956

Изучение и исследование типовых законов регулирования

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Увеличение значения параметра Тд приводит к увеличению времени дифференцирования и соответственно растягиванию графика по оси времени, а так же к увеличению амплитуды выброса, уменьшение значения параметра Тд приводит к уменьшению времени дифференцирования и соответственно сжатию графика по оси времени, а так же к уменьшению амплитуды выброса.

Русский

2013-01-06

421.5 KB

44 чел.

МИНИСТЕРСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

Лабораторная работа №4

«Изучение и исследование типовых законов регулирования.».

Вариант - 4

По дисциплине:

«Автоматизация современного производства»

Выполнили студенты группы ИСУ-41:   Данилевич Ф.В.  

                      Костылев М.Ю.   

   

Киров 2012


Цель:
изучение и исследование типовых законов регулирования.

Исходные данные:

Тиз = 2, Кр = 35 Тим = 3,5 , Тд = 0.03, Кос = -1

Задание 1 – П-регулятор.

Исследовать и построить переходные функции реального  П-регулятора при различных передаточных коэффициентах обратной связи; сделать выводы.

Рис.1 – Схема П-регулятора в MatLab.

Выберем 3 различных Кос, при Кус = 35:

Кос = -1  – средний график.

Кос = -0.2  – верхний график.

Кос = -5  – нижний график.

Вывод: при увеличении Кос уменьшается время переходного процесса и амплитуда.

Выберем 3 различных Ку, при Кос = 1:

Ку = 1 – нижний график.

Ку = 20 – средний график.

Ку = 50 –  верхний график.

Вывод: При увеличении Ку уменьшается время переходного процесса.


Задание 2 – Пи-регулятор.

Задание 2.1

построить динамические характеристики ПИ-регуляторов, собранных по указанным структурным схемам, с различными передаточными коэффициентами Кр и одинаковыми значениями отношения Кр ко времени изодрома Тиз.

Задание 2.2

построить динамические характеристики ПИ-регуляторов, собранных по указанным структурным схемам, при одинаковых передаточных коэффициентах Кр и Тиз1 < Тиз2.

Схема 11.а.

Задание 2.1

Кос = - 20

Кр = 35;   Тиз = 2 – нижний график.

Кр = 175; Тиз = 10 – средний график.

Кр = 700; Тиз = 40 – верхний график.

Вывод: из графика видно, что при увеличении Кр и сохранении отношения Кр к Тиз, увеличивается амплитуда.

Задание 2.2

Кос = - 20

Кр = 35; Тиз = 0,5 – верхний график.

Кр = 35  Тиз = 2,5 – средний график.

Кр = 35; Тиз = 12,5 –нижний график.

Вывод: при одинаковых значениях Кр и увеличении Тиз, характеристика стремится к идеальной.

Схема 11.б.

Задание 2.1.1

Т = Тиз, К = 1/(Кр*Кос), Кос=-1

Кос = -10

Тиз = 0,2

Тиз = 200

Кр = 20

Кр = 200

Вывод:  из результатов моделирования видно, что при увеличении коэффициента Кос график стремится к идеальному. Увеличение Кр на обоих графиках приводит к увеличению амплитуды. Для первой схемы при увеличсении Тиз происходит уменьшение амплитуды, а для второй изменение Тиз амплитуды не изменяет

Схема 11.в.

Задание 2.1

Кр = 35; Тиз = 2 – монотонно нарастающий.

Кр = 70; Тиз = 50 – с одним экстремумом.

Кр = 140; Тиз = 100 – периодический процесс.

Вывод: из графика видно, что при увеличении Кр и сохранении отношения Кр к Тиз, апериодический процесс переходит в периодический.

Задание 2.2

Кр = 35; Тиз = 2 – нижний график.

Кр = 35; Тиз = 50 – средний график.

Кр = 35; Тиз = 100 – верхний график.

Вывод: при одинаковых значениях Кр и увеличении Тиз, увеличивается амплитуда.

Задание 3. ПИД – регулятор.

Построить динамические характеристики ПИД-регуляторов с заданными параметрами настройки.

Задание 3.1

Кр = 35.

Кр = 70. 

Кр = 1.                                       

Задание 3.2

Влияние Тд на формирование ПИД-закона регулирования.

Тд = 0.03. 

Тд = 0,3.

Тд = 0,003.

Вывод: Увеличение значения параметра Тд приводит к увеличению времени дифференцирования и соответственно растягиванию графика по оси времени, а так же к увеличению амплитуды выброса, уменьшение значения параметра Тд приводит к уменьшению времени дифференцирования и соответственно сжатию графика по оси времени, а так же к уменьшению амплитуды выброса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51696. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України 44 KB
  Мета: забезпечити усвідомлення значення мови як основного засобу спілкування формування думки й пізнання значення державної мови як невідємної складової української державності та згуртування громадян; сприяти формуванню патріотичних почуттів і любові до рідної мови; розвивати увагу память логічне й образне мислення удосконалювати навички роботи з підручником і таблицею збагачувати словниковий запас учнів. Орієнтовні запитання до тексту: Чи дано людині від народження вміння спілкуватися за допомогою мови Що зумовило виникнення...
51699. День Збройних Сил України 38.5 KB
  Далі ми пропонуємо такі конкурси для хлопців: 1 конкурс Лівооооруч Хлопці мають вишикуватись у шеренгу. По команді ведучого вони мають різко рівнятися повертатися у той бік у який накаже ведучий. І тільки на РУЧ хлопці мають повертатися.
51700. Формування особистості в початкових класах 28.5 KB
  Особливу роль в цьому напрямку відіграє початкова школа. Початкова школа це Школа радості школа добра родинного затишку милосердя постійного спілкування і співпраці родини вчителів і дітей спрямована на: розвиток природних здібностей; формування духовності; навчання добротворення і виховання почуттєвості через різні види діяльності.