9550

Основи організації та несення вартової служби

Реферат

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Основи організації та несення вартової служби В мирний час особовий склад виконує лише одне бойове завдання - це несення вартової служби, яке вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених Статутом гарнізонної...

Украинкский

2013-03-12

477 KB

92 чел.

Основи організації та несення вартової служби

 

В мирний час особовий склад виконує лише одне бойове завдання – це несення вартової служби, яке вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених Статутом гарнізонної та вартової служби, високої пильності, непохитної рішучості та розумної ініціативи. Як показує життєвий досвід, то як раз знання, розуміння і практичне виконання вимог Статутів забезпечують прищеплення студентам таких якостей як сила волі, сумлінне виконання службового обов’язку, дисциплінованість, організованість.

Особи винні в порушенні правил несення вартової служби, несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Щоб попередити можливі порушення і призначені дані заняття, в результаті яких у студентів повинне скластись правильне і чітке уявлення про виконання обов’язків під час несення служби у варті.

       1. Призначення варт та їх підпорядкування. Озброєння варти. Підготовка варти до несення служби.

 Вартою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військових об’єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні).

Варти можуть бути внутрішніми (корабельними) або гарнізонними, постійними  або тимчасовими.(ст.99)

Гарнізонні варти призначаються для охорони та оборони в гарнізоні військових об’єктів, які не мають своїх підрозділів охорони.

Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, черговому варт та його помічникові.(ст.100)

Внутрішні (корабельні) варти призначаються для охорони та оборони об’єктів однієї військової частини.

Внутрішні варти підпорядковуються командирові військової частини, черговому частини та його помічникові, якщо він за військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Постійні варти передбачаються розкладом варт. Тимчасові варти в розклад варт не включаються, вони призначаються наказом начальника гарнізону або командира військової частини  для охорони та оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), тимчасового складування, супроводу вантажів, які перевозяться різними видами транспорту, а також для охорони заарештованих.

Варти переходять у підпорядкування цим особам з моменту подання під час розводу команди «Струнко» для зустрічі чергового, а виходять з їх підпорядкування з моменту подачі команди начальником варти «Кроком руш» для руху в свій підрозділ після зміни.

Склад варти (ст. 101, 123, 126, 127)

- начальник варти (офіцер або прапорщик, а за наявності менше 3х постів – сержант).

- розвідні (кожен розвідний може виставляти чатових не більше ніж на 4 пости, при цьому час зміни не може бути більшим години). Звання розвідного повинно бути не нижче ніж звання чатових.

Якщо вартою охороняється один пост, розвідний не призначається, а його обов’язки виконує начальник варти.

- вартові за кількістю постів і змін. Призначаються із солдатів, а якщо їх не вистачає, то можуть призначатись і сержанти. В такому випадку на всі зміни цього поста призначаються тільки сержанти.  

- у разі потреби помічник начальника варти з числа сержантів.

- а також при необхідності ПНВ з технічних засобів охорони; ПНВ із служби вартових собак; водії транспортних засобів, вивідні й конвойні.

Для охорони поста протягом доби призначаються три зміни чатових, а тільки протягом ночі (або від закриття до відчинення) дві зміни.

Вивідні і конвойні призначаються у розрахунку: один на 10-15 заарештованих.

Особовий склад варти має бути у вартовий формі одягу, озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю. Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний автомат і пістолет по 2 споряджених магазина, на кожен карабін по 30 патронів в обоймах. (ст.107)

Особливим розпорядженням начальника гарнізону (командира частини) варти можуть озброюватися кулеметами з трьома спорядженими магазинами до кожного з них і ручними гранатами на весь склад варти із розрахунку по 2 гранати на кожного, а також посилюватись бойовою технікою.

У вартовому приміщенні створюється запас набоїв з розрахунку: на кожний АК або карабін – по 150 набоїв, на пістолет – по 16 набоїв, які зберігаються у герметичних коробках (цинках) у металевому ящику. У такому ж ящику зберігаються і індивідуальні перев'язувальні пакети (ІПП) для всього особового складу варти. (ст.108)

Запали зберігаються окремо від гранат у спеціальних металевих ящиках.

Начальник варти несе особисту відповідальність за збереження ящиків з боєприпасами.

Вартова форма одягу

1. Вартова форма одягу складає: польова утеплена куртка (куртка утеплена або кожух); комплект чистого непошкодженого обмундирування; взуття; головний убір; пояс; сумка для магазинів.

Як постовий одяг застосовують: для зимового часу – кожух і валянки, для літнього – брезентовий плащ із капюшоном або плащ-намет чи плащ-накидку.

Постовий одяг, крім кожуха, отримують із двох комплектів на кожний пост, один з яких зберігають у вартовому приміщенні. Крім того, у вартовому приміщенні мають бути брезентові плащі або плащ-намети, плащ-накидки для начальника варти, його помічників і розвідних.

2. У літній час варти прибувають до місця розводу з польовими утепленими куртками, а за температури повітря + 10 °С, холодного вітру та дощів – у польових утеплених куртках, одягнених у рукави.

Порядок носіння польової утепленої куртки може бути змінений під час розводу черговим варт (військової частини), а під час несення вартової служби – начальником варти.

3 У літній час при холодному вітрі й дощі зміни вирушають на пости в польових утеплених куртках, одягнених в рукави. За температури повітря +15 °С у затінку змінам дозволено залишати польові утеплені куртки на вішалці у вартовому приміщенні.

4. Постовий кожух одягають і скидають лише під час зміни на посту.

5. У разі негоди зміни виходять на пости в плащах. Плащі на постах чатові скидають (одягають) у разі потреби.

Валянки взувають у вартовому приміщенні.

Кожух і валянки дозволено носити за температури нижче – 5 °С і при холодному вітрі.

6. Кожух одягають поверх польової утепленої куртки, а плащ – поверх польової утепленої куртки або кітеля.

Скинуті кожухи й плащі вішають під грибком (на спостережній вишці).

7. Плащі та валянки після повернення з постів скидають і просушують.

Варти повинні змінюватися кожну добу. Під час перебування частини на навчаннях може призначатись варта на чолі з офіцером без зміни строком до 7діб. (ст.119)

Заборонено призначати до варт військовослужбовців, які не склали Військової присяги, не засвоїли програми підготовки молодого солдата, вчинили правопорушення, стосовно якого ведеться розслідування, хворих та інших військовослужбовців, які в цей час за своїм морально-психологічним станом не можуть нести вартову службу, а також тих, хто має відбувати дисциплінарне стягнення. (ст.128)

За 3 доби до заступання в наряд начальник штабу вручає командирові підрозділу, від якого призначається варта, схему розташування постів, табелі постів інструкцію начальника варти. Після їх вивчення ці документи повертаються в штаб.

Добір і розподіл особового складу згідно з табелем постів варти здійснюється за 2-3 дні до заступання в наряд із врахуванням індивідуальних якостей військовослужбовців, їх практичної і фізичної підготовленості та важливості об’єктів.

   

До особового складу доводиться склад наряду (варти) на вечірній перевірці за 2 доби до заступу.

   

   

У день заступання в наряд, у години, зазначенні в розпорядку дня, особовому складу варти надається не менше ніж 4 години для підготовки до несення служби та перевірки знання обов’язків, з них 2 години на відпочинок (сон).

 

Увесь особовий склад варти перед проведенням практичних занять оглядається лікарем частини, про що робиться запис у постовій відомості. Особи, які визначаються лікарем не придатними до несення служби, замінюються.

Приймаючи варти у своє підпорядкування начальник варти повинен(ст. 134):

- отримати боєприпаси та видати їх за відомістю під розпис особовому складу варти;

- перевірити розподіл варти за постовою відомістю, оглянути зброю, форму одягу та спорядження, якість спорядження магазинів;

- доповісти командирові підрозділу про готовність варти до несення служби.

Друге навчальне питання:  

       Охорона та оборона об’єктів. Внутрішній порядок у варті. Пароль.

Для безпосередньої охорони та оборони об’єктів із складу варти виставляються чатові(ст.102).

Чатовий – озброєний вартовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.

Постом називається все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов’язки.

Пости залежно від тривалості несення служби на них, поділяються на постійні (тризмінні) та тимчасові (двозмінні).

              

Чатовому залежно від огородження об’єкта і особливостей місцевості призначається для охорони і оборони ділянка смуги завдовжки:  вдень – до 2 км, у ночі – до 1 км, а для об’єктів, які обладнані технічними засобами охорони (ТЗО) вдень – до 3 км, уночі – до 2 км.

Чатові пересуваються за маршрутами руху пішки із швидкістю, що забезпечує надійну охорону об’єкта, роблячи короткі зупинки для огляду місцевості, ТЗО і огорожі, а також для доповіді за допомогою засобів зв’язку начальникові варти про несення служби або подачі визначеного сигналу.

З числа змін вартових створюються резервні групи, які у разі сигналу тривоги за командою начальника варти, його помічника або розвідного прибувають на місце події і діють залежно від обставин.

У випадку відсутності доповіді з поста у встановлений термін начальник варти особисто або через розвідного повинен вияснити причину.

Дисциплінарні стягнення на осіб варти можуть накладатись лише після зміни варти або заміни їх іншими військовослужбовцями .   

Якщо за характером вчиненого правопорушення військовослужбовець не може бути допущений до подальшого несення служби, то він розпорядженням чергового частини направляється у підрозділ без зброї та боєприпасів у супроводі свого командира підрозділу.

Внутрішній порядок у варті. ( ст..ст.168-179)

Склад варти розміщується у вартовому приміщенні (приблизне обладнання вартового приміщення визначено у додатку 3 для цього Статуту).

Куріння та чищення взуття провадиться у спеціально обладнаних місцях.

Дозволяється відпочивати лежачі (спати), не знімаючи спорядження та не роздягаючись:

Начальникові варти – не більш 4 годин у денний час (у варті на гауптвахті – вночі);

Помічникові начальника варти з технічних засобів охорони (операторові з технічних засобів охорони) – не більше 4 годин з дозволу начальника варти; розвідними, вивідним і водіям транспортних засобів – у вільний час з дозволу начальника варти;

Вартовим тризмінних постів – перед заступанням на пости (після того, як повернеться зміна з постів та буде проведено у варті бойовій розподіл);

Вартовим двозмінних постів – після повернення з постів до відправлення на пости.

Вартовим і розвідним, які відпочивають, дозволяється знімати для просушування взуття й онучі.

Особовому складові варт, за винятком  начальника варти ті його помічника, забороняється вступати в розмову з особами, які прибули до вартового приміщення. Дозволяється тільки відповідати на запитання осіб, що перевіряють варту.

Автомати та кулемети ставляться у ставниці без магазинів, із затворами в передньому положенні (карабіни – із закритими затворами і спущеними курками). Автомати (карабіни) чатових, які несуть службу з багнетами, зберігаються у ставницях, а боєприпаси – у металевому ящику в кімнаті начальника варти. Магазини до кулеметів зберігаються у металевому ящику, зачиненому на замок, опечатаному сургучевою печаткою військового коменданта гарнізону (начальника штабу військової частини), ключі від ящиків із боєприпасами зберігає начальник варти.

                           

Ставниці мають бути обладнанні світловою та звуковою сигналізацією, виведеною на пульт начальника варти.

Зброю із ставниць беруть лише з дозволу начальника варти.

Під час виклику варти «За зброю» весь особовий склад варти одягається, бере зброю й вишиковується всередині вартового приміщення за своїми номерами. Бронежилети, каски використовуються за рішенням командирів військових частин тільки у випадках загострення суспільно-політичної та криміногенної ситуації у місцях дислокації військових частин, а також з отриманням інформації про спроби проникнення окремих угруповань на військові об’єкти, які охороняються.

Під час виведення варти з вартового приміщення (крім пожежі чи стихійного лиха) у ньому залишається помічник начальника варти або розвідний, а де їх немає – один із вартових.

Якщо варта розташована на території військової частини, постачання їжі організується начальником варти.

Їжа за потреби підігрівається у вартовому приміщенні.

Гарячий чай має бути у наявності протягом доби.

Підтримання чистоти та порядку у вартовому приміщенні та біля нього покладається на особовий склад варти. Прибиранням приміщення та території керує помічник начальника варти, а де його немає – начальник варти. Крім цього, раз на місяць має проводитись дезінфекція вартового приміщення в дні, встановлені військовим комендантом гарнізону (командиром військової частини).

             У вартовому приміщені в холодний період температура повітря підтримується не нижче +18 град. С. Узимку і влітку приміщення провітрюють, не допускаючи протягу. У кімнаті відпочинку має бути постійне освітлення (неяскраве темно-синє).

У разі відключення електромережі передбачається аварійне живлення електромережі для освітлення, сигналізації та звязку. Крім того, у вартовому приміщені за кількістю кімнат мають бути гасові лампи. У вартовому приміщенні вікна в нічний час зачиняються віконцями з середини.

Для гасіння пожежі вартове приміщення забезпечується вогнегасниками, ящиком з піском, бочкою з водою, відрами, лопатами, сокирами, лопатами та гаками.

Перед вартовим приміщенням обладнується захисна стінка із щілинами для стрільби, майданчик для шикування варти, місце для зарядження та розрядження зброї, а у разі потреби – також обладнується місце стоянки транспортних засобів варти.

Вхід до вартового приміщення обладнується тамбуром, призначеним для перевірки документів у осіб, які прибули для розпечатування та здавання під охорону обєктів.

Чатовий біля входу у вартове приміщення, розташоване всередині обєкта або на території військової частини, як правило, не виставляється, але вхідні двері обладнуються оглядовим вікном, вони завжди мають бути зачинені зсередини.

Чатові, які виставляються біля входу до вартового приміщення зі складу зміни що не спить, несуть службу по 30 хв.

Якщо варта розташована на території військового містечка, чатовий біля входу не виставляється.

Безперешкодно до вартового приміщення допускаються (ст.209):

- командир частини;

- черговий частини;

- помічник чергового частини, якщо варта йому підпорядкована;

- командир роти, від якої віднаряджено варту та його прямі начальники;

У вартах перевіряються (ст.189):

- наявність особового складу, зброї та боєприпасів;

- бойова готовність варти, внутрішній порядок, знання обов’язків та їх практичне виконання;

- відповідність обладнання вартового приміщення і постів вимогам, справність ТЗО.

Пароль добирається за назвою якогось міста та призначається на кожен день.

Пароль є засобом переконання, що варта яка прибула для зміни, справді призначена з цією метою чи особа що прибула з розпорядженням від командира частини чи чергового частини, дійсно уповноважена на те відповідним начальником.

Третє навчальне питання:  

        Права та обов’язки осіб варти: начальника варти, розвідного, чатового.

                        Начальник варти (ст.203).

 Відповідає за охорону та оборону доручених варті об’єктів, бойову готовність особового складу варти, правильне несення ними служби, за організацію та проведення заходів виховної роботи, збереження та справність огорожі, засобів зв’язку, сигналізації, транспортних і технічних засобів, засобів пожежогасіння на постах і у вартовому при-міщенні, а також за збереження боєприпасів, документації та майна, які є у вартовому приміщенні, згідно з описом, додержання встановленого порядку у вартовому приміщенні.

  Начальник варти зобов’язаний:

 -  знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, порядок використання й правила експлуатації наявних технічних засобів охорони, обов’язки всіх посадових осіб варти;

-   вимагати від особового складу варти знання й неухильного виконання ним своїх обов’язків;

-   прийняти за описом від начальника попередньої варти табель постів, схему розміщення постів, інструкцію начальникові варти та інші документи, ящики з боєприпасами, печатки на них і ключі до них, а також засоби зв’язку, сигналізації та поже-жогасіння;

-   стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп, справністю транспортних засобів, технічних засобів охорони, засобів зв'язку, за старанним триманням зброї та боєприпасів особовим складом варти, за додержанням правил заряджання, розряджання зброї та заходів безпеки при цьому, а також за тим, щоб усі особи варти, які прямують на пости, залишали у вартовому приміщенні курильні та запалювальні речі;

                             

-   перевірити зовнішнім оглядом особисто разом із начальником попередньої варти стан зазначених в інструкції найважливіших об’єктів, справність освітлення, стан огорожі та окопів, а через розвідних або свого помічника - стан інших об’єктів, що охороняються;

-   робити записи в постовій відомості про всі виявлені неполадки на постах та доповідати черговому варт (військової частини);

-   направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання розвідними та вартовими своїх обов’язків і нагадувати їм про особливості несення служби на кожному посту;

-   перевіряти стан технічних засобів охорони, давати вказівки помічникові начальника варти з технічних засобів охорони (оператору) на вмикання (вимикання) сигналізації на об’єктах, що охороняються;

-   підтримувати встановлений порядок у вартовому приміщенні;

-   складати та проводити бойовий розподіл особового складу варти на резервні групи й ставити перед ними завдання на випадок нападу, пожежі, стихійного лиха та відповідно до вказівок, викладених в інструкції;

-   перевіряти особисто не менш як два рази ( з них один раз уночі) несення служби чатовими, стан об’єктів, які охороняються, та огорожі, справність засобів зв’язку, технічних засобів охорони, а також засобів пожежогасіння, робити про це відповідні записи в постовій відомості;

-   періодично посилати свого помічника і розвідних для перевірки несення служби чатовими;

-   прибути на пост особисто чи негайно направити свого помічника або розвідного під час виклику чатовим або у разі ненаходження від нього у визначений час доповіді (сигналу);

-   допускати до вартового приміщення лише осіб, які мають на це право (стаття 209 цього Статуту);

-  проводити через чергового варт заміну хворих у складі варти;

- розбиратися на місці з кожним випадком застосування чатовими зброї та терміново доповідати про це черговому варт (військової частини);

- організовувати та проводити заходи виховної роботи з особовим складом варти;

-  вести записи в постовій відомості про зміну варти, допуски, перевірку, зміну чатових;

-  доповідати черговому варт (військової частини) щодо проведення зміни варт.

У разі виявлення під час зміни чатового будь-яких неполадок на посту начальник варти прибуває на пост і, встановивши характер і причини їх, наказує чатовому змінитися та негайно доповідає про неполадки черговому варт (військової частини).

 У разі невиконання будь-ким із складу варти своїх обов’язків або вчинення провинності начальник варти негайно усуває його від виконання службових обов’язків, вилучає боєприпаси і доповідає про це черговому варт (військової частини). Надалі діє за його вказівками.

Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і складом варти уразі явного нападу на об’єкти, які охороняються, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (із постів). Крім того начальник варти має право застосовувати зброю для припинення заворушень серед заарештованих за умови виникнення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей або до заарештованого, який намагається втекти. У цих випадках до застосування зброї він має голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

Під час виклику варти „За зброю” весь особовий склад варти одягається, бере зброю і вишиковується всередині вартового приміщення за своїми номерами. В подальшому діють за бойовим розрахунком або за вказівками начальника варти (ст.207).

Начальникові варти заборонено (ст.213):

- виходити з вартового приміщення, крім випадків: заряджання (розряджання) зброї, зміни чатових, перевірки несення ними служби або за їх викликом, а також у випадку якогось порушення чи стихійного лиха в районі об’єкта, що охороняється (доповідає про це черговому частини або його помічникові);

- вести не пов’язані із службою розмови по телефону особисто або дозволяти це іншим особам;

- відпускати будь-кого із складу варти без дозволу чергового частини;

-  змінювати без дозволу чергового частини порядок зміни чатових, передбачених табелем постів;

-  використовувати не за призначенням транспортні засоби, виділені для варти.

                                Розвідний (ст.221,222,223).

Розвідний підпорядковується начальникові варти та його помічникові й виконує лише їхні накази та розпорядження.

Розвідний відповідає за правильне несення служби підлеглими йому чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне здавання та прийняття чатовими постів.

Розвідний має право застосовувати зброю особисто і складом зміни вартових для відбиття нападу на чатового, на зміну вартових та на об’єкт, який охороняють.

Розвідний зобов’язаний:

-   знати характеристику, розміщення та межі своїх постів, маршрути до них, умови охорони та оборони й особливі обов’язки чатових на кожному посту;

-   прийняти від розвідного попередньої варти зліпки з печаток (відтиски пломб) і ліхтарі, а під час виставлення чатових на пости - об’єкти, що перебувають під охороною згідно з табелем постів;

                     

-  нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх особливі обов’язки;

 -  стежити, щоб вартові, йдучи на пости, залишали курильні та запалювальні речі у вартовому приміщенні;

 -  стежити за правильністю заряджання й розряджання зброї вартовими перед рухом до постів та після повернення з них;

-   доповідати начальникові варти щодо проведення зміни і стану постів;

-   перевіряти за наказом начальника варти несення служби підлеглими чатовими.

Розвідний варти на гауптвахті, крім того, повинен знати кількість заарештованих, які перебувають під охороною підлеглого йому чатового.

 Розвідний під час виставлення чатових на пости або їхньої зміни зобов’язаний:

-   опитати чатового про все помічене ним під час перебування на посту;

- перевірити зовнішнім оглядом разом із розвідним попередньої варти стан об’єктів, що перебувають під охороною, справність освітлення, огорожі й окопів;

- стежити за тим, щоб чатовий та вартовий, який заступає на пост, правильно провели здавання та прийняття поста;

   

- особисто перевірити наявність і стан замків, печаток (пломб), шнурів, вікон, грат, дверей і стін сховищ, знати кількість бойової техніки, що перебуває під охороною, а також наявність і стан засобів зв’язку, освітлення, сигналізації, пожежегасіння й постового одягу;

-  порівняти печатки із зліпками та пломби з відтисками;

-   нагадати чатовому, який заступив на пост, про особливості несення служби на цьому посту, межі його на місцевості, найнебезпечніші підступи до об’єкта, розміщення сусідніх постів, засобів зв’язку і сигналізації, перевірити, чи знає чатовий, що він має робити під час нападу на нього, на об’єкт, який охороняють, або на сусідній пост, а також у разі пожежі й за тривогою;

-   перевірити знання чатовим сигналів, установлених для зв’язку з вартовим приміщенням.

                                Чатовий ( ст. 230, 231, 233).

Підпорядковується начальнику варти, помічнику начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканою.

Недоторканість чатового полягає:

  - в особливій охороні законом його прав і особистої  гідності;

- у підпорядкуванні його лише певним особам - начальнику варти, помічнику начальника варти, своєму розвідному;

- в обов’язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які визначені його службою;

- у наданні йому права застосовувати зброю у випадках визначених цим статутом.

Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти, помічник начальника варти й розвідний, якому підпорядкований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черговий варт (військової частини) в присутності командира роти (батареї) або батальйону (дивізіону), звідки призначений чатовий.

 Чатовий зобов’язаний:

- пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не відволікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;

- під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);

- рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв’язку про хід несення служби у визначені табелем постів строки;

- не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;

- не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в табелі постів, та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового варт (військової частини) у випадку, визначеному в статті 231 цього Статуту;

- знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;

- вміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

- викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких неполадок в огорожі об’єкта (на посту) та за будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;

- почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти  до вартового приміщення;

- віддавати військове вітання начальникам, котрим він підпорядкований, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

 Чатовому заборонено: сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони ( ст.235).

Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника варти, його помічника, свого розвідного й осіб, які прибули з ними для перевірки.

Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров’ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об’єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатового обов’язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк надання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або розвідний негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти – черговому варт (військової частини).

                                                                                 

За невиконання особою, яка наближається, цих вимог чи відсутності відповіді, чатовий попереджає порушника вигуком «Стій, стрілятиму» і негайно викликає начальника варти або розвідного та затримує порушника (чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком «Стій, буде застосована зброя» та, не послабляючи уваги за об’єктом, що охороняє, стежить за поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальником варти). Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не послабляючи уваги, й далі охороняє об’єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового «Стій, хто йде?» надійде відповідь «Іде начальник варти (помічник начальника варти, його розвідний)», чатовий наказує: «Начальник варти (помічник, розвідний), до мене, решта – на місці»; за потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що це дійсно та особа, чатовий допускає до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником начальника варти, розвідним), виявиться невідомим або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимогу чатового залишитись на місці, чатовий попереджає порушників вигуком «Стій, стрілятиму». За невиконання порушником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу вгору.

Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зобов’язані повідомити про це засобами зв’язку начальника варти і посилити пильність, а за можливості надати вогневу підтримку.

Положення зброї у чатового на посту та вартова форма одягу

             

                              

 

             

                                              

Висновок:    Отже несення вартової служби по охороні й обороні військових об’єктів є виконанням бойового завдання і потребує від особового складу точного дотримання всіх положень Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, високої пильності, непохитної рішучості й ініціативи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54495. Musik. Die größten Komponisten der Ukraine und Deutschlands 97.5 KB
  Das Thema der heutigen Stunde lautet: Musik. Die größten Komponisten der Ukraine und Deutschlands. Lernziele sind: Wortschatz festigen und erweitern, Fragen stellen und beantworten, den Text lesen, Dialoge führen.
54496. Музика як мова почуттів 54.5 KB
  Мета уроку: Закріпити в учнів отримані на протязі вивчення теми знання про композиторів та їх творчість. Виявити рівень володіння і розуміння супутньої темі музичної термінології. На конкретних прикладах показати можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини.
54497. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей 41.58 KB
  В условиях рыночной экономики производитель ставит перед собой цель получения максимально возможного дохода, отбирая для производства наиболее подходящие для этой цели материальные блага
54498. Диференційований підхід до розкриття творчого потенціалу учнів на уроках музики 50.5 KB
  Предлогаемий материал,конечно. знаком многим из вас,кто-то возможно, на своих уроках осуществляет дифференцированный подход в обучении. Но в педагогике очень сложно что-либо открыть новое,необходимо лишь глубже изучать теорию,преломлять ее на процесс преподавания,чтобы затем эти практические наработки и становились материалом для творческих работ на категорию.
54499. La musique dans notre vie 46.5 KB
  Практична: - повторення й активізування вживання ЛО та МФ за темою. - розвивати навички та вміння аудіювання; - розвивати вміння та навички діалогічного та морфологічного мовлення; - розвивати навички та вміння читання тексту з метою отримання необхідної інформації;
54500. ЯКИЙ НАСТРІЙ І ЯК ЙОГО ПЕРЕДАЄ МУЗИКА? 40 KB
  Автором музики є композитор. А хто автор тієї музики, яка надійшла до нас з найдавніших часів? Музику створює не лише композитор, а й народ. Саме його музика – найдревніша. Народна музика передавалася від людини до людини, від села до села, з покоління в покоління. Наприклад, українська народна пісня „Ходить гарбуз по городу”. У ній розповідається про багатий урожай городини. Гарна весела пісня! Її варто не лише прослухати, але й розучити.
54503. ТАНЕЦЬ НА ТАНЦЮВАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ 51 KB
  Продовження розучування пісні Школяр Караоке. Демонстрація пісні Ой заграйте дударики Розучування пісні Ой заграйте дударики Розповідь про танці. Вальс полька Танці як і пісні звучать за різних життєвих обставин. Ми дізналися що танці як і пісні звучать за різних життєвих обставин.