956

Изучение и исследование типовых законов регулирования

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Увеличение значения параметра Тд приводит к увеличению времени дифференцирования и соответственно растягиванию графика по оси времени, а так же к увеличению амплитуды выброса, уменьшение значения параметра Тд приводит к уменьшению времени дифференцирования и соответственно сжатию графика по оси времени, а так же к уменьшению амплитуды выброса.

Русский

2013-01-06

421.5 KB

42 чел.

МИНИСТЕРСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

Лабораторная работа №4

«Изучение и исследование типовых законов регулирования.».

Вариант - 4

По дисциплине:

«Автоматизация современного производства»

Выполнили студенты группы ИСУ-41:   Данилевич Ф.В.  

                      Костылев М.Ю.   

   

Киров 2012


Цель:
изучение и исследование типовых законов регулирования.

Исходные данные:

Тиз = 2, Кр = 35 Тим = 3,5 , Тд = 0.03, Кос = -1

Задание 1 – П-регулятор.

Исследовать и построить переходные функции реального  П-регулятора при различных передаточных коэффициентах обратной связи; сделать выводы.

Рис.1 – Схема П-регулятора в MatLab.

Выберем 3 различных Кос, при Кус = 35:

Кос = -1  – средний график.

Кос = -0.2  – верхний график.

Кос = -5  – нижний график.

Вывод: при увеличении Кос уменьшается время переходного процесса и амплитуда.

Выберем 3 различных Ку, при Кос = 1:

Ку = 1 – нижний график.

Ку = 20 – средний график.

Ку = 50 –  верхний график.

Вывод: При увеличении Ку уменьшается время переходного процесса.


Задание 2 – Пи-регулятор.

Задание 2.1

построить динамические характеристики ПИ-регуляторов, собранных по указанным структурным схемам, с различными передаточными коэффициентами Кр и одинаковыми значениями отношения Кр ко времени изодрома Тиз.

Задание 2.2

построить динамические характеристики ПИ-регуляторов, собранных по указанным структурным схемам, при одинаковых передаточных коэффициентах Кр и Тиз1 < Тиз2.

Схема 11.а.

Задание 2.1

Кос = - 20

Кр = 35;   Тиз = 2 – нижний график.

Кр = 175; Тиз = 10 – средний график.

Кр = 700; Тиз = 40 – верхний график.

Вывод: из графика видно, что при увеличении Кр и сохранении отношения Кр к Тиз, увеличивается амплитуда.

Задание 2.2

Кос = - 20

Кр = 35; Тиз = 0,5 – верхний график.

Кр = 35  Тиз = 2,5 – средний график.

Кр = 35; Тиз = 12,5 –нижний график.

Вывод: при одинаковых значениях Кр и увеличении Тиз, характеристика стремится к идеальной.

Схема 11.б.

Задание 2.1.1

Т = Тиз, К = 1/(Кр*Кос), Кос=-1

Кос = -10

Тиз = 0,2

Тиз = 200

Кр = 20

Кр = 200

Вывод:  из результатов моделирования видно, что при увеличении коэффициента Кос график стремится к идеальному. Увеличение Кр на обоих графиках приводит к увеличению амплитуды. Для первой схемы при увеличсении Тиз происходит уменьшение амплитуды, а для второй изменение Тиз амплитуды не изменяет

Схема 11.в.

Задание 2.1

Кр = 35; Тиз = 2 – монотонно нарастающий.

Кр = 70; Тиз = 50 – с одним экстремумом.

Кр = 140; Тиз = 100 – периодический процесс.

Вывод: из графика видно, что при увеличении Кр и сохранении отношения Кр к Тиз, апериодический процесс переходит в периодический.

Задание 2.2

Кр = 35; Тиз = 2 – нижний график.

Кр = 35; Тиз = 50 – средний график.

Кр = 35; Тиз = 100 – верхний график.

Вывод: при одинаковых значениях Кр и увеличении Тиз, увеличивается амплитуда.

Задание 3. ПИД – регулятор.

Построить динамические характеристики ПИД-регуляторов с заданными параметрами настройки.

Задание 3.1

Кр = 35.

Кр = 70. 

Кр = 1.                                       

Задание 3.2

Влияние Тд на формирование ПИД-закона регулирования.

Тд = 0.03. 

Тд = 0,3.

Тд = 0,003.

Вывод: Увеличение значения параметра Тд приводит к увеличению времени дифференцирования и соответственно растягиванию графика по оси времени, а так же к увеличению амплитуды выброса, уменьшение значения параметра Тд приводит к уменьшению времени дифференцирования и соответственно сжатию графика по оси времени, а так же к уменьшению амплитуды выброса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34859. Алфавит и зарезервированные слова 47 KB
  Алфавит языка Turbo Pscl Для записи программы на языке ТР используется набор знаков включающий буквы цифры и специальные символы. Вот эти слова: ND GOTO PROGRM SM IF RECORD RRY IMPLEMENTTION...
34860. Закон попиту, вплив на попит цінових і неціновихфакторів 144.5 KB
  Закон попитувплив на попит цінових і неціновихфакторів Рішення які приймаються учасниками ринкових взаємовідносин каються насамперед у бажанні і можливості продавати і купувати товари іуги або ресурси. Розмір попиту кількість благ і послуг котрі споживачі готові й ь змогу купити по деякій ціні і протягом певного періоду часу. Якщо абстраіуватися від різних чинників що впливають на ціну іру і попит на цей товар то можна сказати що корінна властивість попиту ігає в наступному: зниження ціни веде до відповідного...
34861. Закон пропозиціі, вплив на пропозмціію цінових і не цінових факторів 165 KB
  Закон пропозиціі вплив на пропозмціію цінових і не цінових факторів Розмір пропозиції це різні кількості товарів і послуг що виробник N здатний виробити і запропонувати до продажу на ринку по кожній гній ціні з ряду можливих цін протягом визначеного періоду часу. Якщо всі інші чинники будуть незмінними то виникає прямий між ціною і кількістю запропонованого продукту тобто з підвищенням ювідно зростає і розмір пропозиції; із зниженням цін скорочується ■ р...
34862. Взаємодія попиту і пропозиціі 177.5 KB
  Ціна в 3 у. за тонну кукурудзи називається ціною ринкої клірингу або ціною рівноваги коли розмір пропозиції і розмір по і врівноважуються тобто ціна в 3 у. виступає як єдина стійка ціна кукуру. Ціна рівноваги характеризує той рівень ціни при якому ріши виробників про продаж і рішення споживачів про покупку взаі узгоджуються.
34863. Конкуренція. Типи конкурентноі поведінки 22 KB
  Конкуренція. Є два види конкуренціі : аДосконала чиста бНедорсконала Досконала чиста конкуренція характеризується існуваню великої кількості продавців що оперують на ринку однорідними стандартнго продуктами. Недосконала конкуренція протилежність чистої конкурени означає той чи інший ступінь впливу виробника на ринок товарів та послуг. Монополістична конкуренція...
34864. Методи конкурентноі боротьби. Типи ринків 24.5 KB
  Це ідеальна модель застосування якоі дозволяє реальні еномічні відносини:1дуже багато малих ідприємців фле мало великих 2нема барєрів входження в пеіну галузь 3товар має бути повністю однаковий з продозиціі покупця 4усі учасники себе раціонально Недосконала конкуренція :це такий стан ринку за якоі продавці можуть здійснювати вплив на ринкову ціну така ситуапція означає існування монополії. Монополія покупців може існувати на...
34865. Характеристика чистої конкуренції 20.5 KB
  Характеристика чистої конкуренції. Одним із характеристик чистої конкуренції є: 1 Розвиток молого і середнього бізнесу2 великий попит товарів і пропозицій3 відсутність будь якої монополії 4 ціна на продукт в залежності від великої конкуренціїлишається стабільною або знижається5 всі товари мають велику якість і недорогі6 виробники удосконалюють обладнання що призводить до зменшення сировиних витрат і до збітьшення якості продукціїтобто за мінімальні витрати ми отримуємо максимальні доходи7 відсутній барєр до вступу в певну галузь виходу...
34867. Характеристика валового національного продукту. Структура ВНП і методика його розрахунку 127 KB
  Структура ВНП і методика його розрахунку ВНП головний показник при складанні системи національнії рахунків. Основні характеристики ВНП: 1. ВНП відбиває поточне виробництво незалежно від того чи вів продукція продана або частина її залишається в запасах. ВНП це грошовий вартісний показник що дозволяє врахувапі різнорідні товари та послуги й зіставляти різні обсяги ВНП вироблені в річ роки.