9551

Несення вартової служби

Реферат

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Несення вартової служби. Розвід добового наряду. Розвід добового наряду (варт) проводиться з метою перевірки готовності варт до несення служби, переходу їх у підпорядкування щойно призначених чергових та їх помічників, надання вартам права змі...

Украинкский

2013-03-12

226.5 KB

48 чел.

Несення вартової служби.

 1.  Розвід добового наряду.

Розвід добового наряду (варт) проводиться з метою перевірки готовності варт до несення служби, переходу їх у підпорядкування щойно призначених чергових та їх помічників, надання вартам права зміни попередніх варт.

Розвід добового наряду проводить новопризначений черговий частини в час та на місці, визначених командиром військової частини.

За 10 хвилин до розводу новопризначений помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду в наступному порядку:

              

При температурі повітря мінус 10 градусів і нижче оркестр на розвід варт не виходить, виходять один-два сигналісти-барабанщики. Розвід тимчасових варт проводиться разом із постійними.

Після прибуття на місце розводу кожен начальник варти доповідає новому помічникові чергового варт (частини), якщо він у військовому званні рівний або старший за них, наприклад: "Товаришу лейтенанте. Варта номер один на розвід прибула в повному складі. Начальник варти лейтенант Ковган".

Тривалість розводу не має перевищувати 40 хвилин.

Транспортні засоби варт із водіями розташовуються у відведеному для них місці.

Якщо помічником чергового частини призначено прапорщика, шикування добового наряду проводить офіцер із числа осіб, призначених у добовий наряд.

На розвід не виходять: черговий підрозділ, робітники їдальні та пожежний наряд.

Після шикування у визначеному для розводу місці помічник чергового частини перевіряє наявність осіб добового наряду, оголошує військове звання, прізвище чергового частини і своє прізвище, і після прибуття чергового частини доповідає йому. Для зустрічі чергового частини він подає команду: «Добовий наряд – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння ЛІВОРУЧ», підходить до чергового частини, зупиняється за 23 кроки і доповідає, наприклад: «Товаришу майоре. Добовий наряд до розводу вишикуваний. Помічник чергового частини лейтенант Сідак».

Прийнявши рапорт, черговий частини стає обличчям до строю та вітається з особовим складом.

Для перевірки варт черговий варт за потреби розводить шеренги на 2-3 кроки одна від одної та разом із своїм помічником перевіряє: склад наряду, знання ним своїх обов’язків, наявність та стан озброєння, форму одягу, виявляє осіб, які скаржаться на стан здоров’я, дає вказівки про усунення недоліків та оголошує форму одягу на наступну добу.

Коли черговий варт підходить до варти, начальник варти, ступивши із строю на один крок, подає команду: "Варта - СТРУНКО", відрекомендовується йому, під час перевірки особового складу своєї варти супроводжує чергового варт, потім, одержавши дозвіл, стає на своє місце.

Після закінчення перевірки черговий варт (частини) виходить на середину строю, стає обличчям до строю. Помічник на один крок позаду і зліва чергового частини. Черговий подає команду: «Добовий наряд, РІВНЯЙСЬ – СТРУНКО. Оркестр, грай  збір».

Після закінчення гри «Збір» черговий частини викликає до себе начальника варти, нагадує йому про особливості несення служби та вручає записку з паролем.

Переконавшись, що пароль був зрозумілий правильно, черговий частини подає команду: «Начальнику варти стати до строю. Оркестр, грай  розвід».

Після закінчення гри оркестру  та подання черговим частини команд: «Добовий наряд, право-РУЧ», «Кроком – РУШ», варти стройовим кроком проходять вповз чергового частини і прямують до місця несення служби.

Якщо під час розводу прибуде начальник гарнізону (командир військової частини) або їх прямі начальники, то черговий варт (частини), подавши команду для зустрічі начальника підходить до нього стройовим кроком і рапортує, наприклад: "Товаришу полковнику. Проводиться розвід варт (добового наряду). Черговий варт (частини) майор Семчук".

2.  Зміна варти.

Начальник нової варти після прибуття з розводу до місця розташування попередньої варти залишає варту перед входом на територію об’єкта, що охороняється, або перед вартовим приміщенням на відстані, зазначеній в інструкції начальникові варти, відрекомендовується начальникові попередньої варти й повідомляє йому пароль для зміни.

Начальник попередньої варти переконується в правильності пароля та допускає нову варту на територію об’єкта або до вартового приміщення для шикування на майданчику перед вартовим приміщенням і шикує свою варту перед фронтом нової варти.

У вартовому приміщенні залишається помічник начальника варти або один із розвідних.

 «Товаришу лейтенанте, нова варта для зміни прибула. Начальник варти лейтенант Сова», «Товаришу лейте-нанте, варта до зміни готова. Начальник варти лейтенант Рибалко».

Після доповідей начальники варт змінюють чатового біля входу
у вартове приміщення. Нова варта заходить до вартового приміщення, попередня – до кімнати для попередньої варти. У негоду та у вартах з одним постом зміна варт проходить у вартовому приміщенні.

Особовий склад нової варти, ввійшовши до приміщеня, ставить зброю у ставницю, після чого начальники варт наказують своїм помічникам здати (прийняти) вартове приміщення  згідно з описом обладнання що в ньому є, розвідним здати (прийняти) зліпки з печаток, відтиски з пломб і ліхтарі розвідних.

Після прийняття зліпків із печаток, відбитків пломб начальник нової варти відправляє першу зміну вартових на чолі з розвідними для зміни чатових на постах. Розвідний попередньої варти йде поруч і зліва від розвідного нової варти. Усі команди подає розвідний нової варти.

Коли останній вартовий першої зміни нової варти буде виставлений на пост, розвідний попередньої варти веде своїх вартових, які змінилися, до вартового приміщення, йдучи на чолі зміни. Розвідний нової варти прямує зліва розвідного попередньої варти. Усі команди подає розвідний попередньої варти.

Під час зміни варти начальник нової варти разом із начальником попередньої варти обходом, зовнішнім оглядом перевіряють стан найважливіших об’єктів, визначених в інструкції начальникові варти, та справність їх освітлення, огорожі, окопів, стан вартового приміщення, після чого приймає від нього за описом документи, ящик із боєприпасами, печатки на них і ключі від них, допуски на розпечатані об’єкти, а також засоби зв’язку та сигналізації.

Після повернення з постів розвідні попередньої та нової варт біля вартового приміщення по черзі доповідають своїм начальникам варт про проведення зміни, наприклад: «Товаришу лейтенанте. Зміну проведено. Пости здано (прийнято) у справності. Перший розвідний сержант Скиба».

Після розряджання зброї начальники варт, починаючи з начальника попередньої варти, підписують постову відомість попередньої варти, причому начальник нової варти записує до неї зауваження про всі недоліки, виявлені під час зміни, які попередня варта не здатна усунути під час зміни.

Про зміну та недоліки, які неможливо усунути, начальники варт доповідають своїм черговим варт (військової частини) по телефону або письмовим рапортом.

Після зміни варти начальник попередньої варти відводить варту до свого підрозділу і доповідає командирові підрозділу, наприклад: «Товаришу капітане. Варта прибула в повному складі. За час несення служби надзвичайних подій не трапилось (чи трапилось те і те). Лейтенант Скиба», після чого доповідає про зазначені в постовій відомості результати перевірки та здає йому постову відомість. Після цього особовий склад під наглядом начальника варти здає зброю та боєприпаси.

У разі оголошення тривоги зміна варт здійснюється підрозділами, які призначені згідно з планом бойової та мобілізаційної готовності. Розвід варт у цьому випадку не проводиться, а після короткого інструктажу черговим варт (військової частини) і отримання пароля для зміни варта прибуває до вартового приміщення.

Зміна варти здійснюється за встановленим порядком у скорочені строки. Кількість постів, особливі обов’язки осіб варти та новий пароль для зміни знаходяться у начальника варти в пакеті в опечатаному вигляді і їх дістають тільки у випадку оголошення тривоги.

3. Зміна чатових.

Зміна чатових проводиться через 2 години, у парні або непарні години. За температури повітря – 20 °С і нижче (під час вітру і при меншому морозі) зміна чатових зовнішніх постів, що перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через годину. За температури повітря +30°С і вище (в затінку) чатові змінюються також через 1 годину.

Якщо зміна чатових проводилась через годину, то начальник варти робить у постовій відомості запис про те, що чатові з такої-то години змінювались через годину, а з такої-то години, під час заступання такої-то зміни, – через 2 години.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення проводиться через кожні 30 хвилин начальником варти або його помічником.

Начальник варти для шикування зміни перед відправленням на пости подає команду, наприклад: «Перша зміна – СТАВАЙ». За цією командою розвідні та вартові першої зміни беруть свою зброю та шикуються в одну шеренгу за номерами постів справа наліво. Розвідні стають на правих флангах своїх змін, маючи при собі зліпки з печаток та ліхтарі (в нічний час).

Начальник варти перевіряє знання обов’язків розвідним та вартовими, нагадує вартовим особливості несення служби на постах, звертаючи особливу увагу на порядок застосування зброї, виводить зміну на майданчик для заряджання зброї, подає команду: «Зміна, справа по одному – ЗАРЯДЖАЙ». 

Кожен розвідний командує: «Зміна, за мною – РУШ» і веде зміну на пости. Зміна вартових під час прямування на пости та з постів виконує військове вітання тільки посадовим особам, яким варта підпорядкована. 

Коли зміна наближається до чатового на 10 – 15 кроків, розвідний нової варти командує: «Зміна – СТІЙ» і наказує одному з вартових спостерігати за постом і підступами до нього.

Вартовий, призначений для спостереження, повинен пересуватися так, щоб бачити пост, підступи до нього та розвідного. На період спостереження за постом вартовий виконує обов’язки чатового і має право в тому ж порядку, що і чатовий, застосовувати зброю.

Чатовий під час наближення зміни стає обличчям до неї і самостійно бере автомат в положення «на ремінь».

Розвідний  попередньої варти підходить до чатового, допитує про все помічене під час перебування на посту, потім командує йому: «СТРУНКО». 

Розвідні попередньої та нової варт стають з обох боків від чатового та вартового на 1 – 2 кроки від них, обличчям один до одного. Здача поста словами полягає в тому, що чатовий, називаючи номер поста, перелічує вартовому все, що підлягає охороні згідно з табелем постів, а також зазначає, що було помічено поблизу поста під час несення служби.

Після здавання поста словами вартовий за командою свого розвідного «Вартовий, прийняти пост» разом з розвідним в присутності чатового і розвідного попередньої варти обходить весь об’єкт і перевіряє справність огорожі, дверей, цілість і справність замків, пломб (печаток), шнурів, стін сховищ, наявність та стан засобів зв’язку, пожежогасіння. У разі потреби вартовий, який заступає на пост, за допомогою розвідного одягає постовий одяг.

Якщо під час приймання та здавання поста буде виявлено недоліки (пошкодження огорожі, шнурів, дверей, вікон) або невідповідність печаток (пломб) зліпкам, а також невідповідність кількості бойової техніки, яка перебуває під охороною, розвідний зупиняє передачу поста й викликає начальника варти; у разі, коли пост приймає нова варта, викликаються начальники попередньої і нової варт.

Закінчивши здавання і приймання поста чатовий і вартовий, який заступає на пост, стають обличчям у бік протилежний об’єктові, що мають охороняти, й по черзі доповідають, наприклад: «Товаришу сержанте. Курсант Шибко пост № 2 здав (прийняв)». Після доповіді, яка визначає перехід вартового на становище чатового, та одержання вказівок від розвідного чатовий приступає до виконання своїх обов’язків на посту.

За командою розвідного попередньої варти, наприклад: «Курсант Буц, з поста кроком – РУШ», вартовий, якого змінили, та вартовий, який тимчасово спостерігав за постом, стають позаду зміни. Після чого розвідний нової варти командує «Зміна, за мною кроком – РУШ» і веде зміну до іншого поста (вартового приміщення).

Після повернення з постів розвідні попередньої та нової варт біля приміщення по черзі доповідають своїм начальникам варт про проведення зміни та за їх командою розряджають зброю.

Начальник попередньої варти командує: «Справа по одному – РОЗ-РЯДЖАЙ». За цією командою вартові почергово роблять крок уперед, знімають зброю з плеча та вставляють в кулеуловлювач, від’єднують і вкладають магазин в підсумок й доповідають: «Зброю розряджено», відводячи затворну раму назад, подають зброю для огляду. Начальник варти оглядає зброю, після чого вартовий відпускає затворну раму у попереднє положення, спускає курок, ставить зброю на запобіжник, відмикає багнет, бере зброю в положення «на ремінь», ступає крок назад і стає на своє місце.

Після розряджання зброї зміна заходить до вартового приміщення
і ставить зброю у ставницю.

4. Дії варти у разі нападу на об’єкти, які охороняються, під час стихійного лиха та пожежі.

Начальник варти особисто складає бойовий розподіл варти на випадок виникнення надзвичайних ситуацій під час несення служби та доводить його кожен раз особовому складу варти після виставлення чергової зміни на пости. В бойовому розрахунку він передбачає резервні групи зі зміни, що не спить, яку очолює особисто, та зміни, яка відпочиває, яку очолюють розвідні. Резервна група начальника варти призначається для вирішення нагальних задач – відбиття нападу, гасіння пожежі, боротьба зі стихією; друга резервна група призначена для вирішення другорядних задач – посилення постів, евакуації матеріальних засобів в безпечне місце та інше.

Для швидкого прибуття цих груп до місця порушення у разі потреби вони забезпечуються транспортними засобами, а в особливих випадках для посилення їх боєздатності – бойовими машинами.

У всіх випадках нападу на об’єкти, які охороняються, під час стихійного лиха та пожежі начальник варти зобов’язаний викликати варту командою «Варта – ЗА ЗБРОЮ» та діяти в подальшому відповідно до інструкції, яку він має. Під час виклику варти «За зброю» весь особовий склад варти одягається, бере зброю й вишиковується всередині вартового приміщення за своїми номерами. За потреби начальник варти видає особовому складу варти бронежилети, каски, відкриває ящики із запасом патронів, з гранатами та запалами уточнює задачі резервним групам.

Під час стихійного лиха (повінь, землетрус, тощо) начальник варти наказує чатовим переміститись у безпечне місце, звідки вони могли б далі спостерігати за об’єктом, який охороняють, та вживає заходів до врятування майна, яке охороняють.

Гасіння пожежі, що виникла на об’єкті, який охороняють, або у вартовому приміщенні, начальник варти організує силами варти, водночас викликає пожежну команду та начальника об’єкта і вживає заходів до врятування майна.

У разі виникнення пожежі на технічній території об’єкта, що охороняється, або на об’єкті, який має зовнішню і внутрішню огорожу, а також біля нього начальник варти доповідає про це черговому варт (військової частини) та діє за його вказівками.

Коли посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (пожежа, стихійне лихо), начальник варти особисто вживає заходів до врятування Бойового Прапора й організовує його охорону на новому місці.

Про всі надзвичайні події у варті начальник варти зобов’язаний негайно доповісти черговому варт (частини).

5. Застосування зброї та фізичної сили особовим складом варти.

Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров’ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об’єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатового обов’язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк надання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або розвідний негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти – черговому варт (військової частини).

Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, його помічника, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком «Стій, назад» або «Стій, обійти справа (зліва)». В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку зазначають у табелі постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком «Стій, хто йде?».

За невиконання особою, яка наближається, цих вимог чи відсутності відповіді, чатовий попереджає порушника вигуком «Стій, стрілятиму» і негайно викликає начальника варти або розвідного та затримує порушника (чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком «Стій, буде застосована зброя» та, не послабляючи уваги за об’єктом, що охороняє, стежить за поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з на-чальником варти). Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не послабляючи уваги, й далі охороняє об’єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника. У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів зв’язку чатовий може викликати на пост начальника варти пострілом угору.

Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл угору.

Якщо порушник не виконує й цієї вимоги та намагається проникнути на пост чи до об’єкта, який охороняють (перетнути заборонену зону), або, якщо він після такої спроби вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю. Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об’єкта, чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом.

Якщо на вигук чатового «Стій, хто йде?» надійде відповідь «Іде начальник варти (помічник начальника варти, його розвідний)», чатовий наказує: «Начальник варти (помічник, розвідний), до мене, решта – на місці»; за потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що це дійсно та особа, чатовий допускає до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником начальника варти, розвідним), виявиться невідомим або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимогу чатового залишитись на місці, чатовий попереджає порушників вигуком «Стій, стрілятиму». За невиконання порушником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу вгору.

Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зобов’язані повідомити про це засобами зв’язку начальника варти і посилити пильність, а за можливості надати вогневу підтримку.

5. Допуск до вартового приміщення та до об’єкта.

Усі особи, що прибули для перевірки варти, показують разове посвідчення на право перевірки варти, видане начальником або військовим комендантом гарнізону (командиром військової частини), та посвідчення особи.

Особи, що прибули для розпечатування (запечатування) об’єктів, які охороняються, допускаються лише до тамбура вартового приміщення. Вони показують допуск для розпечатування (запечатування) об’єкта, документ, який посвідчує особу прибулого, та печатку (пломбувальні лещата).

Начальник варти перевіряє документи прибулого, допуск залишає
у себе (постійний допуск повертає під час запечатування об’єкта), звіряє прізвище й посаду зі списком, який зберігають у вартовому приміщенні, а печатку (пломбу вальні лещата) – із зразками; робить запис у постовій відомості, наприклад
: «20 грудня 2008 року, о 8.00, згідно з допуском № 35 сховище паливно-мастильних матеріалів розпечатане» і разом з особою, яка прибула для розпечатування (запечатування) сховища, ставить підпис під цим записом.

Особи, які прибули для перевірки варт із штабів вищого рівня, допускаються до перевірки варти (у вартове приміщення) тільки у супроводі чергового частини або його помічника.

           (перша сторінка постової відомості)

Висновки ком. роти                                                                                   Відмітка лікаря

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ___________________________ВАРТИ №______

                                                          (гарнізонної, внутрішньої)

_________________________________________________________________

                                                 (на число місяця року)

На цій сторінці робляться:

 1.  Записи про допуск до вартового приміщення та об’єктів, що охороняються, розписи начальника варти та осіб, допущених до розпечатування об’єктів або для прийняття від варти бойових машин, що перебувають на стоянці.
 2.  Розписи начальників попередньої та нової варт про зміну варти й про записи про виявлені недоліки.

Число,

місяць,

рік

Згідно

допуску

Військове звання, прізвище

особи, яка розпечатує обєкт

Розпечатування

(запечатування)

Розпис особи, яка прибула для розпечатування обєкта

Розпис начальника варти про прийом (здачу) сховища

Недоліки:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Варту здав ______________________________________________________________________

                    (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Варту прийняв __________________________________________________________________

                    (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

(друга, третя сторінки постової відомості)

РОЗКЛАД ПОСТІВ

Варти №______ від ________________________________________________________

                                                      (номер підрозділу, військової частини)

Начальник варти___________________________________________________________

                                              (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Помічник начальника варти__________________________________________________

                                                      (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Номери постів

Номери, військові звання, прізвища й ініціали розвідних, старших кон-трольно-охоронних груп і поводирів собак

Військові звання, прізвища й ініціали чатових і вартових контрольно-охоронних груп

1 зміна

2 зміна

3 зміна

Оператор ТЗО _______________________________________________

                                                  (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Вивідні _____________________________________________________

                                                 (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Водій ______________________________________________________

                                                     (військове звання, прізвище, ім’я, по батькові)

Марка і номер транспортного засобу ____________________________

Час заступання вартових на пости:

                                        з трьома змінами ________________________

                                        з двома змінами  ________________________

Командир роти (батареї) _______________________________________

                                                                      (військове звання, підпис, прізвище)

Примітки:

 1.  Якщо чатових змінювали щогодини, то зазначають час зміни.
 2.  У разі будь-яких змін в особовому складі варти про це записують у відповідних графах.
 3.  Якщо до складу варти призначені конвойні, то їх прізвища записують після прізвища чатових.
 4.  Постові відомості зберігаються в штабі військової частини протягом року, який настає за поточним роком.

                                          (четверта сторінка постової відомості)

На цій сторінці записують:

 1.  Результати перевірки варт.
 2.  Час виставлення (зняття) чатових у разі запечатування (розпе-чатування) об’єктів, прийняття від варти бойових машин, що перебувають на стоянці.
 3.  Про надзвичайні події у варті.
 4.  Про виведення вартових собак на пости та їх зняття з постів.
 5.  Про всі виявлені недоліки та час їх усунення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПИТАННЯ

для підготовки студентів до контрольної роботи зі "Статутів ЗС України"

СТАТУТ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розділи статуту

Питання для підготовки

ЧАСТИНА I: ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ТА ВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ 

Стор. 9-18, додаток 3

Розділ 1. Обов'язки, права та відповідальність військово- службовців

1.Загальні обов'язки військовослужбовців (ст. 11-17).

2. Права військовослужбовців і  відповідальність військо- вослужбовців (ст. 18-27).

3. Перелік військових звань ЗСУ ( дод 3).

4. Начальники та підлеглі, старші та молодші за військовим званням (ст. 28-34)

5. Порядок віддання й виконання наказів (ст. 35-38).

6. Відрекомендування командирам (ст. 40-41).

7. Військова ввічливість і поведінка військовослужбовців (ст. 49-57).

Розділ 2. Загальні обов'язки командирів (начальників)

Стор. 69-70; 73-76

Розділ 3. Обов'язки посадових осіб, рядових і матросів.

 1.  Командир взводу  (ст. 119,120).
 2.  Командир відділення (ст. 125,126).
 3.  Обов'язки солдата (ст. 127,128).

ЧАСТИНА 2: ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК

Стор 77-85; 88-103; 110-115; 123-126.

Загальні положення

Внутрішній порядок та шляхи його досягнення (ст. 129,130)

Розділ 4. Розміщення військовослужбовців

 1.  Вимоги щодо розміщення військовослужбовців (ст131-158).
 2.  Утримання приміщень (ст. 160-173).

3.   Пожежна безпека (ст. 187, 192-195).

Розділ 5. Розподіл часу і повсякденний порядок

 1.  Розподіл часу у військовій частині і заходи розпорядку дня (ст. 199-203).
 2.  Порядок проведення заходів розпорядку дня (ст. 204-215).
 3.  Звільнення з розташування військової частини (216-222).
 4.  Відрядження підрозділів (команд) (ст223-227).
 5.  Відвідування військовослужбовців (ст. 228-230).

Розділ 6. Збереження і зміцнення здоровя військовослужбовців.

 1.  Основні напрямки діяльності командирів щодо створення здорових умов служби (ст. 236).
 2.  Основні способи загартування (ст. 239).

Розділи статуту

Питання для підготовки

Розділ 7. Добовий наряд

 1.  Склад, призначення та озброєння добового наряду (ст267-273).

2. Порядок призначення, підготовка наряду та звітність щодо них (ст279-287).

3. Обов'язки  чергового роти (ст. 310,311).

4. Обов'язки днювального роти (ст. 313,314).

СТАТУТ ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розділи статуту

Питання для підготовки

ЧАСТИНА II: ВАРТОВА СЛУЖБА

Стор 276-309; 313-317

Розділ 4: Загальні положення

 1.  Призначення та підпорядкування варт (ст. 97-101).
 2.  Охорона та оборона об’єктів (ст102-106).
 3.  Озброєння варт (ст.-107-112).
 4.  Пароль (ст. 113-118).

Розділ 5: Наряд і підготовка варт

1.    Склад  варти (ст123-127).

2.    Підготовка варт (ст128-134).

Розділ 6: Несення вартової служби

 1.  Зміна варти (ст. 147-157).
 2.  Порядок зміни чатових (ст. 159-167).
 3.  Внутрішній порядок у вартах (ст. 168-179).
 4.  Допуск до вартового приміщення та до об’єкта (180 – 185; 188,189).
 5.  Дії варти у разі нападу на об’єкти (ст. 191-194).
 6.  Застосування фізичної сили та зброї особовим складом  варти (ст. 195-202).
 7.  

Розділ 7: Права та обов’язки осіб варти

 1.  Обов'язки начальника варти ( ст.203-213)
 2.  Обов'язки розвідного (ст. 221-229).
 3.  Обов'язки чатового (ст. 230-240).

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ  ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стор 197 – 221

Розділи статуту

Питання для підготовки

Розділ 1: Загальні положення

 1.  Військова дисципліна та шляхи її досягнення (ст. 1-4).
 2.  Відповідальність за стан військової дисципліни (ст. 6-7).

Розділи статуту

Питання для підготовки

     Розділ ІІ: Заохочення

 1.  Суть заохочення (ст. 13, 14).
 2.  Заохочення, які застосовують до рядових, сержантів (старшин) (ст. 15-16)
 3.  Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) (ст. 17-18).
 4.  Заохочення, які застосовують до прапорщиків (мічманів) (ст. 23).
 5.  Заохочення, які застосовують до офіцерів (ст. 27)

6.  Порядок застосування заохочень (ст. 31-44).

Розділ ІІІ: Стягнення за порушення військової дисципліни

 1.  Причини накладення дисциплінарних стягнень (ст. 45-46).
 2.  Дисциплінарні стягнення, які накладають на рядових (матросів), сержантів (старшин) (ст. 48-52).
 3.  Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби і служби за контрактом (ст. 53-57).
 4.  Дисциплінарні стягнення, які накладають на прапорщиків (мічманів) (ст. 62).
 5.  Дисциплінарні стягнення, які накладають на офіцерів ( 68).
 6.  Порядок накладення дисциплінарних стягнень (ст. 79-81; 83-95)

8.   Порядок виконання дисциплінарних стягнень (ст. 96-102).

Розділ IV: Облік заохочень та дисциплінарних стягнень

 1.  Порядок доповіді про застосовані заохочення та дисциплінарні стягнення (ст. 104).
 2.  Облік заохочень та дисциплінарних стягнень (ст. 105-107).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76793. Венозные сплетения и анастомозы 179.96 KB
  Во многих органах возникают органные венозные сплетения: глоточное щитовидное мочепузырное прямокишечное и другие Три крупных вены: верхняя нижняя полые и воротная образуют каждая свою венозную систему. Венозные соединения между ветвями одной вены то есть пределах одной системы считаются внутрисистемными. Кавакавальные анастомозы в передней брюшной стенке образуются притоками верхней полой вены: верхней надчревной грудонадчревной венами и притоками нижней полой вены: надчревной нижней и надчревной поверхностной. В задней стенке груди...
76794. Плацентарное кровообращение 180.17 KB
  umbiliclis достигает ворот печени и делится на портальную ветвь впадающую в воротную вену и более крупный венозный проток – ductus venosus вливающийся в печеночную или нижнюю полую вену. Поэтому малая часть крови проходит через всю систему воротной вены печени как плодного органа кроветворения и вливается в нижнюю полую через печеночные вены. Пупочная вена после перевязки зарастает в пупке и находится в круглой связке печени впадая в воротную вену что используется для введения через нее лекарственных и диагностических средств при...
76795. Сердце — развитие, строение, топография 182.81 KB
  После срастания перегородок образуется вторичное межпредсердное отверстие овальное так как прорывается краниальная часть перегородки. Левое отверстие и митральный двухстворчатый клапан лежат на уровне IIIго реберного хряща правое и трехстворчатый клапан над IVм хрящом у грудины. Аортальное отверстие и его полулунные клапаны находятся кзади от левого края грудины на уровне IIIго межреберья; отверстие легочного ствола с полулунными клапанами над IIIим правым реберным хрящом у правого края грудины. Правое предсердие атриум декстер...
76796. Строение миокарда 183.83 KB
  Проводящая система сердца. В предсердиях и желудочках образуется разное количество слоев с неодинаковым расположением и направлением мышечных волокон сократительных кардиомиоцитов которые начинаются от мягкого соединительнотканного скелета сердца. В сократительном миокарде желудочков различаются: общий поверхностный слой с косо ориентированными волокнами начинающимися от фиброзных колец и уходящими в верхушку сердца где они образуют завиток вортекс и плавно переходят во внутренний слой; средний слой из круговых волокон являющийся...
76797. Сосуды и нервы сердца 180.54 KB
  Они венцом окружают основание сердца отчего нередко называются венечными. Левая венечная артерия проходит между началом легочного ствола и левым ушком и передней межжелудочковой ветвью спускается к верхушке сердца а огибающей ветвью по венечной борозде и задней поверхности. Наиболее выраженные и постоянные анастомозы находятся: в верхней части передней стенки правого желудочка; в передней стенке левого желудочка по левому краю; в верхушке сердца задней межжелудочковой борозде и межжелудочковой перегородке; в стенках предсердий.
76798. Сосуды большого круга 180.76 KB
  Аорта на всем протяжении делится на париетальные и висцеральные ветви и заканчивается бифуркацией на общие подвздошные артерии на уровне IVVго поясничных позвонков. Из ее париетальных и висцеральных ветвей возникают экстра и интраорганные артерии которые подходят к органам как правило с медиальной стороны используя кратчайшие пути. В части паренхиматозных органов: легких печени селезенке почке артерии разветвляются в соответствии с делением на доли сектора сегменты и более мелкие части вплоть до структурнофункциональных единиц ...
76799. Бедренный канал 180.44 KB
  Глубокое кольцо бедренного канала находится в медиальной части сосудистой лакуны под паховой связкой и ограничено: сверху – паховой связкой у места прикрепления ее к лобковому бугорку и симфизу; снизу – лобковым гребнем и покрывающей его гребенчатой связкой; медиально – лакунарной связкой заполняющей внутренний угол сосудистой лакуны; латерально – стенкой бедренной вены. В практике хорошо прощупываемая паховая связка выступает как важный клиникоанатомический ориентир позволяющий отличить бедренную грыжу от паховой так как бедренный...
76800. Медиальные и задние мышцы и фасции бедра 180.94 KB
  Медиальная бедренная мышечная группа Хорошо развита в связи с прямохождением и выполняет приведение бедра потому в основном укомплектована приводящими мышцами. Длинная приводящая мышца начинается толстым сухожилием от лобковой кости между гребнем и симфизом. Мышца лежит погранично с медиальной широкой из четырехглавой мышцы бедра. Короткая приводящая мышца с началом от тела и нижней ветви лобковой кости прикреплением к верхнему участку тернистой линии бедренной кости; приводит и сгибает бедро.
76801. Мышцы и фасции голени и стопы 190.57 KB
  Передняя мышечная группа голени Передняя большеберцовая мышца с началом от латерального мыщелка верхнелатеральной поверхности диафиза большеберцовой кости и межкостной мембраны. Мышца в голеностопном суставе разгибает и поворачивает стопу кнаружи поднимает ее медиальный край укрепляет продольный свод его пружинящую часть. От нижней части мышечного брюшка отходит в виде небольшого пучка третья малоберцовая мышца прикрепляющаяся к основанию Y плюсневой кости. Латеральная мышечная группа голени Длинная малоберцовая мышца начинается от...