здоров'я військовослужбовців, організоване виконання інших завдань.

Вимоги цього Статуту зобов'язаний знати й сумлінно виконувати кожен військовослужбовець.

Внутрішньою службою у військових частинах та підрозділах керують їх командири. У разі розташування в одному приміщенні кількох підрозділів, командири яких не мають спільного безпосереднього начальника, керівництво внутрішньою службою наказом командира військової частини покладається на командира одного з цих підрозділів.  Безпосереднім організатором внутрішньої служби у військовій частині є начальник штабу, а в роті – старшина роти.

Відповідальність за стан внутрішньої служби у військових частинах покладається на всіх прямих начальників, які повинні подавати допомогу підпорядкованим військовим частинам і підрозділам в організації та забезпеченні виконання вимог

внутрішньої служби і систематично перевіряти її стан.

1. Призначення, склад та озброєння добового наряду. Порядок призначення нарядів та звітність щодо них.

 Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини (підрозділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов’язків внутрішньої служби (ст.267 СВС).

 Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині на період навчання.

Добовий наряд військової частини призначається у такому складі (ст.268 СВС):

черговий частини;

помічник чергового частини;

черговий підрозділ;

варта;

черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів;

черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту;

черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту;

черговий їдальні та робітники їдальні;

черговий штабу частини та посильні;

черговий сигналіст;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів;

 -наряди підрозділів.

Щоденно наказом по частині призначаються:

- черговий частини;

- помічник чергового частини;

- начальник варти;

- черговий парку;

- черговий підрозділ;

- підрозділи від яких виділяються добовий наряд частини і особовий склад для виконання нарядів на роботи.

Озброєння добового наряду:

 Усі військовослужбовці добового наряду повинні твердо знати, неухильно виконувати свої обов’язки.

 Без дозволу чергового частини військовослужбовці добового наряду не мають права припиняти чи передавати будь-кому виконання своїх обов’язків.

Усі чергові та їх помічники повинні мати на лівому боці грудей нагрудний знак (пов’язку на лівому рукаві) з відповідним написом. Нагрудний знак (пов’язка) передається черговим наступному черговому після доповіді про здавання та приймання  чергування.

Черговий частини та його помічник, черговий парку, черговий КПП, черговий штабу частини призначені з офіцерів і прапорщиків, повинні мати на озброєнні пістолети з двома спорядженими магазинами.

Черговий парку, черговий КПП, черговий штабу частини, призначені із сержантів, помічники чергового по КПП, чергові та днювальні підрозділів, а також днювальні по парку та посильні повинні мати багнети в піхвах. Багнет кріпиться на поясі ліворуч, на ширину долоні  від пряжки.

За наказом Міністра оборони України в деяких військових частинах помічники чергового контрольно-пропускного пункту, добовий наряд роти і днювальні парку можуть мати автомат (карабін) з двома спорядженими магазинами і несуть службу згідно з інструкціями для цих осіб, затвердженими командиром військової частини.

Черговий частини

Черговий частини призначається з числа офіцерів управлінь військової частини та батальйонів, а також командирів рот та з тих, хто прирівнюється до них.

Перед розводом новопризначений черговий у визначений час прибуває  до  начальника  штабу військової частини на інструктаж і для одержання пароля.  На розводі новопризначений черговий частини перевіряє склад наряду,  знання ним своїх обов'язків, наявність та стан озброєння, форму одягу, виявляє осіб, які скаржаться на стан здоров'я,  дає  вказівки  про усунення недоліків та оголошує форму одягу на наступну добу.  

Після розводу новопризначений черговий приймає від попереднього чергового документи (додаток 7 до цього Статуту), а також зброю і боєприпаси офіцерів та прапорщиків військової частини. Зброя приймається поштучно, згідно з номерами та комплектністю. Потім разом із попереднім черговим частини він перевіряє справність технічних засобів оповіщення та охорони, приладів радіаційної і хімічної розвідки, а також уточнює за книгою заарештованих кількість заарештованих військовослужбовців і термін їх тримання на гауптвахті.

Після здавання й прийняття чергування, доповідей начальників варт про зміну варт та доповідей чергових осіб добового наряду попередній і новопризначений чергові доповідають командиру військової частини. Наприклад: "Товаришу полковнику, капітан Корнієнко чергування по частині здав", "Товаришу полковнику, майор Луценко чергування по частині прийняв".

Далі новопризначений черговий частини оголошує про всі недоліки, виявлені під час  прийняття чергування, які не міг усунути змінюваний добовий наряд.

               Черговий частини зобов'язаний:

           - у разі надходження сигналу тривоги негайно подати  сигнал  на підйом  підрозділів,  доповісти  командирові  військової  частини, оповістити його заступників та  інших  посадових  осіб  частини  і діяти   згідно  з  інструкцією;  до  їх  прибуття  керувати  діями підрозділів частини;

           - у разі  одержання  повідомлення   про   мобілізацію   негайно доповісти  про  це  командирові  й  начальникові  штабу військової частини і діяти за їх вказівками та інструкціями; 

           - видавати офіцерам і прапорщикам військової  частини  особисту зброю  та  боєприпаси  до неї під особисту розписку у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 10  до  цього  Статуту),  а  у  разі оголошення   тривоги   -  за  картками;  здійснювати  контроль  за своєчасністю здавання зброї та боєприпасів;

           - у разі     несанкціонованого     спрацьовування     охоронної сигналізації  кімнат  для зберігання зброї у підрозділах з'ясувати причини спрацьовування сигналізації та діяти згідно з обставинами;

           - у разі виникнення радіаційної  та  хімічної  небезпеки  діяти згідно з інструкцією;                   

           - стежити за  виконанням підрозділами розпорядку дня й керувати поданням установлених сигналів; 

           - особисто перевіряти не менше ніж двічі на добу  (з  них  один раз   уночі)   несення   служби   добовим   нарядом  і  додержання внутрішнього  порядку   в   підрозділах,   вживати   заходів   для запобігання  злочинам,  випадкам порушення вимог безпеки,  а також  для усунення виявлених недоліків;                                                     

            - постійно знати   місце   перебування   командира   військової частини,  негайно  доповідати  йому  про  всі  надзвичайні події у військовій частині,  про самовільно відсутніх  військовослужбовців строкової служби і вжиті заходи щодо їх розшуку;

            - постійно перебувати в кімнаті чергового; виходячи у службових справах,  залишати замість себе помічника й сповіщати йому, куди і на який час вибув; 

            - мати зведений   розклад   занять,   знати  райони  навчальних об'єктів, а також місце проведення занять кожної роти;

            - мати відомості про розподіл особового  складу,  а  також  про розподіл   бойової   та   іншої  техніки;  через  чергового  парку контролювати  її  повернення  до  парку,  доповідати   командирові військової  частини  про  випадки затримки машин у рейсі,  вживати заходів для розшуку й повернення їх до парку; 

            - перевіряти і  своєчасно  висилати  призначені   від   частини підрозділи  (команди)  й  доповідати  про це начальникові штабу чи командирові військової частини;     

            - проводити огляд зовнішнього вигляду військовослужбовців,  які звільняються із розташування військової частини; 

            - приймати заарештованих  на  військову  гауптвахту і своєчасно звільняти їх з-під арешту,  роблячи необхідні відмітки  в  записці про арешт і в книзі обліку заарештованих; 

            - у разі  виникнення  пожежі,  стихійного  лиха  в розташуванні військової частини чи поблизу  неї  негайно  вживати  заходів  для врятування Бойового Прапора військової частини,  людей, озброєння, боєприпасів,  бойової  та  іншої  техніки,  матеріальних  засобів; 

            - викликати  пожежний  і  черговий  підрозділи  та  до  їх  прибуття організувати гасіння пожежі; 

            - разом з лікарем (фельдшером) перевіряти перед роздаванням їжі її  якість,  вносячи відповідний запис до книги обліку контролю за якістю приготування їжі,  давати  дозвіл  на  її  видачу;  у  разі виникнення  сумніву  щодо  якості  їжі  негайно  доповідати про це командирові військової частини;  бути особисто присутнім  під  час роздавання  та  приймання  їжі,  контролювати  повноту  видачі  її особовому складові; 

            - контролювати  підтримання  чистоти і порядку в казармах та на закріплених територіях у розташуванні військової частини;  

            - давати в особливих випадках команду черговим рот на зачинення вхідних дверей до казарми на засуви; 

            - у разі прибуття командира військової частини зустрічати  його і  доповідати,  а  в присутності особового складу перед цим давати команду   "Струнко".   Наприклад:  "Товаришу  полковнику,  за  час мого  чергування  надзвичайних  подій  не  трапилося (чи трапилося те-то).  Черговий частини капітан Калина".  Заступникам  командира військової частини черговий частини лише відрекомендовується. 

          Після  вечірньої  перевірки та ранкового огляду черговий частини заслуховує доповіді чергових рот і складає  відомість  про відсутніх,  а  за наявності самовільно відсутніх - їх список.  Цей список і список заарештованих  він  подає  командирові  військової частини після ранкової доповіді. 

          Про всі   виявлені   недоліки  під  час  виконання  службових обов'язків добовим нарядом і  про  порушення  правил  внутрішнього порядку  у  військовій  частині  за  час чергування,  які не можна усунути до здавання чергування,  черговий частини робить  запис  у книзі  приймання  та  здавання  чергування  (додаток  9  до  цього Статуту). Книга приймання та здавання чергування щоденно подається черговим частини на перегляд командирові військової частини. 

         Черговий  частини  зустрічає  й  супроводжує  територією розташування частини Президента  України,  Голову  Верховної  Ради України,  Прем'єр-міністра  України,  Міністра  оборони України та його  заступників,  прямих  начальників,  старших  від   командира військової   частини   та   осіб,   призначених   для  керівництва проведенням інспектування (перевірки). Зустрічаючи цих  осіб,   черговий   частини   подає   команду "Струнко"  і  рапортує  їм.  Наприклад:  "Товаришу генерал-майоре, перший   механізований   полк   перебуває  на  заняттях  згідно  з розкладом.  Перший  батальйон  знаходиться  там-то...  (і  так про кожний  батальйон, дивізіон). Командир полку знаходиться там-то... Черговий частини капітан Павленко". Про прибуття   зазначених   осіб   черговий  частини  негайно доповідає  командирові  військової  частини  чи  особі,  яка  його заміщує.

 Якщо начальника  (командира),  який прибув,  зустрічає і йому доповідає  командир  військової  частини,  черговий  частини  лише відрекомендовується. У разі прибуття до військової частини генералів та адміралів, не названих вище,  а також старших  офіцерів  з  іншої  військової частини      черговий     частини     дає     дозвіл     черговому контрольно-пропускного пункту пропустити їх у військову частину із супроводжуючим.   Під  час  зустрічі  цих  осіб  черговий  частини відрекомендовується    їм.    Наприклад:   "Товаришу   полковнику, черговий частини капітан Ткаченко". Потім черговий   уточнює,   до  якої  посадової  особи  треба супроводжувати прибулого. Військовослужбовці з іншої військової  частини  або  цивільні особи  після  з'ясування  їх  особи,  мети  прибуття  та одержання дозволу від посадових осіб допускаються до військової  частини  за одноразовими перепустками.

Черговий частини підпорядковується лише командирові частини, а йому підпорядковується весь склад добового наряду військової частини.

Помічник чергового частини

  Помічник  чергового  частини  призначається  з  молодших офіцерів або прапорщиків і  підпорядковується  черговому  частини. Він  повинен знати інструкцію чергового частини,  вміти поводитися із  засобами  оповіщення  та  зв'язку,  приладами  радіаційної   і хімічної   розвідки,   які   знаходяться   у   чергового  частини; залишаючись за   чергового,   виконувати   його   обов'язки.   За відсутності у складі добового наряду чергового штабу частини після закінчення робочого дня проводити огляд пожежного стану  приміщень штабу частини.

   Помічникові чергового частини,  призначеному з офіцерів, підпорядковуються всі військовослужбовці добового наряду  частини; щодо внутрішніх варт він керується положеннями Статуту гарнізонної та вартової служб.

   Помічникові чергового частини,  призначеному  з  прапорщиків, підпорядковуються  всі  військовослужбовці  добового наряду,  крім офіцерів.

Черговий підрозді

Черговий підрозділ призначається для посилення варти або термінового виклику у разі виникнення пожежі, стихійного лиха та в інших випадках.

Заборонено використовувати черговий підрозділ для виконання господарських робіт поза розташуванням військової частини.

Черговий підрозділ підпорядковується черговому частини.

У разі виклику чергового підрозділу він шикується у визначеному для цього місці та діє за вказівкою чергового частини. Патрони черговому підрозділові видається черговим частини.

Заняття з черговим підрозділом проводяться поблизу розташування військової частини. Черговий частини повинен знати місце перебування чергового підрозділу й порядок його виклику.

Черговий контрольно-пропускного пункту

 Черговий контрольно-пропускного пункту зобов’язаний (ст.304 СВС):

після розводу прийняти за описом документацію, обладнання та інвентар;

перевіряти документи, які посвідчують особу, що прибула до військової частини, видавати одноразові перепустки з дозволу чергового частини та осіб, список яких затверджено командиром військової частини;

не дозволяти виносити (вносити) чи вивозити (ввозити) будь-яке майно з території (на територію) військової частини без дозволу чергового частини; перевіряти відповідність вантажу накладним і правильність оформлення документів на його перевезення;

доповідати черговому частини про осіб, у правильності оформлення документів яких у нього виникли сумніви;

не дозволяти виходити за межі розташування військової частини військовослужбовцям строкової служби без документів на право виходу, одягненим не за формою або неохайно, а також командам, які вирушають пішки вночі без сигнальних ліхтарів, вдень – без сигнальних прапорців;

постійно перебувати на контрольно-пропускному пункті; залишаючи його лише у справах служби з дозволу чергового частини, призначати замість себе помічника;

з прибуттям командира військової частини та його заступників зустрічати їх і відрекомендовуватися;

у разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних машин, направляти їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джерела пожежного водопостачання.

Черговий контрольно-пропускного пункту підпорядковується черговому частини, а йому підпорядковуються помічники чергового контрольно-пропускного пункту.

З прибуттям генералів, офіцерів іншої військової частини черговий КПП відрекомендовується їм і негайно доповідає черговому частини.

Ситуаційні задачі для розвитку практичних навичок:

а) Заступник командира частини з тилу привів на КПП представників горенерго і дав команду черговому виписати їм разові перепустки. Які дії чергового?

б) Через КПП хоче пройти рядовий строкової служби. Які дії чергового КПП?

в) На КПП зайшов начальник штабу частини (підполковник) і незнайомий полковник. Які дії чергового?

Черговий парку

Черговий парку призначається з офіцерів або прапорщиків, а в окремому батальйоні – з прапорщиків або сержантів. Він відповідає за внутрішній порядок у парку і несення служби нарядом по парку, збереження зданих під охорону наряду сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках (ст.351 СВС).

Черговий парку зобов’язаний (ст.353 СВС):

перебувати у виділеному для нього приміщенні; виходити в службових справах тільки з дозволу чергового частини, призначати замість себе днювального вільної зміни і повідомляти йому, куди і на який час виходить;

старанно перевіряти в усіх осіб, які прибувають до парку, перепустки й документи, які посвідчують особу, та робити відмітки на одноразових перепустках про час прибуття й вибуття з парку; після зміни здавати перепустки до технічної частини;

допускати до розпечатування паркових приміщень і сховищ осіб, які призначені наказом по частині, роблячи запис про це у відповідних книгах;

особисто давати дозвіл на вихід машин із парку й пересування їх у межах парку;

вести за встановленою формою журнал виходу й повернення машин;

стежити за своєчасним поверненням машин із рейсів до парку, а у разі їх затримки доповідати про це черговому частини;

контролювати вивезення (ввезення) майна із парку (до парку) відповідно до запису в дорожньому листку, а також не допускати на територію парку сторонніх осіб;

стежити за дотриманням розпорядку дня в парку та знати, яку роботу виконує особовий склад, не дозволяти виконання робіт, не пов’язаних з обслуговуванням і ремонтом машин та іншої техніки чи обладнання парку;

постійно тримати на контролі наявність, випуск, а також кількість справної та несправної техніки та озброєння;

стежити за чистотою і порядком у приміщеннях і на території парку, а також за додержанням правил охорони довкілля;

стежити в холодну пору року за опаленням приміщень парку й водогрійки та за підтриманням установленої температури в приміщеннях узимку; в неопалюваних приміщеннях парку та в польових парках перевіряти, чи злито воду з систем охолодження двигунів, і наявність табличок „Воду злито”, робити про це запис у журналі контролю за зливанням води; у разі різкого зниження температури контролювати, чи знято з машин акумуляторні батареї і чи є табличка „Акумуляторні батареї знято”;

стежити за виконанням правил пожежної безпеки, наявністю і станом засобів пожежегасіння, а також пожежної сигналізації та готовністю чергових тягачів на випадок виникнення пожежі;

вживати заходів щодо своєчасного технічного обслуговування машин і техніки, які повертаються до парку;

здійснювати контроль за тим, щоб машини заправлялися лише на пункті заправлення з додержанням установлених правил;

не дозволяти ставити на стоянку не заправлені машини;

стежити, щоб увечері після закінчення всіх робіт у парку було вимкнено освітлення, крім чергового та зовнішніх світлових приладів;

перевіряти наявність і справність замків, пломб і печаток на дверях приміщень, призначених для зберігання отруйних технічних рідин, збереження сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках, які здані йому під охорону;

з прибуттям до парку прямих начальників, від заступників командира частини й вище, а також чергового частини зустрічати їх і доповідати. Наприклад: „Товаришу майоре, за час мого чергування подій не трапилось (чи трапилось те-то). Черговий парку лейтенант Петренко”.

      Машини випускаються з парку згідно з нарядом, затвердженим напередодні командиром військової частини, у технічно справному стані, із закріпленими за ними водіями, які мають документ, що посвідчує особу, і посвідчення на право керувати машиною та які пройшли перед рейсовий медичний огляд і допущені до рейсу, з оформленими дорожніми листками, підписаними заступником командира частини з озброєння, і з відміткою начальника контрольно-технічного пункту про справний стан машини та відміткою чергового парку про дані спідометра й час випуску з парку.

Випуск машин, не передбачених нарядом, у виняткових випадках дозволяється командиром частини.

У разі виникнення пожежі в парку черговий негайно викликає пожежну команду, доповідає черговому частини і вживає заходів для гасіння вогню, виведення машин і врятування техніки та майна.

Черговий їдальні

Черговий їдальні призначається із прапорщиків або сержантів. Він відповідає за правильність одержання продуктів із складу, повноту закладання їх у казан, своєчасну роздачу їжі за встановленими нормами, а також за санітарно-гігієнічний стан їдальні й додержання в ній порядку. Черговий їдальні підпорядковується черговому частини, його помічникові та заступникові командира військової частини з тилу. Черговому підпорядковується добовий наряд, призначений для роботи в їдальні, та кухарі.

Черговий фельдшер

(санітарний інструктор) медичного пункту

 Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту відповідає за внутрішній порядок у медичному пункті, а за відсутності лікаря - за подання медичної  допомоги. Він підпорядковується черговому частини, його помічникові й начальникові медичного пункту військової частини. Йому підпорядковуються днювальні медичного пункту.

Про здавання та прийняття чергування попередній і новопризначений чергові доповідають начальникові медичного пункту й черговому частини.

Черговий штабу частини

             Черговий штабу  частини  призначається  із  прапорщиків, сержантів  штабу  та  служб  військової  частини.  Черговий  штабу частини підпорядковується черговому частини,  його помічникові  та начальникові  штабу військової частини.  Він відповідає за охорону службових  кімнат  та чистоту в приміщенні штабу, збереження майна штабу, сумлінне несення служби посильними і за своєчасне приймання кореспонденції  та  телефонограм.

2. Підготовка та розвід добового наряду.        

Черговість нарядів між офіцерами, прапорщиками і підрозділами частини встановлюється начальником штабу частини; між взводами – старшиною роти, а у взводі – заступником командира взводу.

Листки нарядів заводяться на кожен місяць окремо: на рядових – заступником командира взводу; на сержантів – старшиною роти; на офіцерів і прапорщиків – у штабі військової частини.  Листки нарядів зберігаються протягом року.

      Штаб військової частини за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання і склад добового наряду.

       Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід.

       Сама підготовка особового складу добового наряду здійснюється: якщо наряд призначено від роти – старшиною роти; якщо від батальйону – начальником штабу батальйону.

      У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт (за винятком пожежного наряду).

У встановлений час (як правило в день, що передує заступу) військовослужбовці відповідно до службового призначення прибувають на заняття (інструктаж), який проводиться призначеними командиром частини особами.

       Вказати, що у день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові надається не менше 3-х годин для підготовки до несення служби і не менше 1 години для відпочинку (сну).

       У день заступання в наряд проводяться практичні заняття в обладнаних приміщеннях. На цих заняттях у необхідних випадках військовослужбовці також опановують навички в застосуванні зброї.

        Особовий склад, що несе службу із стрілецькою зброєю, і наряд по їдальні повинен пройти в день заступання медичний огляд.

        Добовий наряд повинен бути готовим до несення служби і прийнятий відповідними черговими та начальником варти у своє підпорядкування за 15 хвилин до виходу на розвід.

        Порядок шикування добового наряду для розводу:

варти;

черговий парку;

черговий фельдшер;

черговий КПП;

черговий штабу;

чергові рот за порядком підрозділів;

черговий їдальні;

начальник пожежного наряду;

черговий сигналіст-барабанщик.

Помічник чергової частини стає на правому фланзі варти.

За 10 хвилин до розводу новопризначений помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду і оголошує військове звання, прізвище чергового частини і своє прізвище. На розвід не виходять: черговий підрозділ, робітники їдальні та пожежний наряд.

 Для зустрічі чергового частини його помічник подає команду: „Добовий наряд – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння ЛІВОРУЧ”, підходить до чергового частини, зупиняється за 2-3 кроки і доповідає, наприклад: „Товаришу майор. Добовий наряд до розводу вишикуваний. Помічник чергового частини лейтенант Сідак”.

 Прийнявши рапорт , черговий частини стає обличчям до строю та вітається з особовим складом.

 

Після закінчення перевірки він виходить на середину строю, стає обличчям до строю. Помічник на один крок позаду і зліва чергового частини. Черговий подає команду: Добовий наряд, РІВНЯЙСЬ – СТРУНКО. Оркестр грай  збір”

                                                                               

  Переконавшись, що пароль зрозумілий правильно , черговий частини подає команду : „Начальнику варти стати до строю. Оркестр грай  розвід”.

      Після закінчення гри оркестру  та подання черговим частини команди: „Добовий наряд, право-РУЧ. Кроком - РУШ”, варти стройовим кроком проходять вповз чергового частини і прямують до місця несення служби.

3.Обов’язки   чергового та днювального роти.

   У добовий наряд роти призначаються:

- черговий роти ( гуртожитку);

- днювальний роти ( гуртожитку).

        Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром військової частини.

       Черговий роти призначається із сержантів і, як виняток, із найпідготовленішого рядового складу.

       Він відповідає за додержання порядку в роті й неухильне виконання розпорядку дня, збереження зброї, ящиків із боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбовців і за правильне несення служби днювальними (ст.310 СВС).

        Перед розводом новопризначений черговий роти перевіряє склад призначеного добового наряду роти, проводить його огляд, відрекомендовує старшині роти. Після огляду, перевірки знань обов’язків і проведення практичних занять старшиною роти він приймає від попереднього чергового відомість про наявність і місце знаходження особового складу роти і веде добовий наряд на розвід.

 Після розводу новопризначений черговий разом із попереднім здійснює перевірку й прийняття зброї, ящиків з боєприпасами й печаток на них, майна за описом, наявність та справність засобів пожежегасіння, оповіщення й сигналізації, після чого чергові розписуються в книзі приймання та здавання чергування (додаток 9 до цього Статуту).

 Зброя приймається поштучно, за номерами й комплектністю. При цьому перевіряється справність замків, охоронної сигналізації, шаф, печаток та іншого обладнання.

 Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності – його заступникові чи старшині роти про здавання і прийняття чергування. Наприклад: Товаришу капітане, сержант Остапенко чергування по роті здав”; “Товаришу капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті прийняв”.

  Потім новопризначений черговий роти повідомляє про всі зауваження і вказівки, зроблені на розводі черговим частини, а також про несправності чи нестачу, виявлені під час прийняття чергування.

  Він зобов’язаний ( ст.311 СВС) :

у разі тривоги здійснити підйом особового складу, оповістити офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, до прибуття в роту офіцерів або старшини виконувати вказівки чергового частини;

стежити за чітким виконанням розпорядку дня в роті, у визначений час проводити загальний підйом особового складу;

знати місце перебування роти та порядок її виклику, наявність людей у роті, кількість осіб, що перебувають у наряді, хворих, заарештованих, звільнених із розташування військової частини чи відряджених у складі команд, а також наявність і точне місцезнаходження зброї;

постійно знати місце перебування командира роти, негайно доповідати йому про всі надзвичайні події в роті, самовільно відсутніх військовослужбовців строкової служби і про вжиті заходи щодо їх розшуку;

відчиняти кімнату для зберігання зброї з дозволу чергового частини, командира роти чи старшини роти;

видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини роти, вносячи відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів; приймаючи зброю, перевіряти її номери та комплектність; постійно мати при собі й нікому не передавати ключі від кімнати зберігання зброї;

у разі настання будь-яких надзвичайних подій у роті та порушень встановлених статутом правил відносин між рядовим чи сержантським складом негайно доповідати про це черговому частини або командирові роти, вживати заходів для наведення порядку;

стежити за наявністю, справним станом засобів пожежегасіння й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням вимог пожежної безпеки в роті ( курити дозволяти лише у спеціально визначених місцях, сушити обмундирування – тільки в сушарнях, додержуватись правил опалення й користування ліхтарями);

за командою чергового частини зачиняти двері казарми на засуви, прибулих пропускати після попереднього встановлення їх особи;

у разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити заходів для її гасіння та негайно доповісти черговому частини і командирові роти, а також вивести людей і винести зброю та майно з приміщень, яким загрожує небезпека;

своєчасно змінювати днювальних; за наказом старшини роти відправляти підрозділи та інші команди на роботи, а також направляти хворих та тих, хто потребує догляду лікаря, до медичного пункту;

у призначений час шикувати осіб, яких звільняють із розташування військової частини, перевіряти їх наявність і доповідати про це старшині роти, за його наказом представляти їх черговому частини;

виходячи з приміщення роти у справах служби, а також на час свого відпочинку передавати виконання своїх обов’язків одному з днювальних вільної зміни;

одержувати від старшини роти після вечірньої перевірки відомості про відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх – відомості про їх військові звання, прізвища, імена та по батькові і прибувати до чергового частини з доповіддю. Наприклад: „Товаришу капітане, у першій роті вечірню перевірку проведено, всі люди в наявності, за винятком двох осіб, які перебувають у відпустці, трьох осіб – у наряді. Черговий роти сержант Головко”;

після ранкового огляду доповідати черговому частини про наявність особового складу роти, про надзвичайні події за ніч і подавати список тих, хто своєчасно не повернувся із звільнення, та самовільно відсутніх, а також тимчасово відсутніх з інших причин;

стежити за станом приміщень роти, за підтриманням в них встановленої температури повітря, додержання порядку освітлення, опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням ділянки території, закріпленої за ротою;

підтримувати порядок під час приймання їжі особовим складом; за вказівкою старшини роти своєчасно подавати черговому їдальні заявки на забезпечення їжею осіб, які перебувають у наряді чи відсутні в інших службових справах;

з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище, чергового частини, а також інспектуючих осіб, які прибули з перевіркою, подавати команду „Струнко”, доповідати їм та супроводжувати в розташування роти. Наприклад: „Товаришу майоре, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилось(чи трапилось те-то). Рота перебуває на стройовому плацу. Черговий роти сержант Шевченко”.

Іншим офіцерам і прапорщикам черговий роти не доповідає, а лише відрекомендовується.

  З прибуттям до роти офіцерів і прапорщиків з іншої роти черговий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи старшини роти.

  Якщо командира ( начальника ), який прибув, зустрічає командир роти і доповідає йому, присутній при цьому черговий роти не доповідає і не відрекомендовується.

Ситуаційні задачі для розвитку практичних навичок:

а) Командир взводу зателефонував черговому роти і дав розпорядження бути готовим через 10 хвилин прийняти в кімнату для зберігання зброї три кулемета. Які дії чергового роти?

б) В ролі чергового роти доповісти черговому частини після проведення ранкового огляду.

в) Прибулого в роту командира батальйону зустрічає командир роти. Які дії чергового роти?

  Днювальний роти призначається із рядового складу. Він відповідає за зберігання зброї, шаф із боєприпасами, майна роти та особистих речей, які є під його охороною. Днювальний роти підпорядковується черговому роти (ст.313 СВС).

 Черговий днювальний несе службу всередині казарми біля вхідних дверей, поблизу кімнати для зберігання зброї.

 Днювальний роти зобов’язаний (ст.314 СВС) :

не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти; постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого крім чергового роти; своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня;

не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового роти;

негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті, про порушення встановлених цим Статутом правил відносин між військовослужбовцями роти, помічені несправності й про порушення вимог пожежної безпеки, вживати заходів до їх усунення;

піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха;

стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання;

не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо вночі, виходити з приміщення роздягненими;

стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та одяг тільки у визначених для цього приміщеннях чи місцях;

з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти і вище та чергового частини подавати команду „Струнко”; з прибуттям до роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої роти викликати чергового. Наприклад: „Черговий роти, на вихід”.

 Черговому днювальному заборонено сидіти, знімати спорядження та перебувати у розстебнутому одязі.

Довести, що днювальний вільної зміни зобов’язаний підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового роти; подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі порушення встановлених статутами правил відносин між військовослужбовцями роти; залишаючись замість чергового роти, виконувати його обов’язки.

Ситуаційні задачі для розвитку практичних навичок:

а) До рядового Сич, який несе службу днювальним роти на КПП прибув рідний брат. Які дії рядового?

б) Черговому днювальному зателефонував командир батальйону і наказав негайно прибути до штабу батальйону. Які дії днювального?

       Кожен військовослужбовець, який заступає у добовий наряд повинен виконувати чітко визначені певні обов’язки. Тільки злагоджені дії всіх осіб добового наряду дають можливість швидко і гнучко командирам управляти підрозділами в любій ситуації, постійно знати стан справ в підрозділах та вживати заходи до усунення виявлених недоліків.

                                                   Зразки книг чергового роти                                                           

КНИГА

ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗДАВАННЯ ЧЕРГУВАННЯ

у військовій частині __________________ (роті)

Число та місяць

Запис про прийняття та здавання чергування, про кількість прийнятої зброї і ящиків із боєприпасами та про виявлені недоліки в несенні служби під час чергування

Рішення командира

Примітка:

  1.  У книзі прийняття та здавання чергування по роті зазначається лише те, що підлягає прийняттю та здаванню, а про виявлені недоліки доповідається усно.
  2.  На першій сторінці книги наводиться зразок запису.

КНИГА

ВИДАЧІ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ _______ РОТИ

№ з/п

Видано

Повернено

дата

найменування зброї (боєприпасів)

кількість

Військове звання, прізвище особи, якій видано зброю (боєприпаси)

підпис про прийняття зброї (боєприпасів)

дата

кількість

підпис про прийняття зброї (боєприпасів)

Примітки:

  1.  Зброя особовому складові видається черговим роти за наказом командира роти.
  2.  Зброя та боєприпаси військовослужбовцям видаються лише під особистий підпис.
  3.  З метою прискорення видачі зброї та боєприпасів на випадок тривоги в кінці книги наперед робиться запис, який у разі потреби уточнюється. Підпис про одержання зброї та боєприпасів ставиться під час їх отримання.

КНИГА ОБЛІКУ ЗВІЛЬНЕНИХ

_____________________________

(найменування підрозділу, військової частини)

з/п

Військове звання, прізвище та ініціали

До котрої години, якого дня звільнено

О котрій годині, якого дня повернувся

Число і місяць

Черговий роти ___________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

КНИГА  

ЗАПИСУ ХВОРИХ

_____________________________

(найменування підрозділу, військової частини)

з/п

Військове звання, прізвище та ініціали

Висновок лікаря

Рішення командира

       Число і місяць

Старшина роти ___________________________

                                  (військове звання, підпис, прізвище)

Питання для самоконтролю

  1.  З якою метою призначається черговий підрозділ?

2. Ким здійснюється підготовка добового наряду (крім варти), призначеного від роти?

3. Які дії  чергового роти якщо начальника, який прибув, зустрічає командир роти?

4. Хто має право надати дозвіл черговому роти для видачі зброї?

5. Ким встановлюється черговість нарядів у взводі?

6. Хто встановлює черговість нарядів у роті між взводами?

7. В який час вільній зміні днювальних дозволяється відпочивати лежачи (спати)?

8. Порядок  прийняття зброї черговим роти.

9. Дії чергового роти з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти і вище.

10. Кому безпосередньо  підпорядковується черговий підрозділ?

  1.  Протягом якого періоду зберігаються листки нарядів?

12. Коли добовий наряд повинен бути прийнятий відповідними черговими у своє підпорядкування?

13.Кому підпорядковується черговий роти щодо внутрішньої служби в роті?

14.За чиїм дозволом черговий роти має право відчиняти кімнату для збереження зброї?

15. Озброєння чергового частини та  його помічника.

16.Скільки часу виділяється особовому складу для підготовки до несення служби у добовому наряді в день заступання в наряд?  

17. Хто встановлює черговість нарядів між офіцерами і прапорщиками?

18. Як і ким оголошується склад добового наряду?

19. Хто має дати дозвіл днювальному роти на виніс з розташування роти зброї, майна роти?

20. Для кого черговий роти є начальником в підрозділі?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45012. Интерференция света и метод определения кривизны линзы с помощью интерференционных полос равной толщины 272 KB
  Возникновение интерференции связано во-первых с тем что для векторов напряженности электрических полей описывающих электромагнитные волны выполняется принцип суперпозиции. Так при наложении двух волн каждая из которых создает в точке наблюдения соответственно электрические поля напряженностью E1 и E2 результирующая напряженность в точке наложения будет равна: Ep = E1 E2 1 Во-вторых возникновение интерференции связано с тем что...
45013. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 348 KB
  Измерить фокусное расстояние оптической системы состоящей из двух линз методом Аббе. Оптической системой называется совокупность оптических деталей призмы линзы зеркала предназначенных для преобразования пучков световых лучей посредством преломления и отражения на поверхностях которыми ограничены оптические детали. Оптическую систему называют центрированной если центры сферических поверхностей или оси симметрии других поверхностей образующих оптическую систему расположены на одной прямой называемой оптической осью. Изображение...
45014. ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА 387.5 KB
  Проанализировав результаты опыта, Резерфорд пришел к выводу, что столь сильное отклонение альфа-частиц от первоначального направления возможно только в том случае, когда внутри атома имеется чрезвычайно сильное электрическое поле, которое создается зарядом, связанным с большой массой
45015. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОГО ПИРОМЕТРА 355.5 KB
  Тепловым излучением тел называется электромагнитное излучение возникающее за счет той части внутренней энергии тела которая связана с тепловым движением его частиц. Энергетическая светимость RT количество энергии излучаемой в единицу времени с единицы поверхности тела во всем интервале длин волн. Зависит от температуры природы и состояния поверхности излучающего тела. Спектральная плотность энергетической светимости rТ=dW d количество энергии излучаемое единицей поверхности тела в единицу времени в единичном...
45016. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 276 KB
  Рассчитать зависимости линейной дисперсии минимальной спектральной ширины щели разрешающей силы прибора от длины волны и построить соответствующие графики. Входной коллиматор в свою очередь состоит из объектива O1 и узкой щели S1. Объектив коллиматора формирует параллельные пучки света от каждой точки щели. Совокупность монохроматических пучков выходящих из диспергирующей системы попадает далее в камерный объектив который фокусирует отдельные пучки параллельных лучей и образует в его фокальной плоскости FF' совокупность изображений...
45017. Техника безопасности при монтаже кабельных линий напряжением до 35 кВ 1.25 MB
  Производство земляных работ. В данной главе будет рассмотрены вопросы по технике безопасности при монтаже кабельных линий КЛ напряжением до 35 кВ а именно: Требования к расположению кабельных линий в земле; Производство земляных работ; Погрузка выгрузка и перемещение барабанов с кабелем; Прокладка кабеля; Оконцевание и соединение кабелей; Испытание кабельных линий. ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ был разработан типовой альбом А592 Прокладка кабелей напряжением 35 кВ в траншеях.
45018. дидактическая игра как средство развития познавательных интересов учащихся 280.5 KB
  Решающее значение в развитии ребёнка принадлежит обучению на занятиях. Но совершенно особое место в жизни ребёнка занимает игра. В процессе игры ребёнок живёт, действует, как окружающие его взрослые, герои любимых сказок
45019. Разработка виртуального компьютерного практикума по атомной и ядерной физике 2.42 MB
  Следовательно приобретает особую актуальность создание таких мультимедийных электронных учебников которые позволили бы в полной мере обеспечить возможность самостоятельной работы с источниками информации. Цель дипломной работы состоит в создании виртуального компьютерного практикума по курсу Атомная и ядерная физика. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: проанализировать лабораторные работы курса Атомная и ядерная физика; создать компьютерные модели физических процессов рассматриваемых в лабораторных работах...
45020. Підвищення ефективності функціонування району міських електричних мереж м. Славутича 3.5 MB
  Основні частини розрахунковопояснювальної записки: матеріали дослідження функціонування району міських електричних мереж; визначення втрат потужності втрат напруги та показників надійності району електричних мереж; підвищення ефективності функціонування району електричних мереж напругою 10 кВ; АСОЕ на ТП 10 04 кВ; економічне обґрунтування прийнятих рішень; охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Славутич; закони регулювання напруги на шинах 10 кВ підстанції Город; картограми напруг на шинах 10 кВ підстанції...